Adsense kodları


Tecvid Öğretiyoruz

Smf Seo Versiyon , -- Seo entegre sistem.

 1. Harflerin Sıfatları
 2. Kuranı Kerimin Okuyuş Şekilleri
 3. Harflerin Mahreçleri
 4. Sebebi Med
 5. Hukmur Ra
 6. İzhar detaylı anlatim
 7. İdgamı Misleyn
 8. İdgamı Bila Gunne
 9. Meddi Arız
 10. Dudak Talimi
 11. İhfa
 12. Tenvin ve Sakin Nun
 13. Meddi Lazım
 14. Meddi Lin
 15. İstiaze ve Besmele
 16. Harfi Med
 17. Tekbir
 18. Kıraatte lahn kavramlari
 19. Secavend Vakf İşaretleri
 20. İdgamı Meal Gunne
 21. Tecvid İlminin Mahiyeti
 22. Med ve Çeşitleri
 23. Vasl
 24. Temsili Okuma
 25. Meddi Feri
 26. Teshil
 27. Harf Mahreçlerinin Şeması
 28. Meddi Muttasıl
 29. Meddi Munfasıl
 30. Lahn
 31. Kuranı Kerimi Öğrenip Okumak ve Dinlemek Vazifeleri
 32. Lafzatullah
 33. Zamir
 34. Harfler
 35. Harflerin Sıfatları Tablosu
 36. Tecvid konusunu beyan
 37. Kıraat İlmi
 38. Meddi Tazim ve Tebrie
 39. Vakf ve İbtida
 40. Kalkale
 41. Ha-i Sekt
 42. Sekte
 43. İdgamı Şemsiyye ve İzharı Kameriyye
 44. İdgamı Mütekaribeyn
 45. İdgamı Mütecaniseyn
 46. İdğam ve Çeşitleri
 47. İklab
 48. İzhar
 49. Meddi Asli