ilitam ,arapça klavye, ilahiyat, önlisans > Forum > ๑۩۞۩๑ Kitap Dünyası - İlim Dünyası Kütüphanesi ๑۩۞۩๑ > Hayatını Anlatan Eserler > İslam Peygamberi > İttifak anlaşmalarının yürürlükten kaldırılması
Sayfa: [1]   Aşağı git
  Yazdır  
Gönderen Konu: İttifak anlaşmalarının yürürlükten kaldırılması  (Okunma Sayısı 492 defa)
14 Ocak 2011, 15:03:41
Hadice
Tecrübeli Üyeler
*
Çevrimdışı Çevrimdışı

Mesaj Sayısı: 5.942


« : 14 Ocak 2011, 15:03:41 »Müşriklerle Yapılmış İttifak Anlaşmalarının Yürürlükten Kaldırılması


901. Müslümanlarla diğer Arap kabileleri arasındaki ilişkileri bundan önceki bölümde ele almıştık. Dost ve müttefik kabileler arasında, putperest oldukları halde, İslam’la hala işbirliği içerisinde olan ve karşılıklı anlaşma hükümlerine titizlikle uyan Müdlic ve Huzâ’a gibi kabileler de vardı. Bununla birlikte, bu kabilelerin gönüllerinde İslamî bir etkinin var olduğunu ve İslam’a girenlerin de müşrik ve putperest akrabalarıyla barışçı bir biçimde yaşadıklarını görmekteyiz. H. 9 yılı sonlarına doğru, Resulullah (AS)’a çok önemli konulara değinen bazı ayetler vahy edilmiştir. Bunlar, Berâet ya da Tevbe adını taşıyan surenin 1-29. ayetleriydi.

902. Bir önceki yıl Mekke’yi fethetmiş olan Resulullah (AS), Hac mevsimi geldiğinde, Kur’an’ın bu ayetlerini Arabistan’ın dört bir yanından gelen Hacılara bildirmesi için damadı Ali’yi gönderdi. Bu ayetlerde şu temel konulara değinilmekteydi:

1. Varlık nedeni aynı zamanda kendi dünya görüşünü ön plana çıkarıp yaymak olan İslam Devleti, İslami ilke ve temellere dayalı olmakla birlikte, diğer gelişmiş dinlerin mensupları lehine de önemli bir hoşgörü tanımıştır (Tevbe: 9/29). Bunlar İslam Devleti’nin tebe’ası ve vatandaşı olarak kabul edilmişlerdir. Bu inanç özgürlüğünü Yahudi, Sâbiî, Hıristiyan ve Mecûsîlere bizzat Resulullah (AS) tanımıştır. Onun sahabeleri de, Hulefâ-i Râşidîn döneminde bu hoşgörünün Berberîlere, Budistlere ve Brehmenlere tanınmasında hiçbir güçlük çıkarmadılar.1177 Eserleri bize kadar ulaşan Abbasî dönemi hukukçuları ise bu hükmü daha da yaygınlaştırarak, puta tapanların ve hatta ateistlerin de bu inanç özgürlüğünden yararlanabileceklerini belirtmişlerdir.1178

2. Müslümanlara, müşrik ya da putperest bütün gayrı müslimlerle yapmış oldukları barış veya ittifak anlaşmalarına titizlikle uymaları emredilmektedir.

3. Gayrı müslimlerle yapılan ittifak anlaşmaları ebedî olmak üzere imzalanmamışlardır. Şayet böyle bir anlaşma varsa bundan kurtulmak gerekir. Kur’an, belli sürelere bağlı yeni anlaşmalar yapmaları için, gayrı müslimlere dört aylık ek bir süre tanımıştır. Resulullah (AS) da süresi en çok 10 yıla kadar varan anlaşmalar yapmıştır.

4. İslam ile İslam olmayan arasında bir eşitsizlik söz konusu değildir. Ancak, bu durum, dünya işleriyle ilgili konularda, her iki sınıfa mensup insanların, yani Müslümanlarla gayrı müslimlerin, mahkemeler karşısında olduğu kadar, kamusal ve askerlikle ilgili idarî makamlar önünde de tam bir tarafsızlık içinde muamele görmelerine engel oluşturmaz. Şu anda üzerinde durduğumuz sureden hemen önce nâzil olan 5. surenin 2. ayetinde (Mâide: 5/2), Kur’an, iyilik ve yasaklardan sakınma (birr) konusunda gayrı müslimlerle “işbirliği” içerisinde olmayı emredecek kadar ileri gitmiştir.

5. Şu hüküm gayet net ve açıktır (Tevbe: 9/6): “Ve eğer müşriklerden biri senden emân dilerse, Allah’ın sözünü işitip dinleyinceye kadar ona eman ver, sonra (Müslüman olmazsa) onu güven içinde bulunacağı yere ulaştır.”

