ilitam ,arapça klavye, ilahiyat, önlisans > Forum > ๑۩۞۩๑ Kitap Dünyası - İlim Dünyası Kütüphanesi ๑۩۞۩๑ > Kuranı Kerim > Kuranda İnsan Psikolojisi > Mülk
Sayfa: [1]   Aşağı git
  Yazdır  
Gönderen Konu: Mülk  (Okunma Sayısı 1340 defa)
03 Nisan 2011, 15:25:49
ღAşkullahღ
Muhabbetullah
Admin
*
Çevrimdışı Çevrimdışı

Cinsiyet: Bay
Mesaj Sayısı: 25.839Site
« : 03 Nisan 2011, 15:25:49 »MÜLK


 Mülk, Kur'an'da en çok kullanılan kavramlardan biri­dir. Mülk, iki anlama gelir:

1) Sahib olma (temellük) ve yönetme (tevvelli),

2) Güç ve iktidar.[85]

Kur'an'da kullanılan me-le-ke kökenli kavramlar; mülk, melekût, mâlik,  melik ve melîk’tir.

Mülk ile milk, meleke kökünün masdarıdır. Mülk, insanlar üstünde tasarrufu, milk ise eşya ve menfaatleri üstündeki tasarrufu anlatır. Mülk, milk'ten daha kapsamlıdır.[86]

1. Allah'la İlgili Mülk Kavramları:

 Allah'ın varlığa egemenliğini ve yönetimini anlatan "mülk"le ilgili kavramlar göklerin ve yerin her şeyin mülkünün Allah'a ait oluşunu, mülk'ün onun elinde bulunu­şunu ve mülk'te ortaksızlığını belirtir.[87]

 a. Mülkü's-Semâvât Ve'l-Ard:

 Allah'ın varlık üstündeki egemenliğini (kevnî egemenli­ği) belirtmek için en çok kullanılan kavramlardan biridir. Allah'ın, varlık konusunda buyurma, yaratma, yoketme, öldürme, diriltme, azap etme ve ödüllendirme gibi eylem­leri mutlak biçimde yürütme gücüne sahipliğini anlatır. Mülkü's-semâvât ve'l-ard, göklerin ve yerin mutlak hü­kümranlığı demektir. Mülkü's-semâvât ve'l-ard kavramı­nın yer aldığı kavramlar incelenirse, her birinin Allah'ın mutlak yürütme gücüyle ilgili bir takım özellikler çerçeve­sinde, daha kapsamlı ve vurgulu bir anlatım biçimi olarak yer aldığı görülebilir. Mülk kavramının yer aldığı bu ayetleri, anlam dizilişleri açısından şöylece sınıflandırabiliriz:[88]

 a) İlah + Hikmet + İlim + Mülk + Dönüş Dizilimi:

 "Gökte de, yerde de tanrı odur. Hakim olan her şeyi bilen odur. Göklerin yerin ve ikisi arasında bulunanların mülkü kendisinin olan Allah çok yücedir. Kıyamet saatini bilmek ona aittir. Ona döneceksiniz."[89]

 b) Bilme/Görme + Mülk + Diriltme/Öldürme Dizilimi:

 "(..) Allah şüphesiz herşeyi bilir. Göklerin ve yerin hü­kümranlığı elbette Allah'ındır. Dirilten ve öldüren odur Allah'tan başka dost ve yardımcınız yoktur."[90]

"Gökleri ve yeri altı günde yaratan, sonra arş'a hükme­den, yere gireni ve ondan çıkanı, gökten ineni ve oraya yükseleni bilen odur. Nerede olursanız olun, o sizinle be­raberdir. Allah yaptıklarınızı görür. Göklerin ve yerin hü­kümranlığı onundur. Bütün işler Allah'a döndürülür. Ge­ceyi gündüze katar, gündüzü geceye katar. O, kalplerde olanı bilendir."[91]

"(..) Allah, onların yaptıklarını bilendir. Göklerin ve ye­rin hükümranlığı Allah'ındır. Dönüş Allah'adır."[92] Bundan sonraki ayetlerde, Allah'ın bulutları sürüşü ve yağmur yağdınşı, geceyi gündüzü birbirine çevirmesi, canlıları su­dan ve çeşitli biçimlerde yaratışı anlatılır.[93]

