ilitam ,arapça klavye, ilahiyat, önlisans > Forum > ๑۩۞۩๑ Kitap Dünyası - İlim Dünyası Kütüphanesi ๑۩۞۩๑ > İslam Büyükleri > İmam-ı Malik > Hadise hizmeti ve muvatta
Sayfa: [1]   Aşağı git
  Yazdır  
Gönderen Konu: Hadise hizmeti ve muvatta  (Okunma Sayısı 747 defa)
17 Eylül 2010, 16:41:21
ღAşkullahღ
Muhabbetullah
Admin
*
Çevrimdışı Çevrimdışı

Cinsiyet: Bay
Mesaj Sayısı: 25.839Site
« : 17 Eylül 2010, 16:41:21 »HADİSE HİZMETİ ve MUVATTA


26- Hadislerin Toplanıp Yazılmasına Doğru:


Muvatta´ kitabı, İslam´da yazarına nisbeti sahih ve sabit olan ilk eser sayılır.[1] Nesilden nesile ulaşan, elden ele dolaşan bu eser günümüze kadar gelmiştir. Onun İmam Mâlikin eseri olduğunda asla şüphe yoktur. O hadis ve fıkha dair yazılan ilk kitap sayılır. Ondan önce insanlar, kitaptan, yazıdan daha çok hafızaya itimad ederlerdi. İlim öğrenirken üstaddan dinler ve bellerlerdi, ilim şifahi yolla alınırdı, yazı azdı. Daha önce belirttiğimiz gibi, hususi surette yazılmış bazı mecmualar vardı. Asıl hakkıyle te´lif ve tedvin Muvatta´ ile başlamıştır, mevsuk kimseler böyle diyorlar. Hadis ve fıkıhta vukuf sahibi olanlar böyle söylüyorlar. İbni Hacer, Buhari şerhi olan Fethul-Bârî adlı mükemmel eserinin mukaddemesinde şöyle der:

«Bilmiş ol ki, Hz. Peygamber Aleyhisselam´ın âsârı sahabe ve Tabiin çağlarında tertib olunarak mecmualar .halinde tedvin edilmiş değildi. Bunun iki sebebi vardı:

a- Çünki onlar bidayette bundan nehyolunmuşlardı, zira yazılırsa bazısının Kur´an-ı Kerim´e karışması endişesi mevcuttu.

b- Onların hafızaları çok kuvvetliydi, zihinleri keskin ve berraktı. Çoğu yazma bilmiyorlardı. Tâbi´în çağının sonuna doğru hadislerin yazılmasına, haberlerin toplanmasına başlandı. Ulema büyük İslam merkezlerine yayıldı, Hariciler ve Rafaziler ve kader inkarcıları, bid´at-ları çıkarıp uydurmaya başlayınca, hadisleri tesbit zorunlu oldu. İlk toplayan Rebi´ b. Subeyh ve Said b. Ebû Urve ve diğerleri olmuştur. Her babı ayrı ayrı yazarlardı. Sonra üçüncü tabaka geldi. Onlar ahkam hadislerini yazdılar. İmam Mâlik Muvatta´i yazdı. Bunda Hicaz ehlinin eri kuvvetli hadislerini almaya dikkat etti, sahabe kavillerini. Tabiin fetvalarını da kattı.»[2]

Tarih bize, hadis ve fıkha dair yazılmış ve bugüne kadar okuna gelmiş, Muvatta´den daha eski bir esertakdim etmiyor. İmam Mâlik´in çağı te´lif çağıydı. Çünki fırkalar, Mâlik gibi esercilerin tabiriyle heva ehli, söylediklerini, düşündüklerini yazıyorlar, onları savunuyorlardı. Hadis uleması da, hadisleri toplayıp sahabe ve tabiin kavillerini yazmaları gerekiyordu. Çünki hafızalar, bellenmesi çok olan şeylerin altında ezil­meye başlamıştı, yazının yardımına koşmak gerekti. Sbnî Şihab Zühri, talebesini, unutmasınlar diye işittiklerini yazmaya teşvik ederdi. Muhtelif fırkaların birçok hadis iddiaları, sahihini çürüğünden ayırmak için hadislerin yazılmasını gerektirdi, tâ ki insanlar bilsinler de şaşırmasınlar.