6. Ka’be sadece Müslümanların ibadet etmelerine tahsis edilmiştir; müşriklerin orada kendi âdet ve usûllerine göre tapınmaya hakları yoktur (Tevbe: 9/28). Bir başka deyişle, Medine İslam Devleti’nin siyasal başkenti olduğu halde, Mekke sonsuza dek dinî merkez olarak seçilmiştir.

903. Ebû ‘Ubeyd’in belirttiğine göre,1179 belirli bir zaman sınırlaması olmaksızın barış ve ittifak anlaşmalarının yürürlükten kaldırılması, Huzâ’aları, Mudlicleri ve İslam’ın henüz fazla yaygın olmadığı bazı dost kabileleri ilgilendiriyordu. Bu kabilelerden İslam’ı kabul etmeleri istenmemişti ve bir ittifaka son vermek de hiçbir zaman savaş ilan etmek anlamına gelmiyordu. Ancak dinsel nedenlerle böyle bir yürürlükten kaldırma işlemine gidilmesinin, Arabistan’ın putperest kabilelerine İslam’ı kabul etmeleri yönünde bir baskı oluşturacağı da inkâr edilemez; ayrıca, burada söz konusu olan bölgeler, Arabistan’ın dışında bulunan, ya da Yahudi, Hıristiyan gibi Allah inancına sahip gayrı müslim topluluklar değildir. Bu, sanki bir aile babasının kendi yaramaz çocukları üzerinde yaptığı bir baskı gibi bir şeydi.
[/color]

Müşriklerle Yapılmış İttifak Anlaşmalarının Yürürlükten Kaldırılması

 

 

901. Müslümanlarla diğer Arap kabileleri arasındaki ilişkileri bundan önceki bölümde ele almıştık. Dost ve müttefik kabileler arasında, putperest oldukları halde, İslam’la hala işbirliği içerisinde olan ve karşılıklı anlaşma hükümlerine titizlikle uyan Müdlic ve Huzâ’a gibi kabileler de vardı. Bununla birlikte, bu kabilelerin gönüllerinde İslamî bir etkinin var olduğunu ve İslam’a girenlerin de müşrik ve putperest akrabalarıyla barışçı bir biçimde yaşadıklarını görmekteyiz. H. 9 yılı sonlarına doğru, Resulullah (AS)’a çok önemli konulara değinen bazı ayetler vahy edilmiştir. Bunlar, Berâet ya da Tevbe adını taşıyan surenin 1-29. ayetleriydi.

902. Bir önceki yıl Mekke’yi fethetmiş olan Resulullah (AS), Hac mevsimi geldiğinde, Kur’an’ın bu ayetlerini Arabistan’ın dört bir yanından gelen Hacılara bildirmesi için damadı Ali’yi gönderdi. Bu ayetlerde şu temel konulara değinilmekteydi:

1. Varlık nedeni aynı zamanda kendi dünya görüşünü ön plana çıkarıp yaymak olan İslam Devleti, İslami ilke ve temellere dayalı olmakla birlikte, diğer gelişmiş dinlerin mensupları lehine de önemli bir hoşgörü tanımıştır (Tevbe: 9/29). Bunlar İslam Devleti’nin tebe’ası ve vatandaşı olarak kabul edilmişlerdir. Bu inanç özgürlüğünü Yahudi, Sâbiî, Hıristiyan ve Mecûsîlere bizzat Resulullah (AS) tanımıştır. Onun sahabeleri de, Hulefâ-i Râşidîn döneminde bu hoşgörünün Berberîlere, Budistlere ve Brehmenlere tanınmasında hiçbir güçlük çıkarmadılar.1177 Eserleri bize kadar ulaşan Abbasî dönemi hukukçuları ise bu hükmü daha da yaygınlaştırarak, puta tapanların ve hatta ateistlerin de bu inanç özgürlüğünden yararlanabileceklerini belirtmişlerdir.1178

2. Müslümanlara, müşrik ya da putperest bütün gayrı müslimlerle yapmış oldukları barış veya ittifak anlaşmalarına titizlikle uymaları emredilmektedir.

3. Gayrı müslimlerle yapılan ittifak anlaşmaları ebedî olmak üzere imzalanmamışlardır. Şayet böyle bir anlaşma varsa bundan kurtulmak gerekir. Kur’an, belli sürelere bağlı yeni anlaşmalar yapmaları için, gayrı müslimlere dört aylık ek bir süre tanımıştır. Resulullah (AS) da süresi en çok 10 yıla kadar varan anlaşmalar yapmıştır.

