> Forum > ๑۩۞۩๑ Kitap Dünyası - İlim Dünyası Kütüphanesi ๑۩۞۩๑ > Hadis Eserleri > Cem ul Fevaid  > Adı belirtilmiş fitneler ile ilgili hadisler
Sayfa: [1]   Aşağı git
  Yazdır  
Gönderen Konu: Adı belirtilmiş fitneler ile ilgili hadisler  (Okunma Sayısı 5271 defa)
29 Aralık 2010, 21:14:20
ღAşkullahღ
Muhabbetullah
Admin
*
Çevrimdışı Çevrimdışı

Cinsiyet: Bay
Mesaj Sayısı: 25.839Site
« : 29 Aralık 2010, 21:14:20 »ADî BELİRTİLMİŞ FİTNELER İLE İLGİLİ HADİSLER9812- Huzeyfe radiyallahu anh'dan:

"Hz. Ömer'in yanmdaydık. Ömer sordu: 'ALLAH Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in fitneler hakkındaki hadislerinden hanginiz ez­berlemiştir?'

'Benim ezberimde vardır' dedim.

'Sen gerçekten cesursun. Söyle bakalım nasıl buyurmuştur?'

Dedim ki: O'nun şöyle buyurduğunu duy­dum:

'Kişinin fitnesi ailesi, malı, kendisi, ço­cukları ve komşusunda olacaktır. Oruç, na­maz, zekât, emr-i bil-marûf ve nehyi anil-nıünker bu nevi fitnelere kejfâret olacaktır.'

Ömer dedi ki: 'Ben bunu kasd etmiyorum. Deniz dalgalan gibi dalgalanacak olan fitneyi kasd ediyorum.' Cevap verdim:

'Ey Müminlerin emiri! Senin o fitne ile ne ilgin vardır? Onunla senin aranda kapalı bir kapı vardır.'

'Bu kapı kırılacak mı? Yoksa açılacak mı' diye sorunca; 'Kırılacaktır' diye cevap verdim.

Ömer: 'Öyleyse bir daha hiç kapanmaya­cak?' dedi.

Ravi dedi ki: Sonra biz Huzeyfe'ye dedik ki: 'Ömer bu kapının kim olduğunu acaba bi­liyor muydu?'

'Evet, yarından sonra gecenin geleceğini bildiği gibi onu da biliyordu. Çünkü ben ona konuyu yanıltıcı olmayan apaçık sözlerle anlattım.

Ravi dedi ki: Sonra Huzeyfe'ye kapının kim olduğunu sormak istedik ve Mesrûk'a de­dik ki: 'Sor bakalım kapı kim imiş?' Sordu ve o da onun Ömer olduğunu söyledi.

[Buhârî, Müsiim veTirmizî]

9813- Diğer rivayet:

Ömer dedi ki: 'ALLAH aşkına söyle!' Hu-zeyfe cevap verdi:

Aîlah Resulü sallallahu aleyhi ve sel-lem'in şöyle buyurduğunu duydum: 'Fitneler kalblere hasır gibi bir bir işlenecek. Hangi kalbe iyi işlerse, içinde siyah bir nokta belire­cek. Hangi kalp de onu kabul etmezse, beyaz bir nokta belirecek. Böylece iki ayrı kalp mey­dana çıkacaktır. Cilâlı taş gibi bembeyaz ola­nına gökler ve yer durdukça hiç bir fitne za­rar vermiyecek. Diğeri de alaca siyahtır. Te-petaklak duran testi gibidir. Bu ancak hevası-na uygun olan (davranışlar) hariç ne marufu bilecek, ne de münkeri. Sonra ona şunu anlat­tım: 'Seninle o fitne arasında kapalı bir kapı vardır. Kırılması yakındır.' Ömer dedi ki:

'Ey babasız kalasıca! O kırılacak mı? Keşke açılsaydı, belki tekrar (eski haline) döndürülür.'

'Hayır bilakis kırılacaktır' dedi.

Ben ona, o kapının öldürülecek ya da öle­cek bir adam olduğunu söyleyerek konuyu yanıltıcı olmayan apaçık sözlerle anlattım.

