ilitam ,arapça klavye, ilahiyat, önlisans > Forum > ๑۩۞۩๑ İslami İlimler Dunyası ๑۩۞۩๑ > Aile Hayatı > Sizden Gelenler( Aile Hayatı ) >  Aile
Sayfa: [1]   Aşağı git
  Yazdır  
Gönderen Konu: Aile  (Okunma Sayısı 6485 defa)
10 Ağustos 2010, 13:17:07
Sümeyye

Çevrimdışı Çevrimdışı

Mesaj Sayısı: 29.261Site
« : 10 Ağustos 2010, 13:17:07 »Aile“İnsanın, hususan Müslümanın tahassüngâhı ve bir nevi cenneti ve küçük bir dünyası aile hayatıdır” Lem’alar

“Bir ailenin saadet-i hayatiyesi, koca ve karı mâbeyninde bir emniyet-i mütekabile ve samimi bir hürmet ve muhabbetle devam eder” Lem’alar

“Hevesât-ı nefsaniye ile erkeklerin karılaşması, karıların hayasızlıkla erkekleşmesine sebeptir” Sünuhat

Kâinat nizam ve hikmet beldesi Onda ne gayesiz tek bir element, ne de hikmetsiz, vazifesiz birtek terkib mevcut

Birbirine yardım ederek bir beden teşkil eden organlardan, güneş sistemine ve yıldız kümelerine kadar bütün kâinat bize şu hakikatı ders veriyor Âlemde gereksiz, hikmetsiz hiçbir ittifak mevcut değil

Bu yardımlaşma silsilesinin en kıymetli halkası: Aile Elbette onun da çok kıymetli bir gayesi olmalı Nedir bu gaye? Bu sorunun cevabı, “tarafların şehvet tatminleri” olamaz Zira, böyle bir cevap ile akla hemen şöyle bir soru gelir: Aile hayatı bu gayeyi dar bir kalıba sıkıştırmış olmuyor mu? Bu noktada hayvanlar âlemi insanlardan çok daha ileri değil mi?

Sorumuza bir başka cevap arıyor ve şöyle diyoruz: Kadın ve erkeğin ayrı ayrı kabiliyetleri, başka başka hususiyetleri, aile çatısı altında müştereken değerlendiriliyor ve taraflar her hususta birbirini tamamlıyorlar Bu cevapta bir hakikat payı olmakla birlikte, mesele sadece dünya hayatının rahat ve huzuru açısından değerlendirildiğinde, bu cevap da ruhu tatmin etmiyor Karşımızda, dününden kedersiz, yarınından endişesiz ve her türlü ihtiyacını rahatlıkla gören, elbise, yakacak, mobilya derdinden uzak, gününü gün eden ve dünyanın tadını çıkaran bunca hayvan varken böyle bir cevapla nasıl tatmin olabiliriz Bir atoma beldeler sarsacak bir kudret ve hikmet yerleştiren bu kâinat sahibinin, insandaki bu iki cinsi bir araya getirmesini sadece dünyevî bir gayeyle izah etmek kabil değil

Bu düşünce bizi hakikatın kapısına getiriyor İçeri giriyor ve görüyoruz ki, bu dünya hikmet dünyası ve sebepler âlemi Ne gökten elma yağıyor, ne yerden insan bitiyor Meyve için ağaca, çocuk için izdivaca ihtiyaç var Bu bir İlâhî kanun Taraflar bu kanuna riayet ettikleri takdirde, nasiplerinde de varsa, kendilerine çocuk ikram ediliyor Dünyaya imtihan için gönderilen ve yol iz tanımayan bu minnacık misafirin emrine Cenâb-ı Hak, onun ebeveynini veriyor; onları buna hizmet ettiriyor Bu hizmetçiler için bu küçük misafir, bir yönüyle lütuf, bir başka yönüyle azap vesilesi Zaten, bebeklerle hayvan yavrularının ve dolayısıyla da evlenmeyle çiftleşmenin en büyük farkı da bu noktada karşımıza çıkıyor

