> Forum > ๑۩۞۩๑ Kitap Dünyası - İlim Dünyası Kütüphanesi ๑۩۞۩๑ > Hadis Eserleri > Cem ul Fevaid  > Dua vakti dua edenin durumu
Sayfa: [1]   Aşağı git
  Yazdır  
Gönderen Konu: Dua vakti dua edenin durumu  (Okunma Sayısı 3438 defa)
29 Aralık 2010, 21:37:09
ღAşkullahღ
Muhabbetullah
Admin
*
Çevrimdışı Çevrimdışı

Cinsiyet: Bay
Mesaj Sayısı: 25.839Site
« : 29 Aralık 2010, 21:37:09 »DUA VAKTİ, DUA EDENİN DURUMU VE DUANIN ŞEKLİ VE İLGİLİ DİĞER MESELELER


9226- Ebû Hureyre radiyallahu anh'dan: (ALLAH Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu:)

"Rabbimiz her gece gecenin üçte biri kaldığı zaman, dünya semasına iner ve buyu­rur ki: 'Yok mu dua eden? (Dua etsin de du­asını kabul edeyim) Yok mu benden isteyen? (istesin vereyim) Yok mu bağışlanmasını iste­yen? (Bağışlanmasını dilesin de) ben de onu bağışlayayım'."

9227- Diğer rivayet:

"Şüphesiz ALLAH, gecenin İlk üçte biri ge­çinceye kadar mühlet verir, sonra dünya se­masına tecelli edip şöyle buyurur: 'İstiğfarda bulunan yok mu? Tevbe eden hani nerde, yok mu? isteyen yok mu? Dua eden yok mu?' Tâ ki tan yeri ağanncaya kadar bu böyle devam eder."

9228- Diğer rivayet:

"Gece yarısı ya da gecenin üçte ikisi geç­tiği zaman iner..." Benzeri. (Nesâî hariç, altı hadis imamı.]

9229- Ebû Ümâme radiyallahu anh'dan: Denildi ki:

"Ey ALLAH'ın Resulü! Hangi dua daha faz­la kabule şayandır?" Şöyle buyurdu:

"Gecenin son kısmının ortasında ve her farz namazın ardında yapılan dualar."

[Tirmizî.]

9230- Enes radiyallahu anh'dan: (ALLAH Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu:)

"Ezanla kamet arasında yapılan dua geri çevrilmez." [Ebû Dâvud vcTirmizî]

9231- Sehl bin Sa'd radiyallahu anh'dan: (ALLAH Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu:)

"iki (dua) var ki (onlar asla) reddedil­mez; Ezan vakti yapılan ile düşmanla kıyasıya savaşılıp sıkıntıya düşüldüğü zaman yapı­lan dua."

9232- Diğer rivayet:

"Ve yağmur altında (yapılan dualar)." [Muvaltâ ve aym lafızla Ebû Dâvud.]

9233- Ebû Hureyre radiyallahu anh'dan: (ALLAH Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu:)

"Kulun Rabbine en yakın olduğu hal, sec­de halidir. Onun için (secdede) duayı çoğal­tın!" |Müslim, Ebü Dâvud ve Nesâî.]

9234- Ebû Hureyre radiyallahu anh'dan: (ALLAH Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu:)

"Kim şiddetli ve sıkıntılı hallerinde duası­nın kabul edilmesinden hoşlanıp sevinç du­yarsa, rahat haldeyken çok dua yapsın!"

[Tirmizî]

9235- Ebû Hureyre radiyallahu anh'dan: (ALLAH Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu:)

"Mazlumun duası kabul edilir, eğer facir isefacirliği kendinedir." |Ahmed ve Bezzâr.|

9236- Ebû Hureyre radiyallahu anh'dan: (ALLAH Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu:)

"Üç kişi vardır ki, duaları boş ve ellerı Çevrilmez: İftar edinceye kadar oruçlu, adil hü­kümdar ve mazlumun duası. ALLAH onun du­asını bulutların üstüne çıkarır. Nihayet gök kapıları açılır. Rab Teâla şöyle buyurur: 'Bir müddet sonra olsa bile, mutlaka ben sana yardım edeceğim ."


