ilitam ,arapça klavye, ilahiyat, önlisans > Forum > Kocaeli İlitam Paylaşım Platformu ( Üyelere Özel )  > Tebyin.com > Sistematik Kelam > Sistematik Kelam Soruları > Sistematik Kelam 2.Ünite Soruları -2
Sayfa: [1] 2 3   Aşağı git
  Yazdır  
Gönderen Konu: Sistematik Kelam 2.Ünite Soruları -2  (Okunma Sayısı 2156 defa)
08 Kasım 2018, 23:42:39
ღ۩Bilgin۩ღ
Admin
*
Çevrimdışı Çevrimdışı

Cinsiyet: Bay
Mesaj Sayısı: 1.903


Site
« : 08 Kasım 2018, 23:42:39 »SİSTEMATİK KELAM II. ÜNİTE SORULARI                                                                                                        


1)     -Kelam ilminde vücud sözcüğü ile bilinir.
        - Kelamın vesaillerinden biridir.
        - Felsefenin ve kelamın konuları arasına girer.

Bu bilgilere dayanarak Sofistler grubunun var olduğunu düşündüğümüz şeylerin aslında gerçekte olmayacağını  iddia ettiği kavram aşağıdakilerden hangisidir ?

A) Varlık               B) Bilgi             C) İstidlal                      D) Ahiret             E ) Mevcud

2 ) Meşhur Hanefi- Maturidi kelamcısı el-Ahad adlı kitabın yazarı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Ebu Hasan El Eşari
B) Cad b Dirhem
C) Maben el Cühani
D) Ebu Mansur El Maturidi
E) Ebu Hafs Nesefi


1-A,2-E

3)  I.Zihin dışında dış dünyada tahakkuk ettiğini kabul ettiğimiz şey mevcuttur.
       II. Zihnimizin dışında dış dünyada gerçekliği bulunana madum denir.
       III. Mutezile’ye göre şey dememiz için bilinebilmesi, kendisi hakkında  haber verebilmesi gerekir.
      IV. Ehli sünnete göre sadece mevcud’a şey denilebilir
      V. Mutezileye göre maduma şey denilemez
Bu bilgilere dayanarak aşağıdakilerden  hangisinin doğru olduğu söylenebilir?


A) I – II   B)  II- III     C) I – III – IV       D) IV –V       E)   II -V

4) Aşağıdaki bilgilerden hangisinin doğru olduğu söylenemez ?
A)Ehli sünnete göre ancak mevcuda şey denilebilir.
B)Mutezileye  göre  gerek  mevcut, gerekse de  madum , malum kapsamında olduğu için ma’duma şey denilebilir.
C) Ehli sünnete göre  hariçte sabit olmayana yani maduma şey denilemez.
D) Ehli sünnete göre Allah hakkında şey denilemez.
E) Bazı madumların ademleri süreklidir ve mutlak olarak yokluk özelliği taşırlar.

5) Bazı şeylerin dış dünyada gerçekliği olmadığı halde bir takım nisbet ve itibarlara dayanarak  varmış gibi kabul edilmesine aşağıdakilerden hangisi örnek olarak gösterilebilir?
I. Dünya üzerinde meridyen ve paralellerin itibari varlık olarak kabul edilmesi
II . Türkiye’nin  başkentinin Ankara kabul edilmesi
III . Geçmişte yaşanan anıların itibari varlık olarak kabul edilmesi

A)   Yalnız I          B) Yalnız II             C) II –III        D)  I - II           E)  II - III

3-C,4-D,5-A

6 ) İslam Alimlerinin Yunan filozoflarının kozmolojisini tartışma nedeni olarak  aşağıdakilerden  hangisi gösterilebilir?
A) Allah’ın yaratıcı, Alemin yaratılan olduğunu ispatlamak
B) Mevcud zihin dışında, tahakkük eden şeyleri tespit etmek
C) Madumların yokluğunu ispatlamak
D)  Mutlak yokluğu ispatlamak
E)  Nisbi ve izafi varlıkları ispatlamak

7 )Aşağıdakilerden hangisi Vücud- adem veMevcut-Madum kavramları için söylenemez ?
A) ”mevcut” dış dünyada gerçekliği olan şeydir.
B) Dış dünyada gerçekliği bulunmayan şeye madum denir.
C)  Mutezileye göre madumun şey olabilmesi için malum yani bilinebilmesi, hakkında haber verebilmesi yeterlidir.
D) Mutezileye göre mevcud (vücud ) gereksede madum, malum kapsamında olduğu için maduma şey denilebilir
E)Ehli sünnete göre ancak maduma şey denir.

