> Forum > ๑۩۞۩๑ Kitap Dünyası - İlim Dünyası Kütüphanesi ๑۩۞۩๑ > Tasavvuf Eserleri > İhya-u Ulumiddin 1-2 > Cumanın Adabı
Sayfa: [1]   Aşağı git
  Yazdır  
Gönderen Konu: Cumanın Adabı  (Okunma Sayısı 635 defa)
30 Ocak 2010, 20:45:47
ღAşkullahღ
Muhabbetullah
Admin
*
Çevrimdışı Çevrimdışı

Cinsiyet: Bay
Mesaj Sayısı: 25.839Site
« : 30 Ocak 2010, 20:45:47 »Sırasıyla Cum´anın Âdâbı

Bunlar on maddede toplanmıştır:

1. Perşembe gününden itibaren kişi cum´aya hazırlanmalıdır. Kalbiyle onu kılmaya hazır olup faziletini karşılanmalıdır. Bunun için de perşembe günü ikindi namazından sonra tesbih, istiğfar ve dua ile meşgul olmalıdır; çünkü bu saat fazilet bakımından cum´a gününde meçhul bırakılan saate denktir.

Seleften bazıları ´Kulların mûtad rızkından başka, Allah Teâlâ´nın bir fazilet ve ikramı vardır ki bunu yalnızca perşembe günü öğleden başlamak üzere cum´a günleri kendisine yalvaran kullarına verir´ demişlerdir.

Cum´a gününde giyeceği elbiseleri perşembe gününden yıkamalı ve tertemiz yapmalıdır. Eğer yanında yoksa cum´a günü sürünmek üzere güzel koku hazırlamalıdır. Sabahın erken saatlerinden itibaren cum´aya mâni meşguliyetleri kalbinden çıkarmalı, perşembeyi cum´aya bağlayan akşam, ertesi gün için oruca niyet etmelidir; çünkü bu günün orucu çok faziletlidir. Ancak bu orucunu ya perşembe veya cumartesi orucuyla birleştirmelidir; çünkü sadece cum´a günü oruç tutmak mekruhtur.

Cum´a akşamını, namaz kılmak ve hatim indirmek sûretiyle ihya etmelidir; çünkü bu akşamın fazileti çoktur. Cum´a gününün fazileti bu gecenin üzerine bina edilmiştir. Bu gecede veya cum´a gününde hanımıyla birleşebilir. Hatta Hz. Peygamber´in ´Kim cum´a namazına sabahın erken saati gidip öncülüğü alır ve üstünü başını güzelce temizleyerek bedenini yıkarsa, Allah ondan razı olsun!´147 sözünü, hanımıyla birleşmek mânâsına hamleden bir grup, kişinin, cum´a gecesi veya cum´a günü namazdan önce hanımı ile birleşmesini müstehab saymışlardır.

Bu bakımdan hadîsin son cümlesini ´Kendisi yıkandığı gibi hanımını da yıkanmaya mecbur ederse´ şeklinde tefsir etmişlerdir. Bir kısım âlimler de ´Hadîsin sonundaki ğassele tabiriyle elbiselerini yıkarsa mânâsı irade olunur´ demişlerdir. Bazı rivayetlerde de bu kelime gasele şeklinde tahfifle okunmuş ve iğteselenin sonuna da licesedihî tâbiri eklenmiştir. İşte cum´ayı karşılama âdâbı bunlardan ibarettir.

Cum´ayı karşılamanın bu âdabına riayet eden kimseler sabahladıkları zaman ´Bu hangi gündür?´ diye gafletlerini izhar eden gafiller zümresinden çıkmış olurlar.

Seleften bazıları "Cum´a günü nasibi en fazla olan kimse cum´a saatini bekleyen ve onu bir gün öncesinden gözetendir. Nasibi en az olan kimse ise, sabahladığı zaman ´Bugün günlerden nedir?´ diye sorandır" demişlerdir. Seleften bazıları cum´a namazını karşılamak için, cum´a gecelerini camide geçirirlerdi.

2. Cum´a günü sabahleyin kalktığında fecirden sonra gusletmelidir. Eğer cum´aya sabahın erken saatlerinde gitmiyorsa yeni temizlenmiş olmak için gideceği zamâna yakın gusletmesi daha iyidir. Cum´a günü yapılan gusül, kuvvetli bir şekilde müstehabdır. Hatta bazı âlimler vacib olduğuna bile kail olmuşlardır.

