ilitam ,arapça klavye, ilahiyat, önlisans > Forum > Kocaeli İlitam Paylaşım Platformu ( Üyelere Özel )  > Tebyin.com > Sistematik Kelam > Sistematik Kelam Soruları > Sistematik Kelam 3.Ünite Soruları -2
Sayfa: [1] 2   Aşağı git
  Yazdır  
Gönderen Konu: Sistematik Kelam 3.Ünite Soruları -2  (Okunma Sayısı 1447 defa)
09 Kasım 2018, 00:01:06
ღ۩Bilgin۩ღ
Admin
*
Çevrimdışı Çevrimdışı

Cinsiyet: Bay
Mesaj Sayısı: 1.903


Site
« : 09 Kasım 2018, 00:01:06 »SİSTEMATİK KELAM III. ÜNİTE SORULARI

1) Bir şeyi onaylamak veya reddetmek iki şey arasında böyledir yada böyle değildir şeklinde müspet ve menfi bir bilgiye dayanarak aşağıdaki tanımlardan hangisine ulaşılabilir?

A) Tastik              B ) İnkar           C ) Hüküm              D ) Ahlak           E) Nas

2) Aşağıdakilerden hangisinin hükümlerin bölümlerinden olduğu söylenebilir?
I. Dini hükümler/şer’i
II. Akli hükümler/akliye
III. Kaderi hükümler/kader

A) I-III                 B)II-III                 C) I- II- III            D) I- II                  E) Yalnız III

3) Dini hükümler arasında aşağıdakilerden hangisi gösterilemez?
I.İnançla ilgili   II. Amellerle ilgili    III. Kalp ve vicdanla ilgili  IV. Akılla ilgili

A) I-IV               B)  II-IV                 C) Yalnız IV               D) I-II-III               E) I-III-IV

1-C,2-D,3-C


4) Aşağıdaki bilgilerden hangilerinin doğru olduğu söylenebilir?
I.Akılla ispatlanabilen hükümler metalibi akliyedir.
II. Sadece nastan hareketle delillendirilebilen itikadi hükümler metalibi semiyyedir.
III. İtikadi hükümler subuti ve delaleti kat’idir
IV. Ameli hükümler kalbi ve vicdani hükümlerdir.

A) I-II -III        B) II- IV       C)III-IV        D)I-III          E) I- II- III

5) Aşağıdakilerden hangilerinin itikadi hükümlerden olduğu söylenebilir?
I.Yeterlilik/ Açıklık      II. Değişmezlik     III. Bölünmezlik     IV. Kat’ıyyet /Kesinlik  

A) I- II                  B) I- III             C)  I-IV         D) I- II- III-            E) II- III- IV

6) Aşağıdakilerden hangisi itikadi hükümlerle ilgili olduğu söylenebilir?
A) Sübutu ve delaleti katli olmalıdır.
B) Bir haberin kaynağı kesin ise bunu sübuti katli aidiyeti kesin değilse sübutu zanni denir.
C) Kuran ayetleri sübutu katli haberlerdir.
D) Kuran ayetleri ile mütevatir hadisler sübutu ve delaleti katli olduğundan itikadi konulara delil olabilir.
E) Muhkem ayetler delalet’i zannidir.

7) I.Muhkem ayetler delaleti kat-i dir.
II. Müteşabih ayetler delaleti zannidir.
III. Hadislerden bir kısmı kat’i, bir kısmı zannidir.
IV .Hem sübutu hem de delalet-i zanni olan nakli deliller katli delildir.
Bu bilgilere dayanarak yukarıdakilerden hangilerinin doğru olduğu söylenebilir?

 A) I -IV                  B ) II-IV               C) III-IV            D )    I-II-III        E ) Yalnız IV

4-A,5-E,6-E,7-D


8) I. İtikadi hükümlerin şartlarından olan değişmezlik (la tağayyar) daima sabit ve geçerlidir.
II. Bütün peygamberlerin ayrı inanç esaslarını tebliğ etmişlerdir.
III. Ameli hükümlerde peygamberlerin şeriatlarında fark görülebilir.
IV. Bölünmezlik ilkesinde itikadi hükümeler bir bütündür bölünemez.
Bu bilgilerden hangilerinin doğru olduğu söylenebilir?

