ilitam ,arapça klavye, ilahiyat, önlisans > Forum > ๑۩۞۩๑ Kitap Dünyası - İlim Dünyası Kütüphanesi ๑۩۞۩๑ > İslam Tarihi Eserleri > Hz.Muhammedin İslam Daveti > Sorumsuzluğu Erdem Kabul Edenler
Sayfa: [1]   Aşağı git
  Yazdır  
Gönderen Konu: Sorumsuzluğu Erdem Kabul Edenler  (Okunma Sayısı 674 defa)
01 Ağustos 2011, 11:14:28
Ekvan
Varlıklar, alemler, dünyalar. (Evren).
Tecrübeli Üyeler
*
Çevrimdışı Çevrimdışı

Cinsiyet: Bayan
Mesaj Sayısı: 19.233


« : 01 Ağustos 2011, 11:14:28 »Sorumsuzluğu Erdem Kabul Edenler


Sorumsuzluk, Cahiliye dönemi Arab'ının en temel özelliğiydi. Bu nedenle İbn Haldun, cahiliye dönemi Araplarını 'çöllerde dolaşan, vahşi hayvanların tabiatında kaba kılıklı, gururlu, himmetleri büyük, başkanlık veya baş olmak için birbirleriyle yanşan ve çekişen bir kavim [271] biçiminde tanımlamıştır. Onlar, mensup oldukları coğrafyanın sık değişen özellikleri ve sınırsızlığı nedeniyle hoyratça, sorumsuz ve başıboş bir hayat tarzını kendilerine ilke edinmişlerdi. Çöl şartlarında tabiata kar­şı her an verilen mücadele, müsamahayı tanımayan, boyun eğmeyi aşağılanma ka­bul eden bir kişiliğin oluşumuna ve bunun gelenekselleşerek süreklilik kazanma­sına neden olmuştu. Söz konusu geleneğe göre bireysel ve sosyal 'şeref in anlamı­nı oluşturan boyun eğmemek, kendim serbest hissetmek, sınır ve ölçü tanımamak yaşantının olması gereken özelliklerini teşkil etmeliydi. Böyle de olmuştu. Çöl or­tamının zorluklarıyla baş edebilmenin etkisiyle gurur, büyük zorlukların üstesin­den gelebilmenin değişmez şartı olarak hoşgörüsüzlük, her türlü şarta ve zorlama­ya karşı itaatsizlik gibi bir dizi özellik Arap kişiliğinin temel özellikleri olmuştu. Onlar, tabiat ile kişilik arasında doğrudan etkileşimin en tipik örneklerini teşkil ediyorlardı. Cahiliye Arapları için özellikle itaatsizlik ve boyun eğmeme önemli bir özellik, bir erdem olarak anlam kazanıyordu. Sadece kendilerinin belirlediği şartlarla (esaslarla/ilkelerle) yaşamayı normal, başkasına itaati en büyük 'şerefsiz­lik kabul eden bir anlayış Arap kişiliğinin en karakteristik Özelliği haline gelmiş­ti. Bütün bunların sonucu olarak da, başkasına karşı sorumluluk hissine sahip olunmayan bir yaşantı tarzını sürdürüyorlardı. Herkes için önemli olan Öncelikle kendisiydi; kendisini takiben de ailesiydi, soyuydu, kabilesiydi. Başkalarını dikka­te almak, başkasına acımak, Arap karakterinin tanımadığı, bilmediği bir duyguy­du, temel bir özellikti. Bu nedenledir ki, Kur'an birçok ayetinde İslâm davetine muhatap olan risâlet çağının insanlarının bu sorumsuzluk duygusuna doğrudan veya dolaylı bir şekilde değinmiştir.[272]

Cahiliye Araplarındaki sorumsuzluk duygusu, sonunda hesabı verilmeyecek bir hayat anlayışına sahip olmaya yol açmıştı. Dünya hayatının boş olduğu, insa­nın bu anlamsız dünyada anlamlı bir şeyler yapmasının, ancak sorumsuzluğa da­yalı bir yaşantı ile mümkün olabileceği inancı Cahiliye düşünce ve yaşantı tarzın­da önemli bir bakış açısı haline gelmişti. 'Bu hayatın sonu vardır ve o sonun sonra­sı yoktur' anlayışı yaşantının bütün alanlarında hakim özellik olmuş ve diğer olumsuzlukları doğurmuştu. Bununla ilgili olarak Cahiliye devri şairi el-Muhab-bel'in karısı, müsrifliği nedeniyle kocasına sitem ederek 'Şüphesiz zenginlik ebedî hayattır ve yoksulluk insanın günlerini kısaltır' demesi, Cahiliye insanının hayata bakış tarzını ve sahip olduğu sorumsuzluğun kaynağını göstermesi açısından önemli bir örnektir.

