> Forum > ๑۩۞۩๑ Kitap Dünyası - İlim Dünyası Kütüphanesi ๑۩۞۩๑ > İslam Büyükleri > İmam-ı Ahmed Bin Hanbel > Kur an mahluk mu meselesi ve çektikleri 2
Sayfa: [1]   Aşağı git
  Yazdır  
Gönderen Konu: Kur an mahluk mu meselesi ve çektikleri 2  (Okunma Sayısı 610 defa)
16 Eylül 2010, 20:45:13
ღAşkullahღ
Muhabbetullah
Admin
*
Çevrimdışı Çevrimdışı

Cinsiyet: Bay
Mesaj Sayısı: 25.839Site
« : 16 Eylül 2010, 20:45:13 »Kur an mahluk mu meselesi ve çektikleri 2

İshak, bu cemaattaki adamların birer birer hepsinin söylediklerini yazdı ve onları Halife Me´mun´a gönderdi. Bu zatlar dokuz gün beklediler. Sonra onları çağırdı. İshak İbni İbrahim´in Me´mun´a gön­derdiği mektubun cevabı gelmişti. İşte cevap mektubu şudur:Üçüncü Mektup...

Bismillâhirrafırrianirrahîm.


«Emîr´ül-Mü´mininin göndermiş olduğu emirnameye cevap olarak yazdığın mektup geldi. Kendilerini ehli kıbleden sayan, Müslümanların işlerine ehil olmadıkları halde başa geçmek isteyen bu adamların Kur´an hakkında ne diyeceklerini anlamak için Emîr´ül-Mü´minin, onla­rın imtihanını ve durumlarının tesbitini istemişti.

«Sen de onları anlatıyorsun: Cafer b. fisa ile Abdurrahman b. İshak´ı Emîr´ül-Mü´mininin mektubu gelince çağırmışsın. Keza kendi­lerini fıkıh ehlinden sayan, Hadis okutmaya oturanı ve Medinet´ül-Selâm olan Bağdad´da fetva makamına oturanları da davet etmişsin. Kur´an hakkındaki inançlarını sormuşsun, Allah´ın benzeri, şebihi hak­kında görüşleri, Kur´an hakkındaki ihtilâfları tesbit etmişsin, Kur´an

mahlûktur demeyenleri, Hadis okutmaktan, gizli, aşikâr fetva vermek­ten menetmişsin... Şahitlik yapacaklar da aynı işleme tabidir. Etraftaki kadılara da yazılar gönderip onlardan Emlr´ül-Mü´minin´in çizdiği esasa uyayacaklan bildirilmiş, yazının sonuna imtihana tâbi tutulanların isimleriyle söyledikleri sözler kaydolunmuş. Emîr´ül-Mü´minin anlattık­larının hepsini anladı. Emlr´ül-Mü´minin, Allah´a hamd ve senalar ile, Resulü ve kulu Muhammed Aleyhisselâma saiat ve selâm eder. Allah Teâiadan taatına muvaffak buyurmasını diler, rahmetliler onu iyi niyet sahibi kılmasını, salih işlere ehil kılmasını tazarru ve niyaz eder.

Kendilerine Kur´an hakkındaki görüşlerini sorduğun kimselerin adlarını yazmışsın, Emlr´ül-Mü´minin bunları, kendilerine sorulanları ve onların sözlerini inceledi.