9237- Diğer rivayet:

"Kabul edilmesinde en ufak bir şüphe bu­lunmayan üç kişinin duası: Mazlumun duası, yolcunun duası ve babanın çocuğuna yaptığı duası." [Ebû Dâvud ve Tirmizî|

9238- İbn Anır bin el-As radiyallahu anh'­dan: (ALLAH Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu:)

"Gâib olanın, gâib olana (onun haberi ol­madan) yaptığı duadan daha çabuk kabul edi­len hiçbir dua yoktur."

9239- Ebû'd-Derdâ radiyallahu anh'dan: (ALLAH Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu:)

"Kişi müslüman kardeşine arkasından (gıyabında) dua ederse, melekler: 'Amin! Ay­nısı sana da olsun!' derler."

|Mü.sIim ve Ebû Dâvud.]

9240- İbn Abbâs radiyallahu anh'dan: (ALLAH Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu:)

"Duvarları örtmeyin! Kim izni olmadan kardeşinin mektubuna bakarsa ateşe bakmış gibi olur. ALLAH'tan avuçlarınızın içi ile iste­yin! Arkası ile değil. Duayı bitirdiğiniz za­man, ellerinizi yüzünüze sürün!" [Ebû Dâvud.

Ayrıca bu hadisin zayıf olduğunu söyledi.)

9241- Diğer rivayet:

(İbn Abbâs dedi ki:) "Dua ederek istemek ellerini omuzlarının hizasına ya da o kadar kaldırmaktır. İstiğfar da bir parmağınla bir ke­re işaret etmektir. İbtihâl, ellerinin ikisini bir­den uzatmaktır. Eller kaldırılıp arkalan yüz tarafına çevirilir." [Ebû Dâvud]

9242- Enes radiyallahu anh'dan: "Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in

ellerinin içi ile de dışı ile de böyle dua ettiği­ni gördüm." |Ebû Dâvud]

9243-  Hallâd bin es-Sâib el-Ensârî radi­yallahu anh'dan:

"Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dua ettiği zaman, ellerinin içini kendine doğ­ru tutardı. (Bir şeyin şerrinden) ALLAH'a sığın­dığı zaman, ellerinin dışını kendisine doğru tutardı." [Ahmed mürsel olarak.)

9244- Ebû Hureyre radiyallahu anh'dan: "Bir adam iki parmağıyla dua ediyordu.

ALLAH Resulü: 'Bir parmakla, bir!' buyurdu." Nesâî ve Tirmizî. (Tirmizî) dedi ki: "Bu­nun manası, kişi iki parmağıyla dua ederken şehadet getireceği anda ancak tek parmağı ile işaret etsin, demektir."

9245- İbn Amr bin el-Âs radiyallahu anh'­dan:

"Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in teşbihi sağ elinin boğumlan ile saydığını gör­düm." [Tirmizî, Nesâî ve aynı lafızla Ebû Dâvud.]

9246- Selmân radiyallahu anh'dan: (ALLAH Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu:)

"Şüphesiz Rabbiniz haya sahibidir. Kulu kendisine ellerini kaldırırsa, o iki elini boş ve hüsrana uğratacak bir şekilde geri çevirmek­ten haya eder."
[Ebû Dâvud ve aynı lafızla Tirmizî.]

