ilitam ,arapça klavye, ilahiyat, önlisans > Forum > Kocaeli İlitam Paylaşım Platformu ( Üyelere Özel )  > Tebyin.com > Sistematik Kelam > Sistematik Kelam Soruları > Sistematik Kelam 4.Ünite Soruları -2
Sayfa: [1] 2   Aşağı git
  Yazdır  
Gönderen Konu: Sistematik Kelam 4.Ünite Soruları -2  (Okunma Sayısı 1623 defa)
09 Kasım 2018, 00:41:30
ღ۩Bilgin۩ღ
Admin
*
Çevrimdışı Çevrimdışı

Cinsiyet: Bay
Mesaj Sayısı: 1.903


Site
« : 09 Kasım 2018, 00:41:30 »SİSTEMATİK KELAM IV. ÜNİTE SORULARI

1)Aşağıdakilerden hangisinin imanın tanımları arasında gösterilemez?
A)Bir kişiyi söylediği sözde tasdik etmek, doğrulamak, kabul etmek.
B)İman güven içinde olmak anlamına gelen e-m-n kökünden gelir.
C)İman edilen şeylere mü’menin bih denir.
D)İman hem güç ve kuvvet demektir.
E)Şüpheye yer vermeyecek şekildekesin, içten ve yürekten inanmaktır.      

2)İmanın kalp ile tasdik olduğunu aşağıdaki kelamcıların hangilerinin kabul ettiği söylenebilir?
I-Bakıllani             II-Şehristani                  III-Gazali       IV-Farabi       V-Cüveyni-Nesefi

A) I -IV
B) II- IV
C) I-II-III-V
D)IV-V
E)  Yalnız IV

3)İmanı, kalben tasdik etmeye gerek olmaksızın ,Allah’ın ve Rasulünün getirdiği şeyleri kalben bilmek olarak tanımlayanın  aşağıdakilerden hangisi olduğu söylenebilir?
A)Şehristani
B) Cehm bin Safvan
C)Maturidi
D)Cüveyni
 E)Ebu Muin en-nesefi

1-D,2-C,3-B


4)’’Eğer iman marifet  demek olsaydı, bilgisizliğin küfür olması dolayısıyla her cahilin kafir ,her alimin mü’min olması gerekecekti ki bu mümkün değil’’ Diyen İslam alimi aşağıdakilerden hangisidir?
A)Maturidi
B)Zarihi ibn Hazm
C)Gazali
D)Bakıllani
E)Şehristani

5)İmanın kalp ile tasdike  gerek olmadan, dil ile ikrarın yeterli olduğunu savunan gurupların aşağıdakilerden hangisi olduğu söylenebilir?
I-Mürcie       II-Zeydiyye       III-Keramiyye         IV-İmamiyye

A)I-II                  B)II-III                  C)III-IV                  D)I-III                     E)I-IV

6) Aşağıdakilerden hangisinin İmanın dil ile ikrar kalp ile tasdik olduğunu kabul eden Hanefi fıkıhçılarıdan olduğu söylenebilir?
I-Ebu Hanife       II-Perdevi        III-Serahsi           IV-Ahmet bin Hambel      V-Eş’ari


A)I-IV                  B)II-IV                   C)III-IV                  D)IV-V               E)I-II-III-V

7)’’Müslüman olarak tanınmanın şartı dil ile ikrardır’’diyen İslam alimleri aşağıdakilerden hangisidir?
A)Maturidi-Eş’ari
B)Perdevi-Serahsi
C)Maturidi-Serahsi
D)Eş’ari –Ebu Hanife
E)Gazali –Bakıllani


4-A,5-D,6-D,7-A8)’’İman kalp ile tasdik dil ile ikrar, islamın rükünlerini işlemektir’’diyenlerin aşağıdakilerden hangileri olduğu söylenemez?
A)Hariciler
B)Mutezile
C)Şaf-i-ibn Hazm
D)Ahmet bin Hambel
E)Gazali  

9)Aşağıdaki bilgilerin hangisinin doğru olduğu söylenemez?
A)Haricilere göre, imanın üç rüknünden biri olan ameli terk eden kafirdir.
B)Mutezile ve Zeydiyyeye göre, küfür ile iman arasında fısk vardır.
C)Tafsili imanın birinci derecesi Allah, peygamber ve ahrete imanı kapsar.
D)Harici ve Mutezileye göre, Allah ortak koşanları asla bağışlamaz.
E)Selef ve hadisçiler, ameli imanın parçası sayar,büyük günahların kişiyi kafir edeceğini savunurlar.            