Gerçi, birbirlerine oranla çok farklı şeylere inanan, farklı inanç mensuplarının bir arada yaşadığı Arap toplumunda ve özellikle de Mekke'de bazı kimselerin ölümden sonra dirilmekten bahsetmeleri, müşriklerin tepkilerine neden olmaya­bilir ve hatta zevk ve safalarını sınırlı dünya hayatının ötesine de taşıma arzusuy­la ilgi bile gösterebilirlerdi. Fakat böyle olmadı. Çünkü İslâm, ahiret inancım salt bir inanç unsuru olarak sunmuyordu. Diğer inanç unsurlarında da olduğu gibi bu inancı da hayatın merkezine koyuyor, hayatın her şeyini etkileyecek bir konuma yerleştiriyordu. Ahiret inancı demek, sorumluluk demekti; ahiret inancı demek, hesaba çekilmek demekti. Kur'an için ahiret hayatı her ne kadar süre ve mekân olarak ölüm sonrasında tekrar dirilmeyle/kıyametle başlıyorsa da esasen nitelik olarak şimdiden başlıyordu. Şu ayet bunu ifade eden ayetlerden birisiydi: 'Eksik ölçüp noksan yapan hilekârlara yazıklar olsun! Onlar insanlardan alırken ölçüp tart­tıklarında tam, onlara vermek için ölçüp tarttıklarında ise eksik ölçer ve tartarlar. Onlar düşünmezler mi ki, tekrar diriltilecekler! Büyük bir günde. Öyle bir gün ki, insanlar o günde âlemlerin Rabbinin huzurunda divan duracaklardır. Doğrusu günah­kârların yazısı, muhakkak Sicân'de olmaktır. Siccîn nedir, bilir misin? (O) Amelle­rin sayılıp yazıldığı bir küaptır.O gün vay haline yalancıların! Ki onlar, ceza günü­nü yalan sayarlar. Onu ancak hükümleri çiğneyen ve günaha dalan kimseler yalan­lar.[273] Bu ve benzeri ayetlerde açıkça ifade ediliyordu ki, yaşa­nan şu an ve takip eden zamanlar ahireti inşa etmektedir. Yaşanan şu an ve yaşa­nacakların niteliği ahiretin niteliğini belirlemektedir. Müşriklerin ve elbette ki Özellikle zengin, şımarık eşrafın alışageldikleri sorumsuz, başıbozuk hayat tarzla­rını değiştirmek gibi bir niyetleri yoktu. Onlar bu hayat tarzının kendileri için olumsuz bir karşılığa neden olacağını bilmek veya duymak istemiyorlardı. Bu yönde bir bilince sahip olmak işlerine gelmiyordu; zira gidişatlarından memnun­dular; her şeyiyle ölçülerini kendileri tarafından belirlendiği bir hayatı yaşıyorlar­dı; ezilenler, sömürülenler, aç kalanlar, mağdur edilenler, güçsüzler, yoksullar, çaresizler... ise başkalarıydı.

Tüm bunlar dikkate alındığında özellikle Mekke eşrafı islâm'ı kabul edemez­di. Çünkü İslâm Allah'ın vahyettiği ilâhi bilgiye göre inanıp, Allah'ın hükümleri­ne göre yaşanması gerektiğim ilan ediyordu, insanı sorumluluk sahibi olmaya ça­ğırıyordu. Birçok ayetin konusu insanın sorumluluğuyla ilgiliydi. Şu ayetler ise bunun örneklerinden sadece bazılarıydı: 'insan, kendisinin başıboş bırakılacağını mı sanıyor! [274] 'Sizi sadece boş yere yarattığımızı ve sizin hakikaten huzurumuza geri getirilmeyeceğinizi mi sandınız? [275] 'Her nefis, kazandığına karşılık bir rehindir.[276] Gerçekten de insan, ancak ça­lıştığım elde eder. [277] Ayrıca yine birçok ayette 'taat' (itaat), 'kunut' (te­vazu içerisinde itaat), 'huşu' (tevazu içerisinde teslimiyet), 'tadarru' (kendini Allah karşısında küçültme) içinde olmak emrediliyordu. Bu ise, bilhassa Mekke eşrafı için, sürdürdükleri sorumsuz hayat tarzlarını terk edip, Allah'ın tayin ettiği so­rumluluklara göre yaşamaları gerektiğini ilandan başkası değildi. Onlar, elbette ki Allah'ın varlığına inanıyor, evrendeki otoritesini kabul ediyorlardı. Ancak Allah bile olsa, yaşantılarına hiç kimsenin müdahale etmesini istemiyorlardı. Hayatları­nın hesabını vermek istemiyorlardı. 'Ben özgürüm ve özgürlüğüme kimseyi dokun­durmam' diyorlardı. Zira, o bazılarının 'özgürlüğü' sorumsuzluklarının meşruluğu­nu sağlıyordu. Bu sayede insanlar üzerinde sultalarını istedikleri gibi kurabiliyor­lardı.


