> Forum > ๑۩۞۩๑ Kitap Dünyası - İlim Dünyası Kütüphanesi ๑۩۞۩๑ > Hadis Eserleri > Cem ul Fevaid  > Birinci cilde ait doğru yanlış cetveli
Sayfa: [1]   Aşağı git
  Yazdır  
Gönderen Konu: Birinci cilde ait doğru yanlış cetveli  (Okunma Sayısı 2056 defa)
14 Ocak 2011, 15:03:53
ღAşkullahღ
Muhabbetullah
Admin
*
Çevrimdışı Çevrimdışı

Cinsiyet: Bay
Mesaj Sayısı: 25.839Site
« : 14 Ocak 2011, 15:03:53 »Birinci Cilde Ait Doğru-Yanlış Cetveli

    Eserin neşrinde gösterilen her türlü titizliğe rağmen bir takım teknik aksamalar tercüme me­tinde istenmeyen bazı yanlışlıklara yol açmıştır. Müteakip ciltlerde benzer hataların işlenme­mesi hususunda çok daha dikkatli olacağımızı bildirir, özür dileriz. Lütfen aşağıdaki cetvele bakıp birinci ciltte gereken düzeltmeleri yapınız.


(Ta'ziyet, Kabir Ahvali (ve Azabı) ve Ziyareti ve İmanın Fazileti olan yere kadar)


 

 

YANLIŞ

Hadis no:

8: Rezîn, et-tecrid (listeden çıkacak)

29: ...Oruç kalkandır... Sana işin hepsinin baş, direk ve doruğunu bildireyim mi?

36: ...İslâm, Allah'tan başka... orucunu tut­man, yola gücün yettiği takdirde...

36: ...Cariyenin kendi sahibesini... çıplak ko­yun çobanlarının uzun uzun bina/ar yap­tıklarını görmendir.

46: ...Elçin bize gündüzümüzde ve gecemiz­de beş vakit namızımızı kılmamızı...

50: ...Bir kadın ona (İbn Abbâs'a) ağaç testi­sinde bulunan nebîz (şıra) hakkında...

50: ...el'Eşec'e (yani) Abdü'l'Kays'ın el-Eşacc'ına hitaben şöyle buyurdu:...

55: ...Yüzümü sadece Allah'a yönelttim... Birbirlerine yardım eden birer kardeştir­ler...

77: ...Buhârî, Müslim ve Nesâî. Derim ki: Bunu Ebû Dâvud, Kitabu's-sohbe'nin se­lam bahsında tahrîc elti...

119: ...Mü'min, buğdaya benzer; rüzgâr onu devamlı sağa sola sallar durur. Münafık ise hasadı yapılıncaya dek dimdik duran pirince benzer...

120: ...Allah dosdoğru yola örnek vermiştir... (Birincinin) üzerinde çağıran kişi İse Rabbinin vaizidir...

121: ...Rezîn. Sonra yolu şöyle yorumladı... Üstündeki çağrıcı ise, her mü'minin kal­bindeki Allah'ın vaizidir.

127: ...Size Allah'tan kokmanızı, dinleyip itaat etmenizi...

128: ...Yakındır, bir adama benim hadisim ulaşacak ve o, kalçasının üstüne yasla­nıp oturacak ve şöyle diyecek: ...

151: ..."Allah'ın lanetine uğrayan allı kişi vardır -her peygamberin duası kabul görmüştür-...

159: ...Peygamber sallallahu aleyhi ve sel-lem'in hanımlarının... Kendilerine O'nun ibadeti bildirilince, azımsadılar...

170: ...Rivayetlerden birinin ibaresi: ...ne de örtülü eteğimizi araştırıp yoklamadır...

174: ...Hayır, onun ameli devamlı idi. ...han­giniz güz yetirebilir ki?

189: ...Doğru davranış, doğru tavır ve ikti-sûd, peygamberliğin yirmidört parçasın­dan bir parçadır.

