ilitam ,arapça klavye, ilahiyat, önlisans > Forum > ๑۩۞۩๑ Kitap Dünyası - İlim Dünyası Kütüphanesi ๑۩۞۩๑ > Hadis Eserleri > Cem ul Fevaid  > Hayvan kesimleri
Sayfa: [1]   Aşağı git
  Yazdır  
Gönderen Konu: Hayvan kesimleri  (Okunma Sayısı 1149 defa)
10 Ocak 2011, 18:18:58
ღAşkullahღ
Muhabbetullah
Admin
*
Çevrimdışı Çevrimdışı

Cinsiyet: Bay
Mesaj Sayısı: 25.839Site
« : 10 Ocak 2011, 18:18:58 »HAYVAN KESİMLERİ


3890-  Şeddâd bin Evs radiyallahu anh'-dan:

Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sel-lem'den iki şey ezberledim; şöyle buyurdu:

"Allah her şeyin iyi ve mükemmel yapıl­masını farz edip emretmiştir. Onun için öl­dürdüğünüz zaman usulüne riayet ederek iyi ve güzel öldürün. Hayvan kestiğiniz zaman da usulüne riayet ederek iyi ve güzel kesin. Biriniz bıçağını iyi bilesin ve böylece kese­ceği hayvanını rahatlatsın."

[Müslim ve Sünen ashabı.]

3891- İbn Ömer radiyallahu anh'dan: "Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem

bıçakların bilenmesini ve bunların hayvanlar­dan gizlenmesini emretti." Buyurdu ki: "Biri­niz hayvanını keseceği zaman o işi hızlı yap­sın." [İbn Mâce]       

3892- İbn Abbâs radiyallahu anh'dan, de­di ki:

"Kim (hayvan keserken) Besmele'yi unu­tursa, sakıncası yoktur. Kasten terk ederse (eti) yenmez." [Rezîn]

3893- İbn Amr radiyallahu anh'dan: (Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem

buyurdu:)

"Herhangi bir insan, bir serçe kuşunu ya da büyüğünü hakkını vermeden öldürürse, Al­lah mutlaka ona bunun hesabını sorar." De­nildi ki:

"Ey Allah'ın Resulü! Onun hakkı nedir?" Şöyle buyurdu:

"Kesip onu yer, başını koparıp atmaz."

[Nesâî]

3894- Ebû Vâkıd radiyallahu anh'dan: "Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem

Medine'ye geldi. Medine'liler devenin hör-güçlerini ve koyunun kuyruklarını kesip yi­yorlardı. Şöyle buyurdu: «Diri iken hayvan­dan kesilen parçalar ölüdür (yenilmez)»." [Ebû Dâvud ve aynı lafızla Tirmizî.]

3895- Ebu'l-Uşerâ radiyallahu anh'dan, o da babasından:

Dedim ki: "Ey Allah'ın Resulü! Hayvanı kesme işi, yalnız boğaz ve gırtlaktan mı olur?"

Şöyle buyurdu: "Mızrak gibi bir şeyle uy­luğuna (kaba etine) vurup öldürsen de yeti­şir." [Nesâî, Ebû Dâvud ve Tirmizî.]

Ebû Dâvud: "Bu tür kesim, yukarıdan aşağıya yuvarlanıp da düşen hayvanlar için bahis konusudur."

Tirmizî dedi ki: Yezîd bin Hârûn: "Bu, ancak zaruret hallerinde uygulanır" dedi.

3896- İbn Abbâs radiyallahu anh'dan, de­di ki: "Elinde (tasarrufunda) bulunan hayvan­lardan seni (normal kesişten) aciz bırakan hayvan, av gibidir." Bir kuyuya yuvarlanıp düşen hayvan hakkında da şöyle dedi: "Gü­cün yettiği yerinden onu kes!"

Ali, İbn Ömer ve Âişe de aynı görüşü pay­laşmışlardır.

