ilitam ,arapça klavye, ilahiyat, önlisans > Forum > ๑۩۞۩๑ Kitap Dünyası - İlim Dünyası Kütüphanesi ๑۩۞۩๑ > Akaid Eserleri > İslam İnancının Temelleri Akaid > Velî, Kendisinin Velî Olduğunu Bilebilir Mi?
Sayfa: [1]   Aşağı git
  Yazdır  
Gönderen Konu: Velî, Kendisinin Velî Olduğunu Bilebilir Mi?  (Okunma Sayısı 592 defa)
16 Ocak 2012, 00:44:28
Ekvan
Varlıklar, alemler, dünyalar. (Evren).
Tecrübeli Üyeler
*
Çevrimdışı Çevrimdışı

Cinsiyet: Bayan
Mesaj Sayısı: 19.233


« : 16 Ocak 2012, 00:44:28 »Velî, Kendisinin Velî Olduğunu Bilebilir Mi?«Allah'ın (C.C.) velî kullan, kendilerinin ve­lî olduğunu bilebilirler mi, bilemezler mi?» mese­lesi hakkında, İslâm    bilginleri    arasında ihtilâf vardır.

Ebu Bekr, b. Fevrek, «Velîler, kendilerinin velî olduğunu bilemezler.» der.

Ebu Aliyyi'd-Dekkâk ve talebesi Ebu'l-Ka-sım'l-Kuşeyrî ise, «Velîler, kendilerinin velî olduk­larım bilirlen» der.

Her iki fikre sahip olan gurupların da, çeşitli

delilleri vardır.

Birinci gurubun delilleri şunlardır:

1. Eğer bir kimso, kendisinin velî olduğunu bilirse; o kimsenin, Allah'ın (C.C.) azabından emin olması gerekir. Zira, Kur'an-ı Kerim'de şöy­le Duyurulmuştur:

«Allah'ın velî kullan için hiç bîr korku yoktur. Onlar mahzun da olacak değillerdir.» [265]

İslâm'ın tavsiye ettiği İman ise, ye'is ile emn arasında olmalıdır. Yani, bir mü'min, ne Allah'ın (C.C.) rahmetinden ümidini keser, vs ne de aza­bından emin olur. Allah'ın (C.C.) rahmetinden ümit kesmek küfür olduğu gibi; azabından emin olmak da küfürdür:

«...Hakikat şudur ki, kâfirler güruhundan başka­sı Allah'ın rahmetinden ümidini kesmez.»[266]

«...Büyük zararı göze alanlar güruhundan başka­sı, Allah'ın İmhalinden emin olmaz.»[267]

2. Velînin velî olması, Allah'ın (C.C.) o kim­seye muhabbeti sayesindedir.   Allah'ın (C.C.) mu­habbeti ve adavsti İse, birer sırdır. Hiç kimse, Al­lah'ın (C.C.) bu sıfatlarına muttali olamaz. Nite­kim, Cenâb-ı Hak, Hz. İsa'nın lisanından şöyle bu­yurmuştur:

«.. .Benim içimde olan (her) şeyi Sen bilirsin, Ben ise. Senin zatında olanı bilmem. Şüphesiz ki, gayblan  hakkıyla bilen.  Sensin,  Sen.»[268]

Velayet, Allah'ın (C.C.) muhabbetinin bir ne­ticesi olduğuna ve Allah'ın muhabbeti de bir sır olup büinemiyeceğine göre, velî, kendisinin velî olduğunu bilemez.

3. Velayet, adavet, sevap, cennet veya cehen­nem ehlinden olmak, ferdin ölüm anındaki duru­muna bağlıdır. Bu hususta Kur'an-ı Kerim'de şöy­le buyurulmaktadır.

