> Forum > ๑۩۞۩๑ Kitap Dünyası - İlim Dünyası Kütüphanesi ๑۩۞۩๑ > İslam Tarihi Eserleri > Siret Ansiklopedisi > İdeal Hakim
Sayfa: [1]   Aşağı git
  Yazdır  
Gönderen Konu: İdeal Hakim  (Okunma Sayısı 432 defa)
29 Temmuz 2012, 12:29:53
Vatan Var Olsun !
Dünyalılar
*
Çevrimdışı Çevrimdışı

Cinsiyet: Bayan
Mesaj Sayısı: 8.940


« : 29 Temmuz 2012, 12:29:53 »İDEAL HAKİM

Sonuç: Allah'ın Râsûlü Muhammed en ideal hâkim idi. O'nun adalet anlayışı en yük­sek seviyede idi. Bu hususiyetiyle, adı Arap Yanmadası'nda her gün takdirle anıldı. Onun ashabı da mustazaflar, mazlumlar ve hakir görülenler için adaletin tatbikatçıları olarak ilân edildiler. Bütün dünya baskı ve işkence altında inlerken Rasulullah zulüm gören insanlığın kurtarıcısı olarak gönderildi. Dost-düşman, Müslim - gayrimüslim, onun getir­diği hukuk karşısında eşitti.

Rasulullah bizzat Kur'ân-ı Kerîm'in emir­lerinin tatbikçisiydi: "Ey iman edenler! Allah için adaletle şahitlik edenler olun. Bir toplu­luğa karşı duyduğunuz kin, sizi adaletsizliğe sevk etmesin. Adil davranın, takvaya yakışan da budur..." (5: 8). "Allah size adaleti ve iyi­liği emreder. Ey iman edenler! Adaleti hâkim kılın ve ana-babanız ve yakın akrabanıza kar­şı olsa bile Allah için doğru şahitlik yapınız." Kur'ân'da yine şöyle buyurulmaktadır: "...Söylediğiniz zaman da akrabanız da olsa adalet yapın ve Allah'a verdiğiniz sözü tu­tun..." (6: 152).

Bir defasında kendisine getirilen hırsızın elini kestirdiğinde sahabeler bunun ağır bir ceza olduğunu gördüler. O vakit Rasulullah: "Eğer o hırsız kızım Fâtıma olsaydı, yine de ellerini kestirirdim." buyurdu. Bir başka defa­sında bir Yahudi ile bir Müslüman arasındaki davada Yahudi lehine karar vermiştir. Bunun üzerine Yahudi; "Allah için doğru karara var­dın!" diye bağırmıştır. Bu kararı verdiğinden dolayı Müslümanın bağlı bulunduğu kabile­nin taraftarlığından uzak kalacağından hiç çe­kinmemiştir.

Bir keresinde Benî Mahzum'dan zengin-eşraf-tan bir kadın hırsızlık yaptı ve yakalanarak Rasûlullah'a getirildi. Sahabiler kadını görünce asaletine binaen onun serbest bırakılmasını rica ettiler. Rasûlullah imtiyaz fikrini aşa­ğılayarak kadının elinin kesilmesini emretti.

Bİr başka defasında Benî Salebi kabilesinden vahşi ruhlu bir kişi Ensar'dan bir Müslümanı Öldürdü. Öldürülenin vârisleri katilin oğlunun yakalanmasını ve intikam için öldürülmesini talep ettiler. Rasûlullah bunu yasakladı ve şöyle buyurdu: "Oğul, babasının suçundan mesul değildir!" Hayber hâriç bütün Arabis­tan İslâm'ın hâkimiyeti altına girdiği zamanda Hayber Yahudileri sahabeden birini Hay-ber'de haksız yere öldürdüler. Rasûlullah suçluyu bulamadı. Bunun üzerine öldürülen müslümanın mirasçılarına diyet olarak yüz deve verdi.