A)I-II    B)II-III       C) II-IV       D) I –III-IV        E) Yalnız II

9) Aşağıdakilerden hangilerinin ameli hükümlerden  olduğu söylenebilir?
I.İbadetler       II. Muamelatlar    III . Kat-i hükümler          IVTaabbüdi hükümler

A)I-III    B) I-III       C)III-IV          D) I-II-III      E) I-II-IV

10)Aşağıdakilerden hangilerinin Akli hükümlerden olduğu söylenemez?
I.Vücub           II. İmkan            III.İmtina           IV.Metalib-i sem’ıyye

A) I- IV      B)II- IV           C)III-IV      D)I- II-IV E)Yalnız IV

11) Teklifi mala yutak ne anlama gelmektedir?
A)Allah’ın insanları gücünün yetmeyeceği bir emir veya yasakla sorumlu tutup tutmayacağı
B)Allah’ın arazları sürekli yenileyerek yaratması
C)Ameli hükümlerin değişebilen hükümlere dayanması
D)Muamelata daire esasların Kuran’da var olması
E) Muamelatla ile ilgili konularda ictihadın geçerli olması


8-D,9-E,10-E,11-A

12)  Aşağıdakilerden hangisi hadis için söylenemez?
A) Mütevatir hadisler zanni bilgi ifade ederler.
B)Tüm raviler aynı şekilde rivayet ediyorsa lafzı mütevatirdir.
C)Farklı lafızlarla aynı mana veriliyorsa manen mütevatirdir.
D) Mütevatir şartı taşımayan ahad hadisler zanni bilgi ifade eder.
E) Bir ravi rivayet ettiyse Garip,iki ravi rivayet ettiyse Aziz,üç ve daha fazlası rivayet ettiyse Meşhur hadis denir.

13) Aşağıdaki bilgilerden hangisinin doğru olduğu söylenemez?
A)Mevzu hadisler uydurma hadislerdir.
B)İcma herhangi bir asırda yaşayan müctehidlerin dini bir konuda aynı kanaati paylaşmasıdır.
C) Kıyas eldeki asıl bilgi ve yeni fer’i bilgi kıyaslanarak yeni bilgiden hüküm çıkarmaktır.
D)İtikadi hükümler mütevatir hadisi zanni kabul ederler.
E) Kıyası,delil olarak kabul etmeyenler  Ahmed b. Hanbel ve
Mutezileden Şiiler , zahiriler , nazzam denilen gruplardır

14) Aşağıdakilerden hangilerinin kati delillerin dayandığı bilgi olarak gösterilemez?
A) Bedihiyyat/Fıtriyyat
B)Mücahedat/Mücerrebat
C)Meşhurat
D) Hadsiyyat
E) Mütevatirat

15)Aşağıdakilerden hangisinin  Zanni akli (hatabi iknai) delillerin yakiniyat olmayan bilgilerinden olduğu söylenebilir?
I.Fıtrıyyat                  II. Makbulat             III.Müsellemat       IV.Meşhurat

A) I-II      B) I-II      C) I-III          D) I- IV         E) II-III-IV

12-A,13-D,14-C

16) Aşağıdakilerden hangisi delil çeşitleriyle ilgili doğru bir bilgi olduğu söylenemez?
A)Deliller akli delil ve nakli delil olmak üzere 2’ye ayrılır.
B)Akli deliller aklı hükümlerine dayanır
C) Zanni delillere Bürhan denir.
D)Nakli deliller Kuran ve sünnete dayanan delillerdir.
E) Bilgisini kesin kanıtlayan nakli delile  kat’i nakli denir. Böyle olmayana zanni nakli delil denir.

17) Medlülü yani ispatlamaya çalıştığı hüküm hakkında diğer tüm farklı ihtimal ve şüpheleri ortadan kaldıran delaleti doğru olan delil aşağıdakilerden hangisidir?