[271] İbn Haldun, Mukaddime, 1/384, 386.

[272] Ahirete inanmayanlar hâlâ: 'Bu dünyadaki hayatımızdan başka bir şey yoktur, yaşarız, ölürüz. Bizi ancak zaman yok eder" derler. Fakat onların bu hususta gerçek bir bilgi­leri yoktur, onlar sadece zanna kapılmışlardır.' (Casiye, 45:24) inançsızlardan bir kısmı dediier ki; 'Bu dünyadaki hayatın ötesinde başka bîr şey yok­tur, öldükten sonra da dirümeyeceğiz' (En'am, 6:29)

içlerinden bir uyarıcının gelmesine şaştılar. O Allah'tan gelen gerçekleri örtbas edenler: 'Bu ne tuhaf şey!' dediler. 'Ölüp bir yığın toprak olduktan sonra mı tekrar diri­leceğiz? Bu gerçekleşmesi mümkün ve muhtemel olmayan bir dönüştür.' (Kâf, 50:2,3)

[273] Mutajjijin, 83:1-12

[274] Kıyamet, 75:36

[275] Mu'minun, 23:115

[276] Müddesir, 74:38

[277] Necm, 53:39


[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı
Müslüman
Anahtar Kelime
*****
Offline Pasif

Mesajlar: 132.038


View Profile
Re: Sorumsuzluğu Erdem Kabul Edenler
« Posted on: 04 Temmuz 2020, 20:35:36 »

 
      uyari
Allah-ın (c.c) Selamı Rahmeti ve Ruhu Revani Nuru Muhammed (a.s.v) Efendimizin şefaati Siz Din Kardeşlerimizin Üzerine Olsun.İlimdünyamıza hoşgeldiniz. Ben din kardeşiniz olarak ilim & bilim sitemizden sınırsız bir şekilde yararlanebilmeniz için sitemize üye olmanızı ve bu 3 günlük dünyada ilimdaş kardeşlerinize sitemize üye olarak destek olmanızı tavsiye ederim. Neden sizde bu ilim feyzinden nasibinizi almayasınız ki ? Haydi din kardeşim sende üye ol !.

giris  kayit
Anahtar Kelimeler: Sorumsuzluğu Erdem Kabul Edenler rüya tabiri,Sorumsuzluğu Erdem Kabul Edenler mekke canlı, Sorumsuzluğu Erdem Kabul Edenler kabe canlı yayın, Sorumsuzluğu Erdem Kabul Edenler Üç boyutlu kuran oku Sorumsuzluğu Erdem Kabul Edenler kuran ı kerim, Sorumsuzluğu Erdem Kabul Edenler peygamber kıssaları,Sorumsuzluğu Erdem Kabul Edenler ilitam ders soruları, Sorumsuzluğu Erdem Kabul Edenlerönlisans arapça,
Logged
Sayfa: [1]   Yukarı git
  Yazdır  
 
Gitmek istediğiniz yer:  

TinyPortal v1.0 beta 4 © Bloc
|harita|Site Map|Sitemap|Arşiv|Wap|Wap2|Wap Forum|urllist.txt|XML|urllist.php|Rss|GoogleTagged|
|Sitemap1|Sitema2|Sitemap3|Sitema4|Sitema5|urllist|
Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2009, Simple Machines
islami Theme By Tema Alıntı değildir Renkli Theme tabanı kullanılmıştır burak kardeşime teşekkürler... &