8)Varlık ve Mahiyetle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A)  Her varlığın mahiyetine dair sorunun cevabını oluşturan bir mahiyet vardır.
B)  Kelamcılar varlık ve mahiyetin birbirinden farklı olduğunu, mahiyetin varlıktan önce olduğunu söylemişlerdir.
C) Mahiyeti olan bir şeyin illa varlığı olması gerekmez.
D)  Mütekaddimun kelamcıları Allah’ın sıfatlarına dayanarak mahiyetinden bahsedilebileceğini savunmuşlardır.
E) Müteahhirun Allah’ın mahiyetinden bahsedilebileceğini savunmuşlardır.

6-A,7-E,8-E

9) Alem, Cevher ve Araz için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
 I. Emare ve alamet anlamına gelen alem Allah’ın varlığının  alameti olduğu için Allah dışındaki tüm varlığa, kainata ad olarak kullanılmış
 II. Hudus yani sonradan olan faili muhtar yani Allah’ın iradesiyle var olmuştur.
III. Kozmoloji Teorisine göre Alemdeki varlıklar ya cevherdir ya arazdır.
IV. Cevher kadim olsun, hadis olsun kendi başına bulunan öz varlıktır
V. Araz, Cevher ve Cismin varlığıyla var olan bir nitelik değildir.

A ) I – V        B)  II –V      C) III –V        D) IV –V      E)  Yalnız V

10) Alem cevher ve araz için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
I. Araz cevherden ortaya çıkan daimi olan şeydir.
II. Bütün cevherler ve arazlar birbirinin aynı nitelik taşır.
III. Aynı mahiyetten farklı varlıkların meydana gelmesini Allah sağlar.
IV .İslam düşüncesinde cevhere “ayan”da denilmiştir.
V. Cevherin üç boyut(uzun, geniş, derin) itirabariyle bölünmeyene cüz-i yetecezza / cevheri ferd veya cüz-i ferd denir.

A ) I –II                   B)II-III                      C)II –IV              D)  II –V              E) I-III-IV-V

11) Aşağıdakilerden hangisinin teceddüdi emsale örnek olarak gösterilebilir?
A) Şehir lambalarının sürekli yanıp sönmesine rağmen yakınındayken sürekli yanıyor olduğunu zannetmemiz.
B) Oto yolu uzağa doğru gittikçe daralıyor olarak görmemiz.
C) Eksik yazıları okurken doğru okumamız.
D) Su dolu bardaktaki kaşığı kırıkmış gibi görmemiz.
E) Gölgemizin dünyanın hareketine göre yer değiştirmesi.

9-E,10-E,11-A

12)Aşağıdakilerden hangisi varlık çeşitleri arasında gösterilemez? Ennas Whatsap Grubu / ilimdunyasi.com
I.Zorun/ kadim varlık
II.Mühal/Mümteni varlık(imkansız varlık)
III.Hadis/mümkün (caiz/olurlu varlık)
IV.Hudus
A) I –IV                   B) II-IV          C) I  - II- IV           D) II- III- IV             E)   Yalnız IV  

13) Aşağıdaki bilgilerden hangisinin doğru olduğu söylenemez?
A) Allah’ın zorunlu varlığını kabul etmeyişi zatından dolayı ise buna vacib lizatihi denir.
B)Allah’ın zorunlu varlığını kabul etmesi başka nedenden ise buna  vacib li gayrihi denir.
C)Allah’ın sıfatları vacib li gayrihine örnek verilemez.
D)Eşarilere göre sadece zati sıfatları zati ile  kaim, fiili sıfatları zati ile kaim olmayıp hadis sıfatlardır.
E)Maturilere göre Allahın tüm sıfatları zatı ile kaimdir.

