> Forum > ๑۩۞۩๑ Kitap Dünyası - İlim Dünyası Kütüphanesi ๑۩۞۩๑ > İslam Tarihi Eserleri > İslam Tarihi > Peygamberimiz as ın ahiretteki derecesinin yüceliği
Sayfa: [1]   Aşağı git
  Yazdır  
Gönderen Konu: Peygamberimiz as ın ahiretteki derecesinin yüceliği  (Okunma Sayısı 1139 defa)
25 Mart 2010, 17:28:10
Sümeyye

Çevrimdışı Çevrimdışı

Mesaj Sayısı: 29.261Site
« : 25 Mart 2010, 17:28:10 »Peygamberimiz Aleyhisselamın Ahiretteki Derecesinin Yüceliği


Peygamberimiz Aleyhisselam hadis-i şeriflerinde buyururlar ki:

"Kıyamet günü, [722] Sûr´un son üfürülüşünden sonra yerden başını kaldıracakların, [723] toprağı yarılarak kabirlerinden çıkanların ilki benim!

Övünme yok! [724]

Çıkar çıkmaz bana Cennet elbiselerinden* bir elbise giydirilecek.

Sonra da Arşın sağında duracağım ki, yaratıklardan o makamda benden başka kimse duracak değildir. [725]

Kıyamet gününde Âdem oğullarının efendisi, ulusu benim[726]

Övünme yok! [727]

Livâü´l-hamd (hamd sancağı) bana verilecek, benim elimde bulunacak! [728]

Kıyamet günü hamd sancağını ben taşıyacağım[729]

Övünme yok! [730]

Kıyamet günü peygamberlerin imamı, hatibi ve onların şefaat sahibi de ben olacağım!

Övünme yok! [731]

O gün.Âdem ve diğer peygamberlerden hiçbiri yoktur ki, benim sancağımın altında bulunmasın! [732]

Övünme yok! [733]

Bana vesîle´yi dileyiniz!

Bu vesile cennette öyle bir derecedir ki, Allah´ın kullarından yalnız bir kula lâyıktır!

O kulun da ben olmamı umarım!

Her kim, bana vesîle´yi dilerse kendisi şefaate lâyık olur! [734]

Her peygamberin kabul olunan belli bir duası vardır.

Her peygamber de o belli duasını önceden yapmış bulunmaktadır.

Fakat, ben o duamı Kıyamet gününde ümmetime şefaat etmek için saklamışımdır! [735]

Kıyamet gününde ilk şefaat eden ve şefaati kabul buyurulan benim! [736]

Övünme yok! [737]

Cennetin kapılarının halkalarını ilk ben çakacak ve Allah da bana kapılan açacak ve yanımda mü´minlerin fakirleri olduğu halde beni cennete koyacaktır!

Övünme yok!

Öncekilerin ve sonrakilerin[738] Allah katında[739] en değerlisi benim!

Övünme yok! [740]

Kıyamet gününde sustukları zaman insanların hatipleri benim!

Tutuldukları zaman şefaatçileri benim! [741]

Ye´se ve ümitsizliğe düştükleri zaman[742] cennetle[743] müjdeleyicileri benim! [744]

Yüce Allah Kıyamet gününde bütün insanları, öncekilerini sonrakilerini düz bir yerde biraraya toplayacak.

Öyle ki, kendilerini çağıran sesini, ayrı ayrı hepsine duyurabilecek.

Göz hepsini görebilecek.

Güneş kendilerine yaklaşacak.

İnsanların gam ve sıkıntıları dayanılmaz, çekilmez dereceyi bulacak! [745]

Güneş o gün kullara bir veya iki mil kadar yaklaştırılacak, onları eritecek!

Amellerinin derecesine göre kullar tere batacaklar. Ter, kiminin aşık kemiklerine, kiminin böğürler ine kadar çıkacak!

Kimini de gemleyecek! [746]

O gün, adam var ki, ter kendisini boğacak dereceye çıkacak da: ´Yâ Rab! Cehenneme atmakla da olsa, beni rahata erdir!´ diyecektir! [747]

Bunun üzerine, insanlar birbirlerine:

´Halinizi görmüyor musunuz? Başınıza geleni görmüyor musunuz? Rabbinizin katında kendinize şefaat edecek birini bulup, daha başınızın çaresine bakmayacak mısınız?!1 diyecekler.