Rasûlullah, davacının şeriatına göre hük­mederdi. Bir defasında Benî Kurayza kabile­sinden biri Benî Nâdir kabilesinden bir Yahu­di tarafından öldürülmüştü. Dava Rasûlullah'in önüne geldiğinde Tevrat'ın hükümleri tatbik edildi: Cana karşı can. Yahudiler, Hı­ristiyanlar ve Müslümanlar ve diğer kabileler arasındaki anlaşmazlıklarda Rasûlullah son karar ve yargı mercii idi. Son haccında irad ettiği Veda Hutbesinde Rasûlullah in­sanlara şöyle seslenmiştir: "Her kime borcum varsa onu benden istesin. Her kimin üzerimde hakkı varsa gelip alsın." Bunun üzerine Sarf isimli bir adam bir kaç dirhem alacağı oldu­ğunu söyledi, para kendisine hemen ödendi... Sahar, İslâm'ı Taif fethedildikten sonra kabul etmiş bir kabile reisiydi. Bir keresinde müşrik Mugîre, Rasûlullah'a gelerek Sahar'ı, hala­sını alıkoyduğu iddiasıyla şikâyet etti. Rasûlullah, Sahar'a hemen Mugîre'nin ha­lasını serbest bırakmasını söyledi.

Rasûlullah'in Hadislerine Göre Hâkim­lerin Vazifeleri: Hz. Peygamber her ne söylemişse onu bizzat uygulamıştır. Ve bu kurallar onun halefleri tarafından da izlenmiş­tir:

1- Hâkim, önemli ve büyük sorumluluk ge­rektiren bir işi yürütmek zorundadır. Bazen karşısına yönetimde görevli kişileri, yakınları­nı, yetkilileri, devletin üst görevlerindeki kişi­leri çağırmak zorundadır. Bundan dolayı, adaleti tatbikde doğru, ciddi ve soğukkanlı ol­malıdır. Hiç bir şey onun aklını doğru yoldan ayrılmaya çelmemelidir. "Biz, ihtiyatlı bir ce­maatız." (26:56). Bu yüzden Rasûlullah , Ebu Bekre'nin rivayetine göre şöyle buyur­muştur: "Öfkeli iken hiçbir kimse iki kişi ara­sında hükmetmesin."

2- Hâkim had cezası belirlenmiş suçların ce­zasını uygulamakta müşfik olmamalıdır. Kur'ân'da mealen : "...Allah'a ve ahiret gü­nüne inananlardan iseniz, Allah'ın dini(ni uy­gulama hususu)nda sizi, onlara karşı acıma duygusu tut(up engelle)mesin. Mü'minlerden bir topluluk da onlara yapılan azaba şahit ol­sun." (24:2) Duyurulmaktadır.

3- Bir hâkim anlaşmazlıkları mümkün oldu­ğu kadar çabuk ve kesin sonuca bağlamalıdır. Çünkü gecikmiş adalete değer verilemez.

4- Her iki taraftan da hiç bir hediye ve rüşvet kabul etmemelidir.

5- Âdil bir neticeye ulaşmak için çok çaba harcamalıdır. Rasûlullah şöyle buyurmuş­tur: "Bir hâkim adaletten ayrılmadığı sürece Allah onunla beraberdir. Şayet bilerek adalet­sizlik yaparsa Allah onu terkeder ve şeytan kendisine musallat olur."

6- Hâkim, herkesi kanun önünle eşit görmeli­dir. Allah'ın kulları arasmda adaleti dağıtması gibi bir hâkim de ne pahasına olursa olsun ay­rım yapmamalıdır. Rasulullah şöyle buyur­muştur: "Sizden Önceki milletlerin helaki zenginlerini ve soylularını serbest bırakıp, fa­kir ve zayıfları cezalandırmalarından olmuş­tur." İslâm hukukuna göre bir hâkim aslî, cezaî ve askerî bütün davaların hâkimidir. Asliye, ceza ve askerî mahkemeler için ayn ayn organlar yoktur.

Rasulullah'in Adalet ile İlgili Bazı Ha­disleri: Büreyde'nin rivayetine göre Rasu­lullah şöyle buyurmuştur: "insanlar arasın­da hâkim seçilen kişi bıçaksız kesilmiş gibi­dir." "Hâkimler üç sınıftır: Bir sınıfı cennette, diğer iki sınıfı cehennemdedir. Hakkı bilerek onunla hükmeden cennette; Hakkı bildiği hal­de onunla hükmetmeyerek hükümde zulme­den cehennemde; Hakkı bilmediği halde hal­ka cehaletle hüküm veren de cehennemde­dir."

