ilitam ,arapça klavye, ilahiyat, önlisans > Forum > ๑۩۞۩๑ Kitap Dünyası - İlim Dünyası Kütüphanesi ๑۩۞۩๑ > Hadis Eserleri > Cem ul Fevaid  > Eve ve mescide girip çıkarken okunacak dualar 2
Sayfa: [1]   Aşağı git
  Yazdır  
Gönderen Konu: Eve ve mescide girip çıkarken okunacak dualar 2  (Okunma Sayısı 1091 defa)
30 Aralık 2010, 21:07:05
ღAşkullahღ
Muhabbetullah
Admin
*
Çevrimdışı Çevrimdışı

Cinsiyet: Bay
Mesaj Sayısı: 25.839Site
« : 30 Aralık 2010, 21:07:05 »EVE VE MESCİDE GİRİP ÇIKARKEN OKUNACAK DUALAR, MECLİSTE VE YOLCULUKTA OKU­NACAK DUALAR 2

9396- Enes radiyallahu anh'dan:

"Bir adam Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e gelip: 'Ben yolculuk yapmak istiyo­rum, beni azıklarıdır!1 dedi. Şöyle buyurdu: 'Allah sana azık olarak takvayı versin!' Adam yine: 'Biraz daha' deyince, bu defa: 'Allah günahını bağışlasın!' dedi.

'Babam annem sana feda olsun! Ne olur biraz daha!' diye yalvardı.

'Nerede olursan, ol (Allah) sana hayrı ko-laylaşttrsın! buyurdu." [Tirmizî]

9397- İbn Ömer radiyallahu anh'dan: "O, yola çıkmak üzere olan bir adama de­di ki: 'Gel seni Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in bizi uğurladığı gibi uğurlayayım: 'Estevdiullahe dîneke ve emâneteke ve havâ-time amelike (- Dinini, emanetini ve amelinin sonuçlarını Allah'a emanet ederim).' Haydi

kabul edip hoşnut oldum, de!' Adam da: 'Ka­bul edip, hoşnut oldum' dedi. Sonra dedi ki: 'Haydi sen de bana sana dediğim gibi, söyle!' O adam da aynısını söyledi."

9398- Diğer rivayet:

"Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir adamı uğurlarken elinden tutardı ve elini adam bırakmcaya dek bırakmazdı."

[Ebû Dâvud ve aynı lafızla Tirmizi]

9399- İbn Ömer radiyallahu anh'dan: "Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, yola çıkıp da gece olduğu zaman şöyle derdi: 'Ey yer! Benim rabbim de, senin Rabbin de Allah'tır. Senin şerrinden senin içinde yarat­tıklarının şerrinden, üzerinde gezip dolaşan­ların şerrinden Allah'a sığınırım. Arslan ve yırtıcı hayvanlardan yılan ve akrepten, belde­nin sakinlerinden anne-baba ve onların ço­cuklarının şerrinden sana sığınırım'." [Ebû Dâvud]

9400-  Havle bİnt Hakîm radiyallahu an-hâ'dan: (Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu:)

"Bir kimse bir yerde konaklayıp da: 'Eû-zü bİ-kelimâtillahi't-tâmmâtİ min şerri mâ ha-lak' (= Yaratmış olduğu şeylerin şerrinden Al­lah'ın tastamam kelimelerine .sığınırım) der­se, o yerden kalkıp gidinceye dek hiçbir şey ona zarar veremez." [Mâlik, Müslim ve Tirmizî.]

9401-   Abdullah bin Sercis radiyallahu anlı Man:

"Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yolculuğa çıktığında seferin (gidişin) yorgun­luğundan, dönüşün sıkıntısından, toparlanma­dan sonra dağılmaktan mazlumun ânından, ve (döndükten sonra) aileyi, ve malı kötü halde görmekten Allah'a sığınırdı."

| Müslim, Tirmizî ve Nesâî.l

9402- Osman radiyallahu anh'dan: (Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu:)

"Gerek sefer, gerekse başka bir maksatla evinden çıkan herhangi bir müslüman, çıkar­ken: 'Allah'a inandım ve O'na sarıldım, O'na güvendim. Güç, kuvvet ve hareket ancak Allah iledir' derse o, çıkışın en hayırlısı ile rızıklan-dırılır ve o çıkışın şerri (kötülüğü) ondan uzaklaştırılır."