Aynca İbn Abbâs der ki: "Kesme işi, bo­ğazdan ve boğaz başlangıcından olur."    .**-

O, Enes ve İbn Ömer dediler ki: "Baş, bo­ğazdan kesilirken (aceleyle) yerinden kopsa bunda sakınca yoktur. Ama bunu bilerek yap­masın. Ense tarafından kesilmişse yenmez. Baş kopsa da kopmasa da fark etmez."

[Buhârî bir bâb başlığında.]

3897- İbn Abbâs radiyallahu anh'dan: Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem,

şeytanın yarmasını yasakladı.

(Râvi) İbn îsâ şu izahı ilave etti: "Şeytan yarması, derisi kesilip boğaz damarları iyice kesilmeden ölünceye kadar öylece terk edilen kesilmiş hayvandır." [Ebû Dâvud]

3898- Ebû Saîd radiyallahu anh'dan: (Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem

buyurdu:)

"Ceninin kesimi, annesinin kesimidir." [Tirmizî]

3899- Ebû Davud'un lafzı: Dedik ki: "Ey Allah'ın Resulü! Deve kesiyoruz, sı­ğır ve koyun kesiyoruz, karınlarında yavru buluyoruz; onu atalım mı, yiyelim mi?"

Şöyle buyurdu: "Dilerseniz onu yiyin, çünkü onun kesimi, annesinin kesimidir (Yani onu ayrıca kesmeye gerek yoktur)."

3900- İbn Ömer radiyallahu anh'dan: Şöyle derdi: "Deve boğazlandığı zaman,

onun boğazlanması karnındaki yavrunun bo-ğazlanmasıdır. Yeter ki ceninin yaratılışı ta­mamlanıp tüyleri bitmiş olsun. Annesinin kar­nından çıktığı zaman yine de, içindeki kan çıksın diye boğazlanır." [Mâliki

3901- Rafı' bin Hadîc radiyallahu anh'dan: "Biz Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sel­lem ile Tehâme'nin Zü'1-Huleyfe mevkiinde beraberdik; insanlar açlıkla karşı karşıya kal­dılar. Deve ve koyunlar elde ettiler. Peygam­ber sallallahu aleyhi ve sellem kavmin arkala-rındaydı. Acele davranıp kestiler, tencereler kurdular. Emretti, tencerelerin altı söndürül­dü. Sonra on koyuna karşı bir deve olarak tak­sim etti. İçlerinden bir deve kaçtı, peşine düş­tüler, onları yordu. Toplulukta at sayısı azdı. Bir adam ona ok atmak istedi, Allah fırsat vermedi. Bunun üzerine şöyle buyurdu: «Bu hayvanların yabani hayvanlar gibi kötü ve yaramaz halleri olur. Başa çıkamadıklarınıza böyle yapın!»

Dedim ki: «Ey Allah'ın Resulü! Biz yarın düşmanla karşılaşacağız. Beraberimizde ke­secek bıçak bulunmayabilir, kamışla kesebilir miyiz?»

«Kanlarını akıtan şeyle, Allah'ın adı anı­larak kesildiğinde yiyin. Yeter ki kesen şey diş ve tırnak olmasın, bunun sebebini size anlata­cağım: Diş kemiktir. Tırnak ise Habeşlilerin bıçağıdır»." [Mâlik hariç, Altı hadis imamı.]

3902- Adiyy bin Hatim radiyallahu anh'­dan: Dedim ki:

"Ey Allah'ın Resulü! Birimiz bir av elde eder; beraberinde bıçak bulunmayabilir; çak­mak taşı ile yahut değnek parçasıyla onu ke­sebilir mi?"

"İstediğin şey ile kanı akıt ve Allah' in adı­nı an (Besmele çek)!" buyurdu.

[Ebû Dâvud ve Nesâî]

3903-  Ka'b bin Mâlik radiyallahu anh'-dan:

"Onların bir cariyeleri koyun otlatıyor-mu§, ölmekte olan bir koyun görmüş, hemen bir taş kırmış ve o kırık taşla hayvanı kesmiş. Bu koyun hakkında Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e sormuşlar; o da yenilmesi­ni emretmiş. [Buhârîve Muvatla'.]