Birbirlerine:

´Âdem´e gidiniz!1 deyip, Âdem´e varacaklar ve:

´Ey Âdem! Sen insanların babasısın. Allah seni Kudret Eliyle yaratmış, Ruhundan sana ruh nefhet-miş, meleklere emir buyurmuş, onlarda sana secde etmişlerdir. [748]

Alla, sana herşeyin isimlerini bildirmiştir. [749]

Sen bizim ne halde olduğumuzu bilmiyor, başımıza neler geldiğini görmüyor musun? [750]

Rabbinin katında bize şefaat et! [751] Bizi şu bulunduğumuz müşkil mevkiden kurtarsın!´ diyecek-ler. [752]

Âdem ise, onlara:

´Yüce Rabbim bugün öyle gazaba gelmiştir ki, ne bundan önce bu derece gazaba gelmişliği vardır, ne de bundan sonra bu derece gazaba gelir! [753]

Hem ben de sizin düşmüş olduğunuz isyan durumu gibi müşkil bir duruma düşmüş bulunuyo rum! [754]

Vaktiyle, O bana ağacın meyvesinden yemeyi yasaklamıştı da, ben onu yiyip Kendisine âsi olmuş tum!

Ben bugün ancak kendimi düşünebilirim, kendimi! [755]

Ben sizin için şefaat edebilecek halde ve mevkide değilim ! [756]

Siz benden başkasına gidiniz! [757]

Babanızdan sonra babanız olan. [758] Allah´ın Tufan´dan sonra yeryüzü halkına gönderdiği ilk peygamber bulunan[759] Nuh´a gidiniz!´ diyecek!

Bunun üzerine mahşer halkı Nuh´a varıp:

´Ey Nuh! Sen Tufan´dan sonra yeryüzü halkına gönderilen peygamberlerin ilkisin!

Allah, seni şükredici bir kul olarak adi andırın iş, [760] seçmiş, senin duanı kabul buyurup yeryüzünde kâfiri erden yurt tutan hiçbir kimse bırakım amıştır. [761]

Sen Rabbin katında bize şefaat et!

Bizim ne halde olduğumuzu bilmiyor, başımıza neler geldiğini görmüyor musun?´ diyecekler.

Nuh da:

´Rabbim bugün öyle gazaba gelmiştir ki, ne bundan önce bu derece gazaba gelmişliği vardır, ne de bundan sonra bu derece gazaba gelir!

Hem benim bir duam vardır ki, onu kavmim aleyhinde yapmış bulunuyorum!

Ben bugün ancak kendimi düşünebilirim, kendimi! [762]

Ben sizin için şefaat edebilecek halde ve mevkide değilim[763]

Siz benden başkasına, [764] Halîlü´r-Rahman´a, [765] İbrahim´e gidiniz! [766] Yüce Allah onu halil ve dost edinmiştir!´ diyecek, [767] ve Mahşer halkı İbrahim´e vararak:

´Ey İbrahim! Sen Allah´ın peygamberi ve yeryüzü halkından O´nun halili ve dostusun!

Sen Rabbin katında bize şefaat et!

Sen bizim ne halde olduğumuzu bilmiyor, başımıza neler geldiğini görmüyor musun?´ diyecekler.

İbrahim ise, onlara:

´Rabbim bugün öyle gazaba gelmiştir ki, ne bundan önce bu derece gazaba gelmişliği vardır, ne de bundan sonra bu derece gazaba gelir! [768]

Hem ben, asılsız yere üç söz söylemişimdir!´ diyecek, [769] onları anlatacak. [770]

´Ben bugün ancak kendimi düşünebilirim, kendimi! [771]

Ben sizin için şefaat edebilecek halde ve mevkide değilim ! [772]

Siz benden başkasına gidiniz! Musa´ya gidiniz! [773]

Çünkü, Yüce Allah onunla konuşmuş, [774] ona Tevrat´ı vermiştir´ diyecek. [775]

Bunun üzerine mahşer halkı Musa´ya varacaklar.

Ona:

´Ey Musa! Sen Allah´ın Resûlüsün! Allah seni risâletleriyle ve seninle konuşmasıyla insanlara üstün kılmıştır!

