> Forum > ๑۩۞۩๑ Kitap Dünyası - İlim Dünyası Kütüphanesi ๑۩۞۩๑ > İslam Tarihi Eserleri > Siret Ansiklopedisi > Hz. Peygamberi Öldürme Teşebbüsleri
Sayfa: [1]   Aşağı git
  Yazdır  
Gönderen Konu: Hz. Peygamberi Öldürme Teşebbüsleri  (Okunma Sayısı 480 defa)
28 Temmuz 2012, 17:40:07
Vatan Var Olsun !
Dünyalılar
*
Çevrimdışı Çevrimdışı

Cinsiyet: Bayan
Mesaj Sayısı: 8.940


« : 28 Temmuz 2012, 17:40:07 »Hz. Peygamber'i Öldürme Teşebbüsleri

Ebû Tâlib'in Hz. Muhammed'i himaye et­mekten hiçbir şekilde vaçgeçmediğini gören Kureyşliler son bir gayret daha sarfetmek is­tediler ve bu defa Velîd b. Muğîre'nin oğlu Umâre'yi yanına götürüp şöyle dediler: "Ey Ebû Tâlib! Bak, şu Umâre b. Velîd'i görüyor musun? Bu, Kureyşin en tanınmış, en yakı­şıklı gencidir. Bunu al ve kendine evlat edin. Karşılığında, senin ve ecdadının dinine karşı gelen ve kavmini tefrikaya düşüren, akıllarını küçümseyen şu kardeşin oğlunu bize ver. Biz bir kişiyi sana verip başka bir kişiyi öldürmek için alıyoruz." Ebû Tâlib kendilerine şu ceva­bı verdi: "Vallahi, siz benimle pazarlığın en iğrencini yaptınız. Siz evlat edinmem için kendi çocuğunuzu veriyor ve benim evladımı öldürmek için almak istiyorsunuz. Buna asla razı olamam." Bunun üzerine Hâşim'in karde­şi Nevfel'in evlatlarından Mut'ım b. Adiyy şöyle dedi: "Vallahi, Ebû Tâlib, kavmin sana adaletli ve insaflı davranmıştır ve seni, içinde bulunduğun çıkmazdan kurtarmak istiyor. Fa­kat bakıyorum ki, sen onlara itibar etmi­yorsun." dedi. Ebû Tâlib'in cevabı şöyle oldu: "Yemin ederim, onlar bana adaletli ve insaflı davranmamıştır. Fakat bakıyorum ki sen beni bırakıp onlardan yana çıkıyorsun. Neyse, ne istersen yap, bu senin bileceğin iştir." Tartış­ma büyüyerek kavgaya dönüştü ve iki taraf birbirine söz atıp düşmanlıklarını açığa vur­dular. (İbni Hişâm, îbni Cerîr Taberî, İbni Sa'd).

İbni İshak'ın ifadesine göre bundan sonra, Peygamber yanlarından ayrılınca Ebû Ce­hil kalkıp şöyle dedi: "Ey Kureyş cemaatı! Gördüğünüz gibi Muhammed dinimizi kötü­lemek, babalarımıza ve dedelerimize sövmek, bize akılsızlar demek ve ilâhlarımıza dil uzat­maktan başka hiçbirşey kabul etmedi. Allah'a söz veriyorum ki yarın, kaldırabileceğim ka­dar büyük bir taş alarak oturup onu bekleye­ceğim. Muhammed gelip secdeye kapandığı zaman bu taşla kafasını ezeceğim. Ondan sonra siz beni ister ele verin, ister koruyun. O zaman Abdumenâf oğulları bildiklerini yap­sınlar." Kureyş kabilesinin büyükleri Ebû Cehil'e: "Vallahi, seni asla ele vermeyiz.Diledi­ğini yap." dediler.

