ilitam ,arapça klavye, ilahiyat, önlisans > Forum > ๑۩۞۩๑ Kitap Dünyası - İlim Dünyası Kütüphanesi ๑۩۞۩๑ > İslam Fıkhı Eseleri > Hanımlar İlmihali > Kadının itaatsizliği ve çözümleri
Sayfa: [1]   Aşağı git
  Yazdır  
Gönderen Konu: Kadının itaatsizliği ve çözümleri  (Okunma Sayısı 49329 defa)
14 Kasım 2010, 18:49:50
Safiye Gül

Çevrimdışı Çevrimdışı

Mesaj Sayısı: 15.436


« : 14 Kasım 2010, 18:49:50 »Nuşûz/Kadının İtaatsizliği Ve Çözümleri


Kadının itaatsizliği, Kuranı Kerîm'de 'nuşûz' olarak isimlendi­rilmiştir. Nuşûz'un kelime anlamı, yüksek mekân demektir. Terim aniamı ise, Allah'ın İtaati farz kıldığı konularda kadının kocasına itaat etmemesidir. Bu haramdır; itaatsizliğin hükmü haramdır. Çünkü Yüce Allah, yapılan nasihate rağmen itaatsizliğinden vaz­geçmeyen kadına ceza verilmesini emretmiştir. Allah Teâlâ'nın bir konuda ceza verilmesini emretmesi ise, o konunun yapılma­sının haram, terkinin vacip olduğunu ifade eder. Nitekim Yüce Allah şöyle buyurmuştur; 'Baş kaldırmasından endişe ettiğiniz kadınlara öğüt verin, onları yataklarda yalnız bırakın ve (bun­larla yola gelmezse hafifçe) dövün. Eğer size itaat ederlerse artık onların aleyhine başka bir yol aramayın; çünkü Allah yücedir.[675]

 
İtaatsizliğin Çözümleri:
 

Bir kadında dik kafalılık ve itaatsizlik emareleri görülmesi: Sürekli isteksiz davranması, nezaket ve güler yüzlülüğü terk et­mesi, asık surat ve huzursuz hareketlerde bulunması, kırıcı ve sert konuşması, kocası yatağına çağırdığında ağırdan alması, isteksiz tavırlarda bulunması gibi.

Bir kadında dik kafalılık ve itaatsizliğin açıktan görülmesi: Kocasıyla yatmaktan imtina etmesi, kocasından izinsiz dışarı çık­ması, kocasıyla birlikte yolculuk etmek istememesi gibi.

Her iki durumda da, âyet-İ kerîme'de belirtilen metot ve sı­raya uygun olarak yapılması gerekenler şunlardır;

1. Vaaz ve nasihatte bulunmak: Nazik ve kibar bir üslup ile nasihat edilmeli, Allah Teâlâ'nın, kocaya meşru isteklerinde itaati vacip kıldığı hatırlatılmalı, sâliha ve iffetli kadınlardan ola­rak, kocasına itaat etmesi ve sevap kazanması teşvik edilmeli, itaatsizliğine devam etmesi durumunda Allah'ın azabıyla korku-tulmalıdır. Bütün bu nasihat ve güzel sözlerden sonra da halini değiştirmezse, yatağı ayırmalı, bu da fayda etmezse, (kibir ve inadının kırıimasi için hafifçe) dövülmelidir. Bazı hanımlar güzel söz ve nasihatlerle inat ve kibirlerinden dönebilmekte ve itaatkâr olabilmektedirler. Bu durumda küs kalmak ve dayak atmak asla caiz değildir. Çünkü Yüce Allah; 'Eğer size itaat ederlerse, onla­rın aleyhine yol aramayınız [676] buyurmuştur.

Güzel söz ve nasihatin fayda vermemesi durumunda ikinci çare uygulanmalıdır.

2. Yatağını ayırmak:

Yüce Allah; '...Onları yataklarda yalnız bırakın.[677] buyur­muştur. İtaat etmesini sağlamak için, geceleri yatakları ayırmak ve cinse! ilişkiye girmemek suretiyle, onu ayrılıkla korkutmaktır. Böylelikle ayrılığa dayanamayıp itaatkâr olması beklenir. Bun­dan sonuç alınırsa ne âlâ! Alınamazsa ayrı yatma süresi uzatılır.