O mağrur Bişr b, Velid´in şebih -benzerlik- hakkındaki sözü, Kur´an mahlûktur dernekten çekinmesi, bu konuda konuşmaktan vaz­geçme hususunda Ernîr´ül-Mü´minine and verdiği yalandır. Nankörlük yapıyor, yalan söylüyor, onunla Ermr´ül-Mü´minin arasında bu konuda ve başka bir hususta böyle bir and asla yapılmamıştır. Onun ıhlas sözünü kullanmasına itibar olunmaz. Kur´an hakkındaki sözünden do­layı onun tevbe ettirilmesi gerekir. Çünkü Emlr´ül-Mü´minin´e göre, Kur´an hakkında onun dediği gibi konuşanın tevbesi lâzımdır. Zira bu söz sarih bir küfürdür; Emlr´ül-Mü´minin´in görüşünce bu şirktir. O küfürü´ılhâdı yüzünden Kur´an´ın mahlûk olduğunu inkâr eden sözün­den tevbe ederse, onun bu durumunu herkese açıkla, eğer bu türlü şirkinde direnirse, küfüre saplanarak, Kur´an´ın mahlûk olduğunu inkâr ederse, o takdirde onun boynunu vur, kellesini Emir´ül-Mü´minin´e yolla, inşaallah. İbrahim b. Mehdide böyle, Bişrl imtihana çektiğin gibi onu da imtihana çek.Çünkü o da Bişr´in dediği gibi dermiş. Emlr´ül-Mü´minin´e onun hakkında çok şeyler ulaştı. Eğer Kur´an mahlûktur derse, onu her tarafa duyur, halini açıkla, yok, bunu demezse onun da boynunu vur, kellesini Emîr´ül-Mü´minin´e gönder, inşaallah.

Alî b, Ebû Mukatil e gelince, ona: Emir´ül-Mü´minin´e: Helal ve haram kılmak senin elindedir, diyen sen değil misin diye sor. Buna benzer daha nice sözleri var, lErrur´ül-Mü´mininin hafızasından onlar

henüz silinmedi.

Zeyyal b.Heysem´ebildir,Anbâr taraflarında iken yiyecek çalan o değil mi? Emlr´ül-Mü´minin Ebul´Abbas´ın şehrinde neler yaptı. Şayet o Selef-i Salih´in asarına uymuş olsa, onların yolundan gitse böyle mi L yapar? İmandan sonra şirke mi sapar.

Ebû Avvam diye tanınan Ahmed b. Yezid, Kur´an hakkında |jben iyi cevap vermem diyor. Ona söyle, o yaşıyla değil ama, aklıyla "henüz bir sabidir, birşey bilmeyen bir cahildir. Eğer Kur´an hakkında iyi konuşamazsa, kötekle te´dip başlayınca öyle bir iyi konuşur ki, bülbül ^ibi Öter, eğer o zaman da konuşmazsa bunun arkasında kılıç oynar, inşaallah.

Ahmed b. Hanbel ve onun hakkında yazdıklarına gelince: Ona İkildir ki, Emîr´ül-Mü´minin onun sözünün ihtiva ettiği mânayı ve bundaki Itutumunu anladı ve bundan onun cahilliğini ve cehlin kötülüğünü öğ-Drendi.

FazI b. Ganime şunu söyfe, Mısır´da iken onun yaptıkları, bir yıldan az bir sürede, ne kadar mal kazandığı Emîr´ül-Mü´rninin´ e gizli değil. Bu konuda Muttalib b. Abdullah ile aralarındaki çekişme malum. Tutumu öyle olan, dünyada dirhem ve dinardan başka bir arzusu olma­yan kimsenin para uğrunda, menfaat için imanını satması çok görüle­mez. Bununla beraber o Ali b. Hışam´e diyeceğini demiş, muhalefet edeceğinde de etmiştir.

Ebû Hassan Ziyâdi ye gelince, ona söyle: islâmda ilk olarak babasından başkasına nisbet edilen oğulluk yapılmış bir soyu var. Bunda Hz. Peygamberin hükmüne aykırı davranıldi. Halbuki onun izin­den gitmek gerekirdi. (Ziyad, Ebû Süfyan´ın gayrı meşru´ çocuğu denir, babası bilinmediğinden tarihte Ziyad İbni Ebih diye geçer.) Ebû Has­san, bu Ziyad´la münasebeti olduğunu inkâr eder, Ebu Ziyad´a her­hangi birşey dolayısıyla nisbet olunduğunu söyler. Ma´ruf Ebû Nasr Tem mâ r, Emîr´ül-Mü´minin bunun aklının kıtlığını, ticaretinin kıtlığına benzetmektedir.