Ertesi gün sabah olunca Ebû Cehil, dediği gi­bi bir taş alıp oturup Rasûlullah'i bekledi. Rasûlullah hergün yaptığı gibi sabahleyin mescide geldi. O Mekkede iken kıble olarak Suriye'ye (Kudüs'e) doğru yönelirdi. Bunun için namazı Yemen köşesi İle Hacer-i Esved arasında kılar ve Kabe'yi, Suriye tarafı ile kendi durduğu yer arasına alırdı. O gün Rasûlullah gelip namaza durdu. Kureyşli­ler toplantı yerlerine gelip oturmuş ve Ebû Cehil'in ne yapacağım beklediler. Rasûlullah namazda secdeye kapandığı zaman Ebû Cehil taşı kaldırıp O'na doğru ilerledi. Yanma yaklaşınca kaçarak benzi sarardı, korktu, elle­ri sanki taşa bağlı gibi geri döndü. Sonra taşı elinden attı, bütün Kureyş kabilesi halkı ona doğru koşup "Ey Ebu'l-Hakem, sana ne ol­du?" diye sordular. Ebu Cehil onlara: "dün si­ze anlattığım gibi Muhammed'i öldürmek üzere kalktım. Yanına yaklaştığımda onunla benim aramda önüme bir erkek deve çıktı. Allah'a andolsun ki bu devenin kafası, boynu ve dişleri gibi, hiçbir devede görmedim. Deve beni yemek istedi." dedi. (İbni Hişam).

İbni İshak şöyle diyor: Hz. Ömer'in İslâm'a giriş sebebi, kız kardeşi Hattab'ın kızı Fâtıma idi. O, zeyd b. Amr b. Nufeyl'in oğlu olan Saîd ile evliydi. Fâtıma ve kocası müslüman olmuşlardı. İslâmiyetlerini Ömer'den gizli­yorlardı. Ömer'in akrabasından Ka'b oğlu Adiyy oğullarından Nu'aym b. Abdillah da müslüman olmuştu. O da müslümanlığını giz­liyordu. Habbab b. Eret, Hattab'ın kızı Fatı-ma'nın evine gidip gelir, karı kocaya âyetleri öğretirdi. Bir gün Ömer silâhlanıp Safa tepe­sinin yanında bir evde toplanan Peygamber ile erkekli kadınlı kırka yakın müslümanı kastederek yola çıktı. Rasûlullah'm yanında amcası Hamza b. Abdulmuttalib, Ebu Bekir b. Ebî Kuhâfe, Ali ve Habeşistan'a hicret et­meyip Mekke'de kalan bazı müslümanlar bu­lunuyordu. Yolda Nu'aym b. Abdillah'a rast­ladı. Nu'aym: "Ey Ömer, nereye gidiyorsun böyle?" diye sordu. Ömer: "Kureyş'i tefrikaya düşüren, akıllarını küçümseyen, dinlerini ayıplayan, ilâhlarını kötüleyen şu sapık Mu­hammedi öldürmeye gidiyorum" dedi.

Nu'aym: "Vallahi, nefsin seni aldatmıştır ey Ömer. Muhammed'i öldürecek olursan Abdi Menâf oğullarının seni serbest bırakacaklarını mı sanıyorsun? Önce kendi ailene bak. Onla­rın işini düzelt, sonra başka şeyler düşün." dedi.

Ömer öfkeyle sordu: "Neden söz ediyorsun sen?" Nu'aym: "Kız kardeşin, enişten ve am­can oğlu Saîd b. Zeyd b. Amr müslüman ol­muşlar, Muhammed'in dinine girmişler, önce onlara bak!" dedi. Bunun üzerine Ömer, kız kardeşi Fâtıma'nın evine gitti.

İbni İshak'ın ifadesine göre; Kureyş kabilesi bir araya gelip Rasûlullah hakkında istişarede bulunup birbirine şöyle dediler: "Bu adamın durumunun hangi raddeye geldi­ğini görüyorsunuz. Allah'a yemin olsun ken­disi ve O'na tâbi olan kimseler her an bize baskın yapabilirler, asla O'na güvenmiyoruz. Bu hususta söz birliği yapınız." Bunun üzeri­ne müzakereye başladılar. İçlerinden biri: "O'nu bir yere hapsedelim, kimse ile görüş­mesine de meydan vermeyerek ölünceye ka­dar oradan çıkarmayalım! Kendisine ölmeye­cek kadar yiyecek verelim!..."