 C) Güçlülük/Yücelik + Mülk........Dizilimi:

 "Göklerin ve yerin hükümranlığı kendisinin olan, ço­cuk (soy-sop) edinmeyen, hükümranlıkta ortağı bulunma­yan, herşeyi yaratıp bir ölçüye göre düzenleyen ve dünya­ları uyarmak üzere kulu Muhammed'e hakkı bâtıldan ayırdeden Kur'an'ı indiren Allah yücelerin yücesidir."[94]

Bundan sonraki âyette, kafirlerin bir şey yaratamayan, bilakis yaratılmış olan, fayda ve zarar veremeyen, öldürme, diriltme ve haşretme (yeniden diriltme) gücü olmayan putları tanrı edinmeleri, kınayıcı bir üslupla anlatılır.

"Göklerde ve yerde olanlar Allah'ı tesbih ederler. O güçlüdür, hikmet sahibidir. Göklerin ve yerin hükümran­lığı onundur. Diriltir ve öldürür. Onun her şeye gücü yeter. O, herşeyden öncedir. Kendisinden sonra hiç bir şe­yin kalmayacağı sondur. Varlığı aşikardır. Gerçek mahiyeti insan için gizlidir. O, herşeyi bilir."[95]

"Bu inkarcıların inananlara kızmaları, onların sadece, göklerin ve yerin hükümranlığı kendisinin bulunan, övülmeye layık ve güçlü olan Allah'a inanmış olmaları yüzündendir. Allah, herşeye şahittir." [96]

 D) Yaratma/Yoketme + (Şefaat) + Mülk Dizilimi:

 "(...) Allah, Meryem oğlu Mesih'i, anasını ve yeryüzünde olanların hepsini yok etmeyi dilerse, kim ona karşı koya­bilir? Göklerin, yerin ve arasındakilerin hükümranlığı Al­lah'ındır. Allah, herşeye kadirdir."[97]

"Allah, öleceklerin ölümleri ânında ölmeyeceklerin de uykulan esnasında ruhlarını alır. Ölmelerine hükmettiği kimselerinkini tutar, diğerlerini bir süreye kadar salıverir. Doğrusu bunda düşünen kimseler için dersler vardır. Yoksa putperestler, Allah'tan başka şefaatçiler mi edindi­ler? De ki: Onlar bir şeye sahip olmadıkları, akıl da ede­medikleri halde mi şefaat edecekler? De ki: Bütün şefaat Allah'ın iznine bağlıdır. Göklerin ve yerin hükümranlığı onundur. Sonra ona döneceksiniz."[98]

"Göklerin ve yerin hükümranlığı Allah'ındır. Dilediğini yaratır, dilediğine kız çocuk, dilediğine de erkek çocuk verir. Yahut, hem kız hem erkek çocuk verir. Dilediğini de kısır yapar. O, bilendir, her şeye gücü yetendir."[99]

Bun­dan sonraki âyetlerde Allah'ın vahiy indirmesi, Cebrail'in vahiy görevi, Allah'ın hidayet vericiliği ve peygamberin görevi anlatılır.

"De ki: Sizi Allah diriltir, sonra öldürür, sonra sizi şüphe götürmeyen kıyamet gününde toplar. Ama insanların Çoğu bilmezler. Göklerin ve yerin hükümdarlığı Allah'ındır. Kıyamet kopacağı gün, işte o gün, bâtıl sözlere uymuş olanlar hüsranda kalırlar."[100]

 E) Azap/Rahmet + Ödül/Karşılık + Mülk Dizilimi:

 "Ettiklerine sevinen ve yapmadıklarıyla övünmekten hoşlananların, sakın sakın onların azaptan kurtulacakla­rını sanma. Elem verici azap onlaradır. Göklerin ve yerin hükümranlığı Allah'ındır. Allah, herşeye kadirdir."[101]

"Yahudiler ve hristiyanlar, 'biz Allah'ın oğulları ve sev­gilileriyiz' dediler. De ki: Öyleyse günahlarınızdan ötürü size niçin azap ediyor? Allah dilediğini bağışlar, dilediğine azap eder. Göklerin, yerin ve ikisi arasındakilerin hüküm­ranlığı Allah'ındır. Dönüş onadır."[102]