«Kim Allah'a) bir iyilikle, güzellikle gelirse, İş­te ona, bunun on katı var...»[269]

Ayette, «bir İyilik işlerse» buyuruîmuyor da; «bîr İyilikle gelirse» buyuruluyor ki, bu durum, sevaba müstehak olmanın, ferdin ölüm anındaki durumuna (hatime'ye) bağlı bulunduğunu gös-termektsdir. Diğer bir âyet-i kerimede ise şöyle buyurulmaktadır:

«(Habİbim), o küfredenlere söyle ki, eğer (kü­fürden) vaz geçerlerse geçmiş (günahları) yarlığanacaktır...[270]

Şu hale göre, cehennemlik olmak da, hatime­ye (ferdin ölüm anındaki durumuna)  bağlıdır.

Bunları misallendirecek olursak; Önceleri müş­rik olan Hz. Ömer, daha sonra velîlerin en büyük­lerinden olmuştur. Evvelce Tevrat'a bağlı bir Mu­sevî olan Abdullah İbnü's-Selâm da, sahabenin mümtazları arasına girmiştir. Kur'an-ı Kerim, birçok kimselerin zühd ve takva üzere, ibadet ve taatla uzun müddet yaşamış olmalarından sonra irtidat ettiklerini beyan eder. Kısacası; velayet, adavet, sevap ve azap, hatimeye bağlıdır. Hatime ise, kimse tarafından bilinemez. Kimin ne olarak öleceğini ancak Allah (C.C.) bilir. O halde, velî de, kendisinin velî olduğunu bilemez.

«Velî, kendisinin velî   olduğunu bilebilir»   di­yen ikinci gurubun delilleri:

«velâ"etin İki rüknü vardır :

a) Velî, dış görünüşüyle, İslâm'a tamamen uymaktadır.

b) Batında ise, hakikat nuruna garkolmaîıdır. «Bir kimse, kendisinde bu iki rüknün mevcut ol­duğunu bildiğinde, kendisinin velî olduğunu da bilir.»

Kişinin, zahirde İslâm'a bağlılığı açıktır. Bu hal, o kimsenin, bütün hayatının, hareketinin ve düşüncesinin islâm'a uygun olması demektir.

Ferdin, hakikat nuruna garkolması ise şöyle izah edilir: Bir kimsenin bütün ferahı ve sevinci, Allah'a (C.C.) taatle olur. Dünya nimetleri va ziy­netleri o kimseyi sevindirmez. Bu kimselerin kalp­leri ve gönülleri, ancak, Allah'ı (C.C.) zikırderek sükûnet bulur. Bunlar, dünyanın malına, serveti-ns ve zenginliğine gönül vermezler. Dünya meş­galesi, kendilerini ahiretten alıkoymaz.

Bü'ün bunlara rağmen, bu hususta yanılma çok olur ve hüküm vermek zordur. Hem, veliliğe kesin şekilde hüküm vermek gururdur; hem de bütün sırların hakikatini, ancak Aîîah (C.C.) bi­lir.[271]

İslâm büyüklsrinden meşhur âlim İmam Rab­bani, «Mektubat» isimli eserinde bu hususta şun­ları kaydeder:

«Bir velînin, kendisinin velî olduğunu bilmesi as-1 la şart değildir. EvliyauIIahtan birçoklarının, kendile­rinin velayetlerinden haberi yoktur. Kendileri, velî ol­duklarım bilmediklerini göre; başkalarının da, bu zatların velî olduklarını bilmeleri şart değildir.

Keramet ve harikanın gösterilmesi de, velilik için şart değildir. Velîler, keramet göstermekle mükellef değillerdir. Velayet, Allahh'a (C.C.) yakınlıktır ki, Al­lah (C.C), bu yakınlığı velî kullarına ikram eder. Kul­larından bir kısmına hem yakınlık verir, ve hem de o kullarım bir kısım hâdiselere muttali k t. Bir kısım kulianna da yakınlık verir; fakat, hadiselere muttali ornıa gibi harikalar vermez, bazılarına da. yakınlık vermez; yalnız harikalar verir ve bazı şeyleri keş­fettirir. Bu üçüncü şahıs, İstidrac ehlindendir. Birinci ve îKincı kısuımüaKi zaıiur ise; Ai.an m IC.C.) velî kulları olarak, yakınlık devletiyle müşerref olmuş­lardır. Bunların, Allah'ın izni ile, bazı şeyleri keş­fetmeleri ve keramet göstermeleri, velayetlerinden ne bir şey fazlalaştırır, ne de bir şey eksiktir. Bu yön­den aralarında fark yoktur. Bu zatların aralarındaki fark, Allah'a (C.C.) yakınlık dereceleri iledir. Çoğu zaman, keşfi ve kerameti zuhur etmiyen Velîler, bu haller kendilerinden zuhur edenlerden daha üstün­dürler. Kendilerinden keramet zuhur eden bir kısım velîler, son zamanlarda, bu kerametlerin zuhuruna nedamet göstermişlerdir.