Evet, çocuk, ebeveyni için bir lütuftur Çünkü, onlar Allah’ın bu narin, nazlı ve Cennet namzedi bahtiyar mahlûkuna yaptıkları hizmetler için sevap kazanıyorlar Ona yedirip içirdikleri, onlar için bir sadaka oluyor Hayatında bir tek muhtacın dahi yüzünü güldürmemiş en cimri bir insan bile, çocuklarına yaptığı masraflar dolayısıyla sadaka sevabına nail oluyor Yine lütuf, çünkü, ona nereden gelip nereye gittiğini, bu dünya hayatında vazifesinin ne olduğunu güzelce anlattıkları takdirde, İlâhî emirleri tebliğ ve insanları irşad şerefinden, O ulvî Peygamberlik görevinden, küçük bir dairede de olsa hissedar olmuş oluyorlar Ayrıca o çocuğun bir ömür boyu işleyeceği bütün güzel amellerinden de hisse alıyorlar

“Ey iman edenler! Kendinizi ve çoluk çocuğunuzu Cehennem ateşinden koruyun Onun yakıtı insanlar ve taşlardır” (Tahrim Sûresi, 6)

“Hepiniz çobansınız, hepiniz raiyetinizden (idare ettiğiniz kimselerin hukukundan) mes’ulsünüz” Hadis-i Şerif

Çocuk diğer yönüyle bir azap vesilesi Zira, ebeveyni o İlâhî emanete, o Cennet yolcusuna Rabbini güzelce tanıtmadıkları, terbiyesine lâyıkınca dikkat etmedikleri takdirde, onun işleyeceği günahlardan mes’ul tutuluyorlar Öte yandan, onun dünyevî saadeti n-----, bazan kendi âhiretlerini tehlikeye atıyor, meşru olmayan kazanç yollarına teşebbüs ediyorlar

“Doğrusu, mallarınız ve evlâtlarınız bir fitnedir” (Tegabün Sûresi,15)


“Ane-babanın çocukları üzerindeki hakkı nedir?” diye soran bir adama, Resul-ü Ekrem (asm) şöyle buyurdu:
“Onlar senin ya cennetin, ya da cehennemindir”

Kısacası, “aile” ve dolayısıyla “evlenme” denilince akla ilk olarak çocuk ve onun terbiyesi gelmelidir

Ruhu iman ile nurlanmış ve İslâm ile terakki etmiş bir genç kız, evlilikte en önemli faktör olarak çocuk terbiyesini görür Müstakbel yavrusunun ebedî saadetini daha şimdiden düşünür ve evliliğini bu şuurla gerçekleştirir Bütün bir kâinattan süzülen gıdaların, anne bedeninde ayrı ve hususî bir ameliye daha geçirerek, o yavrunun boğazına berrak bir süt olarak akmasındaki rahmet tecellisini nazara alır O zaman, Allah’ın bu kadar lütufla beslediği o çocuğu, aile için bir yük addetmez Onun terbiyesini evinin mobilyasından, kendi süs eşyalarından daha önemsiz görmez Onu hizmetçi kızlara, yahut kreşlere emanet etmez O bebeğin narin bedeni anne sütüne ne kadar muhtaç ise, o pırıl pırıl ruhunun da anne şefkatine en az o kadar muhtaç olduğunu bilir O gülü soldurmaz, arkasından teessüfle baktırmaz; onun o günahsız gözlerini yollarda komaz Gününün en verimli saatlerini şu veya bu işe değil, bizzat ona ayırır Onunla ilgilenmeyi, mesai yorgunluğunu olanca ağırlığıyla hissettiği ve artık onun da uyumaya hazırlandığı en verimsiz saatlere bırakmaz

Bir erkek de bu şuura sahip olduğu takdirde, kadını çocukları için en tesirli bir mürebbi görür ve evliliğinde bu noktayı birinci plânda tutarİslâm’a göre çocuğun babası üzerindeki şu üç büyük hakkını dikkate alır:
–Temiz ve ahlâklı bir annenin seçimi
–Güzel bir isim
–Dinî terbiye
İslâm, henüz dünyaya gelmenin çok ötelerinde bulunan bir çocuğun, babası üzerindeki birinci hakkını, “ona temiz ve ahlâklı bir anne seçmesi” olarak tespit etmekle, çocuk terbiyesini pedagogların ve sosyologların hayallerinin dahi varamayacağı bir noktadan başlatmış oluyor Bir erkek, müstakbel zevcesini seçerken bu birinci ölçüde hassasiyet gösterdiği takdirde, üçüncü görevi büyük ölçüde rahatlayacaktır