190: ...İlmin fazileti, ibadetin faziletinden daha hayırlıdır...

202: ...Kim bir kula Allah'ın Kİtâb'ından bir âyet öğretirse, artık o onun efendisidir. Ona oyun yapamaz ve kendini...

206: Sehl bir Sa'd radiyallahu anh'dan: ...

225: ...Vallahi senin yaptığın hidayet gayre­tinle birinin...

251: ...Arkadaşı kendisine geldiğinde... Ko­nuşmalarınıza istiğfarı karıştırın...

281: ...Hanımların hakkında,... Hayır öyle değil, sıddıklar mütesaddıkdırlar...

283: ...Bir adam Medine'ye geldi... Başımda hissettiğim şey artık gitti...

285: ...İsrâiloğullarının işi gayel düzgün gi­diyordu. Vakla ki kendilerinde türeme­ler ve esir çocukları çıkıp...

296: ...Kim ben konuşurken elbisenini serip...

316: ...Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sel-lem'e vahiy yazardım. O na vahiy...

334: ...Biz bir keresinde bir adamın... baktık ki insanlar her boyayı boyamaya başladı­lar; işle o zaman...

368: ...Peygamber sallallahu aleyhi ve sel-lem'i gördüm... sonra içine misk veya miskten daha güzel bir kokuyu pûskürt-tü, sonra onu ağzından kovanın...

382: ...Cemaaten bir adama bir kova su ge­tirmesini emretti. Adam suyu getirdi; o isek (bevl) üzerine döktü.

386: ...Bir bedevi... getirilen o suyu o işeğe (bevle) döküverdi.

414: ..."Evet" dedim... dişi olsun erkek olsun o, evinizdeki ziyaretçilerinizdendir...

499: ...Alımed, Muhammed bin Abdillah bir...

528; ...Ağzına su verip yıkadı... Pabuç bulu­nan ayağına döküp ikisini birlikte yıkadı...

614: ...Beş mekkûk ile yıkanırdı...

615: ...Abdestte iki ntıl su yeter...

616: ...bir sâ' su ile de yıkanırdı...

617: ...birmüddün üçle ikisi kadar...

644: ...Ömer... Azmettim bu adam abdestini...

652; ...ganimet olarak müşriklerden olan bir adamın elde ettiği karısı...

652: ...(Müşrik) adam bunu (kanının) gö­rünce, hemen kaçtı...

664: ...Uyku abdesti...onunla yüzüne ve kol­larına sürmendİr...

679: ...Benim, çok çirkin kelimeyi söyle­mekten dolayı abdcsl almam...

713: ...mestin üst ve aşağı kısımlarını...

803: ...Ben Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ile birlikte sandan mamul bir kapdan yıkanırdık...

HAMAM(DA YIKANMA), MÜSLÜMAN OLAN BİR MÜŞRİK VEYA GAYRİ MÜSLİMİN YIKANMASI VE AYBAŞI OLAN KADIN

843: ...O, Allah Resulüne gelip... Boynun­dan küfür tüyünü at...

844: ...Bana başka biri şöyle... Boynundan küfür tüyünü at...

851: ...Diğer rivayette: "Onlarasütiçirmedj"

1005: ...Muvattâ'da: ...yatsıyı senin bulun­duğun vakitle, gecenin üçte biri...

1086: ...İnsanlar... onu için aralarında yarış...

1102: ...Müezzin sesinin ulaştığı yere kadar bağışlanır...

1116: ...Üç kimse vardır ki... Allah'ın ve efendilerinin hakkını veren kul; ...

1150: ...Bilal (bir defasında) güneşin doğu­şundan önce ezan okudu da...

1151: ...Dikkat edin kul uyudu, dikkat edin, kul uyudu...

1152: ...Bilâl (bir defasında) güneş doğmaz­dan önce ezan okudu...

1200: ...Cami mescidinde... diğer mescidler-le kılman namazdan...