3904- Atâ bin Yesâr radiyallahu anh'dan, o da Hâriseoğullanndan bir adamdan:

"O, yeni doğurmuş (sağmal) devenin öl­mekte olduğunu görmüş, onu kesecek bir şey bulamamış. Bulduğu bir kazığı boğazının başlangıcına batırarak kanını akıtmış. Sonra Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e du­rumunu bildirince yenilmesini emretmiş."

[Ebû Dâvud.]

Mâlik'in ibaresi ise şöyledir: "Onu çu­vala sokulan ucu sivri ağaç parçasıyla kes­ti."

3905- Zeyd bin Sabit radiyallahu anh'dan, dedi ki:

"Bir kurt bir koyuna saldırıp yaralamıştı. Bunun üzerine koyunu çakmak taşıyla kes­mişler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de onun yenmesine müsaade etti." [Nesâî]

3906- Ebu'd-Derdâ radiyallahu anh'dan: "Oklara hedef olan hayvanın etinin yen­mesini Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yasakladı." [Tirmizî]

3907- Rezîn şunu da ekledi:

"Halîsenin (yani kurdun kapıp da kendi­sinden umut kesildikten sonra kurtarılan ko­yunun) yenmesini de yasakladı."

3908- Âişe radiyallahu anhâ'dan: Dediler ki: "Ey Allah'ın Resulü! Bir ka­vim bize et getiriyor, fakat kesilirken üzerine Allah'ın adının anılıp anılmadığını bilmiyo­ruz." Şöyle buyurdu:

"Siz Besmele çekip yiyiniz!" Âişe dedi ki: "Onlar (bu soruyu soranlar) henüz yeni müs-lüman olmuşlardı."

[Buhârî, Ebû Dâvud ve Nesâî]

3909- Dihye radiyallahu anh'dan: "Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e

yün cübbesi ile iki mest hediye edildi, onları eskitinceye kadar giydi de mestlerin Allah'ın adı üstüne çekilerek kesilen hayvanın derisi olup olmadığını sormadı."

[Taberânî, Mu'cemu'I-Kebîr'de zayıf bir senedle.]

3910- İbn Abbâs radiyallahu anh'dan: "Ona  Arap   Hristiyanların  kestikleri

(hayvanlar) hakkında sordular. Yenmesinde herhangi bir sakınca bulunmadığını söyledi. Ve şu âyeti okudu: «İçinizden kim onlarla dostluk kurarsa, o onlardandır.» (Mâide 51)" [Mâlik]

3911- İbn Abbâs radiyallahu anh'dan: "Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem,

bedevilerin cömertlik yarışı için kestikleri hayvanın etini yemekten alıkoydu. [Ebû Dâvud mevkuf bir isnadla.]

3912- Ukayl'in azatlısı Ebû Murre'den: "Ebû Hureyre'ye, kesildikten sonra bir

kısmı hareket eden bir koyun hakkında sordu­lar; «Yenebilir» dedi. Zeyd bin Sâbit'e sor­duklarında ise: «Ölü hayvan da hareket edebi­lir» diyerek, yenilmesini yasakladı." [Mâlik]

3913- Enes radiyallahu anh'dan:

(Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu:)

"Kesmekte olduğunuz hayvanın üzerine besmele çekerken tekbir de getirin!"

[Taberânî, Mu'cemu' l-Evsat'U zayıf bir senedle.]

3914- Kurre bin İyâs radiyallahu anh'dan: Bir adam şöyle dedi: "Ey Allah'ın Resulü!

Ben koyunu acıyarak kesiyorum" ya da "Ko­yunu boğazlarken ona acıyorum" dedi. Şöyle buyurdu:

"Koyuna gelince, ona acırsan Allah da seni esirger." [Ahmed]

3915- Bezzâr, Taberânî, Mu'cemu' l-Kebîr ve's-Sağîr'dc: "Ben koyun keserim, ancak şüphesiz ona acıyorum" lafzıyla rivayet etti.

3916- Taberânî, Mu'cemu'l-Kebîr'de Ebû Ümâme'den merfû olarak:

"Kim bir serçe kuşu keserken dahi, acırsa Allah onu kıyamet gününde esirger."

