> Forum > ๑۩۞۩๑ Kitap Dünyası - İlim Dünyası Kütüphanesi ๑۩۞۩๑ > Hadis Eserleri > Cenaze kitabı > Kabir ziyareti
Sayfa: [1]   Aşağı git
  Yazdır  
Gönderen Konu: Kabir ziyareti  (Okunma Sayısı 2918 defa)
10 Mart 2011, 21:15:07
ღAşkullahღ
Muhabbetullah
Admin
*
Çevrimdışı Çevrimdışı

Cinsiyet: Bay
Mesaj Sayısı: 25.839Site
« : 10 Mart 2011, 21:15:07 »KABİR  ZİYARETİ›-133-   Ölümden sonra üçüncü günde kabirleri ziyaret etmek. Buna el-Ferk adını verirler. Hafta başında, sonra da onbeşinci günde, sonra kırkta kabri ziyaret etmek. Bunlara et-Tal'at (çıkışlar) adını verirler. Kimileri de sadece son ikisini yapmakla yetinirler. (Nuru'l-Beyan fi'l- Keşfi an Bidai Ahiri'z-Zaman, s. 53-54)

 

›-134-  Her cuma anne-baba kabirlerini ziyaret etmek. (Bu hususta varid olduğu söylenen hadis daha önce 121. meseleden az önce geçtiği üzere uydurmadır.)

 

›-135-  Eğer ölünün ziyaretine cuma gecesi gidilmeyecek olursa, ölünün diğer ölüler arasında gönlü kırık kalacağını söylemeleri ve şehrin surunun dışına çıktıkları vakit ölünün onları gördüğünü iddia etmeleri. (el-Medhal, III, 277)

 

›-136-  Kadınların cumartesi alaca karanlığından itibaren kuşluk vaktine kadar Yahya (s.a)'ın makamını ziyaret etmek üzere Emevi camiine gitmeleri ve bu şekilde kırk cumartesi ziyareti sürdüren bir kimsenin hangi niyeti tutmuşsa o niyetinin ona verileceğini iddia etmeleri. (Islahu'l-Mesacid, 230)

 

›-137-  Sufi İbn Arabi'nin kabrini -ihtiyaçları görür iddiasıyla- kırk cuma ziyaretine gitmek.

 

›-138-  Aşure günü kabir ziyaretinde bulunmak. (el-Medhal, I, 290)

 

›-139-  Şaban ayının 15. gecesinde kabirleri ziyaret edip, orada ateş yakmak.

(Telbisu İblis, 429, el-Medhal, I, 310)

 

 

›-140-  Bayramların birinci günlerinde receb, şaban ve ramazanda kabristanlara

gitmek.

 

›-141-  Bayram günü kabir ziyareti yapmak. (el-Medhal, I, 286; el-İbda, 135, es-

Sünen, 71)

›-142-  Kabirleri pazartesi ve perşembe günleri ziyaret etmek.

 

›-143-  Bazı ziyaretçilerin kabristan kapısında sanki izin alıyorlarmış gibi alçak

gönüllü bir ifade ile kısa bir süre durmaları, sonra içeri girmeleri. (el-İbda, 99)

 

 

›-144-  Ellerini namazda duruyormuş gibi kavuşturup, kabrin ön tarafında durmak. (aynı yer)

 

›-145-  Kabir ziyareti yapmak için teyemmüm yapmak.

 

›-146-  Kabir ziyareti sırasında iki rekat namaz kılıp, herbir rekatte fatiha'yı ve

ayete'l-kürsi'yi birer defa, ihlas suresini üçer defa okuyup, bunun sevabını ölüye bağışlamak.”[24]

 

›-147-  Ölüler için fatiha okumak. (Tefsiru'l-Menar, VIII, 268)

 

›-148-  Kabristanlarda Yasin suresini okumak.”[25]

 

›-149-  Kulhuvallahu ahad (ihlas) suresini onbir defa okumak. (Buna dair hadis daha önce 122. meselenin sonlarında geçtiği üzere uydurmadır.)

