ilitam ,arapça klavye, ilahiyat, önlisans > Forum > ๑۩۞۩๑ Kitap Dünyası - İlim Dünyası Kütüphanesi ๑۩۞۩๑ > Hadis Eserleri > Mucemüs Sağir  > İçki sebebiyle on kişiye lanet edilmiştir
Sayfa: [1]   Aşağı git
  Yazdır  
Gönderen Konu: İçki sebebiyle on kişiye lanet edilmiştir  (Okunma Sayısı 3281 defa)
10 Ocak 2011, 15:11:49
Sümeyye

Çevrimdışı Çevrimdışı

Mesaj Sayısı: 29.261Site
« : 10 Ocak 2011, 15:11:49 »İçki Sebebiyle On Kişiye Lanet Edilmiştir

 

518. Abdullah bin Ömer (r.a.) rivayet ediyor:

"Allah içkiye, onu dağıtana, içene, üzümünü sıkana, ken­disi için sıktırana, taşıyana, kendisi için taşınana, satana, satın alana ve parasını yiyene lanet etsin."[400]

96 numaralı hadise bakınız.[401]

 

Peygamberimizin Kefil Olacağı Kimseler

 

519. Câbir bin Abdullah (r.a.) rivayet ediyor:

"Kim iki çenesi ve iki bacağı arasındaki hususunda bana garanti verirse, ben onun için Cennete kefil olurum."[402]

 

İzah

 

Tirmizî'de yer alan bir başka hadis şu mealdedir:

"Allah her kimi iki çenesi arasındakinin ve iki bacağı arasındakinin şerrinden korursa, şüphesiz o kimse Cennete girer."

Bir başka hadiste ise bu ikisine "midenin şerri" de eklenmiştir.[403]

Hadislerde geçen "iki çenesi arasındakinden maksat "dil," "iki bacak arasındaki "inden maksad da tenasül uzvudur. Peygam­berimiz pekçok hadislerinde dili ve iffeti korumayı tavsiye etmiş­tir. Bu hadislerinde de bu ikisini koruyanların Cennete girmele­rine kefil olacağını bildirmiştir. Çünkü bu ikisini korumak ger­çekten zordur. Bir kimse farzları yerine getirmek, yasaklardan da kaçınmak şartıyla bu iki uzvunu koruyabiliyorsa, önünde Cen­nete girmesi için hiçbir engel bulunmamaktadır. Zaten Peygam­berimiz de böylelerine kefildir.

Bu hadis, dilini ve tenasül uzvunu haramdan koruyanların Cennete gidebileceğini haber verirken, bir başka hadiste de dil ve tenasül uzvunun korunamamasının insanı Cehenneme götüreceği bildirilmiştir.[404]

 

Yatsı Ve Sabah Namazlarını Cemaatla Kılmak

 

520. Osman bin Affan (r.a.) rivayet ediyor:

"Yatsı namazını cemaatla kılmak, geceyi ibâdetle geçirmeye denktir. Sabah namazını cemaatla kılmak da, geceyi ibâ­detle geçirmeye denktir."[405]

 

İzah

 

Bilhassa yatsı ve sabah namazlarını cemaatla kılmak nefse ağır gelir. Bunun içindir ki, namazları cemaatla kılmaya teşvik eden Peygamberimiz (s.a.v.) bilhassa bu iki namaza hasseten teşvik etmiştir. Bu hadis de teşviklerden sadece bir tanesidir. Bilindiği gibi, geceyi namaz, Kur'ân okuma ve zikirle ihya etmek, çok büyük sevaptır. Resûlullah (s.a.v.) bu hadislerinde yatsı ve sa­bah namazlarını cemaatla kılanların geceyi ihya etmiş olacakla­rına, o sevabı alacaklarına dikkat çekerek, ümmetini bu iki nama­zı cemaatla kılmaya teşvik etmiştir.[406]

 

Peygamberimizin Ebû Zer'e Tavsiyesi

 

521. Ebû Zerr (r.a.) rivayet ediyor:

Dostum Resûlullah (s.a.v.) bana Allah'a bağlılık husu­sunda hiçbir kınayıcının kınamasından çekinmememi, mevki ve servet bakımından benden aşağıda olanlara bakıp ha­lime şükretmemi, mevki ve servet bakımından benden üstün olanlara bakmamamı tasiye etti.

Yine fakirleri sevmemi, onlarla yakınlık kurmamı, onları gözetmemi tavsiye etti.

Acı da olsa gerçeği söylememi nasihat etti. Onlar yüz çevirseler de akraba ve yakınlarımla ilişkimi sürdürmemi tavsiye etti.

Hiç kimseden birşey istemememi tavsiye etti.

