ilitam ,arapça klavye, ilahiyat, önlisans > Forum > ๑۩۞۩๑ Kitap Dünyası - İlim Dünyası Kütüphanesi ๑۩۞۩๑ > İslam Tarihi Eserleri > Tarihül-İslam > Ebu Hüreyre nin kabındaki hurmasına duası
Sayfa: [1]   Aşağı git
  Yazdır  
Gönderen Konu: Ebu Hüreyre nin kabındaki hurmasına duası  (Okunma Sayısı 1045 defa)
24 Nisan 2011, 15:04:25
Sümeyye

Çevrimdışı Çevrimdışı

Mesaj Sayısı: 29.261Site
« : 24 Nisan 2011, 15:04:25 »Ebu Hüreyre'nin Azık Kabındaki Hurmasına Duası


 

Hammâd b. Zeyd anlatıyor: Bize EbûBekr'e ailesinin azat­lısı Muhacir Ebu'l Âliye aracılığıyla Ebû Hüreyre (r.a)'dan şöyle dediğini anlattı:

-Rasûlullah (s.a.v)'e birkaç hurma getirip: "Benim için şu hurmalarda bereket olması için duâ ediver." dedim. Hurmaları avcuna aldı, sonra onlara bereket olmasına duâ etti. Ardın­dan:

"Şimdi bunları al ve bir kaba koy. Onlardan almak istediğin zaman elini kabın içine sokarak al. Sakın onları (yere dö­kerek) dağıtma." buyurdu. Ben bu hurmadan ölçek ölçek Allah yolunda dağıttım. Onu yer, doyunurduk. Bu kap benim belim­de sarılı olup hiç kopmamıştı. Nihayet Hz. Osman şehit edilin­ce bu bağ koptu.

Hadisi Tirmizî nakledip: "Hasen ve gariptir." der.[51]

El Haffâr'in "Cüz'"ünde Ebû Hüreyre yolu ile yapılan ri­vayette: "Ben o hurmadan elli vesak Allah yoluna çıkarıp ver­dim. O benim bineğimin semerinde asılı dururdu. Hz Osman zamanında düşüp kayboldu.[52] şeklinde geçer.

Bu haberin yine ayrı bir tarîki varsa da hadis gariptir.[53]

 

Efendimizin Duasıyla Ni'metlerin Bereketlenmesi

 

Ma'kıl b. Ubeydillah. Ebûz Zübeyr aracılığıyla Cabir'in (r.a) şöyle dediğini anlatıyor: Adamın birisi yiyecek istemek üzere Nebi (s.a.v)'e geldi. Peygamberimiz de ona yarım vesak arpa verdi. Bu adam, karısı ve evlerine gelen misafirleri bu arpayı tartmcaya kadar (tartıp bereketi kaçana kadar) uzun bir süre yediler. Bereketi kaçınca adam durumu anlatmak için Peygamber Efendimiz'e gelmişti. Efendimiz:

"Onu tartmamış olsaydı, ondan yemeye devam edecekti­niz ve kesinlikle sizin ihtiyacınızı karşılayacak şekilde azal­madan duracaktı." Buyurdu.[54]

Ümmü Mâlik bir deri tulum içinde Peygamber (s.a.v)'e sade yağ hediye ederdi. Oğulları gelip katık isterlerdi. Ken­dilerinde katık namına hiç bir şey bulunmazdı. Ümmü Mâlik kalkıp içinde Rasül-ü Ekrem'e yağ gönderdiği tulumuna gel­di. İçinde yağ dolu olarak onu buldu. Bu tulumu sikine aya ka­dar bu yağ evinin katığı olmaya devam etti. Sıkıp da yağın be­reketi tükenince Rasûlullah (s.a.v)'e geldi (durumu bildirdi). Rasûlullah (s.a.v) de:

"Sen onu kendi haline bırakıverseydin hâla mevcut ola­caktı" buyurdu.[55]

 

Azık Artıklarının Bereketlenmesi
 

Talha b. Müsarrıf. Ebû Salih aracılığıyla Ebû Hüreyre' nin(r.a) şöyle dediğini anlatır: Bir yolculukta Rasûlullah (s.a.v) ile beraberdik. Topluluğun azığı tükenmişti. Hatta bir kısmı bineklerini bile kesmek istemişti. Bunun üzerine 0-mer (r.a): "Yâ Rasûlullah! Azıklarda kalmış bulunan son par­çaları toplayıp da bunların Üzerine (bereketlensin diye) Al­lah'a dua ediversen olmaz mı? diye sordu. Peygamber de öyle yaptı. Yanında buğday olan buğdayını, hurma olan da hurma­sını getirdi. Hz Rasûlullah da dua etti. Nihayet bu parçalar bereketlendi de Ashab'm hepsi azık kaplarını doldurdular. O zaman Peygamberimiz:

"Eşhedu illâilâhe illallah! Ve ennî Rasûlullah. Bu iki keli­mede asla şüphe etmeden bir kul bu şahadet kelimelerinin ikrarıyla Allah'a kavuşursa kesinlikle cennete gider" buyurdu.[56]

Hadisi Müslim Sahihinde rivayet etmiştir. Bu haberin bir benzerini de bundan daha uzun bir şekilde tfuttalib b. Abdillah b. Hantab, Abdurrahman b. Ebî Amr el-Ensarî aracılığıyla babası Ebû Amr'dan naklediyor. Bu rivay­ette şu ziyade vardır: Orduda bulunanlardan kabını doldur­mayan hiç bir kimse kalmadı. Buna rağmen bir o kadarı da geri kaldı. Bunun üzerine Rasûlullah (s.a.v) azı dişleri görü­necek kadar gülümseyip: "Ben Allah'tan başka ilah olmadığı­na, ve kesinlikle benim Allah Rasûlu Muhammed olduğuma şahadet ediyorum. Mü'min kul bu iki şahadet kelimeleriyle Allah'a kavuşmaya görsün, mutlaka ateşe karşı korunulur." buyurdu.

Bu hadisi Evzai, Muttalib'ten rivayet etmiştir.[57][51] Tirmizî 3978; Beyhakî Delâil 6/109

Beyhakî İbni Sirin'in Ebû Hüreyre rivayetinde şu tafsilatı verir: Bir gazvede Rasûlullah ve arkadaşlarına yemek kıtlığı oldu. Bana: "Ebû Hü­reyre! Yanında bir şeyler var mı?" dedi. Ben de, "azık kabımda biraz hurma var" dedim.  "Onu getir" buyumnca ben onları getirdim. Bana, "haydi bir de deri sergi getir" dedi. Ben deri sergiyi getirip yere yaydım. Efendimiz azık kabının   içine  elini  sokup  hurmayı  avuçladı.  Onlar tam yirmi bir faunaydı. Sonra   "Bismillah"  diyerek   her hurmayı   ayrı   ayrı  koyuyor  ve   besmele   çe­kiyordu. Nihayet son hurmaya gelince onu şöyle kendine tahsis edip hurmayı biraraya  topladı   ve.   "falancayla arkadaşlarını  çağır"  dedi.  Onlar hurmadan doyana  kadar yiyip  çtfetılafi  Sonra,  "falan ve arkadaşlarımı çağır" buyurdu. Onlar   da   yiyip   doyunca   çıktılar.   Hurma   artmıştı.   Bana:   "otur"   buyurdu. "Oturdum".  O da yedi,  ben  de yedim.  Hurma yine  arttı.  Efendimiz  bunları alıp azık kabına koydu ve bana; "Yâ Ebâ Hüreyre! Bir şey istediğinde elini içine sokup al! Sakın men etme, sen de men olursun" buyurdu. Artık hurma istedikçe   elimi   içine   sokarak   alıyordum.   Onun   elli   ölçeğini  Allah  yoluna verdim.   Bineğimin   semerinin  arka  rarafmda  asılı  dururdu.  Osman  b.  Affan (r.a)'ın zamanında düşüp kayboldu.

[52] Beyhakî Delâil (VUO. Üst kaynak

[53] Zehebî'nin "garip'' diye söylediği bu haber Zeyd b. Ebî Mansur'un Ebû Hü­reyre isnadlı haberidir. Biraz şişirmelidir.

İmam Zehebi, Tarihü’l-İslam, Cantaş Yayınları: 2/41-42

[54] Müslim 2281; Beyhakî Delâil 6/114; Hakim 3/246; Müsned 3/337, 347. Bura­da bu zatın kim olduğu belli değilse de Beyhakî Delâil'inde (6/114) bu zatın Necfel b. el-Hâris olduğunu tasrih eder. Bu rivayete göre; Nevfel evlenmek için Peygamber Efendimizden yardım istemiş, o da onu bir kadınla evlendir­miş ve, düğün hediyesi olarak birşeyler vermek İçin evini araştırsa da, ver­ecek birşey bulamayınca hizmetçisi Ebû Râff ve Ebû Eyyüb ile zırhını gön­dermişti. Onlar bu zırhı otuz sa' arpa borç karşılığında bir yahudiye rehin vermişlerdi. Rasûlullah bu arpayı Nevfel'e vermişti.