Ahmed, Osman'dan nakleden (adı belir­siz) bir râvi kanalıyla.

9403- Ali radiyallahu anh'dan: "Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sefere çıkarken: 'Allahıml Senin yardımınla hareket ederim, senin yardımınla kıpırdarım, senin yardımınla yürürüm' derdi." [Ahmed ve Bezzâr.|

9404-   el-Hüseyin bin Ali radiyallahu anh'dan: (Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu:)

"Gemiye binip denize açılan ümmetimin boğulmağa karşı güvencesini ancak şöyle de­meleri sağlar: '(Nuh dedi ki:) Onun yürümesi de, durması da Allah'ın adıyladır. Şüphesiz Rabbim, Gafur'dur, Rahim'dir fHûd, 41). Al­lah'ın kadrini hakkıyla takdir edemediler'." (En'âm, 91)

[Ebû Ya'lâ zayıf bir senedle.]

9405-  Utbe bin Gazvân radiyallahu anh'­dan: (Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu:)

"İssız bir yerde olan biriniz bir şey kaybe­derse ya da bir yardım isterse şöyle desin: 'Ey Allah'ın kulları! Bana yardım edin, ey Allanın kulları! Bana yardım edin! Ey Allah'ın kullan tutun!' Çünkü bizim göremediğimiz nice Al­lah'ın kulları vardır." Bu husus, tecrübe edil­miştir. [Taberânî, Mu'cemu't-Kebîr'âs zayıf bir senedie. |

9406- İbn Abbâs radiyallahu anh'dan: (Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu:)

"Allah' in yeryüzünde, hafaza meleklerin­den başka ağaç yaprağından düşenleri yazan melekleri vardır. Sahrada birinizin başı derde girdiği zaman: 'Ey Allah'ın kulları! Bana yardım edin!' diye seslensin." [Bezzâr.]

9407- İbn Mes'ûd radiyallahu anh'dan: (Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu:)

"Sahrada birinizin hayvanı kaçtığı za­man, şöyle seslensin: 'Ey Allah'ın kullan ya­kalayın! Ey Allah'ın kulları yakalayın!' Çün­kü Allah'ın yeryüzünde hazır kuvvetleri var­dır. Onu tutarlar." |Ebû Ya'lâ ve Taberânî, Mu'ce-mu'l-Kebir'de zayıf bir senedle.]

9408- İbn Ömer radiyallahu anh'dan:

O, Peygamber sallallahu aleyhi ve sel-lem'den yitik hakkında şunu rivayet etmiştir. O, bu hususta şöyle dua ederdi: 'Ey yitiği ge­ri getiren, yoldan çıkana hidayet veren Alla-hıml Kudretinle ve .saltanatınla yitiğimi geri çevir/ Çünkü o, senin vergin ve ihsanından-

dır'." [Taberânî hafi bir senedle.]

9409- Enes radiyallahu anh'dan: "Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yeryüzünde bir tepeye çıktığı zaman, şöyle derdi:

'Allahım! Senin şerefin bütün şereflerin üstündedir. Her durumda hamd sana olsun'."

lAhmed ve Ebû Ya'la.|

9410-   Cübeyr bin Mut'im radiyallahu anh'dan: (Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu:)

"Ey Cübeyr! Sefere çıktığında, herkesten (kılık kıyafet yönünden) daha iyi durumda ve herkesten daha çok azık sahibi olmak ister misin?"

"Evel. Babam ve annem sana feda olsun!" dedim.

