- Toprak ürünlerinin zekâtı nasıl verilir?

Adsense kodları


Toprak ürünlerinin zekâtı nasıl verilir?

Smf Seo Versiyon , -- Seo entegre sistem.

rray
admin
Tue 9 January 2018, 01:51 pm GMT +0200
Toprak ürünlerinin zekâtı nasıl verilir?

İmam Ebû Hanîfe’ye göre az veya çok bütün toprak ürünleri zekâta tâbidir (Mevsılî, el-İhtiyâr, I, 372). İmam Mâlik ve İmam Şâfiî’ye göre bir sene saklanabilen ve gıda amaçlı tüketilen toprak ürünleri zekâta tâbidir (İbn Cüzey, el-Kavânîn, 208; Şîrâzî, el-Mühezzeb, I, 288).
Ahmed b. Hanbel’e göre, ölçülebilen, tartılabilen ve kurutulabilen dayanıklı gıda maddeleri ile pamuk ve keten gibi topraktan elde edilen ürünler zekâta tâbidir (İbn Kudâme, el-Muğnî, IV, 155-160).
Günümüz âlimlerinin çoğunluğuna göre buğday, arpa, mısır, pirinç gibi saklanabilir tarımsal ürünlerden, üretim için yapılan gübre, ilaç vb. ekstra masraflar çıkarıldıktan sonra, geriye kalan ürün, nisap miktarına (beş vesk / ürününe göre 653-1000 kg. arası, mesela buğdayda 653 kg.) ulaşırsa zekâta tabi olur.
Bunların dışındaki ürünler ise yukarıdaki maddelerden beş veskının değeri en düşük olanının kıymetine ulaştığı zaman (Şeybânî, el-Câmi‘u’s-sağîr, s. 130-131) öşür verilir. Bu görüş, nassların ruhuna uygunluğu ve yoksulların lehine olması sebebiyle daha uygun görülmektedir.

ceren
Tue 9 January 2018, 05:33 pm GMT +0200
Esselamu aleykum. Toprak ürünlerinde zekatı nasıl verileceğini öğrenmiş olduk.Rabbim razı olsun paylasimdan kardeşim. ..

Sevgi.
Wed 10 January 2018, 05:41 am GMT +0200
Aleyküm Selâm Ve Rahmetüllahi Ve Berakâtühu
Bu değerli bilgiler için Allah Razı olsun hocam. Zekat hakkında birçok bilgiler edindik elhamdülillah. Mevlam bizleri hakkıyla verenlerden eylesin inşaAllah