3917- İbn Abbâs radiyallahu anh'dan: Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem,

ayağını koyunun böğrüne basıp bıçağını bile­mekte olan bir adamın yanından geçmiş ve şöyle buyurmuş: "Daha önce bileseydin ol­maz mıydı? Yoksa onu iki kez öldürmek mi is­tiyorsun?"

[Taberânî, Mu'cemu'l-Kebîr ve'I-Evsat'ta.]

3918- İbn Ömer radiyallahu anh'dan: Bir kadın, ona: "Bize çekirge hakkında

fetva ver!" dedi; şu cevabı verdi: "Onun hep­si temizdir." [Taberânî, Mu'cemu' l-Kebîr'de]

3919- Câbir radiyallahu anh'dan: "Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, bize teşrif ettiler, ona bir dişi keçi kesmek is­tedim. Hayvan yaramazlık yaptı, bunu duyun­ca şöyle buyurdu: «Ey Câbir! Süt ve nesil ve­ren hayvanı kesme!» Şöyle dedim: «Ey Al­lah'ın Resulü! Bu, hurma ve yaş hurma verip beslediğim bir yaşına girmiş bir dişi keçidir. Onu...
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı
Müslüman
Anahtar Kelime
*****
Offline Pasif

Mesajlar: 132.038


View Profile
Re: Hayvan kesimleri
« Posted on: 12 Temmuz 2020, 03:48:43 »

 
      uyari
Allah-ın (c.c) Selamı Rahmeti ve Ruhu Revani Nuru Muhammed (a.s.v) Efendimizin şefaati Siz Din Kardeşlerimizin Üzerine Olsun.İlimdünyamıza hoşgeldiniz. Ben din kardeşiniz olarak ilim & bilim sitemizden sınırsız bir şekilde yararlanebilmeniz için sitemize üye olmanızı ve bu 3 günlük dünyada ilimdaş kardeşlerinize sitemize üye olarak destek olmanızı tavsiye ederim. Neden sizde bu ilim feyzinden nasibinizi almayasınız ki ? Haydi din kardeşim sende üye ol !.

giris  kayit
Anahtar Kelimeler: Hayvan kesimleri rüya tabiri,Hayvan kesimleri mekke canlı, Hayvan kesimleri kabe canlı yayın, Hayvan kesimleri Üç boyutlu kuran oku Hayvan kesimleri kuran ı kerim, Hayvan kesimleri peygamber kıssaları,Hayvan kesimleri ilitam ders soruları, Hayvan kesimleriönlisans arapça,
Logged
04 Temmuz 2019, 14:13:49
Mehmed.
Görevli Sorumlusu
*
Çevrimdışı Çevrimdışı

Cinsiyet: Bay
Mesaj Sayısı: 16.974Site
« Yanıtla #1 : 04 Temmuz 2019, 14:13:49 »

Esselamü aleyküm Rabbim bizleri her işi İslam uygun yapmaya çalışanlardan eylesin Rabbim paylaşım için razı olsun
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı

Hizmet nimettir.
04 Temmuz 2019, 20:48:22
Ceren
Görevli Sorumlusu
*
Çevrimdışı Çevrimdışı

Mesaj Sayısı: 26.060


« Yanıtla #2 : 04 Temmuz 2019, 20:48:22 »

Esselamu aleykum. Rabbim bizleri islama uygun hayvan kesen allahın rizasina kavusan kullardan eylesin inşallah. ..
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı
Sayfa: [1]   Yukarı git
  Yazdır  
 
Gitmek istediğiniz yer:  

TinyPortal v1.0 beta 4 © Bloc
|harita|Site Map|Sitemap|Arşiv|Wap|Wap2|Wap Forum|urllist.txt|XML|urllist.php|Rss|GoogleTagged|
|Sitemap1|Sitema2|Sitemap3|Sitema4|Sitema5|urllist|
Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2009, Simple Machines
islami Theme By Tema Alıntı değildir Renkli Theme tabanı kullanılmıştır burak kardeşime teşekkürler... &