 

›-150-  Allah'ım biz senden Muhammed hürmetine bu ölüyü azablandırmamanı

niyaz ediyoruz diye dua etmek.”[26]

 

›-151-  Kabirdekilere: "Aleykümü's-selam" diyerek önce aleyküm sonra selam

lafzını zikretmek suretiyle selam vermek. (Halbuki sünnet bu hususta varid olmuş bütün

hadislerde görüldüğü üzere bunun tam aksinedir. Bu husus daha önce 121. meselede

geçmiş bulunmaktadır.”[27]

 

 

›-152-  Kitab ehline ait kabristanlar üzerinde:"O kâfir olanlar öldükten sonra asla diriltilmeyeceklerini iddia ettiler. Deki: 'Hayır, Rabbim hakkı için elbette diriltileceksiniz..." (et-Teğabun, 64/7) âyetini okumak.”[28]

 

›-153-  Ayın göründüğü gecelerde kabristanda minberler ve kürsüler üzerinde vaaz yapmak. (el-Medhal, I, 268)

 

›-154-  Kabirler arasında yüksek sesle tehlil getirmek.”[29]

 

›-155-  Özel bazı kabirleri ziyaret eden kimselere hacı adını vermek.”[30]

 

›-156-  Peygamberlerin kabirlerini ziyarete giden kimseler vasıtasıyla onlara selam göndermek.

 

›-157-  Kadınların cuma günlerinde Dımaşk -Şam- şehrindeki es-Salihiyye'de bulunan mezarları ziyarete gitmeleri. Bu konuda erkekler de çeşitli kesimlerden onlara katılmaya başlamıştır. (Islahu'l-Mesacid, 231)

 

›-158-  Şam'da İbrahim el-Halil'in mağarası Kasyun dağının er-Rabve batı tarafında bulunan üç eser gibi, Şam'da bulunan peygamberlere ait eserlerin ziyaret edilmesi.

(Tefsiru'l-İhlas, s. 169)

 

›-159-  Meçhul asker ya da meçhul şehid adı verilen kabirlerin ziyaret edilmesi.

 

›-160-  Namaz ve Kur'ân okumak gibi ibadetlerin sevablarının müslümanların ölülerine hediye edilmesi. (Bk. 117 mesele ile ilgili not)

 

›-161-  Birtakım salih amellerin sevabının Peygamber (s.a)'a hediye edilmesi. (el- Kaidetu'l-Celile, 32, 111; el-Ihtıyaratu'l-İlmiyye, 54; Şerhu Akideti't-Tahavi, 386-387; Tefsiru'l-Menar, VIII, 249, 254, 270, 304, 308)

 

›-162-  Kur'ân okuyup onu ölüye hediye eden kimselere ücret vermek. (İbn Teymiye, Fetava, 354)

 

›-163-  Peygamberlerin ve salihlerin kabirlerinin yanında dua kabul olunur demek.

(Fetava)

 

›-164-  Kabul edilir ümidiyle dua etmek üzere belli bir kabre gitmek. (el-Ihtiyaratu'lİlmiyye,50)

 

›-165-  Peygamberlerin, salih kimselerin ve diğerlerinin kabirlerini örtülerle örtmek.”[31] (el-Ihtiyaratu'l-İlmiyye, 55, el-Medhal, III, 278; el-İbda, 95-96) "Peygamber efendimizin bu sözü söylemesi ölülere selam vermek hususunda onların –cahiliye dönemindeki arabları kastediyor- görülegelen geleneklerine işaret etmektedir. Çünkü onlar duadan önce ölenin ismini söylüyorlardı. Aynı zamanda bu şiirlerinde de geçen bir ifadedir. Şairin şu beyitinde olduğu gibi: "Sana olsun Allah'ın selamı ey Kays b. Asım Ve rahmeti de her rahmet etmek istediğinde." Ancak sünnet canlılara ve ölülere selam vermek bakımından farklılık arzetmez." Bu açıklamayı İbnu'l-Kayyim, Tehzib-u Sünen-i Ebi Davud adlı eserinde Ali el-Kari de el-Mirkat (II, 406, 479) adlı eserinde desteklemişlerdir. Oraya bakınız.