"(..) Allah, şüphesiz bağışlayandır, merhametli olandır. Göklerin ve yerin hükümranlığının Allah'ın olduğunu bil­miyor musun? Dilediğine azap eder, dilediğini bağışlar. Allah, herşeye kadirdir."[103]

"Allah, şöyle dedi: 'Bu doğrulara doğruluklarının fayda verdiği gündür. Ebedi ve temelli kalacakları, altlarından ırmaklar akan cennetler onlarındır. Allah onlardan hoş­nut olmuştur, onlar da Allah'tan hoşnut olmuşlardır. Bu, büyük kurtuluştur.' Göklerin, yerin ve onlarda bulunan­ların hükümranlığı Allah'ındır. Allah, herşeye kadirdir."[104]

"De ki: Ey insanlar; doğrusu ben, göklerin ve yerin hü­kümranı, kendinden başka tanrı bulunmayan, dirilten ve öldüren Allah'ın hepiniz için gönderdiği peygamberiyim.(...)"[105]

"(..) Hayır, azabımızı henüz tatmamışlardır. Yoksa güçlü ve çok ihsan sahibi olan rabbinin rahmet hazineleri onların yanında mıdır? Yahut, göklerin, yerin ve ikisi arasında bulunanların hükümranlığı onların elinde midir? (..)"[106]

"Allah'a ve peygamberine kim inanmamışsa, bilsin ki şüphesiz biz, inkarcılar için çılgın alevli cehennemi hazırlamışızdır. Göklerin ve yerin hükümranlığı Allah'ındır. O, dilediğini bağışlar, dilediğine azap eder. Allah, bağışlayan ve rahmet edendir."[107]

 b. Melekûtu's-Semâvât Ve’l-Ard:

 Mülkü's-Semâvât ve'l-ard ifadesinin başka bir söyleniş biçimidir. Buna göre, göklerin ve yerin [108], evrendeki[109] her şeyin hükümranlığı (egemenliği ve yönetimi) Allah'ın elin­dedir.[110]

 c.  Mülk, Allah'ındır (Lehu’l-Mülkü/Biyedihi’l-Mülkü):

 Varlık üzerindeki egemenliğin Allah'a ait oluşunun, de­ğişik bir anlatım biçimidir. Bu anlatım, daha çok kıyamet günüyle (uhrevî egemenlik) ilgili ayetlerde yer alır:

"(..) Kendisine toplanacağınız odur. Gökleri ve yeri ger­çekte yaratan odur. Ol dediği gün hemen olur. Sözü gerçektir. Sur’a üfleneceği gün, hükümranlık onundur. Görülmeyeni de görüleni de bilir. O hakimdir, haberderdardır"[111]

Kıyamette, hem mülk, hem de hüküm Allah'ındır; buna göre mülk hüküm'den daha genel bir içeriğe sahiptir.

İnkar edenler, ceza saati kendilerine ansızın gelene veya gecesi olmayan günün azabı çatana kadar, Kuran'dan şüphe etmekte devam ederler. İşte o gün hükümranlık Al­lah'ındır. O, aralarında hükmeder. İnanıp yararlı iş ya panlar, nimet cennetlerindedirler."[112]

"O gün, gök beyaz bulutlar halinde parçalanacak ve melekler bölük bölük indirilecektir. O gün, gerçek hükümdarlık (el-mülkü'1-hak) rahmanındır. İnkarcılar için yaman bir gündür."[113]

"Hükümranlık elinde olan Allah, yücedir. O her şeye kadirdir. Hanginizin daha iyi iş yaptığını belirtmek için, ölümü ve dirimi yaratan odur. O, güçlüdür, bağışlayan­dır."[114]

"Göklerde olanlar ve yerde bulunanlar Allah'ı tesbih ederler. Hükümranlık onundur, övülmek ona mahsustur. O, her şeye kadirdir. Sizi yaratan odur. (...)"[115]

 d. Mâliku Yevmi'd-Din:

 Allah'ın mâliku yevmi'd-dîn[116] sıfatı da, bu açıklamalar ışığında daha anlamlı duruma gelmektedir. Kur'an'ın yalnızca ilk sûresi olan Fatiha'nın 4. âyetinde geçen bu isim, herkesin yaptığının karşılığını alacağı günde Allah'ın her şey ve herkes üstünde tam bir hâkimiyete sahipliğini an­latır.[117]

 e. Allah'ın Mülkünde Şeriksiz Oluşu:

 Varlık üstündeki egemenliğin sahibi olan Allah, bu egemenlik hakkını ortaksızca kullanır.