Alimler, yatağı ayırmanın keyfiyeti hakkında farklı görüşler ileri sürmüşlerdir. Bu görüşleri şöylece Özetlemek mümkündür;

I. Erkeğin yatağını ayırması, cinsel ilişkide bulunmamasıdır.

II. Cinsel ilişkide bulunur, aynı yatakta yatar ama hiç konuş­maz. Çünkü cinsel ilişki ve aynı yatakta kalmak, eşler arasında ortak haktır. Zarar vererek edeplendirmek olmaz.

III. Erkek arzuladığında cinsel ilişkiye girer ama hanımının cinsel arzusunun kabardığı ve kocasına ihtiyaç duyduğu zaman­larda onunla ilişkiye girmez. Çünkü bu ceza, kadının edeplendi-rilmesi içindir, erkeğin edeplendirilmesi için değildir.

Yatağı ayırma konusunda sağlıklı olan, hanımına etkileyeceğini ve onu caydıracağını düşündüğü tarzda erkeğin davranma­sıdır. Erkek ancak evin içerisinde yatağını ayırabilir. Evin dışında kalamaz. Çünkü Peygamberimiz {sallaliâhu aleyhi ve sellem), Muâviye el-Kuşeyrî'ye,'.. .Evin dışında yatağını ayıramazsın.[678] buyurmuştur. Çünkü yaşanan hoşnutsuzluğu, yabancıların fark etmemesi gerekir. Şayet erkeğin yatağını ayırması, yabancıların gözü önünde olursa, bu kadına ihanet sayılır ve sorunun daha da büyümesine neden olur. Kadını daha da dik başlı davranmaya ve inada iter. Buna dikkat edilmesi, eşler arasında anlaşmanın sağlanmasına katkı sağlar. Fakat erkek, yatağını evin dışına ayır­ma hususunda serî bir maslahat görürse, bunu yapabilir. Nitekim Peygamberimiz (sallaliâhu aleyhi ve sellem) bir ay hanımların­dan ayrı kalmıştır. Çocukların olumsuz etkilenmemeleri için, eşler yatağı ayırma ve benzeri durumları, çocuklara fark ettirmemeli­dirler.

 
Yatağı Ayırmada Süre:
 

Erkek, hanımı kendisine itaatkâr davranmaya başlayıncaya kadar yatağını ayırabilir. Alimlerin çoğunluğu, Hanefî, Şafiî ve Hanbelî âlimler bu görüştedir. Konuyla ilgili âyette herhangi bir sürenin belirtilmemiş olmasını bu âlimler delil kabul etmişlerdir. Çünkü mutlak/genel olarak zikredilen bir konu, onu sınırlandıra­cak bir delil bulunmadığı sürece olduğu hal üzere kalır.

Bu konuyu, îlâ konusuna kıyas ederek süre belirtenlerin her­hangi bir delilleri yoktur. Nitekim kadının itaatsizliği durumunda yatağı ayırma, onu itaatsizliğinden vazgeçirmek, edeplendirmek amacıyladır, ilâ ise, kadının herhangi bir itaatsizliği olmadığı du­rumlarda yapılabilir. Bu nedenle îîâ'nın dört aydan fazla olması meşru kılınmamıştır. Aksi halde kadına zulme dönüşürdü. Ayrıca îlâ, bir yemindir; oysa yatak ayırma konusu böyle değildir.

 

Hatırlatma:
 

Bu hükmü, kişi itaatsizlik yapan hanımıyla konuşmayarak uygulayabilir. Bu konuda âlimler ittifak etmiştir. Ancak konuş­mayarak küs kalabileceği süre hakkında farklı görüşler ileri sür­müşlerdir. Âlimlerin çoğunluğu, kadın itaatsizliğini sürdürse bile erkeğin üç günden fazla küs kalamayacağı görüşündedir. Pey­gamberimiz (sallaliâhu aleyhi ve sellem)'in; 'Bir Müslüman kar­deşiyle üç günden fazla küs kalamaz [679] buyruğunu bu konuda delil almışlardır.