 

 

›-166-  Bazılarının salih kimsenin kabri eğer bir köyde bulunuyor ise onun bereketiyle rızıklandırıldıklarına, onlara yardım edildiklerine inanmaları ve burası şehrin bekçisidir demeleri. Nitekim: Seyyide Nefise Kahire'nin bekçisi, Şeyh Rıslan Dımaşk'ın bekçisi filan ve filan Bağdat'ın bekçileri ve diğerleri hakkında söylenenler. (er-Raddu ale'l-Ahnai, 82)

 

›-167-  Bir çok evliya yatırı hakkında doktorların uzmanlık alanları gibi uzmanlık

alanlarının bulunduğuna inanmak. Mesela kimilerinin göz hastalıklarında faydalı

olduğuna, kimilerinin sıtma hastalığını şifaya kavuşturduğuna... inanmak. (el-İbda, 266)

 

›-168-  Bazılarının marufun kabri denenmiş tiryaktır (şifa kaynağıdır) demeleri. (er- Reddu ale'l-Bekri, 232-233)

 

 

›-169-  Bazı şeyhlerin müridlerine senin Allah'tan bir ihtiyacın olursa, benden

yardım dile yahutta kabrimin yanında yardım dile demesi. (Aynı yer)

 

›-170-  Velinin kabri etrafında bulunan ağaç, taş gibi şeylerin kutsanması ve onlardan herhangi birisini kesenlerin bir şekilde rahatsız edici bir musibet ile karşılaşacağına inanılması.

 

›-171-  Kimilerinin her kim ayete'l-kürsi'yi okur ve Şeyh Abdu'l-Kadir Geylani'nin bulunduğu tarafa döner, yedi defa ona selam verirse verdiği herbir selam ile birlikte onun kabrine doğru bir adım yaklaşır ise ihtiyacı karşılanır. (Fetava, IV, 309)

 

›-172-  Kendisi öldükten sonra kocası evlenen vefat etmiş kadının kabri üzerine

kıskançlığının ateşini söndüreceği iddiasıyla su serpmek. (el-İbda, 265)

 

›-173-  Peygamberlerin ve salihlerin kabirlerini ziyaret etmek için yolculuk yapmak. (Fetava, I, 118, 122, IV, 315; Mecmuatu'r-Resaili'l-Kübra, II, 395; er-Raddu ale'l-Bekri, 233; el-İbda, 100-101; er-Raddu ale'l-Ahdai, 45, 123-124, 219, 384; Ayrıca bk. 128. mesele)

 

›-174-   İbrahim el-Halil (a.s)'ın kabri yanında yüce Allah'a yakınlaşmak ümidiyle davul, zurna, boru çalmak ve raks etmek. (el-Medhal, IV, 246)

 

›-175-  İbrahim el-Halil'i binanın iç tarafından ziyaret etmek. (Aynı eser, IV, 245)

 

›-176-  Kabirler içerisinde odalar yapmak ve orada kalmak. (Aynı eser, I, 251-252)

 

›-177-  Kabirlerin üzerine mermer ya da tahtadan levhalar yerleştirmek. (Aynı eser, III, 272-273)

 

›-178-  Kabrin etrafını parmaklıklarla çevirmek (aynı eser, III, 272)

 

›-179-  Kabri süslemek (Şerhu't-Tarikati'l-Muhammediyye, I, 114-115)

 

›-180-  Kabristana mushaf götürmek ve o mushaftan ölünün üzerine Kur'ân okumak. (Tefsiru'l-Menar, Ahmed'den naklen, VIII, 267)

 

›-181-  Orada Kur'ân okuyacak kimseler için kabirlerin yanında mushaflar koymak. (Fetava, I, 174; el-Ihtiyaratu'l-İlmiyye, 53)

 

›-182-  Kabrin duvarlarını ve direklerini dümdüz edecek şekilde traşlamak. (Ebu

Şame, el-Bais, 14)

 

›-183-  Yatırın iç tarafına -yatır sahibinin haklarında ayırdedici hükmünü verecek kanaatiyle- şikayet dilekçelerini sunmak ve yatırın iç taraflarına bırakmak. (İbda, 98, el- Kaidetu'l-Celile, 14)

 

›-184-  Velilerin kabirlerindeki pencereler üzerine -onlara ihtiyaçlarını görmelerini hatırlatmak amacıyla- bez bağlamak.