"De ki: 'Hamd, çocuk edinmemiş olan, hükümranlığın­da ortağı bulunmayan, düşkün olmayıp yardımcıya da ihtiyaç duymayan Allah'a mahsustur; Onu, gereği gibi ulula"[118]

"Göklerin ve yerin hükümranlığı kendisinin olan, çocuk edinmeyen, hükümranlıkta ortağı bulunmayan, her şeyi yaratıp bir ölçüye göre düzenleyen ve dünyaları uyar­mak üzere kulu Muhammed'e hakkı bâtıldan ayırdeden (fürkan) Kur'an'ı indiren Allah, yücelerin yücesidir."[119]

 e. Mülk'ü Allah Verir Ve Alır:

 Mülk'ün sahibi olan Alla...
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı
Müslüman
Anahtar Kelime
*****
Offline Pasif

Mesajlar: 132.038


View Profile
Re: Mülk
« Posted on: 09 Nisan 2020, 11:24:50 »

 
      uyari
Allah-ın (c.c) Selamı Rahmeti ve Ruhu Revani Nuru Muhammed (a.s.v) Efendimizin şefaati Siz Din Kardeşlerimizin Üzerine Olsun.İlimdünyamıza hoşgeldiniz. Ben din kardeşiniz olarak ilim & bilim sitemizden sınırsız bir şekilde yararlanebilmeniz için sitemize üye olmanızı ve bu 3 günlük dünyada ilimdaş kardeşlerinize sitemize üye olarak destek olmanızı tavsiye ederim. Neden sizde bu ilim feyzinden nasibinizi almayasınız ki ? Haydi din kardeşim sende üye ol !.

giris  kayit
Anahtar Kelimeler: Mülk rüya tabiri,Mülk mekke canlı, Mülk kabe canlı yayın, Mülk Üç boyutlu kuran oku Mülk kuran ı kerim, Mülk peygamber kıssaları,Mülk ilitam ders soruları, Mülkönlisans arapça,
Logged
05 Şubat 2019, 15:21:48
Ceren
Görevli Sorumlusu
*
Çevrimdışı Çevrimdışı

Mesaj Sayısı: 26.002


« Yanıtla #1 : 05 Şubat 2019, 15:21:48 »

Esselamu aleykum. Allahın bize verdiği mart mulke şükür eden rıza olan kullardan olalim inşallah. Rabbim razı olsun paylasimdan...
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı
05 Şubat 2019, 22:49:19
Mehmed.
Görevli Sorumlusu
*
Çevrimdışı Çevrimdışı

Cinsiyet: Bay
Mesaj Sayısı: 16.699Site
« Yanıtla #2 : 05 Şubat 2019, 22:49:19 »

Ve aleykümüsselam Rabbim paylaşım için razı olsun
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı

Hizmet nimettir.
06 Şubat 2019, 05:01:14
Sevgi.
Dost Üye
*****
Çevrimdışı Çevrimdışı

Cinsiyet: Bayan
Mesaj Sayısı: 15.491« Yanıtla #3 : 06 Şubat 2019, 05:01:14 »

Aleyküm Selam. Rabbim bizleri herzaman her nimeti şükreden kullarından eylesin inşaAllah
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı
Sayfa: [1]   Yukarı git
  Yazdır  
 
Gitmek istediğiniz yer:  

TinyPortal v1.0 beta 4 © Bloc
|harita|Site Map|Sitemap|Arşiv|Wap|Wap2|Wap Forum|urllist.txt|XML|urllist.php|Rss|GoogleTagged|
|Sitemap1|Sitema2|Sitemap3|Sitema4|Sitema5|urllist|
Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2009, Simple Machines
islami Theme By Tema Alıntı değildir Renkli Theme tabanı kullanılmıştır burak kardeşime teşekkürler... &