10)Aşağıdaki bilgilerden hangisinin doğru olduğu söylenemez?
A)İcmali iman, inanılacak şeyleri,toptan inanmak,kelime-i tevhit,kelime-i şehadet olarak kabul eder.
B)Tafsili imanın üçüncü derecesi ebeveynden görerek taklidi imandır.
C)Tafsili iman, inanılacak şeylere açık bir şekilde inanmaktır.
D)Tafsili imanın birinci derecesi, Allaha, peygambere ve ahrete imanı kapsar.
E)Tafsili imanın ikinci derecesi Allah’a, meleklerine, peygamberine, ahirete, öldükten sonra dirilmeye,cennet-cehennemin,sevap-azabın varlığına,kaza ve kadere ayrı ayrı inanmaktır.

8-E,9-E,10B

11) Aşağıdaki bilgilerden hangisinin doğru olduğu söylenemez?
A)Meşhur ve ahad hadisle sabit bir hükmü inkar eden kimse iman dairesinden çıkmaz.
B)Delillerle kuvvetlendirilen tahkiki(istidlali)imandır.
C)Haricilere göre Allah ortak koşanları tevbe şartıyla affeder.
D)Mutezileye göre, taklidi iman sahibini ahrette kurtarmaz.
E)Ehli sünnete göre imanda aslolan tasdiktir. Taklidi iman geçerlidir,ancak akıl yürütmeyi (mukallid nazarı)terk ettiği için günahkardır.

12)Aşağıdakilerden hangisinin Ameli imanın parçası, rüknü kabul eden guruplardan olduğu söylenemez?
A)Hariciye
B)Mutezile
C)Mürciye
D)Selefiye
E)Zeydiyye  

13)’’İman artmaz eksilmez çünkü imanın çıkması küfrün eksilmesiyle olur. İmanın eksilmesi küfrün artmasıyla olur. Bir şahsın aynı zamanda hem mümin hem kafir olması mümkün değildir’’ifadesini kullanan İslam aliminin aşağıdakilerden hangisi olduğu söylenebilir?
A)Ebul Muhin                              B)Ebu    Hanife                              C)İmam Malik
D)Ahmet bin Hanbel                   E)İbn Teymiyye  

14)İslam kavramının terim anlamının aşağıdakilerden hangisinin olduğu söylenemez?
A)İtaat etmek
B)Boyun eğmek
C)Uyanmak
D)Teslim olmak
E)Bağlanmak

11-C,12-C,13-B,14-C

15)’’İnşaAllah ‘’sözü imanda istisna olarak tartışılmıştır. Bu bilgiye dayanarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?
A) Ameli imandan kabul eden Ashabul uhdud müminin inşAllah demesi gerekir.
B) Ebu Hanife göre, şüpheye yer yok,imanda istisna caiz değil.
C) Eş’ariye göre nefesteki imandan emin olunmadığı için söylenebilir.
D) Ebu Hanife’ye göre, şüphe caiz değilse de imanın güçlenmesi için beklenebilir.
E) İmanın artıp eksildiğini kabul eden guruplara göre ,hiç kimse gerçek mümin olduğundan emim olamaz.  

16) Şeytanın ve müşriklerden Ümeyye bin es-salt’ın küfrünün örnek verildiği, kişinin kalbiyle Allah’ı bilmesi  ve kabul etmesine rağmen bilerek ,kendi iradesiyle inanç esaslarını kabullenmemesinin aşağıdakilerden hangisi olduğu söylenebilir?      
A)Küfr-i inadı
B)Küfr-i cühud
C)Küfr_i Nifak
D)Küfr-i infak
E)Küfr-i ari  

17)Kişinin inanılması gereken şeyleri diliyle söylemesi, kalbiyle kabul etmemesinin aşağıdaki hangi küfür çeşidinden olduğu söylenebilir?