A) Zanni delil
B)Kat’i delil
C)Akli delil
D) Nakli delil
E)Kavli delil

18)  I- İki sayısına bölünebilen sayı çift sayıdır.
II-Sekiz sayısıda ikiye kalansız bölünebilmektedir.
III-Ohalde sekiz de çift sayıdır.
Bu bilgiler aşağıdaki hangi delil türüne örnek olarak gösterilebilir?
Ennas Whatsap Grubu / ilimdunyasi.com
A)Zanni delil
B)Kat’i delil
C)Akli delil
D)İknai delil
E)Nakli delil


16-C,17B,18-B


19) Yaratıcının yarattığı yabani hayvanların eti yenmez. İlletinden hareketle müessirden esere geçilerek sahra çölünde de bulunan yabani hayvanların eti yenmez sonucuna varılmaktadır.
Bu bilgilere dayanarak aşağıdaki  hangi istidlal yönteminin kullanıldığı söylenebilir?

A)Tümevarım (İstikra/Endüksiyon)
B)Tümdengelim(Ta’lil/Düdeksiyon)
C)Anoloji (Temsil)
D)Sebr ve Taksim
E)Kıyas’ul gaib al’eş- şahit

20) I-Otoyollar ince uzun inşa edilmiştir.
II-İnsan damarları ince uzun yartılmıştır.
III-Ohalde otoyollar insan damarları gibi inşa edilmiştir.
Bu bilgilere dayanarak aşağıdaki hangi istidlal yönteminin kullanıldığı söylenebilir?

A)Tümevarım
B)Anoloji
C)Tümdengelim
D)Sebr ve Taksim
E)Kıyas’ul gaib ale’ş-şahit

21-Bilinmeyen bir şeyin bilinen bir şeyle kıyas edilmesi yöntemi aşağıdakilerden hangisi olduğu söylenebilir?
A) Sebr ve Taksim
B) Tek bir bilinenden sonuca varmak
C)Kıyasu’l gaib ale’ş- şahit
D)Anoloji
E)Tümden gelim


19-B,20-B,21-C

22-Kelamcıların sıkça kullandığı iki veya daha fazla hükmün verilmesi muhtemel olan bir düşünceye ilişkin, ortaya konulan tüm ihtimallerin ele alınıp, yanlışlığının gösterilmesi ve en sonunda doğru olan ihtimalin geçerliliğinin ortaya konulması yönteminin aşağıdakilerden hangisi olduğu söylenebilir?
A)   Kıyasu’l gaib ale’ş- şahit
B)   Sebr ve Taksim
C)   Tek bir mukaddimeden sonuca varmak
D)   İttifak edilenle ihlaf edilen üzerine istidlalde bulunmak
E)   Nakille istidlal

23-Yeniden dirilmenin mümkün olduğunu savunan yöntemin aşağıdakilerden hangisi olduğu söylenebilir?
A) Dil Mantığıyla İstidlal
B) Sona Başlangıç ile İstidlal
C) Mucize ile İstidlal
D) Nakille İstidlal
E) Sebr ve Taksim

24-Bir hükmün delillerinin yanlış olduğunun anlaşılmasıyla, kanıtlanmaya çalışılan hükmünde yanlışlığını kabul eden Eş’ari kelamında, Bakıllaniye nisbet edilen ve Gazalinin de delilin Butlanının /geçersizliğinin, malulün geçersizliğini gerektirmediğini,delilin kurgulanmasında problem olabileceğini savunan  istidlal yönteminin aşağıdakilerden hangisi olduğu söylenebilir?
A)İn’ıkas-i  edile
B)Sona başlangıçla istidlal
C)Kıyas’ul gaib al’eş-şahit
D)Sebr ve Taksim
E)Nakil ve İstidlal


22-B,23-B,24-A

25)Kur’andaki akıl yürütme tarzını esas alan istidlal yönteminin aşağıdakilerden hangisi olduğu söylenebilir?
A)İn’ıkas-ı  edille
B)Nakil ve istidlal
C)Sebr ve Taksim
D)Sona başlangıçla istidlal
E)Mucuzi ile istidlal