Sen bizim için Rabbin katında şefaat et!

Sen bizim ne halde olduğumuzu bilmiyor, başımıza neler geldiğini görmüyor musun?´ diyecekler.

Musa ise, onlara:

´Rabbim bugün öyle gazaba gelmiştir ki, ne bundan önce bu derece gazaba gelmişliği vardır, ne de bundan sonra bu derece gazaba gelir!

Hem ben öldürmem bana emredilmemiş bir adamı öldürmüşümdür!

Ben şimdi ancak kendimi düşünebilirim, kendimi! [776]

Ben sizin için şefaat edebilecek halde ve mevkide değilim ! [777]

Siz benden başkasına gidiniz! İsa´ya gidiniz!

Çünkü o anadan doğma körlerin gözünü açar, alaca illetini iyi eder, ölüleri diriltirdi! [778]

O, Allah´ın kulu, resûlü, kelimesi ve Meryem´e nefhettiği ruhudur!´ diyecek. [779]

Mahşer halkı İsa´ya varacaklar ve ona:

´Ey İsa! Sen Allah´ın Resûlüsün! Allah´ın Meryem´e ilkâ ettiği kelimesi ve Allah tarafından neftıedilen ruhusun!

Sen beşikte insanlarla konuşmuştun.

Bize Rabbin katında şefaat et!

Sen bizim ne halde olduğumuzu bilmiyor, başımıza neler geldiğini görmüyor musun?´ diyecekler.

İsa ise, onlara:

´Rabbim bugün öyle gazaba gelmiştir ki, ne bundan önce bu derece gazaba gelmişliği vardır, ne de bundan sonra bu derece gazaba gelir!´ diyecek, günah anmayacak. [780]

Ben bugün ancak kendimi düşünebilirim, kendimi! [781]

Ben sizin için şefaat edebilecek halde ve mevkide değilim ! [782]

Siz benden başkasına gidiniz! [783] Âdem oğullarının efendisine, ulusuna gidiniz!

Çünkü o, Kıyamet günü toprağı yarılarak kabirlerinden çıkanların ilkidir! [784]

Siz Muhammed Aleyhisselama gidiniz! [785]

O, geçmiş ve gelecek kusurlarını Allah´ın bağışlamış olduğu bir kuldur! [786]

Yüce Rabbiniz katında sizin için o şefaat eder!´ diyecek. [787]

Bunun üzerine mahşer halkı bana gelecekler

´Ey Muhammed! Sen Allah´ın Resûlü ve peygamberlerin sonuncususun.

Allah senin geçmiş ve gelecek bütün günahlarını bağışlamıştır!

Sen Rabbin katında bize şefaat et!

Sen bizim ne halde olduğumuzu bilmiyor, başımıza gelenleri görmüyor musun?´ diyecekler.

Ben de, kalkıp Arşın altına geleceğim.

Orada Rabbimin huzurunda secdeye kapanacağım.

Sonra Allah Kendisine ait hamdlerden, senaların güzellerinden bana öylelerini fetih ve ilham buyu racak ki, onları benden önce hiçbir kimseye fetih ve ilham buyurmuş değildir!*

Sonra bana:

´Ey Muhammed! Başını secdeden kaldır! Dile, dileğin verilecek! Şefaat et, şefaatin kabul olunacak!´ buyurulacak.

Bunun üzerine, ben de başımı kaldırıp:

´Ya Rab! Ümmetimi! Ümmetimi ! [788]

Yâ Rab! Ümmetimi! [789] Ümmetimi!

Yâ Rab! Ümmetimi! Ümmetimi!´ diyeceğim. [790]

Bunun üzerine:

´Ey Muhammedi Ümmetinden hesapsız olanları cennet kapılarından sağındakinden cennete koy!´ denilecektir.

Onlar, bu kapıdan başka, öteki kapılarda da insanlara ortaktırlar.

