ilitam ,arapça klavye, ilahiyat, önlisans > Forum > ๑۩۞۩๑ Kitap Dünyası - İlim Dünyası Kütüphanesi ๑۩۞۩๑ > İslam Tarihi Eserleri > Tarihül-İslam > Hz. Ali B. Ebi Talib r.a.
Sayfa: [1]   Aşağı git
  Yazdır  
Gönderen Konu: Hz. Ali B. Ebi Talib r.a.  (Okunma Sayısı 2109 defa)
10 Nisan 2011, 15:35:48
Sümeyye

Çevrimdışı Çevrimdışı

Mesaj Sayısı: 29.261Site
« : 10 Nisan 2011, 15:35:48 »Hz. Ali B. Ebi Talib (R.A.):[1032]


Nesebi: Ali b. Ebi Talib (Abdu-Menaf) b. Abdu'l-Muttalib b. Haşim b. Abdi Menaf b. Kusay Annesi Fatıma binti Esed b. Haşim b. Abdi Menaf... Ebu Talib'in amca kızı. Muhacir kadınlardan olup Peygamberimizin sağlığında Medine'de vefat etti.

Amr b. Mürra'nın Ebu'l-Buhterî aracılığıyla Hz. Ali'den naklettiği

-Annem Fatıma'ya "Sen Rasulullah'ın kızı (gelinin) Fatıma'nın su taşıma ve dışarı işlerine gitmeye yardım et, o da senin un öğütme ve hamur yoğurma işine yardım etsin."[1033] sözü annesi Fatıma'nın Me­dine'de öldüğünü göstermektedir.

Hz. Ali Peygamberimizden çok hadis rivayet etmiş, Kuran'ı ona arz edip ona Kuran'ı okutturmuştur.

Kendisine de Ebu Abdurrahman es-Sülemî, Ebu'l-Esved ed-Düelî ve Abdurrahman b. Ebi Leyla Kuran'ı arz etmişler (o da dinlemiş)'tir.

Hz. Ali'den rivayette bulunanlar şunlardır:[1034]

l- Ebu Bekir

2- Ömer

3- Oğulları Hasan

4- Hüseyin b. Ali

5- Muhammed b. Ali

6- Ömer b. Ali

7- Abdullah b. Mes'ut

8- Abdullah b. Ömer

9- İbni Abbs

10- Abdullah b. Ca'fer

11- Abdullah b. Zübeyr

12- Ebu Musa

13- Ebu Said el-Hudrî

14- Ebu Rafi'

15- Suheyb

16- Eyd b. Erkam

17- Cabir

18- Ebu Ümame

19- Cerir b. Abdullah

20- Ebu Süreyha

21- Huzeyfe b. Esed

22- Ebu Hüreyre

23- Sefine

24- Ebu Cuheyfe

25- Cabir b. Semura

26- Amr b. Hureys

27- Ebu Leyla

28- Berâe b. Âzib

29- Umara b. Rûbiye

30- Bişr b. Suhaym

31- Ebu't-Tufeyl

32- Abdullah b. Sa'lebe

33- Tarik b. Şihab

34- Tarık b. Eşyem

35- Abdurrahman b. Ebzâ

36- Mervan b. Hakem

37- Bişr b. Suheym el-Ğifarî

38- Şeddad b. El-Had

39- Abdullah b. Haris

40- Said b. Müseyyeb

41- Mes'ud ez-Zürakî

42- Kays b. Ebi Hazim

43- Ubeyde es-Selmanî

44- Alkame b. Kays

45- Esved b. Yezid

46- Mesruk b. El-Ecda'

47- İbni Ebi Leyla

48- Haris b. Süveyd

49- Ebu Abdurrahman es-Sülemî

50- Ahnef b. Kays

51- Kays b. İbâd

52- Ebu'l-Esved ed-Deylî

53- EbuRacâ el-Utaridî

54- Haris b. Abdullah el-A'ver

55- Abdullah b. Huneyn

56- Esbağ b. Nebate

57- Cüray b. Küleyb

58- Huceyye b. Adiy

59- Ebu Zebyan Husayn b. Cündüb

60- Husayn b. Kabisa

61- Husayn b. Münzir er-Rakkaşî

62- Rıbî b. Hıraş

63- Ebu Meryem Zir b. Hubeyş

64- Ebu Süleyman Zeyd b. Vehb

65- Ebu Ubeyd Sa'd

66- Said b. İlâka

67- Şüreyh b. Nu'man

68- Şüteyr b. Şekel

68- Şüreyh b. Hâni

69- Sakîk b. Seleme

70- Asım b. Damra

71- Amir b. Şürahîl

72- Abis b. Rabîa

73- Ebu Ma'mer Abdullah b. Sahbera

74- Abdullah b. Seleme

75- Ebu'l-Buhteri ve daha pek çok tabiin.