İşte ailenin bu temel görevi taraflar arasında yapılan bir ahitleşme ile tespit edilir: Nikâh Bununla erkek, hanımının ve müstakbel çocuklarının maişetini üstlenirken, kadın da kendisini sadece kocasına ve yuvasına hasredeceğini taahhüt etmiş olur

Bir Hadis-i Şerif’te: “Kadının kocasına itaatinin ve onun hakkını korumasının, harp eden mücahidlerin sevabına denk olduğu” zikredilir

Nikâh bir yönüyle de tarafları günahlardan sakındırmak için büyük bir vesile

“Onlar (kadınlarınız) sizin için bir libas, siz de onlar için bir libas mesabesindesiniz” (Bakara Sûresi, 187)

Kadın ve erkeğin bu yardımlaşmayı şuurla yerine getirmeleri gerekiyor Şu âyet-i kerime, her hususta olduğu gibi, bu vadide de büyük bir rehber:

“İyilikte ve takvada (günahlardan sakınmada) yardımlaşın, günah işlemek ve aşırı gitmekte yardımlaşmayın Allah’dan korkun Çünkü Allah’ın azabı çok şiddetlidir” (Maide Sûresi, 2)

Erkek olsun kadın olsun, her insanın dünyaya gönderiliş hikmeti, Kur’an-ı Kerîm’de “ibadet” olarak tespit ediliyor İbadet, yâni Allah’ın marifetinde mesafeler katetmek, onun emirleri dairesinde bir ömür geçirmek ve sonunda Cennete lâyık bir kul olarak O’na rücu etmek İşte bu gayenin gerçekleşmesinde taraflar birbirine yardımcı olacaklardır Tâ ki beraberlikleri ölümle son bulmasın; ebediyyen devam etsin


Ne mutlu o kocaya ki, kadının diyanetine bakıp taklit eder; refikasını hayat-ı ebediyyede kaybetmemek için mütedeyyin olur
Bahtiyardır o kadın ki, kocasının diyanetine bakıp “ebedî arkadaşımı kaybetmiyeyim”, diye takvaya girer Lemalar

Bu noktada aile hayatının en büyük hikmetiyle karşı karşıya bulunuyoruz: Peygamberimizin (asm) ihbarıyla, bu dünya âhiretin tarlası olduğuna göre, aile hayatından bu dünyada alınan rahat ve lezzet, ancak bir çekirdek hükmünde O çekirdek lâyıkınca beslenir, büyütülürse, âhirette bir saadet ağacı olacak ve en mükemmel neticesini o âlemde verecektir

Cennet bu dünyadan ne kadar ulvî ise, o âlemde mü’min kadın ve erkeklerin bir arada bulunmaktan alacakları zevk ve saadet de bu dünyadakinden o kadar mükemmeldir

Bu vadide verilen bir İlâhî müjdeyi mealen kaydedelim:

“İman edip salih amel işleyenleri ise müjdele Kendileri için altından ırmaklar akan cennetler var Kendileri için orada pâk, çok pâk zevceler var Hem onlar orada ebedî kalacaklar” (Bakara Sûresi, 25)

Pâk zevceleri, müfessirlerimiz erkekler için tertemiz kadınlar, kadınlar için de tertemiz erkekler olarak izah buyuruyorlar Tertemiz, yâni onlar için ne maddî bir kir ve hayız, ne de manevî bir ahlâksızlık, uygunsuzluk, geçimsizlik söz konusu değil

İşte aile hayatının asıl hikmeti, Âhirette vereceği bir ulvî ve ebedî netice

Kadın-Erkek Eşitliği

Kadın erkek eşitliği söz konusu mudur? şeklindeki bir soruya hemen “evet” veya “hayır” demek çok zor Çünkü, soru bu hâliyle yeterince açık değil Onu bir başka soru ile açmak gerekiyor “Nerede? Hangi konuda? Ne yönden?” gibi

Eğer, “hukukî açıdan” soruluyorsa cevap olarak “evet” diyebiliriz

Eğer, “her hususta” denilirse, o zaman, bu soruya cevap vermeye gerek kalmayacaktır Zira, cevabı sorunun içindedir Madem ki, iki ayrı cinsten söz ediliyor Öyleyse mutlak eşitlik nasıl düşünülebilir?