1229: ...Allah Resulü... O da entarisiyle...

1273: ...Doğu ile batı arası bir kıble vardır...

1275: ...Namazın hakkıyla (eksiksiz olarak Allah'a ref edilmiştir...

1299: ...Bineğinin üstünde öne geçti, îmâ ile, secdeyi rükû'dan daha alçak yaparak onlara namaz kıldırdı...

1299: ...O (yani Heysemî) rivayeti Ebû Da­vud'a nisbet etmekle vehme kapıldı; ...

1299: ..."babasından, o da dedesinden" sö­zünde vehme kapıldı...

1305: ..."Ey Allah'ın Resulü! Erkek, erkekle beraber bir arada bulunabilir!"

"Peki kişi yalnız olursa?'*

"Gücün yeterse avretini kimseye gösterme!"

"Peki kişi tekbaşına kalırsa?"

İnsanların kendisinden çekinmesi bakımın­dan Allah, herkesten daha layıktır...

1328: ...Fercinde (tenasül uzvunda) hiçbir şey olmadığı (donsuz) halde...

1329: ...Ey Allah'ın Resulü! Bana bu dinin en şiddetli ve en yumuşak yönünden ha­ber ver!" Şöyle buyurdu:

En yumuşağı ve kolayı; Allah'tan başka hiçbir ilah olmadığına, Muhammed'in onun kulu ve Resulü olduğuna şehadet getirmektir.

Ey Âliye kardeşi, en zoru da emaettir! Çün­kü emaneti olmayanın dini olmaz, nama­zı olmaz, zekatı olmaz. Ey Âliye'nin kardeşü Kim haram mal edinip de ondan bir cilbâb giyerse, o cilbâb sırlından ait-

1339: —Namaz kılarlarken üzerlerinde bor-nos ve elbiseler...

1385: ...bize (sesli olarak) duyurduğunu biz de size duyuruyoruz; bize gizli tutluğunu biz de size gizli tutuyoruz...

1446: ...Ebû Hureyre'den de bu kıssayı riva­yet etmiştir...

1448: ...hücrede bulunanların duyabileceği bîr yükseklikte idi...

1502: ...ellerini bornosunun içinden...

1514: ...fıtratının dışında ölmüş...

1546: ...helâle kılanı ise...

1547: ...Ömer, namaz kıldığı zaman...

1548: ...(yani "eliflâm"sız öğretirdi)...

1549: Taberâni Mu'cemu'l Kebîr'de: De­dik ki: "Peygamber sallalla.hu aleyhi ve sellem'den Kur'ân harfleri ezberle­diği gibi elifler ve vâvlar hecelenerek ezberle nirdi."

1588: ...Namazda ne noksanlık vardır ve ne

de selam vermek...

1698: ...O, Osman'a mahasere altındayken... 1701: ...Ey Muâz, sen fettan mısın?...

1714; ...Allah senin hırsını artırsın!...

1782: ...üzerine bina edip tamamlasın...

1818: ...Peygamber sallallahu aleyhi ve sel­lem Sâd secdesini minberde okudu in­di ve...

1845: ...kemal-i ebedle...

1979: ...Sonra onlara selam verdi...

2156: ...Âişe'den ancak yalancı olduğu...

2208: ...Günün başında bana dört rek'al kıl­makla kâfi gel; ben de günün sonunda sana (mağfiretimle) yeterim...

dıkça namazı kabul olmaz. Ey Âliye'li kardeş.' Haram maldan edinilmiş bir elbi­seyi sırlına elen bir adamın namazını ka­bul etmekten Allah daha yüce ve daha ke­rem sahibidir...

2253: ...asılı bulunan bir tutuma kalkıp...

2263: ...(Zira) o (Hakîm) Uhud günü...

2279: ...Bunun üzerine seslerini yükselttiler ve kapısını taşladılar...

