ilitam ,arapça klavye, ilahiyat, önlisans > Forum > ๑۩۞۩๑ Kitap Dünyası - İlim Dünyası Kütüphanesi ๑۩۞۩๑ > Kuranı Kerim > Kuranda İnsan Psikolojisi > Yalnız Allahtan Yardım Dilemek
Sayfa: [1]   Aşağı git
  Yazdır  
Gönderen Konu: Yalnız Allahtan Yardım Dilemek  (Okunma Sayısı 2292 defa)
14 Şubat 2011, 19:31:07
ღAşkullahღ
Muhabbetullah
Admin
*
Çevrimdışı Çevrimdışı

Cinsiyet: Bay
Mesaj Sayısı: 25.839Site
« : 14 Şubat 2011, 19:31:07 »Yalnız ALLAH'tan Yardım Dilemek

 Kur'an'da, bütün dileklerin ALLAH'tan istenmesi em­redilir. Konuyla ilgili şu âyetler açıkça bunu göster­mektedir:

"Yalnız Sen'den yardım dileriz."[72]

"Ben, sizden ve ALLAH'dan başka taptıklarınızdan (putlardan) çekilip ayrılırım da, Rabbime dua (ibadet) ederim..."[73]

"İşte (İbrahim) onları ve ALLAH'tan başka ibadet ettiklerini bırakıp çekilince biz ona İshak'i ve Yakub'u ihsan ettik ve her birini birer peygamber yaptık.[74]

"ALLAH'ı bırakıp da kendisine kıyamete kadar cevap veremeyecek kişiye tapmakta olan kimseden daha sapık da kimdir? Halbuki bunlar, onların duasından habersizdirler."[75]

"İnsanlar mahşerde bir araya toplandıkları zaman bunlar, onların düşmanları olurlar ve onların ibadetini inkâr ediciler olurlar."[76]

Görüldüğü gibi bu âyetlerde ibâdetten maksad, dua ve medet ummaktır.

"O bütün insanları bir araya toplayacağı gün melek­lere: 'Bunlar size mi tapıyordu?' der.

Onlar derler ki: 'Sen yücesin. Bizim velîmiz onlar değil, sensin. Onlar bize değil, bilakis cinlere tapıyor­lardı, çoğu onlara inanmıştı.'[77]

(O zaman biz şöyle buyururuz): 'Bu gün birinizin diğerinize ne bir fayda, ne de zarar vermeye gücünüz yetmez.' Biz zulmedenlere de: 'Yalanlamakta olduğunuz ateş azabını tadın.' deriz." "[78]

Cinlere ibadetten maksat, onlara sığınmak, korkular­dan, mal ve canların kaybından yine onlara sığınmaktır, ayni şekilde îmândan maksat da, muhafaza ve sığınma hususunda onların kudretine inanmaktır.

Cin ve şeytanların insanlarla ne gibi ilişkileri vardır? Bir kere cinler, insan şeklinde görünebilirler. Fakat çokları bunu melek sanırlar. Halbuki melek, bir çok bakımlardan cinlerden ayrılmaktadır. Bir kere cinler topluluğu arasında kâfir, fâsık ve câhil olanları bulun­duğu gibi, mü'min olup Hz. Peygamber'e îmân edenler de vardır. Elbetteki bunların cin ve şeytan olduğunu bilmeyenler, melek gözüyle bakmaktadır.

Yıldızlara ve putlara tapanların durumu da aynıdır. Bu gibi kişilere bir ruh gelip, "Bu yıldızın ya da putun rûhaniyetidir." der. Bir kısım insanlar da bunun meleklerden olduğu kanaatini taşır. Bu da yine, müşrik­leri saptıran şeytanlar ve cinlerdir. İnsanlar niçin cin ve şeytanlara sığınmaktadırlar?

Şeytanlar, arzu ettikleri şirk, fısk ve isyanı gerçekleştiren kimselere yardım ederler. Bazan ilişki kurdukları kimselere, (gerçekte gayıb olmayan, ama o kişiye ve diğer insanlara) gayıb gibi görünen şeyleri haber verirler.