Ayrıca,

"Lâ havle velâ kuvvete illâ billahi'1-aliyyi'l-azîm" Güç ve kuvvet ancak yüce ve büyük olan Allah'tandır"

cümlesini çok söylememi, çünkü bunun Cennet hazinelerin­den bir hazine olduğunu da ekledi.[407]

 

Kıyamet Günü Sorulacak Beş Şey
 

522. Abdullah bin Mes'ud (r.a.) rivayet ediyor:

"Ademoğlu kıyamet günü şu beş şeyden sorulmadıkça ye­rinden ayrılamaz:

1. Ömrünü nerede geçirdiğinden,

2. Gençliğini nerede tükettiğinden,

3. Malını nereden kazandığından,

4. Malını nereye harcadığından,

5. İlmi ile ne derece amel işlediğinden.[408]

 

İzah

 

Kıyamet günü insanlarlar diriltilip mahşer yerinde toplan­dıktan sonra uzun bir müddet sıkıntılı bir şekilde beklerler. Sonra Peygamberimizin şefaatiyle bekleme biter gök yarılır, melekler haşir meydanına inerler, Cehennem göz önüne serilir, melekler Arşı haşir meydanına taşırlar, bu arada herkes taptığı şeyin peşine takılır. Nihayet Allah buluttan gölgeler içinde tecellî eder ve kullar Allah'a arzedilirler. Bu arada amel defterleri de dağıtılır. Kimin amel defterî sağından, kiminin solundan, kiminin de arkasından verilir. Allah bazı istisnalar dışında kullarıyla konuşur. Ardından Cebrail, peygamberler, melekler, ortak koşulan şeyler hesaba çe­kilirler. Sonra da bütün insanlar hesaba çekilir. Bu esnada pek çok şeyin hesabı sorulur. İşte şeylerden beşi de yukarıdaki ha­diste sayılan hususlardır. Kul, bunlardan sorgulanmadıkça yerinden ayrılamaz. Sorgu ile ilgili tafsilat için Ölümden Sonra Diriliş isimli eserimize bakılabilir.[409]

 

Ziyaret İçin Gelenlere İkramda Bulunmak
 

523. Enes bin Mâlik (r.a.) rivayet ediyor:

Ömer bin Hattab Selmân-ı Fârisî'nin ziyaretine gitti. Selman ona bir yastık uzattı. Ömer ona, "Bu nedir ey Ebû Ab­dullah?" diye sordu. Selman şu cevabı verdi:

Resûlullahın (s.a.v.) şöyle buyurduğunu işittim:

"Bir Müslüman her hangi bir Müslüman kardeşini ziyaret etti­ğinde, eğer o kimse ziyaret edene ikram ve hürmet olsun di­ye altına bir yastık [veya üzerine oturacağı birşey] verirse, Cenâb-ı Hak onun günahlarını bağışlar."[410]

 

İzah


 

Konu ile ilgili bir başka hadis de "Biri size ziyarete geldiğinde ona ikram edin"[411] şeklindedir.

İnsanî özelliklerden biri de misafirle, ziyaretçi ile ilgilenmek­tir. İster tanıdık olsun, ister yabancı birisi olsun, ziyaret etme lütfunda bulunup gelen kişiye gereken değeri göstermek, onunla il­gilenmek, imkan ölçüsünde ikramda bulunmak bir görgü kaidesidir. Bunu Resûlullahın bir tavsiyesi olarak yapmak ise, aynı za­manda sünnete uyma olduğundan, o hareketi ibâdete dönüştürür, sevaplı hale getirir.

Kendisine değer verilen, hali hatırı sorulan, ilgilenilen, ikram­da bulunulan, güler yüz gösterilen ziyaretçinin ziyaret ettiği kişiye karşı sevgisi artar, ona daha sıkı bağlanır. Kendisine değer veril­mediği düşüncesine kapılan kimse ise o şahsa karşı lakayd kalır, kırılır. Evet, Müslümanlar arasındaki sevgiyi kuvvetlendirmesi bakımından, Peygamberimizin bu tavsiyesi çok ehemmiyetlidir.[412]

 

Cuma Günü  Temizliğe Dikkat Etmeli
 

524. Abdullah bin Abbas (r.a.) rivayet ediyor:

Resûlullah bir Cuma gününde şöyle buyurdu:

"Muhak­kak Allah bu günü bayram kıldı. Kim Cuma namazına ge­lirse gusletsin. Yanında güzel koku varsa, ondan sürün­sün. Dişlerinizi misvaklaymız."[413]

 

İzah

 

Hadiste Cuma gününün Müslümanlar için bayram kılındığı ifâde ediliyor ve Cuma namazı için camiye gelenlerin gusletmek, güzel koku sürünmek, dişleri temizlemek gibi temizlik hususunda dikkat etmeleri gereken hususlar nazara veriliyor. Çünkü Cuma gününde camide pekçok Müslüman bir araya gelmektedir. Bir in­san saçı başı dağınık, kirli, üstü başı pis ve ağzında koku olduğu halde camiye gelirse, oradaki Müslümanlara eziyet etmiş olur. Oysa dinimizde başkalarına eziyet etmek haram kılınmıştır.[414]

 

Resûlullahın Hz. Ali'ye Öğrettiği Duâ

 

525. Ali (r.a.) rivayet ediyor:

Resûlullah (s.a.v.) bana şöyle buyurdu:

"Ey Ali, her ne kadar bağışlanmış isen de, onunla duâ et­tiğinde bağışlanacağın bir duayı sana öğreteyim mi?"