9247- Ebû Hureyre radiyallahu anh'dan: (ALLAH Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu:)

"ALLAH'a kabul edileceğini yakînen bile­rek dua edin! Çünkü ALLAH gafletle kalpten ya-pdan duaları kabul etmez." |Tirmizî.|

9248- Fadâle bin Ubeyd radiyallahu anh'­dan:

"ALLAH Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber'e salatü selâm getirmeden dua eden bir adamın duasmı duydu ve şöyle buyurdu: 'Bu adam acele etti.' Sonra onu çağır­tıp ona veya başkasma şöyle dedi: 'Biriniz na­maz kıldığında, ALLAH'a hamdii sena ile başla­sın, sonra Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e salatü selâm getirsin, ondan sonra istediği duayı yapsın'."

[Tirmizî, Ebû Dâvud ve Nesâî.]

9249- Ömer radiyallahu anh'dan: (ALLAH Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu:)

"Dua gök ile yeryüzü arasında durur. Be­nim üzerime salatü selâm getirilmedikçe (ALLAH'a) yükselmez. Beni hayvanına binen ada­mın maşrapası yerine tutmayınız. Bana du­anın başında, ortasında ve sonunda salatü se­lâm getirin!" [Tîrmizî, lafız Rezîn'e aittir.]

9250- Ebû Züheyr en-Nümeyrî radiyalla­hu anh'dan:

"Bir gece Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'le çıktık, duada ısrarlı olan bir adama rastladık.

Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem du­rup onu dinlemeye koyuldu. Sonra ALLAH Re­sulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyur­du: 'Eğer sonunu iyi sonuçlandmrsa (istedik­lerini) hak eder.' Cemaatten bir adam şöyle sordu: 'Ey ALLAH'ın Resulü! Ne ile bitirmesi gerekir?' 'Amin ile. Eğer o, 'Amîn' ile bitirir­se, istediği kendisine verilir.' Peygamber sal­lallahu aleyhi ve sellem'e soran adam, oradan ayrılıp dua eden adamın yanma geldi ve şöy­le dedi: 'Ey Fülan! Âmîn ile bitir ve gözün aydın olsun!'" [Ebû Dâvud]

9251- Ebû Hureyre radiyallahu anh'dan: (ALLAH Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu:)

"Biriniz dua ettiği zaman 'AUahım! Eğer dilersen beni bağışla!' demesin! İstemesinde samimi ve azimli olsun! Çünkü hiç kimse Al­lah'ı zorlayamaz." [Nesâî hariç, altı hadis İmamı.]

9252- Sa'd (bin Ebî Vakkâs)'m oğlundan: "Babam, ben: 'Allahim! Ben senden cen­neti ve nimetlerini, güzelliklerini, şunu ve bu­nu dilerim; sana ateşten, zincirlerinden şundan bundan sığınırım' diye dua ederken duydu ve şöyle dedi:

'Oğlum! ALLAH Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in şöyle buyurduğunu duydum: 'İlerde duada aşırt giden bir güruh olacaktır.' Sen sa­kın onlardan olma! Çünkü sana cennet verile­cekse, verilecektir, hem de içindekilerle bir­likte. Eğer cehennemden kurtarılmış isen, za­ten ondan ve içindeki bütün serlerden de kur­tarılmış olursun'." |Ebû Dâvud.|

9253- Muâz radiyallahu anh'dan: "Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, bir adamın: 'Yâ Ze'l-Celâli ve'l-ikrâm! (= Ey Celâl ve ikram sahibi)" dediğim duydu ve şöyle buyurdu: 'Duan kabul edildi

9254- Aişe radiyallahu anhâ'dan: "Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, özlü kelimelerle dua yapar, diğerlerini bıra­kırdı." |Ebü Davud]

9255- Ebû Hureyre radiyallahu anh'dan: (ALLAH Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu:)

"Birinizin duası, 'Rabbine dua ettim de kabul etmedi' diyerek acele etmediği sürece, mutlaka kabul olunur."

INesâî hariç, altı hadis imamı.]