Nitekim Hz. Peygamberin ´Cum´a guslü, her bâliğ kimseye vâcibdir´ buyurduğu rivayet edilmiştir.148

Nâfi´in İbn Ömer´den rivayet ettiği en meşhur hadîsin hükmü şudur: ´Cum´aya iştirak etmek isteyen herkes yıkansın´.149
Hz. Peygamber şöyle buyurmuştur:

Erkeklerden veya kadınlardan cum´a namazına gidecek olanlar muhakkak yıkansınlar...150

Medinelilerden birbirleriyle tartışan iki kişiden biri diğerine ´Sen cum´a gününde gusletmeyen kimseden daha şerlisin´ derdi.151

Hz. Ömer, camiye hutbe esnasında geldiğini gördüğü Hz. Osman´a ´Bu saatte mi geliyorsun? diyerek cum´a namazına erken gelmemesini kınar. Hz. Osman da şöyle cevap verir: ´Ezanı işittikten sonra da abdest aldım ve ancak çıkıp gelebilecek kadar geri kaldım´. Bunun üzerine Hz. Ömer ´Abdest almak mı? O da ayrı bir suç...

Biliyorsun ki, Hz. Peygamber bize cum´a günlerinde gusül etmemizi emrediyordu...´ buyurur.152

Hz. Osman´ın abdest almasıyla, cum´a gününde gusletmeyi terketmenin caiz olduğu anlaşılmaktadır. Cum´a gününde guslün vâcib olmadığı,

Hz. Peygamber´den rivayet edilen şu hadîsle de sabittir:
Cum´a gününde abdest alan sünnete uymuş ve güzel birşey yapmıştır. Fakat gusletmek daha efdâldir.153

Cum´a gününde cünüplük guslü alan kimse, ikinci bir defa da vücuduna cum´a guslü niyetiyle su dökmelidir. Fazileti elde etmek için bir gusül de kâfidir; yalnız hem cünüplüğün kalkmasına, hem de cum´a sünnetinin yerine getirilmesine niyet etmek şartıyla... Bu durumda cum´a için alınan gusül, cünüplük için alınana dahil olur.

Sahabîlerden biri, gusleden çocuğunun yanına girdiğinde ´Bu guslü cum´a için mi aldın?´ diye sorar. Onun ´Hayır cünüplükten temizlenmek için aldım´ demesi üzerine de ´O halde ikinci bir gusül daha al!´ diyerek, delil olarak da cum´a guslünün her bâliğ müslümana vâcib olduğunu bildiren hadîsi rivayet eder.

Bu sahabî, oğluna, cünüplük için guslederken cum´a guslü için de niyet etmediğinden ikinci bir gusül yapmasını emretmiştir.

´Gusülden gaye, temizliktir. Cünüplükten kurtulmak için gusledilirken bu gayenin hasıl olması muhakkak olduğundan, ikinciye ihtiyaç yoktur´ denilirse, bu fikir de yabana atılacak birşey değildir. Ancak bu fikir şeran ibadet sayılan ve fazileti aranan abdest hususunda da ileri sürülebilir. (Böyle bir ihtimal de bu fikrin çürüklüğünü açığa çıkarır).
Cum´a günü guslettikten sonra abdesti bozulan kimse, sadece abdestini yeniler, guslü iptal olunmuş olmaz. Fakat en iyisi gusülden sonra abdestini bozmamaya dikkat etmesidir.

3. Süslenmelidir. Cum´a gününde süslenmek müstehabdır ve bu da üç şeyle olur:

a) Güzel elbise
b) Temizlik
c) Güzel koku sürünmek

Temizlik

1.Misvak kullanmak
2.Saçını tıraş etmek
3.Tırnakları kesmek ıv. Bıyıkları kısaltmak
Taharet bölümünde sözü edilen diğer temizlikleri de yapmak gerekir.

İbn Mes´ud şöyle demiştir: ´Allah Teâlâ cum´a günü tırnaklarını kesen kimseden hastalığı kaldırır ve ona şifa ihsan eder´.

Güzel Koku

Eğer kişi perşembe veya çarşamba günü hamama gitmişse, cum´a için istenilen temizlik hasıl olmuş demektir. O halde cum´a günü, kötü kokuları ortadan kaldırmak için, yanında bulunan en güzel kokuları sürünmelidir. Bu güzel kokuyu yanında bulunanlara da koklatmaya çalışmalıdır. Erkekler için en uygun koku, keskin, fakat renksiz olan kokudur. Kadınlar için ise, renkli fakat keskin olmayan koku en uygunudur... Bu keyfiyet bu şekilde rivayet edilmiştir.154

İmam Şafiî şöyle buyurmuştur: ´Elbisesini temizleyenin üzüntüsü azalır; güzel koku sürünenin de aklı fazlalaşır´.

Güzel Elbise

Elbiselerin en sevimlisi, beyaz olanıdır; çünkü Allah nezdinde en sevimli elbise, beyaz elbisedir.155

Şöhrete vesile olacak hiçbir elbise giyilmemelidir. Siyah elbise giymek sünnet olmadığı gibi, giyilmesinde de herhangi bir fazilet yoktur. Hatta âlimlerden bir cemaat, siyah elbiseye bakmayı bile kerih görmüşlerdir; çünkü siyah elbise giymek, Hz.Peygamber´den sonra ihdas edilmiş bir bid´attır. Cum´a günü sarık sarmak müstehabdır. Nitekim Vâsile b. Eska´nın rivayet ettiğine göre Hz. Peygamber şöyle buyurmuştur:

Allah Teâlâ ve melekleri cum´a günü sarık saran kimselere salavât´-ı şerife getirirler.156

Hararet bastığı takdirde namazdan önce veya sonra sarığın çıkarılmasında hiçbir beis yoktur. Fakat evinden camiye giderken sarığını yolda çıkarmamalıdır. Namaz vakti gelip çattığında, imam minbere çıkarken ve hutbe okurken sarığı çıkarmamaya dikkat etmelidir.