Hicaz ehli hadislerini, Sahabe ve Tabiin fetvalarını yazmaya önce Mâlik başladı. Yukarıda belirttiğimiz gibi müslümanların salâhı ve İslamı himaye İçin Ömer b. Abdulaziz sahih hadisleri, Medine´de ma´ruf olan Sahabe ve Tabiî fetvalarını yazdırmak istedi, Zürkânî, Muvatta1 şerhinde şöyle der: «Sahabe ve Tabiin hadisleri yazmazlar. Onları sözle ifade ederler, bellerlerdi, ancak zekata ait olanlar yazılırdı ve araştırıcı gayet az bir şey yazılı bulabilir. Ulema ölmeye başlayınca bunların unutulup kaybolmasından korkuldu, bunun üzerine Ömer b. Abdulaziz, Ebû Bekir Hazmi´ye sünnet ve hadise dair ne varsa yazmasını emretti. Mâlik Muvatta1 da Muhammed b. Hasan rivayetiyle der ki: «Yahya b. Said bize şunu haber verdi: Ömer b. Abdulaziz, Ebû Bekir Muhammed b. Hazm´e yazılı emir vererek: Hz. Peygamber Aleyhisselam´m sünnet ve hadislerinden ne varsa onları yaz, çünki ben ilmin sönmesinden, ulemanın gitmesinden endişeliyim, dedi.»[3]27- Başka Muvatta´ Yazanlar:Demek, Mâlikten önce, Hz. Peygamber Aleyhisselam´ın hadisleri­ni, Sahabe ve Tâbi´in kavillerini yazmaya yönelik bir hareket vardı. Mâlik´den önce bunları cern´e başlayan olmuştu Onun akranlarından bazıları Hicaz fıkhına ait meseleleri toplamış ve yazmıştı. İnsanlar bunlan o zaman okuyordu. Rivayete göre Abdulaziz b. Mâ´cişûn, ilk önce Muvatta´ işine başlamış, Medine ehlinin ittifak ettiklerini toplamış, Mâlik bunu görmüş, hadisle başlamamış diye onu tenkid etmiş. Suyûti bunu İbni Abdulber´den şöyle nakleder: «Muvatta´ tarzında Medine de ilk kitap yazan, Medine ehlinin icma´ ettiklerini toplayan Abdulaziz b. Ab­dullah b. Ebû Seleme Macişûn olmuştur. Bunu hadissiz yaptı. İmam Mâük´e gösterdi. Mâlik ona bakınca: Ne güzel bir iş bu, eğer ben yapmış olsaydım. Hadisle başlardım, dedi.[4]

İmam Mâlik´in Muvatta´i yazmasına sebep ve örnekler var. Başka­ları ehli Medine´nin icma´ ettikleri fıkıh meselelerini bablara göre topla­mış ye yazmış bulunuyordu. Başkaları madem ki, onun istediği gibi güzel ve örnek bir yol tutmamışlardı, o beğendiği yolda yazabilirdi ve yazdı. O kitabını yazdığı zaman, onun kitabına benzer kitaplar vardı, hatta ona: Kendini bu kitapla meşgul ettin, başkaları bunda sana ortak oldu, onun mislini yaptılar, denildi. «Bana onu getirin» dedi. Getirdiler. Bakınca: «Bununla Allah rızası gözetilmiş değil.» dedi.

Ne olursa olsun, Mâlik´in Muvatta´inden başka hiçbir kitaba onun kadar yayılma ve duyulma, okunup tutunma nasib olmamıştır. O nesil­ler boyunca kalmış, yüzyılları eskitmiş, fakat asla eskimemiş, sahibinin yazdığı tazelik ile bize kadar gelmiştir. Onun için diyoruz ki, o islamda ilk tedvin olunan, yazılan ve günümüze kadar baki kalan bir eserdir.