4. İslam ile İslam olmayan arasında bir eşitsizlik söz konusu değildir. Ancak, bu durum, dünya işleriyle ilgili konularda, her iki sınıfa mensup insanların, yani Müslümanlarla gayrı müslimlerin, mahkemeler karşısında olduğu kadar, kamusal ve askerlikle ilgili idarî makamlar önünde de tam bir tarafsızlık içinde muamele görmelerine engel oluşturmaz. Şu anda üzerinde durduğumuz sureden hemen önce nâzil olan 5. surenin 2. ayetinde (Mâide: 5/2), Kur’an, iyilik ve yasaklardan sakınma (birr) konusunda gayrı müslimlerle “işbirliği” içerisinde olmayı emredecek kadar ileri gitmiştir.

5. Şu hüküm gayet net ve açıktır (Tevbe: 9/6): “Ve eğer müşriklerden biri senden emân dilerse, Allah’ın sözünü işitip dinleyinceye kadar ona eman ver, sonra (Müslüman olmazsa) onu güven içinde bulunacağı yere ulaştır.”

6. Ka’be sadece Müslümanların ibadet etmelerine tahsis edilmiştir; müşriklerin orada kendi âdet ve usûllerine göre tapınmaya hakları yoktur (Tevbe: 9/28). Bir başka deyişle, Medine İslam Devleti’nin siyasal başkenti olduğu halde, Mekke sonsuza dek dinî merkez olarak seçilmiştir.

903. Ebû ‘Ubeyd’in belirttiğine göre,1179 belirli bir zaman sınırlaması olmaksızın barış ve ittifak anlaşmalarının yürürlükten kaldırılması, Huzâ’aları, Mudlicleri ve İslam’ın henüz fazla yaygın olmadığı bazı dost kabileleri ilgilendiriyordu. Bu kabilelerden İslam’ı kabul etmeleri istenmemişti ve bir ittifaka son vermek de hiçbir zaman savaş ilan etmek anlamına gelmiyordu. Ancak dinsel nedenlerle böyle bir yürürlükten kaldırma işlemine gidilmesinin, Arabistan’ın putperest kabilelerine İslam’ı kabul etmeleri yönünde bir baskı oluşturacağı da inkâr edilemez; ayrıca, burada söz konusu olan bölgeler, Arabistan’ın dışında bulunan, ya da Yahudi, Hıristiyan gibi Allah inancına sahip gayrı müslim topluluklar değildir. Bu, sanki bir aile babasının kendi yaramaz çocukları üzerinde yaptığı bir baskı gibi bir şeydi.
[/size]

1177 Tirmizî, 19/31; İbn Mâce, 17/41; Şâfiî, Umm, IV, 96.

1178 Ebû Yûsuf, Harâc, s. 73 vd.; Sarahsî, Mebsût, X, 119.

1179 Ebû ‘Ubeyd, § 448.[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı
Müslüman
Anahtar Kelime
*****
Offline Pasif

Mesajlar: 132.038


View Profile
Re: İttifak anlaşmalarının yürürlükten kaldırılması
« Posted on: 07 Temmuz 2020, 14:53:22 »

 
      uyari
Allah-ın (c.c) Selamı Rahmeti ve Ruhu Revani Nuru Muhammed (a.s.v) Efendimizin şefaati Siz Din Kardeşlerimizin Üzerine Olsun.İlimdünyamıza hoşgeldiniz. Ben din kardeşiniz olarak ilim & bilim sitemizden sınırsız bir şekilde yararlanebilmeniz için sitemize üye olmanızı ve bu 3 günlük dünyada ilimdaş kardeşlerinize sitemize üye olarak destek olmanızı tavsiye ederim. Neden sizde bu ilim feyzinden nasibinizi almayasınız ki ? Haydi din kardeşim sende üye ol !.

giris  kayit
Anahtar Kelimeler: İttifak anlaşmalarının yürürlükten kaldırılması rüya tabiri,İttifak anlaşmalarının yürürlükten kaldırılması mekke canlı, İttifak anlaşmalarının yürürlükten kaldırılması kabe canlı yayın, İttifak anlaşmalarının yürürlükten kaldırılması Üç boyutlu kuran oku İttifak anlaşmalarının yürürlükten kaldırılması kuran ı kerim, İttifak anlaşmalarının yürürlükten kaldırılması peygamber kıssaları,İttifak anlaşmalarının yürürlükten kaldırılması ilitam ders soruları, İttifak anlaşmalarının yürürlükten kaldırılmasıönlisans arapça,
Logged
Sayfa: [1]   Yukarı git
  Yazdır  
 
Gitmek istediğiniz yer:  

TinyPortal v1.0 beta 4 © Bloc
|harita|Site Map|Sitemap|Arşiv|Wap|Wap2|Wap Forum|urllist.txt|XML|urllist.php|Rss|GoogleTagged|
|Sitemap1|Sitema2|Sitemap3|Sitema4|Sitema5|urllist|
Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2009, Simple Machines
islami Theme By Tema Alıntı değildir Renkli Theme tabanı kullanılmıştır burak kardeşime teşekkürler... &