Aynı cins, renk, şekil ve olgunlukta iki elmayı yan yana koyup “Bunlar birbirine eşit mi? diye sorabiliriz Ama, aynı mantık içerisinde, “Kadın, erkeğe eşit midir?” diyemeyiz Kadınla erkeğin eşit oldukları sahalar bulunduğu gibi, erkeğin kadını...
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı
Müslüman
Anahtar Kelime
*****
Offline Pasif

Mesajlar: 132.038


View Profile
Re: Aile
« Posted on: 12 Temmuz 2020, 13:20:38 »

 
      uyari
Allah-ın (c.c) Selamı Rahmeti ve Ruhu Revani Nuru Muhammed (a.s.v) Efendimizin şefaati Siz Din Kardeşlerimizin Üzerine Olsun.İlimdünyamıza hoşgeldiniz. Ben din kardeşiniz olarak ilim & bilim sitemizden sınırsız bir şekilde yararlanebilmeniz için sitemize üye olmanızı ve bu 3 günlük dünyada ilimdaş kardeşlerinize sitemize üye olarak destek olmanızı tavsiye ederim. Neden sizde bu ilim feyzinden nasibinizi almayasınız ki ? Haydi din kardeşim sende üye ol !.

giris  kayit
Anahtar Kelimeler: Aile rüya tabiri, Aile mekke canlı, Aile kabe canlı yayın, Aile Üç boyutlu kuran oku Aile kuran ı kerim, Aile peygamber kıssaları, Aile ilitam ders soruları, Aileönlisans arapça,
Logged
14 Eylül 2015, 15:27:47
Sefil
Yeni Üyeler
*
Çevrimdışı Çevrimdışı

Mesaj Sayısı: 28.807


« Yanıtla #1 : 14 Eylül 2015, 15:27:47 »

Esselamu aleykum ; İnşaallah hayırlı aile kuranlardan olur hayırlı nesiller yetiştirenlerden olmak duasıyla...

Allah razı olsun
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı
01 Kasım 2015, 19:09:13
Ceren
Görevli Sorumlusu
*
Çevrimdışı Çevrimdışı

Mesaj Sayısı: 26.060


« Yanıtla #2 : 01 Kasım 2015, 19:09:13 »

Aleykümselam.Rabbim bizlere İslam yolunda,Allahın rızası dairesinde,Allahın istediği gibi bir evlilik kurup,aile olmayı nasip etsin inşallah.Rabbim razı olsun paylaşımdan Sümeyye abla....
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı
01 Kasım 2015, 19:14:49
Edanur

Çevrimdışı Çevrimdışı

Cinsiyet: Bayan
Mesaj Sayısı: 1.445« Yanıtla #3 : 01 Kasım 2015, 19:14:49 »

Aleykümüsselam.
Allah c.c bizlere hayırlı eşler ve hayırlı evlatlar nasip etsin.Allah bizlere Efendimiz in aile sıcaklığından nasip etsin onun aile bireylerinin ahlakıyla ahlaklandırsın bizleri..Amin .. Allah c.c razı olsun
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı

Sayfa: [1]   Yukarı git
  Yazdır  
 
Gitmek istediğiniz yer:  

TinyPortal v1.0 beta 4 © Bloc
|harita|Site Map|Sitemap|Arşiv|Wap|Wap2|Wap Forum|urllist.txt|XML|urllist.php|Rss|GoogleTagged|
|Sitemap1|Sitema2|Sitemap3|Sitema4|Sitema5|urllist|
Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2009, Simple Machines
islami Theme By Tema Alıntı değildir Renkli Theme tabanı kullanılmıştır burak kardeşime teşekkürler... &