Hz. Ali ilk müslümanlardan Bedir başta olmak üzere bütün savaş­larda bulundu. Künyesi (Ebu'l-Hasen'den başka Peygamberin taktığı) Ebu Turab'dır.

Abdulaziz b. Ebi Hazim babası Ebi Hazim yoluyla Sehl b. Sa'd'dan naklediyor: Mervan ailesinden bir adam Medine'ye vali atanmıştı. Beni çağırıp Hz. Ali'ye sövmemi emretti, kabul etmedim. O da "Madem sövmeyi kabul etmiyorsun[1035] o zaman Allah Ebu Turâb'a (tozluğa) la'net etsin." de!" dedi. Sehl der ki: Hz. Ali'nin bu "Ebu Turab"dan daha hoşuna giden bir isim yoktu. Bununla çağırılmaya sevinirdi. Bu vali Sehl'e: "O zaman bize onun hikayesini anlatı. Peygamber ona niye "Ebu Turab" demişti." dedi. Sehl de şöyle anlattı:

-Rasulullah (s.a.v.) Fatıma'nın evine gelmişti. Ali'yi göremeyince "Amcaoğlun nerede?" dedi. "O benim yanımda öyle uykusu uyumayıp çıktı gitti." dedi. Aralarında bir mesele olmuş ve birbirine öfke­lenmişlerdi. Peygamber (s.a.v.) adamın birine "Git de onun nerede ol­duğuna bir bak!" dedi. Adam gidip geldi ve "Ya Rasulullah o mescitte ve Ali tozlanmıştı. Rasulullah (s.a.v.) bir yandan ondaki toprağı siliyor, bir yandan da "Kalk! Ya Eba Turâb! Kalk yâ Ebâ Turab!" diyordu.[1036] Bu hadisi Müslim rivayet ediyor.

Ebu Raca el-Utaridî der ki: Ben Hz. Ali'yi yaşlılığında başının tüyler dökük, çok sık kıllı sanki keçi derisi giymiş gibi, geniş karınlı orta boylu gür sakallaı biri olarak gördüm.[1037]

Sevade b. Hanzala da "Ben Hz. Ali'yi sakalını kınayla sarıyla bo­yamış halde gördüm." der.[1038]

Muhammed b. El-Hanefiyye der ki: Hz. Ali bir defa kına yaktı sonra onu terk etti.[1039]

Şa'bî'den de "Hz. Ali'yi gördüm. Saçı ve sakalı bembeyaz sanki pamuk idi." dediği nakledilir.[1040]

Yine Şa'bi "Hz. Ali'yi ak sakallı biri olarak gördüm. Ondan daha gür sakallı birini görmedim. Başının saçları ise aklı karalı ve incelmiş haldeydi.[1041]

Ebu İshak eş-Şirazi der ki: Hz. Ali'yi hutbe okurken gördüm. Üze­rinde bir don bir gömlek vardı. Şakakları ve alın üstü dazlak, iri karınlı, saç ve sakalı ağarmış biri idi.[1042]

Ebu Ca'fer el-Bâkır anlatıyor: Hz. Ali Esmer ama koyu esmer koyu iri gözlü orta boylunun kısaya yakın görüntüde olan biri idi. (İnce incikli, güreştiği herkesi yenmiş biri idi.)[1043]

 

İslam Oluşu
 

Urve "Hz. Ali (r.a.) henüz sekiz yaşındayken müslüman oldu!" der.[1044]

Hasen b. Zeyd b. El-Hasen ise "Hz. Ali dokuz yaşlarında müslüman oldu." diyor.[1045]

El-Muğira der ki: "Hz. Ali müslüman olduğunda on dört yaşında idi."[1046] Bu rivayeti Muğira'dan Cerir nakleder.

İbni Abbas (r.a.)'tan "İlk müslüman olan kişi Ali (r.a.)'tır." dediği kesindir.[1047]

Muhammed el-Karazî'den şöyle dediği anlatılır: İlk İslama giren kişi Hatice (r.a.)'tır. Erkeklerden ilk müslüman olan Ebu Bekir (r.a.) ile Hz. Ali'dir. Ebu Bekir müslüman olduğunu ilk ilan eden kişidir. Hz. Ali ise babasından çekindiği için müslüman olduğunu saklıyordu. Nihayet Ebu Talib ona rastlamış ve "Müslüman oldun mu?" diye sormuş. O da "Evet" deyince Ebu Talib ona "Amcayın oğlunu destekle ona yardım et!" demiştir. Yoksa Hz. Ali Ebu Bekir'den önce iman etmiş idi.[1048]

 

[1033] Üsdü'1-Ğabe 5/517; Belazuri, Esnabul Eşraf. Bu haberin isnadında kopukluk var­dır. Zira Ebu'l-Buhteri kesinlikle Hz Ali'ye yetişmemiştir.