Ebû Hâlid dedi ki:

(Râvi) Sa'd'a şöyle sordum: 'Ey Ebû Mâ­lik! (hadisin metninde geçen) esved-i mirbâd nedir?'

'Siyah üzerinde şiddetli beyazlıktır' dedi.

'Peki mechiyâ ne demektir?' dedim.

'Tepetaklak (ters çevrilmiş) demektir' di­ye cevap verdi.

9814- İbn Ömer radiyallahu anh'dan: "Biz Peygamber sallallahu aleyhi ve sel-

lem'în yanında oturuyorduk, fitnelerden bah­setti. Hem de çokça. Hatta Ahlas (tutkulular) fitnesinden de söz etti. Kaçış ve harb olduğu­nu söyledi. Sonra serra' (rahatlık) fitnesinden söz etti:

'Hatta bu fitnenin dumanını Ehl-i Beyt' imden olduğu iddia edilen fakat benden olma­yan biri ayaklarımın altında(ki şu yerde)n tüt­türecek. Benim gerçek dostlarım müttekîler-dir. Sonra insanlar eğri tek bir kaburga kemi­ği üzerine oturağım korcasına iğreti olarak bir adamın etrafında toplanacaklar. Sonra Duheyma (kara ve büyük) bir fitne çıkacak.

Bu ümmetten tokatlamadığı hiç kimse kalma­yacaktır. Fitne bitti denildiğinde, devam edip yaygınlaşacak. O fitne içinde kişi, mü'min olarak sabahlayacak, kâfir olarak akşamla­yacak. Nihayet insanlar iki ayrı büyük şehir­de toplanacaklar. Bunlardan birisi içinde ni­fak bulunmayan iman şehridir. Ötekisi içinde iman bulunmayan nifak şehridir. O zaman geldiğinde, o gün ya da ertesi gün Deccâl'i bekleyin.'" |Ebû Dâvud]

9815- Ebû Bekre radiyallahu anh'dan: (ALLAH Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu:)

"Ümmetimden bir takım insanlar, üzerine köprü kurulacak olan Dicle denilen nehrinin kenarında Basra denilen bir yere konaklaya­caklardır. Nüfusu çoğalacak, nihayet muha­cirlerin şehirlerinden -diğer rivayette müslü-manların şehirlerinden- olacak. Ahir zaman olduğunda, geniş yüzlü, küçük gözlü, Kantura oğulları gelecekler. Nehrin kenarında konaklayacaklar. Şehrin halkı üç fırkaya ayrılacak: Bir fırkası öküzlerin kuyruğunu tutup sahraya çekilecek ve helak olacaklar. Bir fırkası da kendileri için onlardan kurtuluş isteyecekler ve kâfir olacaklar. Bir fırkası da çocuklarını geride bırakarak onlarla .savaşacaklar, iste onlar şehittirler." |Ebû Dâvudj

9816- Zû Mihber radiyallahu anh'dan: (ALLAH Resulü sallallahu aleyhi ve sellenı buyurdu:)

"Siz Rumlarla güven içinde güzel bir ba­rış yapacaksınız, ardımzdaki düşmana karşı beraber savaşacaksınız. Zafer elde edilip bir çok ganimetlere kavuşup, korktuğunuzdan emin olacaksınız. Sonra tepeleri olan bir yere geleceksiniz. Hıristiyanlardan bir adam haçı havaya kaldırıp, işte 'Rumlar (bu haç saye­sinde) galip' diyecek. Buna öfkelenen bir müslüman kalkıp onu kıracak, işte o zaman Rumlar anlaşmaya hıyanet edip silaha sarıla­caklardır."

9817- Diğer rivayette şu ilave vardır: "Müslümanlar da fırlayıp, silaha sarıla­caklar. Rumlarla savaşmaya mecbur kalacak­lar, işte o cemaate ALLAH şehitliği ikram ede­cektir."