Bazan öldürme, hastalık verme ve benzeri şekillerle onun eziyet etmek istediği kimselere eziyet edebilirler.

Bazan da insanlardan para, yiyecek, giyecek ve bazı eşyalar çalıp, o kimseye verirler. Bu kimse de bunu, evliyanın kerameti olarak algılalayabilir. Halbuki bu mal çalıntı bir maldır.

Bazan dostları olan bu kişileri, havada taşıyıp uzak yerlere götürürler. Bu şekilde Mekke'ye götürüp getirdikleri kişiler bile vardır.

Şeytan'ın dostlarına yardım etme yollarından birisi de sihirdir.

Cin ve şeytanlar, ölülerden yardım istemeyi adet haline getiren kimselerin karışısına çıkıp, "Ben falanca­yım, dile benden ne dilersen." deyip isteklerini yerine getirebilirler. Bazı kişiler bunların melek olduğunu zanneder. Halbuki melekler, müşriklere yardım etmez. Bunlar olsa olsa, ALLAH'ın yolundan saptıran şeytanlar olabilir.

Bu gibi konularda pek çok rivayetler vardır.

Peki, cin ve şeytan'ın bu saptırmalarına karşı, insan nasıl eğitilecek ve nasıl korunacaktır? İşte asıl mesele burada...

Bu konuda Abdulkâdir Geylâni, başından geçen enterasan bir olayı şöyle nakletmektedir:

"Bir keresinde ibadet ediyordum.Üzerinde nûr bulu­nan büyük bir arş gördüm.Bu nûr bana seslendi:

“Ey Abdulkâdir! Ben senin Rabbınım, başkalarına haram kıldıklarımı sana helal kıldım.”

Cevap verdim:

“Sen, kendisinden başka ilâh olmayan ALLAH'sın öyle mi? Defol buradan ey ALLAH'ın düşmanı!...”

Bunun üzerine bu nûr darmadağın oldu ve kopkoyu bir karanlığa dönüştü.Arkasından da şöyle seslendi:

“Ey Abdulkâdir, benden dinindeki fıkhın (kavra­yışın), ilmin ve ulaştığın mertebeler sayesinde kurtuldun. İnan ki, ben aynı şeyle yetmiş kişiyi saptır­dım."

Geylânî'ye, "Onun şeytan olduğunu nasıl bildin?" diye bir soru sorulur. O da şöyle bir açıklama yapar:

Bana, "Başkalarına haram kıldığımı sana helal kıldım." demesinden... Çünkü biliyordum ki, Hz. Peygamber'în şeriatı, nesholunmaz ve değişmez. Birde onun, "Ben senin Rabbınım" deyip de, "Ben. zâtımdan başka ilâh olmayan ALLAH'ım. " diyememesinden...[79]

Görülüyor ki, bu gibi tehlikeli durumlardan insanı kurtaran,din konusundaki "sağlam bilgi" ve inşa’nın her zaman ALLAH'a sığınmasıdır.

"... Onlar ALLAH'ı bırakıp kendilerine ne bir zarar, ne bir fayda veremeyecek olan şeylere ibadet ederler. Bir de: 'Bunlar (putlar) ALLAH yanında bizim şefaatçılanmız dır.' derler."[80]

"... Kendilerine O'ndan başka bir takım veliler edinenler (derler ki): "Biz bunlara ancak bizi ALLAH'a daha fazla yaklaştırsınlar diye tapıyoruz."[81]

Bu âyetlerde zikredilen ibadet ve tapmaktan maksat, "ilâh" edinmektir.

Niçin insanlar, kâinatın yaratıcısı ve sahibi varken, bir takım aracılar araya koymakatadırlar? Bunun psikolojik temeli ne olabilir?