Muhammed´in varlığı Kudret Elinde bulunan Allah´a yemin ederim ki; cennet kapılarının iki kanadının arası Mekke ile Himyer, Hecerveya Busrâ arası kadardır. [791]

Şefaat için bana bir had çizilecek[792] ve:

´Haydi git! Kimin kalbinde bir ...
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı
Müslüman
Anahtar Kelime
*****
Offline Pasif

Mesajlar: 132.039


View Profile
Re: Peygamberimiz as ın ahiretteki derecesinin yüceliği
« Posted on: 31 Ekim 2020, 04:34:30 »

 
      uyari
Allah-ın (c.c) Selamı Rahmeti ve Ruhu Revani Nuru Muhammed (a.s.v) Efendimizin şefaati Siz Din Kardeşlerimizin Üzerine Olsun.İlimdünyamıza hoşgeldiniz. Ben din kardeşiniz olarak ilim & bilim sitemizden sınırsız bir şekilde yararlanebilmeniz için sitemize üye olmanızı ve bu 3 günlük dünyada ilimdaş kardeşlerinize sitemize üye olarak destek olmanızı tavsiye ederim. Neden sizde bu ilim feyzinden nasibinizi almayasınız ki ? Haydi din kardeşim sende üye ol !.

giris  kayit
Anahtar Kelimeler: Peygamberimiz as ın ahiretteki derecesinin yüceliği rüya tabiri,Peygamberimiz as ın ahiretteki derecesinin yüceliği mekke canlı, Peygamberimiz as ın ahiretteki derecesinin yüceliği kabe canlı yayın, Peygamberimiz as ın ahiretteki derecesinin yüceliği Üç boyutlu kuran oku Peygamberimiz as ın ahiretteki derecesinin yüceliği kuran ı kerim, Peygamberimiz as ın ahiretteki derecesinin yüceliği peygamber kıssaları,Peygamberimiz as ın ahiretteki derecesinin yüceliği ilitam ders soruları, Peygamberimiz as ın ahiretteki derecesinin yüceliği önlisans arapça,
Logged
16 Nisan 2015, 17:50:40
Ramazan.
Forum Görevlisi
*
Çevrimdışı Çevrimdışı

Cinsiyet: Bay
Mesaj Sayısı: 6.353« Yanıtla #1 : 16 Nisan 2015, 17:50:40 »

Es Selamün Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatühü  . İmam Taberî'nin rivayet ettiği bir Hadiste Hz. Peygamber (asm), Makam-ı Mahmud ümmetime şefaat edeceğim bir makamdır" buyurmuştur. Yüce Allah ahirette  Peygamber Efendimiz (S.A.V.) 'in şefaatini kabul edecek . Efendimiz secdeye kapanıp Yüce Allah Efendimize başını kaldırmasını buyurunca Efendimiz 'ümmetim ümmetim ! ' diyecek ve bizleri cehennem azabından şefaati ile kurtaracak inşAllah. Yüce Allah Efendimize Kalbinde hardal tanesi kadar iman olan bir kimse için de şefaatte bulunabileceğini buyuruyor. Yüce Allah o kadar merhametlidir ki anlatılmaz . Ey bizi bizden çok düşünen , ümmetim ümmetim diyerek üzerimize titreyen  Efendim , inşAllah ümmetinin en hayırlılarından oluruz ve ahirette şefaatinize nail oluruz . Size sonsuz salat-u selam olsun .  Paylaşımdan ALLAH razı olsun
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
« Son Düzenleme: 16 Nisan 2015, 17:53:55 Gönderen: Ramazan 7D »
Moderatöre Bildir   Kayıtlı
16 Nisan 2015, 21:09:26
Ceren
Görevli Sorumlusu
*
Çevrimdışı Çevrimdışı

Mesaj Sayısı: 26.152


« Yanıtla #2 : 16 Nisan 2015, 21:09:26 »

Aleykümselam.Rabbim razı olsun paylaşımdan Sümeyye abla.Rabbim bizleri peygamber efendimize komşu olan kullarından eylesin inşallah...
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı
Sayfa: [1]   Yukarı git
  Yazdır  
 
Gitmek istediğiniz yer:  

TinyPortal v1.0 beta 4 © Bloc
|harita|Site Map|Sitemap|Arşiv|Wap|Wap2|Wap Forum|urllist.txt|XML|urllist.php|Rss|GoogleTagged|
|Sitemap1|Sitema2|Sitemap3|Sitema4|Sitema5|urllist|
Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2009, Simple Machines
islami Theme By Tema Alıntı değildir Renkli Theme tabanı kullanılmıştır burak kardeşime teşekkürler... &