Bu konuda şöyle denilebilir; 'Üç gün konuşmamak bir fay­da sağlamıyorsa, daha fazla süre konuşmamak da bir fayda ge­tirmez. Çünkü bunun etkisi, yatağı ayırmanın etkisinden daha azdır.[680]

Bazı Şafiî âlimler, 'hanımını inadından ve itaatsizliğinden vazgeçirmek ve onu edeplendirmek için kişi, hanımıyla üç gün­den fazla küs kalabilir' demişlerdir. Bu konuda, Peygamberimiz {sallaliâhu aleyhi ve sellem)'in cihada katılmayıp geride kalan üç sahabeye uyguladığı konuşmama cezasını delil göstermişler­dir.[681]

Tabiatında bulunan aykırılıktan ve huysuzluğundan dolayı ne sözün, ne de tavır uygulamanın yarar sağlamadığı bir kadına uygulanacak üçüncü yöntem 'dayaktır'.

3. Dayak: Erkeğin, itaatsizlikte inat eden hanımını, nasihat etmesi ve küs kalmasının kalmanın yarar sağlamaması durumun­da, belirli şartlara uygun olarak dövmesi caizdir. Dayakta dikkat edilmesi gereken şartlar şunlardır;

I. Dayak şiddetli olmamalıdır: Vücutta yaralanmalara, şiş­melere ve morarmaya yol açmayacak ölçüde olmalıdır. Kurân-ı Kerîm'de belirtilen 'dayak', hafifçe olması şartıyladır.[682] Pey­gamberimiz (sallaliâhu aleyhi ve sellem) de buna dikkat çekmiş ve erkeklere hanımlarına karşı iyi ve merhametli davranmalarını emretmiştir.

Amr b. Ahvas (radiyallâhu anh) anlatıyor; 'Dikkat edin ka­dınlara karşı iyi davranmanızı tavsiye ederim, onlar sizin yardım-cılannızdır. Onlar üzerinde daha fazlasına sahip değilsiniz. Ancak apaçık çirkin-fahiş bir şey yaparlarsa, o zaman onları yataklarında yalnız bırakın ve aşın ve şiddetli olmamak şartıyla onları (hafif­çe) dövün. Size itaat ettikleri takdirde bahaneler arayarak onlara sıkıntı vermeyin. Dikkat edin sizin kadınlarınız üzerinde hakla­rınız olduğu gibi onların da sizin üzerinizde hakları vardır. Sizin kadınlarınız üzerindeki hakkınız: Sevmediğiniz kimseleri evinize sokmamaları ve hoşlanmadığınız kimselerle konuşmamalarıdır. Dikkat edin sizin üzerinizde onların hakkı ise: Yedirmek ve giy­dirmek konusunda onlara iyi dauranmanızdır.[683]

Dayaktan maksat, edeplendirmektir; zarar vermek değildir. Kadının inadını kırmaktır, kemiklerini kırmak değildir.

2. On defadan fazla vurulmaması.

Nitekim Peygamberimiz (sailallâhu aleyhi ve sellem), 'Alla­h'ın had cezaları dışında, hiç kimseye on kamçıdan fazla vurulmaz  [684]

Bu Hanbeli mezhebinin görüşüdür.[685]

3. Yüze ve zarar verici yerlere vurulmaması.

Peygamberimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem);  Yüze vurma, kötü söz söyleme ue evin dışında (onu) terk etme [686] Yüze vurmayın ve çirkin sözler söylemeyin.[687] 'Köle döver gibi, hiçbiriniz hanımım dövmesin! [688] buyurmuştur.

Hanımını zarar verecek şekilde döven kişi cânî hükmündedir. Bu durumda kadının boşanma ve kısas talep etme hakkı vardır.

4. Dayak sonucu, kadının itaatsizlikten vazgeçeceği kana­atinde olunması: Çünkü dayak, ıslah ve düzeltmek amacıyla meşru kılınmıştır. Dayağın hiçbir fayda vermeyeceğinin bilinmesi durumunda, dayak caiz değildir.