FazI b. Ferhan´a gelince: Ona şunu bildir: O Kur´an hakkında söylediği bu sözterle, Abdurrahman b. İshak´ın tevdi ettiği emanetleri, malları almak sevdasında. Elindeki mallara bunları da katıp çoğaltmaya temah ediyor. Zamanın ilerlemesi, günlerin uzamasıyla buna yol bula­mayacak. Abdurrahman b. İshak´a söyle ki, Allah hayrını vermesin, böylelerine güveniyor. Bu bir nevi şirk kapanıdır, tevhîdden sıyrılmadır. Muhammed b. Hatem, Muhammed b. Nuh ve Ma´ruf Ebû Ma´mer´e bildir ki,on!ar riba yemekle,faizcilikie meşguldürler.Tevhide sıra gelmiyor. Emîr´ül-Mü´minin, onlarla savaşmayı uygun görür. Allah Teâlâ nazil kıldığı kitabında öyleieriyle mücadeleye müsaade eder, onların emsaliyle caiz olunca, onlarla neden olmasın, onlar ribaya bir de şirk katıyorlar. Nasârâ misâli oldular,

Ahmed b. Şucâa söyle, sen onun düne kadar arkadaşısın, onu korudun, Ali b. Hişam´ın malından almasını sağladın. Onun dini, imanı;

dirhem ve dinardır.

Vasıtılı Sa´du´ya haber ver, mevki kapıp başa geçmek hırsıyla bu kadar tasannu gösteren, yapmacık hareketler yapan kimsenin Allah yüzünü kara etsin, o bu Kur´an mahlûk mu imtihanı vaktini fırsat bilip onun sayesinde emeline yaklaşmak istiyor ve ne zaman sorguya çeki­lip mevkiye oturacağını bekliyor.

Sicade´ye de ki, Fıkıh ve Hadis ehlinden dersine oturduğu kimse­lerden, Kur´an mahlûktur diye işitmediğini söylemesi çok garip, o zaman çekirdek saymakla, seccadesini düzeltmekle meşguldü belki, Ali b. Yahya´nın ona verdiği emanetler aklını mı aldı ki, onu tevhîdden şaşırtıyor. Ona tekrar sor bakalim. Yusuf b. Ebû Yusuf, Muhammed b. Hasan ne derlerdi, eğer onları gördü ve derslerinde bulundu ise, söyle­sin. Kavâriri, onun halı belli. Rüşvet ve yapmaca hareketler onun mezhebini ve kötü yolunu açıklamaya yeter. Aklı kıt, dini az. Cafer b. Hasan! onu soruşturmaya çekecektir.

Yahya b. Abdurrahman Omeri, her ne kadar Ömer b. Hattab evlâdından ise de cevabı belli.

Ömer b. Hasan b. Ali b. Asım, eğer selefinden geçmişlerin yolunda olsaydı, bu anlattığın fırkaların yolunu tutmazdı. Öyle anlıyo­rum ki, o henüz bir sabi, daha talinhe muhtaç. Emlr´ül Mü´minin sana Ebû Misheri gönderdi, ona Kur´an hakkında sordu, açık birşey söyle­medi, kem-küm etti, onun üzerine şiddet kullanıp kılıç görünce istemi-yerek ikrar etti. Onu yokla, ikrarında duruyor mu, yoksa döndü mü, eğer ikrarında duruyorsa bunu halka açıkla, ilân et.

Emîr´ül-Mü´minin´e gönderdiğin mektupta adlarını yazdığın kimse­lerden bu şirk kokan sözünden dönmeyen, Errnr´ül-Mü´minin yazdığı kimselerden veyahut burada ismi geçmeyip de Kur´an mahlûk­tur demeyen kimler varsa hepsini bağlı olarak, yanındaki muhafızlarla Emlr´ül-Mü´minin´in karargâhına yolla. Yolda iyi muhafaza edilsinler, Emîr´ül-Mü´minin´in karargâhına gelince orada emin görevlilere teslim olsunlar. Emîr´ül-Mü´minin onları sorguya çekecek. Eğer dediklerinden dönmezler ve tevbe etmezlerse, hepsini kılıçtan geçirecek, inşaallah. Lâkuvvete illâ billah.

