> Forum > ๑۩۞۩๑ İslami İlimler Dunyası ๑۩۞۩๑ > Biyoğrafi Dünyası > Erkek Sahabeler > Abdullah Bin Ömer (r.a)
Sayfa: [1]   Aşağı git
  Yazdır  
Gönderen Konu: Abdullah Bin Ömer (r.a)  (Okunma Sayısı 2287 defa)
04 Mart 2009, 23:39:07
ღAşkullahღ
Muhabbetullah
Admin
*
Çevrimdışı Çevrimdışı

Cinsiyet: Bay
Mesaj Sayısı: 25.839Site
« : 04 Mart 2009, 23:39:07 »  Abdullahbin Ömer hazretleri, Eshâb-ı kirâmın büyüklerinden olup, dört büyük halîfedenHz. Ömer’in oğludur. İlk îmâna gelenlerdendir. Babası îmân ile şereflenince,o da küçük yaşta Müslüman oldu.

Küçük yaştan beri Peygamber efendimizle beraber bulundu. Bunun için Eshâb-ıkirâm içinde en çok hadîs-i şerîf nakledenlerden oldu.

Ayrıca, yaratılış olarak üstün hâllere sahip olduğundan ve Resûlullahınhizmeti ile şereflenip, uzun zaman sohbetlerinde bulunduğundan, bütünilimlerde mâhir oldu.

Çok cömert idi

Harâm ve şüphelilerden sakınmakta, dünyaya düşkün olmamakta örnek durumdaydı.Her işte çok araştırıcı, inceleyici ve dikkatliydi. Çok cömert olup, ikrâmetmeyi çok severdi. Akşam yemeklerini, yalnız yediği hiç vâki değildi.Mutlaka misâfir arar bulurdu.

Bir gün Abdullah bin Ömer hazretlerine, bin dirhem para ile kıymetli birkaftan hediye getirilmişti. Dostlarından birisi ertesi gün, onu, çarşıdahayvanına veresiye yem alırken görünce şaşırdı. Evine gidip sordu:

- Dün Abdullah bin Ömer’e bin dirhem para ile kıymetli bir kaftan gelmemişmiydi?

- Evet gelmişti.

- Fakat bugün onu veresiye alış-veriş yaparken gördüm.

- Doğrudur. Hediyeleri aldığı gün, kaftanı omuzuna alıp, çarşıyaçıktı. Dönüşünde ne kaftan ne de paralar vardı. İhtiyacı olanlara hepsinidağıtmış.

Gençliğinde bir rü’yâ gördü. Rü’yâsında ipek bir kumaş parçasının üzerinebinerek uçuyor, Cennetteki istediği yerlere konuyordu. Bu sırada birileri onuCehenneme götürmek istedi.

Hemen karşısına bir melek çıkıp, “Korkma!” dedi. Sonra alıp tekrar Cennetegötürdü.

Hz. Hafsa, onun bu rü’yâsını Resûlullaha anlatınca, Peygamber efendimizbuyurdu ki:

- Abdullah ne iyi insandır. Keşke geceleri de namaz kılsa!

O zamandan sonra gece namazını hiç bırakmadı.

Allahtan korkmak

Allahtan başka kimseden korkmazdı. Bir gün yolculuğa çıktı. Yolda karşılarınabir aslan çıkınca, arkadaşları korkup ne yapacaklarını şaşırdılar. Okorkusuzca aslanın yanına yaklaşıp, kulağına dedi ki:

- Resûlullahtan işittim. “İnsanoğlu Allahtan başkasından korkmazsa,hiçbir şeyi ona musallat etmez” buyurdu. Yoldan çekil de yolumuzadevam edelim.

Aslan sessizce oradan uzaklaştı.

Acıkmayınca yemez, yediğinde de çok az yerdi. Nitekim Irak’tan ziyâretinegelen bir dostu, kendisine hediye olarak bir ilâç getirerek dedi ki:

- Bu iyi bir ilâçtır. Sana, Irak’tan getirdim.

- Bu ilâç neye yarar?

- Hazımsızlığa iyi gelir.

- O zaman, sen bu ilâcı başkasına ver!

- Niçin?

- Çünkü, ben ömrümde hiç karnım doyana kadar yemek yemedim. Bundansonra da yemiyeceğim için bende hazımsızlık olmaz.

Bir gün Abdullah bin Ömer hazretlerinin devesi kayboldu. Çok aradı, bulamadı.“Alana helâl olsun!” deyip mescide girdi. Sonra birisi gelip dedi ki:

- Deven filân kimsede.

Mescidden çıkıp giderken, hatırladı. “Ben onu alana hediye etmiştim” deyiptekrar mescide döndü.

Allah için sev!

Peygamber efendimiz bir nasîhatinde, Abdullah bin Ömer hazretlerine buyurduki:

- Allah için sev, Allah için darıl, Allah için anlaş! Velîlikmertebesine ancak böyle kavuşabilirsin! Bu minvâl üzere olmıyan kişi, namazıve orucu çok olsa bile, îmânın tadını alamaz.