Nevfel derdi ki: Biz bu arpayı yarım sene yedik, sonra tarttık. Aynen onu ilk çuvala doyduğumuz ağınlıkta bulduk. Durum Peygamber (s.a.v)'e haber verdik. Bunun üzerine Efendimiz (s.a.v) de: "Eğer sen onu tartmış olmasay­dın (bereketi devam edecek) bir ömür boyu onu yemeye devam edecektin" buyurdu.

[55] Müslim 2280; Müsned 3/147, 340; Beyhakî Delâil 6/114. Bu ni'metin bere­ketlenmesi konusunda pek çok haber varsa da bunların çoğu birbirine benze­diği için âlimlerimiz bir kaçıyla yetiniyorlar. Buharî 81/16'da Müslim Zühd' te (2973) Hz Âişe (r.a)'dan şöyle nakleder: "Rasûlullah (aa.v) vefat etmiş ol­duğu zaman benim evimde ciğeri olan mahlukun (insan olsun, hayvan olsun) yiyebileceği, rafımda bulunan bir parça arpa dışında hiç bir şey yoktu. Uzun zaman ben ondan yedim. Sonra onu tartmıştım. Böylece o da tükenip gitti."

İmam Zehebi, Tarihü’l-İslam, Cantaş Yayınları: 2/43-44

[56] Müslim, İman 27; Beyhakî Delâil 6/120; İbni Sa'd 1/1/119; Ebû Avâne 1/9.

[57] Müsned 3/418; Hakim 3/618; İbni Hibban 1/387; Taberanî Kebîr 1/211; Ha­kim ve İbni Hibban hadisi sahih sayarlar. Zehebî de Telhis'inde buna "sa­hih" diyor.

İmam Zehebi, Tarihü’l-İslam, Cantaş Yayınları: 2/44-45

[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı
Müslüman
Anahtar Kelime
*****
Offline Pasif

Mesajlar: 132.038


View Profile
Re: Ebu Hüreyre nin kabındaki hurmasına duası
« Posted on: 03 Temmuz 2020, 17:42:55 »

 
      uyari
Allah-ın (c.c) Selamı Rahmeti ve Ruhu Revani Nuru Muhammed (a.s.v) Efendimizin şefaati Siz Din Kardeşlerimizin Üzerine Olsun.İlimdünyamıza hoşgeldiniz. Ben din kardeşiniz olarak ilim & bilim sitemizden sınırsız bir şekilde yararlanebilmeniz için sitemize üye olmanızı ve bu 3 günlük dünyada ilimdaş kardeşlerinize sitemize üye olarak destek olmanızı tavsiye ederim. Neden sizde bu ilim feyzinden nasibinizi almayasınız ki ? Haydi din kardeşim sende üye ol !.

giris  kayit
Anahtar Kelimeler: Ebu Hüreyre nin kabındaki hurmasına duası rüya tabiri,Ebu Hüreyre nin kabındaki hurmasına duası mekke canlı, Ebu Hüreyre nin kabındaki hurmasına duası kabe canlı yayın, Ebu Hüreyre nin kabındaki hurmasına duası Üç boyutlu kuran oku Ebu Hüreyre nin kabındaki hurmasına duası kuran ı kerim, Ebu Hüreyre nin kabındaki hurmasına duası peygamber kıssaları,Ebu Hüreyre nin kabındaki hurmasına duası ilitam ders soruları, Ebu Hüreyre nin kabındaki hurmasına duasıönlisans arapça,
Logged
Sayfa: [1]   Yukarı git
  Yazdır  
 
Gitmek istediğiniz yer:  

TinyPortal v1.0 beta 4 © Bloc
|harita|Site Map|Sitemap|Arşiv|Wap|Wap2|Wap Forum|urllist.txt|XML|urllist.php|Rss|GoogleTagged|
|Sitemap1|Sitema2|Sitemap3|Sitema4|Sitema5|urllist|
Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2009, Simple Machines
islami Theme By Tema Alıntı değildir Renkli Theme tabanı kullanılmıştır burak kardeşime teşekkürler... &