 

›-185-  Velileri ziyaret edenlerin tabutlarına kapı çalar gibi vurmaları ve onlara asılmaları. (el-İbda, 100)

 

›-186-  Teberrü...
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı
Müslüman
Anahtar Kelime
*****
Offline Pasif

Mesajlar: 132.038


View Profile
Re: Kabir ziyareti
« Posted on: 04 Şubat 2023, 22:53:50 »

 
      uyari
Allah-ın (c.c) Selamı Rahmeti ve Ruhu Revani Nuru Muhammed (a.s.v) Efendimizin şefaati Siz Din Kardeşlerimizin Üzerine Olsun.İlimdünyamıza hoşgeldiniz. Ben din kardeşiniz olarak ilim & bilim sitemizden sınırsız bir şekilde yararlanebilmeniz için sitemize üye olmanızı ve bu 3 günlük dünyada ilimdaş kardeşlerinize sitemize üye olarak destek olmanızı tavsiye ederim. Neden sizde bu ilim feyzinden nasibinizi almayasınız ki ? Haydi din kardeşim sende üye ol !.

giris  kayit
Anahtar Kelimeler: Kabir ziyareti rüya tabiri,Kabir ziyareti mekke canlı, Kabir ziyareti kabe canlı yayın, Kabir ziyareti Üç boyutlu kuran oku Kabir ziyareti kuran ı kerim, Kabir ziyareti peygamber kıssaları,Kabir ziyareti ilitam ders soruları, Kabir ziyaretiönlisans arapça,
Logged
01 Temmuz 2014, 18:06:26
✿ Yağmur ✿

Çevrimdışı Çevrimdışı

Cinsiyet: Bayan
Mesaj Sayısı: 6.684


Site
« Yanıtla #1 : 01 Temmuz 2014, 18:06:26 »

Esselamu aleykum;
Aişe (Radiyallahu Anha) şöyle dedi:

“Nebi (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) kalkamayıp vefatıyla neticelenen hastalığında şöyle buyurmuştur:

‘Allah Yahudi ve Hristiyanlara lanet etsin. Onlar nebilerinin kabirlerini mescid edinmişlerdir.’

Aişe (Radiyallahu Anha) şöyle dedi:

Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’in bu sakındırması olmasaydı Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’in kabri açıkta olurdu. Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) kabrinin mescid edinilmesinden korkmuş ve ondan ümmetini sakındırmıştır.”

Buhari 4441Abdullah ibni Mesud (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:

“Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’i işittim:

‘İnsanların en şerlileri kendileri hayatta iken kıyamet üzerlerine kopan ve kabirleri mescidler edinen kimselerdir’ buyuruyordu.”

İbni Hibban el-İhsan 2325, İbni Huzeyme 789, Tabarani 10413, Bezzar 3420, Ahmed 1/405-435

[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı

02 Eylül 2016, 21:49:47
Ceren

Çevrimdışı Çevrimdışı

Mesaj Sayısı: 26.620


« Yanıtla #2 : 02 Eylül 2016, 21:49:47 »

Aleykumselam.Kabir ziyaretlerinde yakinlarini unutmayan ve ziyeret edip allahin rahmetine kavusan ve öldüğünde kabrini ziyaret eden kullardan olalim inşallah...
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı
03 Mayıs 2019, 02:54:41
Sevgi.
Bölüm Görevlisi
*
Çevrimdışı Çevrimdışı

Cinsiyet: Bayan
Mesaj Sayısı: 17.689« Yanıtla #3 : 03 Mayıs 2019, 02:54:41 »

Aleyküm selâm. Herzaman kabir ziyaretlerinde bulunmaya gayret edenlerden olalım inşaAllah
Rabbim tüm ölmüşlerimize rahmetler eylesin..Aminn
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı
03 Mayıs 2019, 11:19:04
Züleyha

Çevrimdışı Çevrimdışı

Cinsiyet: Bayan
Mesaj Sayısı: 1.440


« Yanıtla #4 : 03 Mayıs 2019, 11:19:04 »

Allah razı olsun hocam selam ve dua ile...
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı
Sayfa: [1]   Yukarı git
  Yazdır  
 
Gitmek istediğiniz yer:  

TinyPortal v1.0 beta 4 © Bloc
|harita|Site Map|Sitemap|Arşiv|Wap|Wap2|Wap Forum|urllist.txt|XML|urllist.php|Rss|GoogleTagged|
|Sitemap1|Sitema2|Sitemap3|Sitema4|Sitema5|urllist|
Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2009, Simple Machines
islami Theme By Tema Alıntı değildir Renkli Theme tabanı kullanılmıştır burak kardeşime teşekkürler... &