"Öyleyse şu beş sûreyi oku: 'Kul yâ eyyü-he' l-kâfırûn, Izâ câe nasrullahi, Kul hüvalla-hü ehad, Kul eûzü bi-Rabbi' l-felak, Kul eûzü bi-Rabbinnâs.' Her birine başlarken 'Bismil-lahirrahmaııirrahim' ile başla, bitirirken de yine Besmele ile bitir" buyurdu.

Cübeyr dedi ki: "Malı çok olan zengin bi­riydim. Sefere çıkarken kılık bakımından en düşükleri, azık bakımından da en az azığı ola­nı idim. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sel-

lem'in bana öğrettiklerini okuduğum zaman, seferimden dönünceye dek, en gösterişlileri ve en çok azığı olanları oldum."

[Ebû Ya'lâ hafi bir senedle.|

9411- İbn Ömer radiyallahu anh'dan: "Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ile sefere çıkardık, gördüğü bir kasabaya girmek istediği zaman üç kere şöyle derdi: 'Allahım! O kasabayı bize mübarek eyle! Bizi ahalisine sevdir! Ahalisinin salihlerini de bize sevdir!'" [Taberânî, Mu' cemu'l-Evsat]

9412- Ebû Saîd radiyallalıu anh'dan: "Hendek günü dedik ki: 'Ey Allah'ın Resu­lü! Can boğaza geldi; bir şey söyliyelim mi?'

'Evet. Şöyle deyin, buyurdu: 'Allahım! Ayıp ve kusurlarımızı ört! Korkumuzu güven­ceye çevir!'

Allah hemen düşmanlarımızın yüzüne da­yanılmaz bir kasırga estirdi ve rüzgârla onları hezimete uğrattı." [Ahmed ve Bezzâr.]

  

9396- Bu hadisi Tirmizî (3444), Abdullah b. e. Ziyâd an Seyyâr an Şu'be an Ca'fer b. Sül. an Sâbit an Enes senedi ile tahrîc etti ve isnâdı hakkında "hasen garîb" hükmü verdi.

9397-9398- Bu hadisi Ebû Dâvud (2600) ve Tirmizî (3442-3), Nâfi', Sâlim ve Kazaa an İbn Ömer asl-ı senedi ile tahrîc ettiler.

9399- Bu hadisi Ebû Dâvud (2603), Amr b. Osmân an Bakiyye an Safvân an Şurayh b. Ubeyd ani'z-Zübeyr b. el-Velîd an İbn Ömer senedi ile tahrîc etti.

9400- Bu hadisi Mâlik (istîzân 34, s. 978), Müslim (zikr 54-5, s. 2080-1) ve Tirmizî (3437), Ya'k‍b b. Abdillah b. el-Eşacc an Busr b. Saîd an Sa'd b. e. Vakkâs an Havle asl-ı senedi ile tahrîc ettiler.

9401- Bu hadisi Müslim (hacc 426, s. 979), Tirmizî (3439) ve Nesâî (istiâze 41/1-2, VIII, 272-3), Âsım el-Ahval an Abdillah b. Sercis asl-ı senedi ile tahrîc ettiler.

9402- Bu hadisi Ahmed (I, 65-6), Hâşîm an Ebî Ca'fer er-Râzî an Abdilazîz b. Ömer an Sâlih b. Keysân an raculin an Osmân senedi ile tahrîc etti.

9403- Bu hadisi Ahmed (I, 90, 151), Abdülmelik b. Müslim el-Hanefî an İmrân b. Zıbyân an Hakîm b. Sa'd an Alî asl-ı senedi ile tahrîc etti. Râvileri güvenilir kimselerdir.

9404- Râvilerinden Cübâre b. el-Muğallis zayıftır (Mecma‘ î, 132).

9405- İçlerinden birindeki az bir zaafa rağmen râvileri güvenilir kimselerdir. Ancak Yezîd b. Alî, Utbe'yi idrâk edememiştir (Mecma‘ î, 132).

9406- Râvileri güvenilir kimselerdir (Mecma‘ î, 132).

