Adsense kodları


Sorularla Kurban

Smf Seo Versiyon , -- Seo entegre sistem.


Pages : [ 1 ] 2
 1. Kurbanın dini dayanağı nedir?
 2. Kesimden önce kusuru tespit edilemeyen bir hayvanın?
 3. Kurban kesim vakti ne zaman başlar ve biter?
 4. Kurbanın hükmü nedir?
 5. Memeleri kusurlu olan hayvan kurban edilebilir mi?
 6. Kadın kurban kesebilir mi?
 7. Kurban kesen kasaba ücret vermek caiz midir? Kurban etinin bir kısmı kesim ücret
 8. Şükür kurbanı ne demektir?
 9. Kurban edilecek hayvanlar hangi nitelikleri taşımalıdır?
 10. İhmal sebebi ile kurban kesmeyen kimse ne yapmalıdır?
 11. Gayr-i meşru yolla kazanılan parayla kurban kesilebilir mi?
 12. Kurban derisi nasıl değerlendirilmelidir?
 13. Kişi beslediği ve kurban olarak kesmeyi kararlaştırdığı bir hayvanın?
 14. Banka kredisiyle kurban kesilebilir mi?
 15. Teşrik tekbirlerinin dini hükmü nedir, bu tekbirleri kimler ne zaman getirir?
 16. Kesilen kurbanın kanından alına sürülmesi dinimizde var mıdır?
 17. Dişi ya da erkek hayvandan hangisinin kurban edilmesi daha faziletlidir?
 18. Kurban bayramı günü kurban kesilmeden önce bir şey yememenin?
 19. Taksitle kurban alınabilir mi?
 20. Borçlunun kurban kesmesi gerekir mi?
 21. Kurbanın satıldıktan sonra satıcının elinde emaneten dururken ölmesi?
 22. Kurban kesmek yerine sadaka vermekle bu ibadet yerine getirilmiş olur mu?
 23. Akika, adak, udhiyye ve nafile kurbanlar için?
 24. Kurbanlık olarak alınan büyükbaş hayvana ortak olanlardan bir kısmının?
 25. Kurban keserken abdestli olmak şart mıdır?
 26. Vekalet yoluyla kurban kesilebilir mi?
 27. Bir grup oluşturarak aralarında para toplayıp Hz. Peygamber adına?
 28. Bir kurbanın yenilmeyecek yerleri nerelerdir?
 29. Kredi kartıyla kurban satın almak caiz midir?
 30. Kısırlaştırılmış hayvanlar kurban edilebilir mi?
 31. Kimler kurban kesmekle yükümlüdür?
 32. Kurban eti nasıl değerlendirilmelidir?
 33. Kuyruksuz veya kuyruğu kesik koyunlar kurban edilebilir mi?
 34. Gebe hayvanın kurban edilmesi caiz midir?
 35. Zengin kimse kurbanını kesmesi için parasını bir fakire verse?
 36. Doğuştan boynuzu olmayan veya boynuzları kırık olan hayvanlar?
 37. Kurban keserken Allah’ın isminin anılmasının, besmele çekilmesinin hükmü nedir?
 38. Akika kurbanı nedir?
 39. Kulağı kesik veya delinmiş hayvanlar kurban olur mu?
 40. Kurban keserken nelere dikkat edilmelidir?
 41. Bir özür sebebiyle vaktinde kesilemeyen kurbanların fakir ve zengin için hükmü?
 42. Satın alınan kurbanlığın ölmesi durumunda ne yapılmalıdır?
 43. Ehl-i kitap olmayan kişinin kestiği kurban helal midir?
 44. Adetli, lohusa kadın, abdestsiz veya cünüp erkek kurban kesebilir mi?
 45. Ölü kurbanı diye bir kurban çeşidi var mıdır?
 46. Hacca giden kişinin hacla ilgili kurbanları memleketinde kesilebilir mi?
 47. Kurban eti, derisi, bağırsakları gibi kurban ürünlerinin satılması caiz midir?
 48. Bir kimsenin oğlunun veya başka birisinin bağışladığı para ile?
 49. Yolcunun kurban kesmesi gerekir mi?
 50. Kurbanlık olarak satın alınan hayvana, daha sonra başkaları ortak edilebilir mi?