14.Aşağıdakilerden Hadis/mümkün caiz(olurlu varlık)ile ilgili bilgilerden hangisinin doğru olduğu söylenemez?
A) Varlığı ve yokluğu zatından kaynaklanmayıp, eşit olan Allah dışındaki her şey Alemin özelliğidir.
B)Kelamcılar Alemin hadis yani sonradan olduğunu kabul eder
C)Filozoflar varlığı Allah’ın varlığına bağlı olan ontolojik mahiyetine dikkat çekmişlerdir.
D)Kelamcılar Alemde zorunlu işleyen bir nedenselliği reddeder.
E)Yokluğu zatından kaynaklanan, zatın gereği, olan hariçte varlık düşünülemeyen varlıktır.

12-E,13-C,14-E


15. Muhal/ Mümteni  (imkansız) varlık ile ilgili doğru bir bilgi olduğu söylenemez?
A)Yokluğu zatının gereği olan, zihnimizin ve kendimizin dışında varlığı düşünülemeyen varlıktır.
B)Varlık,  konusunda  yunan felsefesinden etkilenilmiştir.
C)  iki zıd şeyin bir arada bulunamaması muhal bilgidir.
D)Bazı şeylerde nazari düşünme muhaldir. Allah’ın ortağı ve buna benzerinin olmaması
E)Sebeplerin kesintisiz devamı imkansızdır.

16) Aşağıdakilerden hangisi kelam ilminin vesailleriyle  ilgili doğru bir bilgi olduğu söylenemez ?
A) Kelamcıların bilgi meselesini inceleme sebebi haberin bir bilgi kaynağı olduğunu ispatlamaktır.
B) Bilgi kavramı Arapçada ilim ve marifet ile eş anlamlı görülür.
C) İlim daha çok objektif bilgiyi ifade eder.
D) Marifet subjektif bilgiyi ifade eder.
E) Varlığın hakikatini sabit değil varlık bilinemez.

15-B,16-E

17) Kuran’ı Kerimde sağlam olmayan bilgi için aşağıdakilerden  hangisi  kullanılmamıştır?
A) Şekk                B) Fuad        C  )Gayb           D Cehl              E ) Zan

18) Aşağıdakilereden hangisi Kuran da geçen akıl kavramlarını karşılar?
I. Kalb                 II. Fuad                     III. Lübb                  IV. Rayb    

A) I-IV           B )  II-IV             C ) III-  IV              D   I-III-IV         E)I-III

19) Bilinen bir özne (suje) ile bilinen (obje)nesne  arasındaki ilişkiyi aşağıdakilerden hangi tanımın karşılığı olduğu söylenebilir?
A)Varlık                    B )Bilgi           C )Ontoloji                    D )İstidlal            E)Mevcut

20) Aşağıdakilerden hangileri bilginin kaynakları arasında gösterilebilir?
I. Sadık haber     II. Mütevatir haber      III. Sağlam beş duyu(havas-ı selime hamse)
IV. Akıl

A)  I - II                     B)  II - III             C)   II - IV              D)   I-II-III          E)  I-III-IV

21)Aşağıdakilerden hangisinin ’’ duyu organlarının dışında doğru bir bilgi kaynağı yoktur” tezini savunan gruplaradan biri olduğu söylenebilir?
A) Müşehedat       B) Sümeniyye            C )Empirik         D ) Yakiniyyat      E) Zaruri

22)Aşağıdakilerden hangisinin ‘’Belli sebeplerin belli sonuçları doğurması zorunlu sebep ilişkisi değildir. Allah’ın her defasında yeniden yaratmasıyla olur. Allah yaratmazsa bu ilişki gerçekleşmezdi’’. Diyen kelamcının sözünü desteklediği söylenebilir?