Emîr´ül-Mü´minin bu emirnameyi sahil şehrinden Haritati Bendari-yeden yazıyor. verdiği hüküm gereğince, ümid ettiği sevaba nail olup Allah´ın rızasına yaklaşmak emeliyle acele gön­deriyor. Emîr´ül-Mü´minin´den sana gelen emirleri yerine getir. Emîr´ül-Mü´minin´e acele cevap yaz, Haritati Bendariye de neler oluyor bilsin, neler yapıyorlar malumu olsun, inşaallah.Yazılışı: 218 yılı.55- Bu Mes´eleyi Tarih Mizanında Tartmak Gerek;


İşte bu acı olayı dile getiren mektuplar. Ne kadar gereksiz yere, bu tatsız gürültü. Fakat olan olmuş. Fakat şimdi biz, Halife Me´mun´u bu yaptıklarıyla, başbaşa bırakalım mı, lüzumsuz yere bu âlimleri sınava çekip onlara bunca ezâ ve cefâ yapması yanına mı kalacak? Elleri bağlı zincirler içinde bu ulema kafilesini uzun yollara dökmesi, yolda bu zahmete dayanamayıp şehid düşenlerin âhı sorulmayacak mı? tarih bunu olsun yapmayacak mı? Ahmed b. Hanbel, bu uzun yolculuğa ancak vücudunun sağlamlığı, imanının kuvveti, ruhunun azimkârlığı, sabır ve sebatı sayesinde dayanabildi. Me´mun kendi yaptıklarıyla hın­cını alamadı, bu işkencenin sürdürülmesini vasiyet etmeden gitmedi. Onu buna sürükleyen sebep nedir? Bu sarp ve dikenli yola ulemayı sokup onlara eziyet etmekten maksadı ne? Bunun sebeplerini araştırıp öğrenelim, onu haklı gösterecek bir şey varsa, mazur görürüz, yoksa tarih önünde suçlu mevkiinde kalır. Tarih, bu mes´elenin ana hedefi olan Ahmed b. Hanbel´e karşı insaflı davrandı, ona hakkını vererek onu evliyalar...
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı
Müslüman
Anahtar Kelime
*****
Offline Pasif

Mesajlar: 132.039


View Profile
Re: Kur an mahluk mu meselesi ve çektikleri 2
« Posted on: 16 Ocak 2021, 11:06:15 »

 
      uyari
Allah-ın (c.c) Selamı Rahmeti ve Ruhu Revani Nuru Muhammed (a.s.v) Efendimizin şefaati Siz Din Kardeşlerimizin Üzerine Olsun.İlimdünyamıza hoşgeldiniz. Ben din kardeşiniz olarak ilim & bilim sitemizden sınırsız bir şekilde yararlanebilmeniz için sitemize üye olmanızı ve bu 3 günlük dünyada ilimdaş kardeşlerinize sitemize üye olarak destek olmanızı tavsiye ederim. Neden sizde bu ilim feyzinden nasibinizi almayasınız ki ? Haydi din kardeşim sende üye ol !.

giris  kayit
Anahtar Kelimeler: Kur an mahluk mu meselesi ve çektikleri 2 rüya tabiri,Kur an mahluk mu meselesi ve çektikleri 2 mekke canlı, Kur an mahluk mu meselesi ve çektikleri 2 kabe canlı yayın, Kur an mahluk mu meselesi ve çektikleri 2 Üç boyutlu kuran oku Kur an mahluk mu meselesi ve çektikleri 2 kuran ı kerim, Kur an mahluk mu meselesi ve çektikleri 2 peygamber kıssaları,Kur an mahluk mu meselesi ve çektikleri 2 ilitam ders soruları, Kur an mahluk mu meselesi ve çektikleri 2önlisans arapça,
Logged
Sayfa: [1]   Yukarı git
  Yazdır  
 
Gitmek istediğiniz yer:  

TinyPortal v1.0 beta 4 © Bloc
|harita|Site Map|Sitemap|Arşiv|Wap|Wap2|Wap Forum|urllist.txt|XML|urllist.php|Rss|GoogleTagged|
|Sitemap1|Sitema2|Sitemap3|Sitema4|Sitema5|urllist|
Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2009, Simple Machines
islami Theme By Tema Alıntı değildir Renkli Theme tabanı kullanılmıştır burak kardeşime teşekkürler... &