28- Muvatta´i Yazma Sebepleri:Muvatta´ yazılması zamanın icabı, ve sebeplerin mahsulüdür. Mâ-llik´ten önce ulema ve halifeler, Medine ilminin toplanmasını arzu etmiş­lerdi. Onun çağında ulema bu tutum içindeydi. O fetva vermede bu yüksek seviyeye gelip,her taraftan ilim talebesinin kendisine koştuğu bir alim olunca hicret yurdu Medine´nin rakipsiz tek imamı sayıldı. Artık Medine ehlinin Hadislerini, Sahabe ve Tâbi´in kavillerini, umumi bir ifadeyle, Medine ilmini toplayıp yazması gerekiyordu. Daha önce bunu ondan adil halife Ömer. b. Abdulaziz istemişti. Bu umulan bir emel olmuştu. Artık bu meyvenin devşirilmesi zamanı gelmişti, rüzgar onu savurup dağıtmadan derlemeliydi. Onun için Muvatta´i yazmaya koyul­du. Tarihçiler derler ki: «Mâlik´in Muvatta´i yazması, halife Ebû Cafer Mansur´un isteği üzerine olmuştur. Ebû Cafer Mâlik´e dedi ki, bir kitap yazda insanları ondakiler üzerine toplayalım. Ey Ebû Abdullah, bu işi yap, kitabı yaz. Ancak onda Abdullah İbni Ömer´in şiddetinden, İbni Abbas´ın ruhsatlarından, İbni Mes´ud´un şazlarından kaçın, işlerin orta­sını bul, orta bir tutum içinde ol, ashabın icma´ ettiklerini al.»

Rivayete göre Ebû Cafer ile arasında kitaptan maksat hususunda anlaşmazlık çıktı. Ebü Cafer: «Ey Ebû Abdullah, onda ilmi tek hale getir,» dedi. Mâlik cevap verdi: «Hz. Peygamber Aleyhisselam´ın as­habı muhtelif ülkelere dağıldılar. Her biri zamanında uygun gördüğü üzere fetva verdi. Mekke ehlinin bir türlü kavli var, Medine ehlinin kavli var, Irak ehlinin başka türlü kavli var, deyince Ebû Cafer şöyle dedi:

Irak ehli diyorsun, onlardan hiçbir fidye ve ödün kabul etmem. İlim, Medine ehlinin ilmidir. İnsanlara ilim ver.
 
Irak ehli bizim ilmimize razı olmazlar, deyince, Ebû Cafer:

Onların üzerinde kılıç sallanır, sırtları Kırbaçta okşanır dedi.[5]


29- Ebû Cafer´in Halkı Muvatta´da Toplamak Düşüncesi:Demek Ebû Cafer de, Ömer b. Abdulaziz gibi Medine ilmini toplamayı düşünüyor. O Ebû Bekir Hazmi´ye bunu emretmişti, bu da İmam Mâlik´e emrediyor. İmam Mâlik için, Medine ilmi zayi´ olmak endişesi sebebiyle yazmak şartları kendiliğinden oluşunca, halifenin isteği bu işi çabuklaştırıcı iyi bir amil oldu. Halifenin ilmi toplama emri, ulemanın ölümüyle ilmin zayi olması endişesi değildi. Onun maksadı başkaydı. O, bütün ülkede mahkemeleri, yargıyı birleştir­mek, tevhid kaza istiyordu. Ebû Cafer devrinde bu, üzerinde çok düşünülen bir konu olmuştu. Çünki fukaha arasında ayrı görüşler ufku genişlemiş, birbirine aykırı hükümler çoğalmıştı. Yargıda bu ihtilaflar­dan kurtulmanın tek çaresi, sünneti toplamak, fukaha kavillerinden orta bir yol seçmek idi. Bu yargı mezhebi olacak, kadılar ona göre hüküm verecek, meseleler buna uyacaktı. Bunu daha önce Abdullah İbnî Mukaffa´ Mansur a arz ve teklif etmişti. Bu konuda dediklerinden bir kısmını nakledelim:

«Emir´ül-MümirYin´in dikkat edeceği bir husus da birbirine zıd olan bu hüküm İhtilaflıdır. Bu ihtilaflar kan, namus ve mal hususlarında büyük bir hale ulaştı. Hıre´de helal sayılan kan ve ırz Küf e´de haram deniyor. Aynı ihtilaf Kûfe´nin içinde de oluyor. Bir tarafında helal sayılan, diğer tarafında haram.deniyor. Renklerinin çokluğuyla beraber bu farklılık müslümaniann kan ve ırzları hakkında kadıların hükmüyle nafiz olmak­tadır. Onların hükmü yürümektedir. Irak ehli ve Hicaz ehli bunda hayrettedir. Biri diğeriyle alay ediyor sanki. Öyle işler oluyor ki, bunu işiten aktı başındaki kimse, bundan tiksinir. Sünnete uyduklarını iddia eden, sünnetten olmayanı sünnet yapıyor. Sünnet zannettiği şeye göre delilsiz ve huccetsiz kan döküyor. Kendisine bu nasıl olur diye sorulun­ca, Hz. Peygamber zamanında ve ondan sonra adi! imamlar devrinde buna benzer yolda kan döktü dersen, bunu Abdulmelik b. Mervan işledi veya bu gibi emirlerden biri yaptı, derler. Rey´e göre amel edenlere gelince, onlar da Rey´e o kadar bağlı ki, büyük büyük işlerde öyle şeyler söylüyorlar ki, müslümanlardan hiç biri onlara bunda muvafakat etmez. Bunda yalnız kalmaktan hiç korkmaz ve hükmünü geçirir. O kendi Rey´ine saplanmıştır. Ne kitaba bakar, ne de sünnete.»

«Emir´ül-Müminîn emir buyursalar da bu kaza ve yargılar, bu muh­telif tutumlar birleşse, bunlar kitap halinde toplansa herkes sünnet ve kıyasa göre bunları delil tutsa ne olur. Sonra Emir´ül-Mü´minin bunlara baksa da her meselede Allah´ın kendisine ilham eylediği görüşünü beyan ve karar verdiğini emir ile, onun hilafına yargı hükm...
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı
Müslüman
Anahtar Kelime
*****
Offline Pasif

Mesajlar: 132.038


View Profile
Re: Hadise hizmeti ve muvatta
« Posted on: 06 Haziran 2020, 11:20:13 »

 
      uyari
Allah-ın (c.c) Selamı Rahmeti ve Ruhu Revani Nuru Muhammed (a.s.v) Efendimizin şefaati Siz Din Kardeşlerimizin Üzerine Olsun.İlimdünyamıza hoşgeldiniz. Ben din kardeşiniz olarak ilim & bilim sitemizden sınırsız bir şekilde yararlanebilmeniz için sitemize üye olmanızı ve bu 3 günlük dünyada ilimdaş kardeşlerinize sitemize üye olarak destek olmanızı tavsiye ederim. Neden sizde bu ilim feyzinden nasibinizi almayasınız ki ? Haydi din kardeşim sende üye ol !.

giris  kayit
Anahtar Kelimeler: Hadise hizmeti ve muvatta rüya tabiri,Hadise hizmeti ve muvatta mekke canlı, Hadise hizmeti ve muvatta kabe canlı yayın, Hadise hizmeti ve muvatta Üç boyutlu kuran oku Hadise hizmeti ve muvatta kuran ı kerim, Hadise hizmeti ve muvatta peygamber kıssaları,Hadise hizmeti ve muvatta ilitam ders soruları, Hadise hizmeti ve muvattaönlisans arapça,
Logged
Sayfa: [1]   Yukarı git
  Yazdır  
 
Gitmek istediğiniz yer:  

TinyPortal v1.0 beta 4 © Bloc
|harita|Site Map|Sitemap|Arşiv|Wap|Wap2|Wap Forum|urllist.txt|XML|urllist.php|Rss|GoogleTagged|
|Sitemap1|Sitema2|Sitemap3|Sitema4|Sitema5|urllist|
Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2009, Simple Machines
islami Theme By Tema Alıntı değildir Renkli Theme tabanı kullanılmıştır burak kardeşime teşekkürler... &