A)Küfr-i ari
B)Küfr-i inadi
C)Küfr-i nifak
D)Küfri inkari
E)Küfr-i cühud    

15-D,16-B,17-C

18)Ebu talibin küfrü gibi kalben gerçekleri bilmesine rağmen gururundan, çevrenin etkisiyle inkar etmesi aşağıdaki hangi küfür çeşidine örnek verilebilir?
A)Küfr-i nifak
B)Küfr-i inkar
C)Küfr-i inadi
D)Küfr-i cühud
E)Kür-i şirki                            

19)iki bağımsız ilahı kabul eden Mecusi ve senevilerin şirki aşağıdakilerden hangisine örnek olarak gösterilebilir?
A)Şirk-i istiklal
B)Şirk-i Takrib
C)Şirk-i Taklid
D)Şirk-i Esbab
E)Şirk-Teb’iz      

20)Kainattaki her türlü kanunun Allah’ın yaratmasıyla cereyan etmeyip, eşyanın kendi kendisinin gerçek sebebi ve yaratıcısı olduğuna inanma .Toprak ana ürün verdi,doğa ana yaptı gibi ifadelerin aşağıdaki hangi küfür çeşidine ait olduğu söylenebilir?

A)Şirk- Teb’iz
B)Şirk-i Taklib
C)Şirk-i Taklid
D)Şirk-i Esbab
E)Şirk-i istikal  

21)Aşağıdakilerin hangisinin mürtedlerle ilgili doğru bir bilgi olduğu söylenemez? Ennas Whatsap Grubu / ilimdunyasi.com
A)Mürtedlerden cizye alınabilir?
B)Mürtedler köle edilemez
C)Mürtedlerin hayatı bağışlanamaz.
D)Mürtedlerin malı ganimet edilemez. Devlet hazinesine katılır.
E) Mürtedlerle anlaşma yapılamaz.

18-C,19-B,20-D,21-A

22)Tanrının Alemin işleyişine sürekli müdahalesine gerek yoktur. Bir saati imal eden ve onu bir kez ayarladıktan sonra sürekli müdahale ederek an be an ayarlamak zorunda kalmayan kimseye benzer. Aynı zamanda nedenselliği bozan, sebep-sonuç zincirini kıran mucizelerde yoktur. Ayrıca Aleme müdahale etmeyen tanrıyla irtibata geçilemez ve ona duada edilemez. Kur’an bu duruma:’’ Dediler ki hayat ancak yaşadığımızdan ibarettir.ölürüz ve yaşarız .Bizi ancak zaman helak eder.ayetiyle işaret eder.
Aşağıdaki anlayışlardan hangisinin bu tanrı anlayışını benimsediği söylenebilir?

A)Ateizm
B)Agnostisizm
C)Deizm
D)Teizm
E)Henoteizm    

23)Allah ne vardır ne yoktur anlayışını benimseyerek tüm metafizik konularıda kabul etmeyen anlayışın aşağıdakilerden hangisi olduğu söylenebilir?

A)Monoteizm
B)Panteizm
C)Henoteizm
D)Deizm
E)Agnostisizm      

24)Aşağıdakilerden hangisinin doğru olduğu söylenemez?
A)Teizm: Hristiyanlık, İslam dininde olduğu gibi Tanrı vardır. Aleme müdahale edebilir.
B)Henoteizm: Cahiliye Araplarının anlayışı gibi, büyük tanrı olup yönetiminde küçük tanrılar var.Küçük tanrılar aracılığıyla büyük tanrıyla iletişime geçilir.
C)Panteizm: Batı filozoflarından spinoza savunucusudur. Alem ile tanrı farklı varlıklar değildir.Alem tanrının kendisidir.
D)Panenteizm: Süreç felsefesi bu anlayışın ürünüdür. Allah bir bölümüyle zaman içersinde bir bölümüyle zaman üstüdür.
E)Politeizm: İslamiyette olduğu gibi Allah bir tanedir.      