9407- Râvilerinden Ma'rûf b. Hassân zayıftır (Mecma‘ î, 132).

9408- Heysemî, râvilerinden Abdurrahman b. Ya'k‍b b. e. Abbâd el-Mekkî'yi tanımadığını ve diğer râvilerinin güvenilir kimseler olduğunu söylemiştir (Mecma‘ î, 133).

9409- Bu hadisi Ahmed (III, 239), Hasan an Umâre an Ziyâd en-Nümeyrî an Enes senedi ile tahrîc etti.

Ziyâd ihtilâflı bir râvidir. Diğer râvileri güvenilir kimselerdir (Mecma‘ î, 133).

9410- Heysemî, isnâdında tanımadığı bir râvi bulunduğunu söylemiştir (Mecma‘ î, 134).

9411- Heysemî, isnâdı hakkında "ceyyid" hükmü vermiştir (Mecma‘ î, 134).

9412- Bu hadisi Ahmed (III, 3), Ebû Âmir ani'z-Zübeyr b. Abdillah an Rubeyh b. e. Saîd an ebîhî senedi ile tahrîc etti.

Heysemî, Bezzâr'ın isnâdının muttasıl ve râvileri güvenilir kimseler olduğunu söylemiştir (Mecma‘ î, 136).


[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı
Müslüman
Anahtar Kelime
*****
Offline Pasif

Mesajlar: 132.038


View Profile
Re: Eve ve mescide girip çıkarken okunacak dualar 2
« Posted on: 20 Ağustos 2019, 19:25:35 »

 
      uyari
Allah-ın (c.c) Selamı Rahmeti ve Ruhu Revani Nuru Muhammed (a.s.v) Efendimizin şefaati Siz Din Kardeşlerimizin Üzerine Olsun.İlimdünyamıza hoşgeldiniz. Ben din kardeşiniz olarak ilim & bilim sitemizden sınırsız bir şekilde yararlanebilmeniz için sitemize üye olmanızı ve bu 3 günlük dünyada ilimdaş kardeşlerinize sitemize üye olarak destek olmanızı tavsiye ederim. Neden sizde bu ilim feyzinden nasibinizi almayasınız ki ? Haydi din kardeşim sende üye ol !.

giris  kayit
Anahtar Kelimeler: Eve ve mescide girip çıkarken okunacak dualar 2 rüya tabiri,Eve ve mescide girip çıkarken okunacak dualar 2 mekke canlı, Eve ve mescide girip çıkarken okunacak dualar 2 kabe canlı yayın, Eve ve mescide girip çıkarken okunacak dualar 2 Üç boyutlu kuran oku Eve ve mescide girip çıkarken okunacak dualar 2 kuran ı kerim, Eve ve mescide girip çıkarken okunacak dualar 2 peygamber kıssaları,Eve ve mescide girip çıkarken okunacak dualar 2 ilitam ders soruları, Eve ve mescide girip çıkarken okunacak dualar 2önlisans arapça,
Logged
23 Temmuz 2019, 20:09:05
Ceren
Görevli Sorumlusu
*
Çevrimdışı Çevrimdışı

Mesaj Sayısı: 25.127


« Yanıtla #1 : 23 Temmuz 2019, 20:09:05 »

Esselamu aleyküm. RABBİM razi olsun paylasimdan kardeşim....
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı
Sayfa: [1]   Yukarı git
  Yazdır  
 
Gitmek istediğiniz yer:  

TinyPortal v1.0 beta 4 © Bloc
|harita|Site Map|Sitemap|Arşiv|Wap|Wap2|Wap Forum|urllist.txt|XML|urllist.php|Rss|GoogleTagged|
|Sitemap1|Sitema2|Sitemap3|Sitema4|Sitema5|urllist|
Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2009, Simple Machines
islami Theme By Tema Alıntı değildir Renkli Theme tabanı kullanılmıştır burak kardeşime teşekkürler... &