26)’’.Bilakeyf’ keyfiyetini bilmeksizin varlığını kabul etmek’’ anlayışını aşağıdakilerden hangisinin kullandığı söylenebilir?
A)Mutezile Metodu
B)Sufi Metodu
C)Halef Metodu
D)Selef Metodu
E)Şia Metodu[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
« Son Düzenleme: 09 Kasım 2018, 00:27:32 Gönderen: ღ۩Ennas۩ღ »
Moderatöre Bildir   Kayıtlı

Müslüman
Anahtar Kelime
*****
Offline Pasif

Mesajlar: 132.038


View Profile
Re: Sistematik Kelam 3.Ünite Soruları -2
« Posted on: 09 Ağustos 2020, 02:17:50 »

 
      uyari
Allah-ın (c.c) Selamı Rahmeti ve Ruhu Revani Nuru Muhammed (a.s.v) Efendimizin şefaati Siz Din Kardeşlerimizin Üzerine Olsun.İlimdünyamıza hoşgeldiniz. Ben din kardeşiniz olarak ilim & bilim sitemizden sınırsız bir şekilde yararlanebilmeniz için sitemize üye olmanızı ve bu 3 günlük dünyada ilimdaş kardeşlerinize sitemize üye olarak destek olmanızı tavsiye ederim. Neden sizde bu ilim feyzinden nasibinizi almayasınız ki ? Haydi din kardeşim sende üye ol !.

giris  kayit
Anahtar Kelimeler: Sistematik Kelam 3.Ünite Soruları -2 rüya tabiri,Sistematik Kelam 3.Ünite Soruları -2 mekke canlı, Sistematik Kelam 3.Ünite Soruları -2 kabe canlı yayın, Sistematik Kelam 3.Ünite Soruları -2 Üç boyutlu kuran oku Sistematik Kelam 3.Ünite Soruları -2 kuran ı kerim, Sistematik Kelam 3.Ünite Soruları -2 peygamber kıssaları,Sistematik Kelam 3.Ünite Soruları -2 ilitam ders soruları, Sistematik Kelam 3.Ünite Soruları -2önlisans arapça,
Logged
11 Kasım 2018, 18:40:20
Tebyin.com
Dünyalılar
*
Çevrimdışı Çevrimdışı

Mesaj Sayısı: 224


« Yanıtla #1 : 11 Kasım 2018, 18:40:20 »

Rabbim razı olsun tüm emeği geçenlerden.
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı
12 Kasım 2018, 00:48:20
Sevgi.
Dost Üye
*****
Çevrimdışı Çevrimdışı

Cinsiyet: Bayan
Mesaj Sayısı: 15.812« Yanıtla #2 : 12 Kasım 2018, 00:48:20 »

Bu güzel faydalı bilgiler için Allah Razı olsun. Rabbim hayırlısıyla ilmimizi artırsın inşaAllah
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı
12 Kasım 2018, 02:07:36
Tebyin.com
Dünyalılar
*
Çevrimdışı Çevrimdışı

Mesaj Sayısı: 224


« Yanıtla #3 : 12 Kasım 2018, 02:07:36 »

Emeği geçen tüm hocalarımızdan Allah razı olsun. Rabbim yar ve yardımcımız olsun...
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı
12 Kasım 2018, 16:54:22
Ceren
Görevli Sorumlusu
*
Çevrimdışı Çevrimdışı

Mesaj Sayısı: 26.068


« Yanıtla #4 : 12 Kasım 2018, 16:54:22 »

Esselamu aleykum. Rabbim razı olsun emeği geçen kardeslerimizden ...
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı
Sayfa: [1] 2   Yukarı git
  Yazdır  
 
Gitmek istediğiniz yer:  

TinyPortal v1.0 beta 4 © Bloc
|harita|Site Map|Sitemap|Arşiv|Wap|Wap2|Wap Forum|urllist.txt|XML|urllist.php|Rss|GoogleTagged|
|Sitemap1|Sitema2|Sitemap3|Sitema4|Sitema5|urllist|
Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2009, Simple Machines
islami Theme By Tema Alıntı değildir Renkli Theme tabanı kullanılmıştır burak kardeşime teşekkürler... &