A)  Pamuk ve ateşin bir araya gelmesiyle yanması
B) Odun ve ateşin bi...
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
« Son Düzenleme: 09 Kasım 2018, 21:38:15 Gönderen: ღ۩Ennas۩ღ »
Moderatöre Bildir   Kayıtlı

Müslüman
Anahtar Kelime
*****
Offline Pasif

Mesajlar: 132.038


View Profile
Re: Sistematik Kelam 2.Ünite Soruları -2
« Posted on: 13 Ağustos 2020, 02:43:47 »

 
      uyari
Allah-ın (c.c) Selamı Rahmeti ve Ruhu Revani Nuru Muhammed (a.s.v) Efendimizin şefaati Siz Din Kardeşlerimizin Üzerine Olsun.İlimdünyamıza hoşgeldiniz. Ben din kardeşiniz olarak ilim & bilim sitemizden sınırsız bir şekilde yararlanebilmeniz için sitemize üye olmanızı ve bu 3 günlük dünyada ilimdaş kardeşlerinize sitemize üye olarak destek olmanızı tavsiye ederim. Neden sizde bu ilim feyzinden nasibinizi almayasınız ki ? Haydi din kardeşim sende üye ol !.

giris  kayit
Anahtar Kelimeler: Sistematik Kelam 2.Ünite Soruları -2 rüya tabiri,Sistematik Kelam 2.Ünite Soruları -2 mekke canlı, Sistematik Kelam 2.Ünite Soruları -2 kabe canlı yayın, Sistematik Kelam 2.Ünite Soruları -2 Üç boyutlu kuran oku Sistematik Kelam 2.Ünite Soruları -2 kuran ı kerim, Sistematik Kelam 2.Ünite Soruları -2 peygamber kıssaları,Sistematik Kelam 2.Ünite Soruları -2 ilitam ders soruları, Sistematik Kelam 2.Ünite Soruları -2önlisans arapça,
Logged
08 Kasım 2018, 23:45:58
Ceren
Görevli Sorumlusu
*
Çevrimdışı Çevrimdışı

Mesaj Sayısı: 26.068


« Yanıtla #1 : 08 Kasım 2018, 23:45:58 »

Esselamu aleyküm. Rabbım razı olsun soruları hazırlayan emegi geçen kardeşlerimizden.
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı
09 Kasım 2018, 00:52:57
Esila Esma
Dost Üye
*****
Çevrimdışı Çevrimdışı

Mesaj Sayısı: 415


« Yanıtla #2 : 09 Kasım 2018, 00:52:57 »

her konu ve sonrasında soru çözümü konuyu anlamada çok faydalı oldu :)
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı
09 Kasım 2018, 01:18:52
Sevgi.
Dost Üye
*****
Çevrimdışı Çevrimdışı

Cinsiyet: Bayan
Mesaj Sayısı: 15.821« Yanıtla #3 : 09 Kasım 2018, 01:18:52 »

Aleyküm Selâm. Rabbim ilmimizi hayırlısıyla daim eylesin. Bu güzel bilgiler için Allah Razı olsun inşaAllah
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı
09 Kasım 2018, 20:27:10
Mustafa KOÇYİĞİT KOÜ

Çevrimdışı Çevrimdışı

Mesaj Sayısı: 8


« Yanıtla #4 : 09 Kasım 2018, 20:27:10 »

sorular çok güzel emek sarfederek hazırlayan hocalarımızın emeğine sağlık
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı
Sayfa: [1] 2 3   Yukarı git
  Yazdır  
 
Gitmek istediğiniz yer:  

TinyPortal v1.0 beta 4 © Bloc
|harita|Site Map|Sitemap|Arşiv|Wap|Wap2|Wap Forum|urllist.txt|XML|urllist.php|Rss|GoogleTagged|
|Sitemap1|Sitema2|Sitemap3|Sitema4|Sitema5|urllist|
Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2009, Simple Machines
islami Theme By Tema Alıntı değildir Renkli Theme tabanı kullanılmıştır burak kardeşime teşekkürler... &