5. Kadın itaatsizlikten vazgeçmesi durumunda dayak kalkar. Çünkü Yüce Allah; 'Eğer size itaat ederlerse artık onların aleyhi­ne bir yol aramayınız' buyurmuştur.[675] Nisa, 34.

[676] Nisa, 34.

[677] Nisa, 34.

[678] Ebû DâvÛd, 2142; İbn Mâce, 1850. Hasen rivayettir.

[679] Buhârî, 6065; Müslim, 2560.

[680] Ahkâmu'l-Muâşarati'z-Zeuciyye, 292.

[681] Buhârî, 4418; Müslim, 2769.

[682] Bkz. Nisa, 34

[683] Tirmîzî, 1163; Ibn Mâce, 1851; Hasen-sahih rivayettir.

[684] Buhârî, 6850; Mü...
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı
Müslüman
Anahtar Kelime
*****
Offline Pasif

Mesajlar: 132.038


View Profile
Re: Kadının itaatsizliği ve çözümleri
« Posted on: 06 Haziran 2020, 17:26:39 »

 
      uyari
Allah-ın (c.c) Selamı Rahmeti ve Ruhu Revani Nuru Muhammed (a.s.v) Efendimizin şefaati Siz Din Kardeşlerimizin Üzerine Olsun.İlimdünyamıza hoşgeldiniz. Ben din kardeşiniz olarak ilim & bilim sitemizden sınırsız bir şekilde yararlanebilmeniz için sitemize üye olmanızı ve bu 3 günlük dünyada ilimdaş kardeşlerinize sitemize üye olarak destek olmanızı tavsiye ederim. Neden sizde bu ilim feyzinden nasibinizi almayasınız ki ? Haydi din kardeşim sende üye ol !.

giris  kayit
Anahtar Kelimeler: Kadının itaatsizliği ve çözümleri rüya tabiri,Kadının itaatsizliği ve çözümleri mekke canlı, Kadının itaatsizliği ve çözümleri kabe canlı yayın, Kadının itaatsizliği ve çözümleri Üç boyutlu kuran oku Kadının itaatsizliği ve çözümleri kuran ı kerim, Kadının itaatsizliği ve çözümleri peygamber kıssaları,Kadının itaatsizliği ve çözümleri ilitam ders soruları, Kadının itaatsizliği ve çözümleriönlisans arapça,
Logged
29 Aralık 2014, 15:39:06
Rüveyha
Forum Görevlisi
*
Çevrimdışı Çevrimdışı

Cinsiyet: Bayan
Mesaj Sayısı: 6.764


« Yanıtla #1 : 29 Aralık 2014, 15:39:06 »

Esselamu Aleyküm ve rahmetullah. Mevlam eşlerimize karşı itaatsiz, dikbaşlı eylemesin inşaAllah.Islama yakışır, Saliha hanımlardan olmak duasıyla. .Mevlam razı olsun.
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı
24 Mart 2015, 23:35:46
Ceren
Görevli Sorumlusu
*
Çevrimdışı Çevrimdışı

Mesaj Sayısı: 26.060


« Yanıtla #2 : 24 Mart 2015, 23:35:46 »

Aelykümselam.Rabbim razı olsun paylaşımdan kardeşim.Bir erkek karısının itaatsizliğini düzeltmek için.ilk olarak onu uyarmalı.Sonra yatağını ayırmalı.Kadın hala devam ediyorsa şiddetli olmamak şartı ile dayak atmalıdır.
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı
Sayfa: [1]   Yukarı git
  Yazdır  
 
Gitmek istediğiniz yer:  

TinyPortal v1.0 beta 4 © Bloc
|harita|Site Map|Sitemap|Arşiv|Wap|Wap2|Wap Forum|urllist.txt|XML|urllist.php|Rss|GoogleTagged|
|Sitemap1|Sitema2|Sitemap3|Sitema4|Sitema5|urllist|
Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2009, Simple Machines
islami Theme By Tema Alıntı değildir Renkli Theme tabanı kullanılmıştır burak kardeşime teşekkürler... &