4. Camiye sabahın erken saatlerinde gitmelidir. Camiye iki veya üç fersah yoldan ve erken saatlerde gitmek müstehabdır. Bu vakit, fecrin doğuşuyla başlar. Cum´a niyetiyle camiye erken gelmenin fazileti büyüktür. Cum´aya gelirken Allah´tan korkmak, mütevazi olmak, namaz vaktine kadar camide itikâfa ve bu gelişiyle Allah´ın dâvet ettiği cum´aya en kısa zamanda icabet etmeye ve O´nun affına ve rızasına koşmaya niyet etmek en uygun harekettir.

Çünkü Hz. Peygamber şöyle buyurmaktadır:
Cum´a namazına günün ilk saatinde giden, bir deveyi kurban etmiş gibi olur. İkinci saatinde giden, bir sığırı, üçüncü saatinde giden sanki boynuzlu bir koçu kurban kesmiştir. Dördüncü saatte gidense bir tavuk, beşinci saatte giden ise, bir yumurta hediye etmiş gibi olur. İmam hutbeye çıkınca defterler dürülür, kalemler kaldırılır ve melekler hutbeyi dinlemek üzere minberin başında toplanırlar. Bu saatten sonra gelenler ancak namazın hakkını vermek için gelmiş olurlar. Bu gibiler için bunun dışında herhangi bir fazilet yoktur.157

Hadîs-i şerifteki birinci saat denilen vakit, fecirden güneşin doğuşuna, ikinci saat ise, güneşin doğuşundan kuşluğa kadar olan zamandır. Üçüncü saat, ayakların yerde toprağın hararetiyle yanmasına; dördüncü ve beşinci saatlerse büyük kuşluktan zevale kadar geçen zamandır. Dördüncü ve beşinci saatlerin faziletleri azdır. Zeval vakti ise, namazın vakti ve hakkıdır. Camiye bu vakitte gelenin herhangi bir fazileti yoktur; yalnızca farzını edâ etmiş olur.

Nitekim Hz. Peygamber şöyle buyurmuştur:
Üç şey vardır ki insanlar bunlardaki fazileti bilselerdi, tıpkı develerin koşusu gibi, onların arkalarına düşerek birbirleriyle yarışırlardı.

a) Ezan,
b) Namazın ilk safı,
c) Sabahın erken saatinde cum´a namazına gitmek.158

Ahmed b. Hanbel (r.a), ´Bu üç şeyin en faziletlisi, sabahın erken saati...
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı
Müslüman
Anahtar Kelime
*****
Offline Pasif

Mesajlar: 132.039


View Profile
Re: Cumanın Adabı
« Posted on: 20 Ekim 2020, 05:32:01 »

 
      uyari
Allah-ın (c.c) Selamı Rahmeti ve Ruhu Revani Nuru Muhammed (a.s.v) Efendimizin şefaati Siz Din Kardeşlerimizin Üzerine Olsun.İlimdünyamıza hoşgeldiniz. Ben din kardeşiniz olarak ilim & bilim sitemizden sınırsız bir şekilde yararlanebilmeniz için sitemize üye olmanızı ve bu 3 günlük dünyada ilimdaş kardeşlerinize sitemize üye olarak destek olmanızı tavsiye ederim. Neden sizde bu ilim feyzinden nasibinizi almayasınız ki ? Haydi din kardeşim sende üye ol !.

giris  kayit
Anahtar Kelimeler: Cumanın Adabı rüya tabiri,Cumanın Adabı mekke canlı, Cumanın Adabı kabe canlı yayın, Cumanın Adabı Üç boyutlu kuran oku Cumanın Adabı kuran ı kerim, Cumanın Adabı peygamber kıssaları,Cumanın Adabı ilitam ders soruları, Cumanın Adabıönlisans arapça,
Logged
Sayfa: [1]   Yukarı git
  Yazdır  
 
Gitmek istediğiniz yer:  

TinyPortal v1.0 beta 4 © Bloc
|harita|Site Map|Sitemap|Arşiv|Wap|Wap2|Wap Forum|urllist.txt|XML|urllist.php|Rss|GoogleTagged|
|Sitemap1|Sitema2|Sitemap3|Sitema4|Sitema5|urllist|
Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2009, Simple Machines
islami Theme By Tema Alıntı değildir Renkli Theme tabanı kullanılmıştır burak kardeşime teşekkürler... &