Fakat bu teklif itirazlara uğradı. Böyle bir ha­reket kargaşalık çıkarabilir; arkadaşlarmın âni bir baskınına sebebiyet verebilirdi. Onlardan birisi: "Onu hapsetmeyelim, O'nu Mekke'den çıkaralım..." dediyse de bu da uygun görül­medi. Çünkü: "Muhammed Arapların herhan­gi bir aşiretine gider, o güzel sözleriyle onları kandırır ve kendine ilhak ettirir, onları arka­sından sürükler ve bizden intikam alır..." de-nildî. Bunun üzerine Ebu Cehil şöyle dedi: "Muhammed'i öldürmekten başka çare yok.

Abdumenâf oğullarının buna engel olabilece­ğini söylerseniz buna da bir çâre düşündüm. Her bir kabileden kuvvetli, soylu ve şerefli birer genç alacağız. Her birinin eline birer kı­lıç vereceğiz. Hep birlikte kendisini vuracak­lar. O'nu öldürmek suretiyle kurtulmuş olaca­ğız. Böyle yapınca kan sorumluluğu bütün kabilelere dağılır... Abdumenâf oğullan on­larla savaşa giremiyecek ve çaresiz diyete ra­zı olacaklar, biz de diyetini vereceğiz." Ebû Cehil'in bu teklifi, toplantıya iştirak edenler tarafından beğenildi. (Sîret-i İbni İshâk).

Bu hâdiseler, Hz. Peygamber'i öldürmek için Kureyş'in verdiği kararlardan birkaç mi­saldir.

Bunlardan da anlaşıldığı gibi, Peygamber'in Mekke'de geçirdiği günler her yönden emniyetli sayılmazdı. Birbirini takip eden bu tehditler ve ashabın moralini bozan havaya rağmen, Rasûlullah'in hiç bir zaman tebliğ görevinden ve açıkça halkı davet etmekten geri kaldığı görülmemiştir. Bütün bu hâller, Araplar arasında yaşayan bir kimse için nor­mal değildir. Vahiy ve İlâhi bir emir olmasay­dı tahammül edilemezdi.[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı
Müslüman
Anahtar Kelime
*****
Offline Pasif

Mesajlar: 132.039


View Profile
Re: Hz. Peygamberi Öldürme Teşebbüsleri
« Posted on: 22 Ekim 2020, 21:05:36 »

 
      uyari
Allah-ın (c.c) Selamı Rahmeti ve Ruhu Revani Nuru Muhammed (a.s.v) Efendimizin şefaati Siz Din Kardeşlerimizin Üzerine Olsun.İlimdünyamıza hoşgeldiniz. Ben din kardeşiniz olarak ilim & bilim sitemizden sınırsız bir şekilde yararlanebilmeniz için sitemize üye olmanızı ve bu 3 günlük dünyada ilimdaş kardeşlerinize sitemize üye olarak destek olmanızı tavsiye ederim. Neden sizde bu ilim feyzinden nasibinizi almayasınız ki ? Haydi din kardeşim sende üye ol !.

giris  kayit
Anahtar Kelimeler: Hz. Peygamberi Öldürme Teşebbüsleri rüya tabiri,Hz. Peygamberi Öldürme Teşebbüsleri mekke canlı, Hz. Peygamberi Öldürme Teşebbüsleri kabe canlı yayın, Hz. Peygamberi Öldürme Teşebbüsleri Üç boyutlu kuran oku Hz. Peygamberi Öldürme Teşebbüsleri kuran ı kerim, Hz. Peygamberi Öldürme Teşebbüsleri peygamber kıssaları,Hz. Peygamberi Öldürme Teşebbüsleri ilitam ders soruları, Hz. Peygamberi Öldürme Teşebbüsleriönlisans arapça,
Logged
Sayfa: [1]   Yukarı git
  Yazdır  
 
Gitmek istediğiniz yer:  

TinyPortal v1.0 beta 4 © Bloc
|harita|Site Map|Sitemap|Arşiv|Wap|Wap2|Wap Forum|urllist.txt|XML|urllist.php|Rss|GoogleTagged|
|Sitemap1|Sitema2|Sitemap3|Sitema4|Sitema5|urllist|
Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2009, Simple Machines
islami Theme By Tema Alıntı değildir Renkli Theme tabanı kullanılmıştır burak kardeşime teşekkürler... &