"Öğret" dedim. Şöyle buyurdu:

"Yüce ve büyük olan Allah'tan başka ilah yoktur. Kerim ve yüce olan Allah'tan başka ilâh yoktur. Büyük arşın Rabbi olan Allah'tan başka ilâh yoktur."[415]

 

Hz. Enes'e Zor Gelen Gün

 

526. Enes (r.a.) rivayet ediyor:

Ben insanlardan, örtünme âyetinin inmesinden ilk haber­dar olan kişiyim. Örtünme âyeti indiğinde Resûlullah (s.­a.v.) bana "Hanımların yanına girme" dedi. O günden daha zor bir gün başımdan geçmiş değil.[416]

 

İzah

 

Emir ve yasaklarında tedriciliğini esas alan Allah, Medine dev­rine kadar kadınların giyimleri ile ilgili her hangi bir hüküm göndermedi. Bu dönemde kadınlar arzu ettikleri gibi ...
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı
Müslüman
Anahtar Kelime
*****
Offline Pasif

Mesajlar: 132.038


View Profile
Re: İçki sebebiyle on kişiye lanet edilmiştir
« Posted on: 05 Haziran 2020, 15:54:21 »

 
      uyari
Allah-ın (c.c) Selamı Rahmeti ve Ruhu Revani Nuru Muhammed (a.s.v) Efendimizin şefaati Siz Din Kardeşlerimizin Üzerine Olsun.İlimdünyamıza hoşgeldiniz. Ben din kardeşiniz olarak ilim & bilim sitemizden sınırsız bir şekilde yararlanebilmeniz için sitemize üye olmanızı ve bu 3 günlük dünyada ilimdaş kardeşlerinize sitemize üye olarak destek olmanızı tavsiye ederim. Neden sizde bu ilim feyzinden nasibinizi almayasınız ki ? Haydi din kardeşim sende üye ol !.

giris  kayit
Anahtar Kelimeler: İçki sebebiyle on kişiye lanet edilmiştir rüya tabiri,İçki sebebiyle on kişiye lanet edilmiştir mekke canlı, İçki sebebiyle on kişiye lanet edilmiştir kabe canlı yayın, İçki sebebiyle on kişiye lanet edilmiştir Üç boyutlu kuran oku İçki sebebiyle on kişiye lanet edilmiştir kuran ı kerim, İçki sebebiyle on kişiye lanet edilmiştir peygamber kıssaları,İçki sebebiyle on kişiye lanet edilmiştir ilitam ders soruları, İçki sebebiyle on kişiye lanet edilmiştirönlisans arapça,
Logged
07 Haziran 2018, 02:52:26
Ceren
Görevli Sorumlusu
*
Çevrimdışı Çevrimdışı

Mesaj Sayısı: 26.060


« Yanıtla #1 : 07 Haziran 2018, 02:52:26 »

Esseelamu aleykum. Rabbim bizleri sarhoşluk veren tüm ickilerden korusun.Bizleri bu denli büyük günah işlemekten ve bu günahın doğuracağı gunahlardan da korusun inşallah.
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı
07 Haziran 2018, 16:40:03
Mehmed.
Görevli Sorumlusu
*
Çevrimdışı Çevrimdışı

Cinsiyet: Bay
Mesaj Sayısı: 16.892Site
« Yanıtla #2 : 07 Haziran 2018, 16:40:03 »

Ve aleykümüsselam Rabbim bizleri ickiden ve içki gibi günahlardan muhafaza eylesin Rabbim paylaşım için razı olsun
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı

Hizmet nimettir.
08 Haziran 2018, 05:15:18
Sevgi.
Dost Üye
*****
Çevrimdışı Çevrimdışı

Cinsiyet: Bayan
Mesaj Sayısı: 15.672« Yanıtla #3 : 08 Haziran 2018, 05:15:18 »

Aleyküm Selam. Rabbim bizleri günaha götürücek her türlü kötü hallerden uzak durmamızı nasip etsin inşaAllah
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı
Sayfa: [1]   Yukarı git
  Yazdır  
 
Gitmek istediğiniz yer:  

TinyPortal v1.0 beta 4 © Bloc
|harita|Site Map|Sitemap|Arşiv|Wap|Wap2|Wap Forum|urllist.txt|XML|urllist.php|Rss|GoogleTagged|
|Sitemap1|Sitema2|Sitemap3|Sitema4|Sitema5|urllist|
Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2009, Simple Machines
islami Theme By Tema Alıntı değildir Renkli Theme tabanı kullanılmıştır burak kardeşime teşekkürler... &