9818-   Ümmü  Seleme radiyallahu an-hâ'dan: (ALLAH Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu:)

"Halifenin ölümü üzerine ihtilaf çıkacak. Bir adam Medine'den kaçıp Mekke'ye gide­cek; Mekkelilerden bir grup insan gelip onu zorla oradan çıkaracak ve Rükün ile Makam arasında ona biat edecekler. Ona karşı Şam'­dan gönderilecek ordu Mekke ile Medine ara­sında bulunan çölde toprak yarılıp içine bata­cak, insanlar bunu görünce Şam'ın ileri ge­lenleri ve Irak ehlinden bir cemaat gelip ona biat edecekler. Sonra dayıları Kelb kabilesin­den olan Kureyş'li bir adam çıkacak. Biat edenler üzerine bir müfreze ordu gönderecek. Ancak müfreze yenilecek, işte bu müfreze Kelb kabilesi müfrezesidir. Kelb'den elde edi­len ganimetten istifade edemeyenler, ziyanda olacaklardır. Ganimet taksim edilecek, insan­lara peygamberlerinin sünneti uygulanacak. İslâm yeryüzüne bütünüyle yerleşecek. (Meh-dî) yedi sene kalacak."

9819- "Diğer rivayette 'Dokuz yıl' olarak geçmektedir. Sonra (Mehdî) ölecek, insanlar onun namazını kılacaklar." Dedim ki:

"Ey ALLAH'ın Resulü! Bu ordu içinde bulu­nup Mekke'ye zorla gönderilenlerin durumu nasıl olacak?"

"Onlar da diğerleri ile beraber toprağa batırılacaklar. Sonra Kıyamet gününde niyeti­ne göre diriltilecektir" buyurdu.

[Ebû Dâvud]

9820- Sevbân radiyallahu anh'dan: (ALLAH Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu:)

"Yemek yiyenlerin büyük tabağa üşüştük­leri gibi insanların size karşı birleşip üşüşme­leri yakındır." Biri sordu:

"Acaba o zaman biz sayıca az mı olacağız?" "Hayır, bilakis siz o zaman sayıca çok ola­caksınız. Fakat siz selin sürüklediği çerçöp gİ-

bi dağınık olacaksınız. ALLAH düşmanlarınızın kalbinden sizin korkunuzu çıkartacaktır. Sizin kalplerinize de vehen atacaktır" buyurdu.

"Vehen nedir, ey ALLAH'ın Resulü?" diye sorduklarında şöyle buyurdu:

"Dünya sevgisi ve ölüm korkusu."

|Ebû Dâvud.|

9821- Huzeyfe radiyallahu anh'dan: "Vallahi kıyamet Öncesi meydana gelecek olan her fitneyi ben herkesten daha iyi bilirim. Bu da ALLAH Resulü sallallahu aleyhi ve sel-lem'in kimseye söylemediği ve sadece bana söylediği gizli bir sırdan Ötürüdür. Ancak o bir mecliste otururken, fitneden söz ederek say­maya başladı ve buyurdu ki: 'Üç şey vardır ki hiç bir şey bırakmayacaktır. Onlardan kimi yaz rüzgârı gibi, kimi küçük, kimi de büyük fit­nelerdir.' Bunu benimle birlikte ALLAH Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den duyan kimse­lerin hepsi öldüler, bir ben kaldım." [Müslim]

9822- Huzeyfe radiyallahu anh'dan: "Arkadaşlarım unuttular mı yoksa unut­muş mu görünüyorlar bilmiyorum. ALLAH'a yemin olsun ki Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem, kıyametin kopmasına sebep olacak fitneye öncülük edecek kişi ve üçyüzdeıı faz­la taraftarını isim, baba ve kabile adlarıyla birlikte bize söyledi." [Ebû Davud]

9823- İbn Ömer radiyallahu anh'dan: (ALLAH Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu:)

"Müslümanların Medine'de muhasara al­tına alınmaları yakındır. Düşmanların bulun­duğu en uzak yer o zaman Salâh mevkii ola­caktır."

Zührî dedi ki: "Salâh, Hayber'e yakın bir s erdir." [İkisi de Ebû Davud'a ait.]

