- Kurban eti, derisi, bağırsakları gibi kurban ürünlerinin satılması caiz midir?

Adsense kodları


Kurban eti, derisi, bağırsakları gibi kurban ürünlerinin satılması caiz midir?

Smf Seo Versiyon , -- Seo entegre sistem.

rray
mevlüdekalınsaz
Sat 21 February 2015, 04:36 pm GMT +0200
Kurban eti, derisi, bağırsakları gibi kurban ürünlerinin satılması caiz midir?

Kurbanın eti, -kısmen veya tamamen- sahibi ve ev halkı tarafından tüketilebileceği gibi, ister zengin, ister yoksul olsun başka kimselere de hediye ve sadaka olarak verilebilir (Ebu Davud, Dahaya, 10).

 Ancak kurbanın eti, ve bağırsakları gibi şeylerinin satılması caiz değildir. Ayrıca kurbanların deri, et, yağ, baş, ayak, yün ve süt gibi parçalarının satılması da mekruhtur. (İbn Nüceym, el-Bahru’r-raik, Beyrut, ts. , VIII, 203). Zira Hz. Peygamber (s.a.s.) “Kim kurbanın derisini satarsa, kurban kesmemiş gibidir.” (Beyhaki, es-Sünenü’l-Kübra, Haydarabad, 1344, IX, 294) buyurmuştur. Bu sebeple kurbanın derisi ya da etinin satılması halinde alınan bedelin sadaka olarak verilmesi gerekir (Merğinani, el-Hidaye, IV, 76).

Kurbanın derisi, bir yoksula veya hayır kurumuna bağışlanabileceği gibi, evde namazlık, kalbur ve benzeri ev eşyası yapılarak kullanılmasında da bir sakınca yoktur (Kasani, Bedaiü’s-sanai, V, 81; Merğinani, el-Hidaye, IV, 76).

Kurbanın her hangi bir kısmı kasap ücreti olarak da verilemez. Hz. Ali’den şöyle dediği rivayet edilmiştir: Resulullah (s.a.s.), develer kesilirken başında durmamı, derilerini ve sırtlarındaki çullarını paylaştırmamı emretti ve onlardan herhangi bir şeyi kasap ücreti olarak vermeyi bana yasakladı ve “Kasap ücretini biz kendimiz veririz.”buyurdu (Müslim, Hac, 348; Buhari, Hac, 120; Buyu, 21; Ebu Davud, Menasik, 21).

Allah(c.c) bize vesile olan hocamıza rahmet eylesin

Kaynak: Dini Soruları Cevaplandırma Platformu

saniye
Sat 21 February 2015, 04:41 pm GMT +0200
Esselamu aleykum. Derileri kasap ücreti olarak verenler vardır. Bu konuda onları uyarmak ve bilgilendirmek gerekli. Rabbim razı olsun bizler de istifade ettik.

[Muhammed]
Sat 21 February 2015, 05:09 pm GMT +0200
Ve Aleykümselam Ve Rahmetullah...Kurban eti, derisi, bağırsakları satmak yerine bunları fakir bir aileye vermek ve onların duasına almak daha uygundur.Onları sevindirmek kadar daha güzel bir şey yapamayız.Para yerine onların duasını almak Allah'ın razısını kazanmayada yarar kişiyi cennete bile göndere bilir... Rabbim (celle celaluhu) razı olsun paylaşımdan dolayı İnşaAllah...