2313:  ...Çünkü kula hastalandığı zaman, hastalanmadan önceki sevapları yazılır. Oysa hastalık, onun tahakkukunu daha önce önlemiştir...

2443: ...Kırmızı arsanın kumlanyla etrafı ve üstü çevrilmişti...

2477: ...Ölüm haberini yaymayın...

2540: ...sonra ise, sonra şu duayı...

2587: ...Câhiliyyet işini mi tutuyorsunuz...

 

 

 

DOĞRU

Hadis no:

8: Dârimi. Sünen (listeye girecek)

29: ...Oruç kalkandır... Sana işin baş, direk ve doruğunu bildireyim ...
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı
Müslüman
Anahtar Kelime
*****
Offline Pasif

Mesajlar: 132.039


View Profile
Re: Birinci cilde ait doğru yanlış cetveli
« Posted on: 23 Ekim 2020, 12:10:41 »

 
      uyari
Allah-ın (c.c) Selamı Rahmeti ve Ruhu Revani Nuru Muhammed (a.s.v) Efendimizin şefaati Siz Din Kardeşlerimizin Üzerine Olsun.İlimdünyamıza hoşgeldiniz. Ben din kardeşiniz olarak ilim & bilim sitemizden sınırsız bir şekilde yararlanebilmeniz için sitemize üye olmanızı ve bu 3 günlük dünyada ilimdaş kardeşlerinize sitemize üye olarak destek olmanızı tavsiye ederim. Neden sizde bu ilim feyzinden nasibinizi almayasınız ki ? Haydi din kardeşim sende üye ol !.

giris  kayit
Anahtar Kelimeler: Birinci cilde ait doğru yanlış cetveli rüya tabiri,Birinci cilde ait doğru yanlış cetveli mekke canlı, Birinci cilde ait doğru yanlış cetveli kabe canlı yayın, Birinci cilde ait doğru yanlış cetveli Üç boyutlu kuran oku Birinci cilde ait doğru yanlış cetveli kuran ı kerim, Birinci cilde ait doğru yanlış cetveli peygamber kıssaları,Birinci cilde ait doğru yanlış cetveli ilitam ders soruları, Birinci cilde ait doğru yanlış cetveliönlisans arapça,
Logged
19 Temmuz 2019, 02:26:49
Züleyha
Bölüm Görevlisi
*
Çevrimdışı Çevrimdışı

Cinsiyet: Bayan
Mesaj Sayısı: 1.428


« Yanıtla #1 : 19 Temmuz 2019, 02:26:49 »

Rabbim razi olsun hocam insallah selam ve dua ile
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı
19 Temmuz 2019, 21:08:14
Ceren
Görevli Sorumlusu
*
Çevrimdışı Çevrimdışı

Mesaj Sayısı: 26.152


« Yanıtla #2 : 19 Temmuz 2019, 21:08:14 »

Esselamu aleykum. Rabbim razı olsun bilgilerden kardesim. ...
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı
20 Temmuz 2019, 14:40:49
Mehmed.
Görevli Sorumlusu
*
Çevrimdışı Çevrimdışı

Cinsiyet: Bay
Mesaj Sayısı: 17.251Site
« Yanıtla #3 : 20 Temmuz 2019, 14:40:49 »

Ve aleykümüsselam Rabbim paylaşım için razı olsun
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı

Hizmet nimettir.
Sayfa: [1]   Yukarı git
  Yazdır  
 
Gitmek istediğiniz yer:  

TinyPortal v1.0 beta 4 © Bloc
|harita|Site Map|Sitemap|Arşiv|Wap|Wap2|Wap Forum|urllist.txt|XML|urllist.php|Rss|GoogleTagged|
|Sitemap1|Sitema2|Sitemap3|Sitema4|Sitema5|urllist|
Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2009, Simple Machines
islami Theme By Tema Alıntı değildir Renkli Theme tabanı kullanılmıştır burak kardeşime teşekkürler... &