9256- Câbir radiyallahu anh'dan: (ALLAH Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu:)

"Kendinize beddua etmeyin! Çocuklarını­za da beddua etmeyin! Hizmetçilerinize de beddua etmeyin! Mallarınıza da beddua et­meyin! Çünkü o bedduanız ALLAH tarafından kabul edileceği bir saate rastlar da kabul edi­lir (ve siz üzülürsünüz)" [Ebû Dâvud]

9257- Enes radiyallahu anh'dan: (ALLAH Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu:)

"Biriniz Rabbinden bütün ihtiyaçlarım is­tesin; hatta pabucunun kopan kayışını bile is­tesin." [Tirmizî]

9258- Ebû Hureyre radiyallahu anh'dan: (ALLAH Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu:)

"ALLAH, kendisinden istemeyene gazap eder." |Tirmizî|

9259- İbn Mes'ûd radiyallahu anh'dan: (ALLAH Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu:)

"ALLAH'tan lütuf ve İhsanından isteyin! Çünkü ALLAH kendisinden istenmesinden hoş­lanır. En üstün ibadet, (dua edip) sıkıntının giderilmesini beklemektir." |Tirmb.î.|

9...
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı
Müslüman
Anahtar Kelime
*****
Offline Pasif

Mesajlar: 132.038


View Profile
Re: Dua vakti dua edenin durumu
« Posted on: 27 Eylül 2022, 23:47:44 »

 
      uyari
Allah-ın (c.c) Selamı Rahmeti ve Ruhu Revani Nuru Muhammed (a.s.v) Efendimizin şefaati Siz Din Kardeşlerimizin Üzerine Olsun.İlimdünyamıza hoşgeldiniz. Ben din kardeşiniz olarak ilim & bilim sitemizden sınırsız bir şekilde yararlanebilmeniz için sitemize üye olmanızı ve bu 3 günlük dünyada ilimdaş kardeşlerinize sitemize üye olarak destek olmanızı tavsiye ederim. Neden sizde bu ilim feyzinden nasibinizi almayasınız ki ? Haydi din kardeşim sende üye ol !.

giris  kayit
Anahtar Kelimeler: Dua vakti dua edenin durumu rüya tabiri,Dua vakti dua edenin durumu mekke canlı, Dua vakti dua edenin durumu kabe canlı yayın, Dua vakti dua edenin durumu Üç boyutlu kuran oku Dua vakti dua edenin durumu kuran ı kerim, Dua vakti dua edenin durumu peygamber kıssaları,Dua vakti dua edenin durumu ilitam ders soruları, Dua vakti dua edenin durumuönlisans arapça,
Logged
21 Temmuz 2019, 15:02:45
Mehmed.
Görevli Sorumlusu
*
Çevrimdışı Çevrimdışı

Cinsiyet: Bay
Mesaj Sayısı: 18.441Site
« Yanıtla #1 : 21 Temmuz 2019, 15:02:45 »

Esselamü aleyküm Rabbim bizleri dua eden ve duası kabul olunanlardan eylesin Rabbim paylaşım için razı olsun
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı

Hizmet nimettir.
21 Temmuz 2019, 15:54:19
Ceren

Çevrimdışı Çevrimdışı

Mesaj Sayısı: 26.620


« Yanıtla #2 : 21 Temmuz 2019, 15:54:19 »

Esselamu aleykum. Rabbim bizleri hakkiyla vaktinde dua eden ve hayra kavuşan kullardan eylesin inşallah. ..
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı
Sayfa: [1]   Yukarı git
  Yazdır  
 
Gitmek istediğiniz yer:  

TinyPortal v1.0 beta 4 © Bloc
|harita|Site Map|Sitemap|Arşiv|Wap|Wap2|Wap Forum|urllist.txt|XML|urllist.php|Rss|GoogleTagged|
|Sitemap1|Sitema2|Sitemap3|Sitema4|Sitema5|urllist|
Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2009, Simple Machines
islami Theme By Tema Alıntı değildir Renkli Theme tabanı kullanılmıştır burak kardeşime teşekkürler... &