Adsense kodları


Sorularla Zekat

Smf Seo Versiyon , -- Seo entegre sistem.


Pages : [ 1 ] 2
 1. Fakir, güçsüz, zayıf insanların sağlık tedavilerini yaptıran vakıf?
 2. Sivil toplum kuruluşlarına zekat verilebilir mi?
 3. Zekat ve sadaka-i fıtır kimlere verilir?
 4. Ramazan ayında belediye, dernek veya vakıflarca hazırlanan iftar yemekleri?
 5. Zayi olan ürünün öşrünün verilmesi gerekir mi?
 6. Bir firmanın, çalışanlarına dağıttığı yardımları zekat yerine sayabilir mi?
 7. Zekât yükümlüsü bir kimse, zekâtını vermeden fakir düşse ve vefat etse, zekât ?
 8. Geçimini maaş veya ücretle sağlayanlara zekât verilebilir mi?
 9. Zekat ve fitreler gayr-i müslimlere verilebilir mi?
 10. Zekât taksitle ödenebilir mi?
 11. Alacağın zekatını vermek gerekir mi?
 12. Bir sarraf zekatını nasıl vermelidir?
 13. Zekat ve sadaka-i fıtır kimlere verilmez?
 14. Toprak ürünlerinin zekâtı nasıl verilir?
 15. Hisse senetleri için zekât vermek gerekir mi?
 16. Kadınların, ziynet eşyasından zekât vermeleri gerekir mi?
 17. Zekât hesaplanırken hangi borçlar düşülür?
 18. İhtiyaç için kullanılan araç-gereç ve malzemelere zekât düşer mi?
 19. Havâic-i asliyye (aslî ihtiyaçlar) nedir?
 20. Zekât ne zaman farz kılınmıştır? Zekâtın farz kılınmasındaki hikmetler nelerdir?
 21. Zekât nedir?
 22. Zekan Kuran Kursları ve Camilere Fi Sebilillah verilir mi ?
 23. Hastanelere alınan sağlık cihazları zekât yerine geçer mi?
 24. Bir firma, çalışanlarına dağıttığı yardımları zekât yerine sayabilir mi?
 25. Önceki yıllara ait zekâtını vermeyen bir kimse daha sonra zekât borçlarını nası
 26. Kağıt paraların/banknotların zekatı verilir mi?
 27. Zekat vermekle yükümlü bir kimse, sonra fakirleşse ve vefat etse?
 28. Temel ihtiyaçlar için biriktirilen para zekata tabi midir?
 29. Zekat, vaktinden önce verilebilir mi?
 30. Zekat, havale yoluyla ödenebilir mi?
 31. Sütanne ve sütbabaya zekat verilir mi?
 32. İnsanın kendi ihtiyacı için kullandığı araç-gereç ve malzemelere zekat düşer mi?
 33. Öşrü verilmemiş arazi mahsulünden sadaka verilebilir mi?
 34. Evlat edinilen kişiye ve onun çocuklarına zekat verilebilir mi?
 35. Üvey anne, üvey baba ve üvey çocuklara zekat ve fitre verilebilir mi?
 36. Kayınvalide ve kayınpedere zekat ve fitre verilebilir mi?
 37. Babası ile birlikte oturan kimse zekat ile mükellef midir?
 38. Farklı ayarda altını bulunan kimse zekatını nasıl hesaplar?
 39. Fakir kardeşe zekat/fitre verilebilir mi?
 40. Çay ve pancar ürünlerinden zekat vermek gerekir mi?
 41. Bir hastaneye alınan sağlık (mesela diyaliz makinası) cihazı?
 42. Kira gelirleri zekata tabi midir, nasıl hesaplanır?
 43. Taşınmaz mallar için zekât vermek gerekir mi?
 44. Zekatın mahiyeti ve önemi nedir?
 45. Zekat vermenin belirli bir zamanı var mıdır?
 46. Öşür ne anlama gelir, dini dayanağı nedir?
 47. Ticaret malının zekatı kendi cinsinden ödenebilir mi?
 48. Ticaret malının zekatı nasıl hesaplanır?
 49. Zekat verilen kişinin zengin olduğu ortaya çıkarsa ne yapmak gerekir?
 50. Gayr-i meşru yolla sağlanan kazançtan zekat vermek gerekir mi?