Hz. Ali şöyle rivayet etmiştir: "Rasulullah beni Yemen'e hâkim olarak gönderdi. Ben 'Ya Rasulullah! Beni genç yaşımda yolluyorsun, adaleti uygulayabilecek bilgim yok.' de­dim. Rasulullah: 'Allah senin kalbine fera­set verir ve dilini de ketum yapar. Sana karar vermen için iki kişi gelirse diğerinin savun­masını dinlemeden ilkinin lehine karara var­ma, çünkü ikinciyi dinlemen davayı anlaman bakımından lüzumludur.' Bundan sonra ben, kararlarımda hiç şüpheye düşmedim."

Ümmü Seleme'den rivayet olunduğuna göre Rasulullah şöyle buyurmuştur: "Filhakika siz benim huzurumda birbirinizden (hak) dava ediyorsunuz. Ama caiz ki bazınız hücceti­ni bazınızdan daha iyi anlatmış olur da ben de ondan dinlediğim gibi hüküm veririm. Şimdi her kime din kardeşinin hakkından birşey ke­sersem ancak ve ancak onun için ateşten bir parça kesmiş olurum. Binâenaleyh onu alma­sın." Bir başka hadislerinde de; "Hakkı olma­dığı halde hak iddia eden bizden değildir. Bı­rakınız cehennemdeki yerini arasın." buyur­muştur.

Bunlar Peygamber'in İslâm hukuku önün­de insanların eşitliğini sağladığını ve onun adaleti uygulamada örnek bir insan olduğunu isbatlayan hadis ve olaylardan bir kaçıdır. Ondan sonra gelen halifeleri de bu hüküm ve nasihatleri sadakatle korumuşlar ve gittikleri yerlere adaleti götürmüşlerdir. İslâm'ın bu yüce öğretileri tarihe Hz. Ebu Bekir, Ömer, Os­man, Ali, Ömer b. Abdülaziz, Sultan Gıyasüddin ve diğerleri gibi pek çok adalet timsal­lerini bağışlamıştır.[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı
Müslüman
Anahtar Kelime
*****
Offline Pasif

Mesajlar: 132.039


View Profile
Re: İdeal Hakim
« Posted on: 29 Kasım 2020, 02:28:40 »

 
      uyari
Allah-ın (c.c) Selamı Rahmeti ve Ruhu Revani Nuru Muhammed (a.s.v) Efendimizin şefaati Siz Din Kardeşlerimizin Üzerine Olsun.İlimdünyamıza hoşgeldiniz. Ben din kardeşiniz olarak ilim & bilim sitemizden sınırsız bir şekilde yararlanebilmeniz için sitemize üye olmanızı ve bu 3 günlük dünyada ilimdaş kardeşlerinize sitemize üye olarak destek olmanızı tavsiye ederim. Neden sizde bu ilim feyzinden nasibinizi almayasınız ki ? Haydi din kardeşim sende üye ol !.

giris  kayit
Anahtar Kelimeler: İdeal Hakim rüya tabiri,İdeal Hakim mekke canlı, İdeal Hakim kabe canlı yayın, İdeal Hakim Üç boyutlu kuran oku İdeal Hakim kuran ı kerim, İdeal Hakim peygamber kıssaları,İdeal Hakim ilitam ders soruları, İdeal Hakimönlisans arapça,
Logged
Sayfa: [1]   Yukarı git
  Yazdır  
 
Gitmek istediğiniz yer:  

TinyPortal v1.0 beta 4 © Bloc
|harita|Site Map|Sitemap|Arşiv|Wap|Wap2|Wap Forum|urllist.txt|XML|urllist.php|Rss|GoogleTagged|
|Sitemap1|Sitema2|Sitemap3|Sitema4|Sitema5|urllist|
Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2009, Simple Machines
islami Theme By Tema Alıntı değildir Renkli Theme tabanı kullanılmıştır burak kardeşime teşekkürler... &