9824- Ebû Mâlik radiyallahu anh'dan: (ALLAH Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu:)

"Ümmetimden bir kavim gelecek, zina yapmayı, ipek giymeyi, şarap içmeyi ve çalgı­yı helâl sayacaklar. Bir takım zümreler bir da­ğın eteğinde konaklayacaklardır, hizmetçi ka­dınları onlara hizmet edip rahatlatacaklar. Bir hacet için bir fakir adam onların yanına geldiğinde ona diyecekler ki:

Haydi şimdi git, yârın gel.' Onlar o ak­şam orada geceleyecekler. Sabahleyin bir de bakacaklar ki ALLAH bir kısmını helak etmiş ve (sağ kalan) diğerlerini de maymun ve domuz şekline sokmuş." |Buhârî]

9825-  Abdullah bin Ziyâd radiyallahu anh'dan:

"Talha, Zübeyr ve Âişe Basra'ya varınca, Ali onlara karşı Ammâr bin Yâsir ile (oğlu) Hasan'ı gönderdi. İkisi bize Kûfe'ye geldiler. Minbere çıktılar, Hasan bin Ali üstte idi, Ammâr ise onun altındaki merdivendeydi. Yanla­rında toplandık.

Ammâr'ın şöyle dediğini duydum: 'Aişe Basra'ya gelmiştir. Vallahi o, dünyada da âhi-rette de Peygamberinizin eşidir. ALLAH şimdi sizin ona mı (Ali'ye mi), yoksa Âişe'ye mi İtaat edeceğinizi deneyecektir.'" [Buharı]

[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı
Müslüman
Anahtar Kelime
*****
Offline Pasif

Mesajlar: 132.038


View Profile
Re: Adı belirtilmiş fitneler ile ilgili hadisler
« Posted on: 27 Eylül 2022, 23:28:56 »

 
      uyari
Allah-ın (c.c) Selamı Rahmeti ve Ruhu Revani Nuru Muhammed (a.s.v) Efendimizin şefaati Siz Din Kardeşlerimizin Üzerine Olsun.İlimdünyamıza hoşgeldiniz. Ben din kardeşiniz olarak ilim & bilim sitemizden sınırsız bir şekilde yararlanebilmeniz için sitemize üye olmanızı ve bu 3 günlük dünyada ilimdaş kardeşlerinize sitemize üye olarak destek olmanızı tavsiye ederim. Neden sizde bu ilim feyzinden nasibinizi almayasınız ki ? Haydi din kardeşim sende üye ol !.

giris  kayit
Anahtar Kelimeler: Adı belirtilmiş fitneler ile ilgili hadisler rüya tabiri,Adı belirtilmiş fitneler ile ilgili hadisler mekke canlı, Adı belirtilmiş fitneler ile ilgili hadisler kabe canlı yayın, Adı belirtilmiş fitneler ile ilgili hadisler Üç boyutlu kuran oku Adı belirtilmiş fitneler ile ilgili hadisler kuran ı kerim, Adı belirtilmiş fitneler ile ilgili hadisler peygamber kıssaları,Adı belirtilmiş fitneler ile ilgili hadisler ilitam ders soruları, Adı belirtilmiş fitneler ile ilgili hadislerönlisans arapça,
Logged
21 Temmuz 2019, 16:15:00
Ceren

Çevrimdışı Çevrimdışı

Mesaj Sayısı: 26.620


« Yanıtla #1 : 21 Temmuz 2019, 16:15:00 »

Esselamu aleykum. Rabbim bizleri tüm fitne ve gunahdan ali koysun inşallah. Rabbim razı olsun paylasimdan kardeşim. ..
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı
22 Temmuz 2019, 11:35:36
Züleyha

Çevrimdışı Çevrimdışı

Cinsiyet: Bayan
Mesaj Sayısı: 1.440


« Yanıtla #2 : 22 Temmuz 2019, 11:35:36 »

Çok değerli bilgiler Allah razı olsun inşallah selametle...
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı
Sayfa: [1]   Yukarı git
  Yazdır  
 
Gitmek istediğiniz yer:  

TinyPortal v1.0 beta 4 © Bloc
|harita|Site Map|Sitemap|Arşiv|Wap|Wap2|Wap Forum|urllist.txt|XML|urllist.php|Rss|GoogleTagged|
|Sitemap1|Sitema2|Sitemap3|Sitema4|Sitema5|urllist|
Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2009, Simple Machines
islami Theme By Tema Alıntı değildir Renkli Theme tabanı kullanılmıştır burak kardeşime teşekkürler... &