[1034] Zehebi pek azını aldığı için isim listesini İbni Asakir'den veriyorum.

İmam Zehebi, Tarihu’l-İslam, Cantaş Yayınları: 6/ 382-383

 

 

[1035] Matbu nüshada bu kelime (Eteyte) olarak dizilmiş. Biz kaynaklardakine göre terceme ettik.

[1036] Buhari, Menakıb 3703, 441, 6204, 6280; Müslim Fazailu's-Sahabe 2409; Beyhaki, S. Kübra 2/446; Tarihi Dımışk 42/17; Hakim Ulumu'l-Hadis 261; El-İstiab 3/54; Belazuri 2/346

[1037] İbni Sa'd 3/26; Tarihi Dımışk 42/17; Hakim, Ulumu'l-Hadis 261; El-îstiab 3/54; Belazurî 2/346

[1038] İbni Sa'd 3/26; Belazuri, Ensab 2/361

[1039] Belazuri, Ensab 2/361; İbni Sa'd 3/26; Sıfatu's-Safve 1/308

[1040] İbni Sa'd 3/27; T. Dımışk 432/20

[1041] İbni Sa'd 3/25; Tarihi Dımışk 42/20; Tab. Kebir 1/94 no 157

[1042] T. Dımışk 42/21; Fesevi el-Ma'rife 2/261; Tab. Kebir 1/95; İbni Sa'd 3/25; Taberani Kebir 1/93; Belazurî, Ensab 2/360, 361

[1043] İbni Sa'd 3/27; İstiab 357; T. Bağdad 1/135; T. Dımışk 42/24, 25; Sıfatu's-Safve 1/308; Taberi 3/161; Taberani Kebir 1/94; Belazuri Ensab 2/366

İmam Zehebi, Tarihu’l-İslam, Cantaş Yayınları: 6/ 383-385

[1044] Taberani,, Kebir 1/95 h. No 162; Buharı, Kebir 2/259; T. Dımışk 42/25

[1045] İbni Sa'd 3/21; T. Dımışk 42/26

[1046] Tarihi Dımışk 42/26

[1047] Abdurrezzak Musannef 5/325, 11/227 h. No 20392; İstiab, Nesaik 8409, 3/31; T. Dımışk 42/36; Tirmizi, Zeyd b. Erkam'dan 3734; İ. Ebi Şeybe 14/314; Nesai, Kübra 5/106 no 8392

[1048] İstiab 3/29; Tarihi Dımışk 42/44

İmam Zehebi, Tarihu’l-İslam, Cantaş Yayınları: 6/ 386

[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı
Müslüman
Anahtar Kelime
*****
Offline Pasif

Mesajlar: 132.038


View Profile
Re: Hz. Ali B. Ebi Talib r.a.
« Posted on: 23 Şubat 2020, 19:24:49 »

 
      uyari
Allah-ın (c.c) Selamı Rahmeti ve Ruhu Revani Nuru Muhammed (a.s.v) Efendimizin şefaati Siz Din Kardeşlerimizin Üzerine Olsun.İlimdünyamıza hoşgeldiniz. Ben din kardeşiniz olarak ilim & bilim sitemizden sınırsız bir şekilde yararlanebilmeniz için sitemize üye olmanızı ve bu 3 günlük dünyada ilimdaş kardeşlerinize sitemize üye olarak destek olmanızı tavsiye ederim. Neden sizde bu ilim feyzinden nasibinizi almayasınız ki ? Haydi din kardeşim sende üye ol !.

giris  kayit
Anahtar Kelimeler: Hz. Ali B. Ebi Talib r.a. rüya tabiri,Hz. Ali B. Ebi Talib r.a. mekke canlı, Hz. Ali B. Ebi Talib r.a. kabe canlı yayın, Hz. Ali B. Ebi Talib r.a. Üç boyutlu kuran oku Hz. Ali B. Ebi Talib r.a. kuran ı kerim, Hz. Ali B. Ebi Talib r.a. peygamber kıssaları,Hz. Ali B. Ebi Talib r.a. ilitam ders soruları, Hz. Ali B. Ebi Talib r.a.önlisans arapça,
Logged
Sayfa: [1]   Yukarı git
  Yazdır  
 
Gitmek istediğiniz yer:  

TinyPortal v1.0 beta 4 © Bloc
|harita|Site Map|Sitemap|Arşiv|Wap|Wap2|Wap Forum|urllist.txt|XML|urllist.php|Rss|GoogleTagged|
|Sitemap1|Sitema2|Sitemap3|Sitema4|Sitema5|urllist|
Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2009, Simple Machines
islami Theme By Tema Alıntı değildir Renkli Theme tabanı kullanılmıştır burak kardeşime teşekkürler... &