İnsan oğlu bir isteğini ve dileğini yüce makamlara götürürken, çok defa aracılar kullanmak ister. Hatta bu konuda şöyle bir faraziye de yürütür: "Biz kimiz, o yüce makam kim? O makama daha yakın olan birileri, bize aracı olmalıdır..."

İşte bu duygu sebebiyle insan, bazan ALLAH'ın sevgilisi kabul ettiği kişileri, bazan da korktuğu ve arkasında manevî güçler olduğunu sandığı nesneleri, ALLAH'la kendisi arasına aracı koymaktadır. Halbuki ALLAH, bu konuda aracıya ihtiyaç olmadığını, kendisinin çok yakın olduğunu, kulu çağırdığı zaman bunu işiteceğini ve çağrısına karşılık vereceğini bildirmektedir.[82]

Peki insanlar birbirlerine zarar ve fayda veremez mi? Elbetteki verir. Ama ALLAH'ın dilediği ve izin verdiği kadar verir. Ne var ki insanlar daha çok işin nihaî noktasını görür ve ona göre akıl yürütürler.[83] Halbuki bütün bu sebeplerin gerisinde, Alemlerin mutlak hâkimi olan Yüce ALLAH vardır.

İnsanın her hangi bir nesneye olan ihtiyacı, ALLAH'a kulluk yapabilecek kadar olmalıdır. Eğer fazlasını ister ve elde ederse, bu ona eninde sonunda zarar da verir. Meselâ insan, ihtiyacından çok yer, içer ve giyerse, mutlaka bir gün gelir ya ondan bıkar, ya ayrı düşer, ya da zararını görür.[84]

İşte bu sebepten dolayıdır ki, eğer bir şey, ALLAH'tan başkası için sevilirse, kesinlikle insan bunun zararını görür.?'

ALLAH âdildir. Bu sebepten kıyamet gününde, herkesi sevdiği ile başbaşa bırakacağını bildirmektedir.

İnsanın ALLAH'tan başkasına güvenip dayanması, güvendiği yerden zarar görmesine sebep olur. Çünkü oradan yardım göremez. Bunu tecrübe ve akıl yürütme ile anlamak mümkündür. İnsan ALLAH'tan başkasına güvendikçe, mutlaka bu güvendiği dağlara kar yağacak­tır. Nitekim ALLAH'ın bu konuda şöyle bir açıklaması vardır:

"Kendilerine destek olsunlar diye ALLAH'tan başka ilâhlar edindiler. Asla! İlâh edinenler kendilerine yapılan tapınışları kabul etmeyecek, tapınanlara karşı duracak­tır."[85]

Bir başka açıdan meseleye bakacak olursak, ALLAH'tan başka herkes, yardım ederken, bir miktar kendi menfaatini gözetir. Çünkü ihtiyaç sahibi bir varlıktır. Ama ALLAH, hiç bir şeye ihtiyacı olmadığı için, yardımından insana zarar gelmez. Bilhassa insanın bu gerçeği çok iyi göz önünde bulundurması gerekir.[86]

ALLAH dışında yardımına müracaat edilen kişiler, yine insanlar gibi kullardır. Onların hepsi de ALLAH'ın yardımına muhtaçtır. Bu gerçeğin iyi bilinmesi, insanı, ALLAH'tan başka nesnelere kulluk yapmaktan kurtaracak­tır. Diğer taraftan, insanın dışındaki varlıkların hepsi, insanın emrine verilmiş hizmetçilerdir.[87] Korkulması ve ibadet edilmesi gerekmez.