Yâ Abdullah, sabaha çıktığın zaman akşam için kendini kaygılandırma!Akşama çıktığın zaman sabah için kendini kaygılandırma! Sağlığında hastalığınve hayatında ölüm için tedbîr al!

Abdullah bin Ömer hazretleri, harâmdan çok korkardı. Bunun için, sık sıkbuyururdu ki:

- Kambur oluncaya kadar namaz kılsanız ve kıl gibi oluncaya kadar oruçtutsanız, harâmdan kaçmadıkça bunların va’dedilen mükâfâtına kavuşamazsınız!

Birisi, Abdullah bin Ömer hazretlerine, “Allah için, seni çok seviyorum”deyince buyurdu ki:

- Ben de Allah için, seni hiç sevmiyorum. Çünkü sen, ezânı tegannîederek, şarkı söyler gibi okuyorsun.

Tâbiînin büyüklerinden Nâfi’ buyurdu ki:

“Ben henüz çocuk iken Abdullah bin Ömer ile beraber gidiyorduk. Ney sesiişittik. Hz. Abdullah, kulaklarını parmakları ile kapadı. Oradan hızlauzaklaştık. Bir müddet sonra bana dedi ki:

- Ney sesi daha işitiliyor mu?

- Hayır işitilmiyor.

Ancak ondan sonra parmaklarını kulaklarından ayırdı.”

Hiç kimseyanmasın!

Resûlullah efendimiz, Abdullah bin Ömer’i çok severdi. Nitekim bir gün Hz.Abdullah, Resûlullahın huzûrlarına gelmişti. Resûlullah efendimiz ona çokiltifât edip, (Kıyâmet günü herkesin berâtı [kurtuluşvesîkası] her işi ölçüldükten sonra verilir. Abdullah’ın berâtı ise,dünyada verilmiştir) buyurarak onu medh ve senâ buyurdu. Sebebisorulduğunda buyurdu ki:

- Kendisi vera’ ve takvâ sahibi olduğu gibi, duâ ederken “Yâ Rabbî!Benim vücûdumu, kıyâmet günü o kadar büyük eyle ki, Cehennemi yalnız bendoldurayım. Cehennemi insanla dolduracağım diye verdiğin sözün böylece yerinegelmiş olsun da, Muhammed aleyhisselâmın ümmetinden hiç kimse Cehennemdeyanmasın” diyerek, din kardeşlerini kendi canından daha çok sevdiğinigöstermiştir. [Ebû Bekr-i Sıddîk’ın da böyle duâ ettiği Menâkıb-içihâr yâr-ı güzîn kitâbında yazılıdır.]

Abdullah bin Ömer hazretleri bir gün, birkaç arkadaşı ile Medîne-i münevveredışına çıkmışlardı. Yemek vakti gelince sofra hazırladılar. O sırada köleolan bir çoban selâm verdi. Hz. Abdullah çobanı yemeğe da’vet etti. Çobanoruçlu olduğunu söyleyip sofraya oturmadı. İbni Ömer ona sordu:

- Bu çok sıcak günde hem koyunları otlatman, hem de oruç tutman nasıl oluyor?

Çoban da cevap verdi:

- Bu hâlde çok günler oruç tuttum. Abdullah bin Ömer hazretleri, onu denemekiçin dedi ki:

- Koyunlarından birini satar mısın? Hem parasını, hem de iftâr etmen içinetinden veririz?

- Koyunlar efendimindir.

- Efendine kaybolduğunu söylersin.

Bunun üzerine çoban, tam bir teslimiyetle şöyle cevap verdi:

- Allahü teâlâ görüp biliyor.

Azâd ettiler

Abdullah bin Ömer hazretleri, çobanın sözünü birkaç defa tekrar etti.Medîne’ye döndüklerinde, çobanın efendisine birisini gönderip, sürüyü veçobanı satın aldı. Onu azâd ederek, koyunları da ona hediye etti.

Mekke’nin fethi sırasında, İbni Ömer yirmibeş yaşlarında bulunuyordu.Sür’atli koşan bir atı vardı. Bu at üzerinde, elinde mızrağı olduğu hâlde çokheybetli idi. Resûlullah efendimiz onun bu hâlini görünce, “Abdullah!İşte Abdullah” buyurarak mücâhidliğini övdüler. Müslüman ordusu,büyük bir ihtişâmla Mekke’ye girdiği zaman, Resûl-i ekrem bir deve üzerindeolup, İbni Ömer de yanında bulunuyordu.

Mekke’nin fethinden sonra Abdullah bin Ömer, Huneyn muhârebesine katıldı.Büyük kahramanlıklar gösterdi.

Ordu bir ara geri çekilmek üzere iken İbni Ömer, Resûlullah efendimizeyaklaşarak, duâ istedi ve, “Zafer nasîb olursa i’tikâf edeceğim” diyearzetti. Resûl-i ekrem onun bu arzûsu üzerine buyurdu ki:

- Dilediğini yapar, adağını yerine getirirsin.