«Peygamberler için ise, harikaların zuhuru şart­tır. Nebî olan zatın, peygamber olmayandan ayırt edilebilmesi için, bu şarttır. Zira, Peygamberin, pey­gamber olduğunu bilmesi vaciptir. Velî, eğer kendi peygamberinin dinine davet .ediyorsa, onun için, o pey­gamberin mucizesi yeterlidir. Dinden gayri bir şeye davet ediyorsa; onun için harika lâzım olmaz.

«Halkın umumu, bir kimseyi büyük bir zat ola­rak tanımak için, onun kerametine bakar. Halbuki, kerameti çok olanın bu haîi, velayetinin daha mü­kemmel olduğunu göstermez. Hatta, çoğu kere, kera­meti az olanın velâyeti daha mükemmel olur.

«şu gerçek bilinmelidir ki; velayetin hasıl olu­şunda, velayet sahibinin, kendi veliliğini bilmesi şart değildir. Meşhur olan görüş budur. Bu sebeple, çoğu zaman, ilim ve keşif sahibi olan velîlerin, ken­dilerinden zuhur eden harikalardan da haberleri ol­maz.»[272]

 


[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı
Müslüman
Anahtar Kelime
*****
Offline Pasif

Mesajlar: 132.038


View Profile
Re: Velî, Kendisinin Velî Olduğunu Bilebilir Mi?
« Posted on: 09 Nisan 2020, 13:39:48 »

 
      uyari
Allah-ın (c.c) Selamı Rahmeti ve Ruhu Revani Nuru Muhammed (a.s.v) Efendimizin şefaati Siz Din Kardeşlerimizin Üzerine Olsun.İlimdünyamıza hoşgeldiniz. Ben din kardeşiniz olarak ilim & bilim sitemizden sınırsız bir şekilde yararlanebilmeniz için sitemize üye olmanızı ve bu 3 günlük dünyada ilimdaş kardeşlerinize sitemize üye olarak destek olmanızı tavsiye ederim. Neden sizde bu ilim feyzinden nasibinizi almayasınız ki ? Haydi din kardeşim sende üye ol !.

giris  kayit
Anahtar Kelimeler: Velî, Kendisinin Velî Olduğunu Bilebilir Mi? rüya tabiri,Velî, Kendisinin Velî Olduğunu Bilebilir Mi? mekke canlı, Velî, Kendisinin Velî Olduğunu Bilebilir Mi? kabe canlı yayın, Velî, Kendisinin Velî Olduğunu Bilebilir Mi? Üç boyutlu kuran oku Velî, Kendisinin Velî Olduğunu Bilebilir Mi? kuran ı kerim, Velî, Kendisinin Velî Olduğunu Bilebilir Mi? peygamber kıssaları,Velî, Kendisinin Velî Olduğunu Bilebilir Mi? ilitam ders soruları, Velî, Kendisinin Velî Olduğunu Bilebilir Mi?önlisans arapça,
Logged
Sayfa: [1]   Yukarı git
  Yazdır  
 
Gitmek istediğiniz yer:  

TinyPortal v1.0 beta 4 © Bloc
|harita|Site Map|Sitemap|Arşiv|Wap|Wap2|Wap Forum|urllist.txt|XML|urllist.php|Rss|GoogleTagged|
|Sitemap1|Sitema2|Sitemap3|Sitema4|Sitema5|urllist|
Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2009, Simple Machines
islami Theme By Tema Alıntı değildir Renkli Theme tabanı kullanılmıştır burak kardeşime teşekkürler... &