Konu ile ilgili Kur'an'dan bir kaç misâl sunalım:

"(Ey kâfirler) ALLAH'ı bırakıp dua (ve ibâdet) ettikleriniz, sizin gibi kullardır. Eğer davanızda doğru iseniz haydi onlara dua edin de isteklerinizi yerine getirsinler. "[88]

"Sizin ALLAH'ı bırakıp çağırdıklarınız ise, imda­dınıza yetişmeye güçleri yetmediği gibi hatta kendileri­ne de yardımları dokunmaz."[89]

"Böyle iken (Mekke halkı) dediler ki: 'Rahman (çok merhametli olan ALLAH) çocuk edindi.' (Melekler Al­lah'ın kızlarıdır.) dendi, ALLAH bundan münezzehtir. Doğrusu melekler, (ALLAH'ın çocukları değil) ikram olunmuş kullardır."[90]

"Melekler, ALLAH'ın sözünün önüne geçemezler, hep O'nun emriyle hareket ederler."[91]

"ALLAH, onların önlerindekini de, arkalarındakini de (yaptıklarını ve yapacaklarını) bilir ve onlar, O'nun rıza verdiği kimselerden başkasına şefaat edemezler. Hepsi O'nun korkusundan titrerler,"[92]

"Güneş de ay da hesaplıdır. Nebat da, ağaç da O'na secde ederler."[93]

"Yedi gökle yer ve bunların içinde bulunan melekler, cinler, insanlar O'nu tesbih ve tenzih eder(Ier). Hiç bir şey müstesna olmamak üzere hepsi O'na hamd ile tesbih eder. Fakat siz onların tesbihini iyi anlayamazsınız. O hakikaten halimdir, gerçekten affedicidir."[94]

"Göklerde ve yerde kim varsa O'nundur. Hepsi de O'na boyun eğicilerdir."[95]

"Hareket eden hiç bir yaratık yoktur ki, hepsinin alnından  tutan (idare ve tasarrufunda bulunduran) O'dur..."[96]

"Göklerde ve yerde olan hiçbir şey yoktur ki, çok esirgeyici ALLAH'a kul olarak gelmiş olmasın."[97]

"Her biri O'na kıyamet gün...
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
« Son Düzenleme: 14 Şubat 2011, 19:33:38 Gönderen: Meryem »
Moderatöre Bildir   Kayıtlı
Müslüman
Anahtar Kelime
*****
Offline Pasif

Mesajlar: 132.038


View Profile
Re: Yalnız Allahtan Yardım Dilemek
« Posted on: 06 Temmuz 2020, 14:25:43 »

 
      uyari
Allah-ın (c.c) Selamı Rahmeti ve Ruhu Revani Nuru Muhammed (a.s.v) Efendimizin şefaati Siz Din Kardeşlerimizin Üzerine Olsun.İlimdünyamıza hoşgeldiniz. Ben din kardeşiniz olarak ilim & bilim sitemizden sınırsız bir şekilde yararlanebilmeniz için sitemize üye olmanızı ve bu 3 günlük dünyada ilimdaş kardeşlerinize sitemize üye olarak destek olmanızı tavsiye ederim. Neden sizde bu ilim feyzinden nasibinizi almayasınız ki ? Haydi din kardeşim sende üye ol !.

giris  kayit
Anahtar Kelimeler: Yalnız Allahtan Yardım Dilemek rüya tabiri,Yalnız Allahtan Yardım Dilemek mekke canlı, Yalnız Allahtan Yardım Dilemek kabe canlı yayın, Yalnız Allahtan Yardım Dilemek Üç boyutlu kuran oku Yalnız Allahtan Yardım Dilemek kuran ı kerim, Yalnız Allahtan Yardım Dilemek peygamber kıssaları,Yalnız Allahtan Yardım Dilemek ilitam ders soruları, Yalnız Allahtan Yardım Dilemekönlisans arapça,
Logged
Sayfa: [1]   Yukarı git
  Yazdır  
 
Gitmek istediğiniz yer:  

TinyPortal v1.0 beta 4 © Bloc
|harita|Site Map|Sitemap|Arşiv|Wap|Wap2|Wap Forum|urllist.txt|XML|urllist.php|Rss|GoogleTagged|
|Sitemap1|Sitema2|Sitemap3|Sitema4|Sitema5|urllist|
Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2009, Simple Machines
islami Theme By Tema Alıntı değildir Renkli Theme tabanı kullanılmıştır burak kardeşime teşekkürler... &