- Bir grup oluşturarak aralarında para toplayıp Hz. Peygamber adına?

Adsense kodları


Bir grup oluşturarak aralarında para toplayıp Hz. Peygamber adına?

Smf Seo Versiyon , -- Seo entegre sistem.

rray
mevlüdekalınsaz
Sun 22 February 2015, 05:20 am GMT +0200
Bir grup oluşturarak aralarında para toplayıp Hz. Peygamber adına kurban kesilebilir mi?

Dinimizde insanların bir grup oluşturarak aralarında para toplayıp Hz. Peygamber (s.a.s.) adına kurban kesmeleri şeklinde bir uygulama yoktur. Bunun, yapılması gereken bir ibadet gibi görülmesi doğru değildir. Çünkü Allah ve Raûlünden nakledilmeyen bir uygulamayı ibadet gibi telakki etmek ve ona dînîlik vasfı vermek bid’attir. Her bid’at de Hz. Peygamber (s.a.s.)’in nitelemesiyle dalâlettir (Müslim, Cuma 44; Ebû Dâvûd, Sünnet 6; Tirmizî, Mukaddime 16).

Hz. Ali’den rivayet edilen “Rasulullah (s.a.s.) (sağlığında) kendi yerine bir kurban kesmemi vasiyet etti. İşte ben de onun yerine kurban kesiyorum.” (Ebu Davud, Dahaya, 2; Müsned, I, 107, 149) şeklindeki haber, bu uygulamaya delil olamaz. Çünkü Hz. Ali kurbanı kesme gerekçesi olarak Hz. Peygamber (s.a.s.)’in kendisine bunu vasiyet etmesini göstermiştir. Dolayısıyla bu hadis, eğer vasiyeti yoksa ölü adına kurban kesileceğine delalet etmez.

Allah(c.c) bize vesile olan hocamıza rahmet eylesin

Kaynak: Dini Soruları Cevaplandırma Platformu

melda 6D
Sun 24 January 2016, 05:55 pm GMT +0200
Selamün aleyküm. Ölüm adına kurban kesilmez. Bir grubun toplanması ve Efendimize kurban kesmesi gibi bir uygulama dinimizde yoktur. Allah razı olsun.

HALACAHAN
Wed 31 August 2016, 08:59 pm GMT +0200
Efendimizin adını kullanarak bidatlerde  bulunmaktan Allah siginiriz. .Ama bunu yapan çok insan gördüm ..Uğradığımız halde aksini iddia ettiler ..Allah affetsin ..Rabbim bizleri böyle günahlardan muhafaza eylesin ..

Kevser D
Wed 31 August 2016, 09:08 pm GMT +0200
Ve aleykumus selam ve rahmetullah
Bazı uygulamalar yanlış değerlendirilerek bidat haline getirilmiştir. Mevlam Hak ile ibadet  etmeyi nasip eylesin İnşallah...