22-C,23-A,24-E

25) Aşağıdakilerden hangisinin Allahın varlığının delilleri(isbat-ı vacib) arasında gösterilemez?
A) Hudus Delili
B) İmkan delili
C) İhtira ve İbda Delili
D) Hareket Delili
E) Varlık  Delili      

26)Aşağıdakilerden hangisinin İsbatı Vacib’ delillerinden biri olduğu söylenemez?
A)Namütenahi Delili          B)Fıtrat Delili                 C)Gaye v...
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı

Müslüman
Anahtar Kelime
*****
Offline Pasif

Mesajlar: 132.038


View Profile
Re: Sistematik Kelam 4.Ünite Soruları -2
« Posted on: 11 Temmuz 2020, 10:24:09 »

 
      uyari
Allah-ın (c.c) Selamı Rahmeti ve Ruhu Revani Nuru Muhammed (a.s.v) Efendimizin şefaati Siz Din Kardeşlerimizin Üzerine Olsun.İlimdünyamıza hoşgeldiniz. Ben din kardeşiniz olarak ilim & bilim sitemizden sınırsız bir şekilde yararlanebilmeniz için sitemize üye olmanızı ve bu 3 günlük dünyada ilimdaş kardeşlerinize sitemize üye olarak destek olmanızı tavsiye ederim. Neden sizde bu ilim feyzinden nasibinizi almayasınız ki ? Haydi din kardeşim sende üye ol !.

giris  kayit
Anahtar Kelimeler: Sistematik Kelam 4.Ünite Soruları -2 rüya tabiri,Sistematik Kelam 4.Ünite Soruları -2 mekke canlı, Sistematik Kelam 4.Ünite Soruları -2 kabe canlı yayın, Sistematik Kelam 4.Ünite Soruları -2 Üç boyutlu kuran oku Sistematik Kelam 4.Ünite Soruları -2 kuran ı kerim, Sistematik Kelam 4.Ünite Soruları -2 peygamber kıssaları,Sistematik Kelam 4.Ünite Soruları -2 ilitam ders soruları, Sistematik Kelam 4.Ünite Soruları -2 önlisans arapça,
Logged
12 Kasım 2018, 02:07:10
Tebyin.com
Dünyalılar
*
Çevrimdışı Çevrimdışı

Mesaj Sayısı: 224


« Yanıtla #1 : 12 Kasım 2018, 02:07:10 »

Emeği geçen tüm hocalarımızdan Allah razı olsun. Rabbim yar ve yardımcımız olsun...
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı
12 Kasım 2018, 17:02:07
Ceren
Görevli Sorumlusu
*
Çevrimdışı Çevrimdışı

Mesaj Sayısı: 26.060


« Yanıtla #2 : 12 Kasım 2018, 17:02:07 »

Esselamu aleykum. Rabbim razı olsun paylasimdan kardeşim. ..
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı
12 Kasım 2018, 18:09:41
Mehmed.
Görevli Sorumlusu
*
Çevrimdışı Çevrimdışı

Cinsiyet: Bay
Mesaj Sayısı: 16.971Site
« Yanıtla #3 : 12 Kasım 2018, 18:09:41 »

Ve aleykümüsselam Rabbim paylaşım için razı olsun
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı

Hizmet nimettir.
13 Kasım 2018, 20:11:34
Ayşegül Yıldırım koü
Dost Üye
*****
Çevrimdışı Çevrimdışı

Mesaj Sayısı: 149


« Yanıtla #4 : 13 Kasım 2018, 20:11:34 »

"İyilik insanları birbirine bağlayan altın zincirdir." Bu paylaşımı sizlerde bizlere yapmakla iyilik yapmış olduğunuz ve bu iyilikler vesilesi ile dünya ve ahirette mükafatını almanız duasıyla...
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı
Sayfa: [1] 2   Yukarı git
  Yazdır  
 
Gitmek istediğiniz yer:  

TinyPortal v1.0 beta 4 © Bloc
|harita|Site Map|Sitemap|Arşiv|Wap|Wap2|Wap Forum|urllist.txt|XML|urllist.php|Rss|GoogleTagged|
|Sitemap1|Sitema2|Sitemap3|Sitema4|Sitema5|urllist|
Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2009, Simple Machines
islami Theme By Tema Alıntı değildir Renkli Theme tabanı kullanılmıştır burak kardeşime teşekkürler... &