Sonra zafer nasîb oldu.

Huneyn’den sonra Tâif muhâsarası oldu. Bu muhâsarada öncü kuvvetlerinden idi.Resûlullahın duâsı ile fetih nasîb oldu.

Doksandan fazlayara vardı

Abdullah bin Ömer hazretleri, Mûte harbinde de bulundu. Bu husûsla ilgilikendisi şöyle anlatır:

“Resûlullah efendimiz Mûte gazâsında Zeyd bin Hârise’yi kumandan yapmış, “EğerZeyd şehîd olursa, Ca’fer bin Ebî Tâlib, o da şehîd olursa, Abdullah binRevâha kumandanlık yapsın” buyurmuştu.

Ben de bu savaşta idim. Ca’fer bin Ebî Tâlib’i harb meydanında aradık veşehîdler içerisinde bulduk. Vücûdunda doksandan fazla kılıç ve mızrak yarasıvardı.”

İyilik etmesini, hayrı, sadakayı, köle azâd etmeyi çok severdi. İyi ve güzel huyluolup, kötülükten uzaktı. Her işini ve her şeyini Allah için yapardı.Yüzüğünün taşında, “Abdullah bin Ömer, Lillah” ibâresi yazılı idi. Abdullahbin Ömer hazretleri buyurdu ki:

- Müslümanlıkla şereflendikten sonra, en büyük sevinç ve neş’em; gönlümün,herkesi peşinden koşturan birtakım istek ve arzûlara meyletmemiş olmasıdır.

Hz. Ebû Bekir devrinde, Amr bin Âs komutasındaki orduda vazîfe aldı. Ordu,Filistin toprağına girince, Amr bin Âs, Abdullah bin Ömer’e bir sancak veemrine bin süvâri verdi.

Kimsedağılmasın!

Birlik, Amr bin Âs’ın emri üzerine hareket etti. Sabaha kadar yürüdüler. Busırada, kalabalık insan topluluğuna dâir birtakım izlere rastladılar.Abdullah bin Ömer hazretleri dedi ki:

- Zannederim bu asker izi, Rumların öncü birliklerine âittir.

Sonra emrindeki askerlerle birlikte durdu. Askerler dediler ki:

- Bu izi takip edelim.

Bunun üzerine Abdullah bin Ömer şu tâlimâtı verdi:

- Hayır, izin kime âit olduğunu kesin olarak öğreninceye kadar kimsedağılmasın!

Kimse yerinden ayrılmadı. Araştırma netîcesinde, Müslümanlardan haber almakiçin dolaşan, onbin kişilik Rum askerinin, yakınlarında olduğunu anladılar.Abdullah bin Ömer, onları görünce, askerlerine seslendi:

- Bu fırsatı kaçırmayınız! Cennet kılıçların gölgesi altındadır!

Bütün asker gür bir sesle, “Lâ ilâhe illallah Muhammedün Resûlullah”dedi. Kelime-i tevhîd sesleri semâyı çınlattı. Sanki ağaçlar, taşlar ve herş...
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı
Müslüman
Anahtar Kelime
*****
Offline Pasif

Mesajlar: 132.039


View Profile
Re: Abdullah Bin Ömer (r.a)
« Posted on: 24 Ekim 2020, 11:43:55 »

 
      uyari
Allah-ın (c.c) Selamı Rahmeti ve Ruhu Revani Nuru Muhammed (a.s.v) Efendimizin şefaati Siz Din Kardeşlerimizin Üzerine Olsun.İlimdünyamıza hoşgeldiniz. Ben din kardeşiniz olarak ilim & bilim sitemizden sınırsız bir şekilde yararlanebilmeniz için sitemize üye olmanızı ve bu 3 günlük dünyada ilimdaş kardeşlerinize sitemize üye olarak destek olmanızı tavsiye ederim. Neden sizde bu ilim feyzinden nasibinizi almayasınız ki ? Haydi din kardeşim sende üye ol !.

giris  kayit
Anahtar Kelimeler: Abdullah Bin Ömer (r.a) rüya tabiri,Abdullah Bin Ömer (r.a) mekke canlı, Abdullah Bin Ömer (r.a) kabe canlı yayın, Abdullah Bin Ömer (r.a) Üç boyutlu kuran oku Abdullah Bin Ömer (r.a) kuran ı kerim, Abdullah Bin Ömer (r.a) peygamber kıssaları,Abdullah Bin Ömer (r.a) ilitam ders soruları, Abdullah Bin Ömer (r.a)önlisans arapça,
Logged
12 Ekim 2019, 21:44:14
Ceren
Görevli Sorumlusu
*
Çevrimdışı Çevrimdışı

Mesaj Sayısı: 26.152


« Yanıtla #1 : 12 Ekim 2019, 21:44:14 »

Esselamu aleyküm.İslamı hakkıyla ve fıtrata uygun şekil de peygamber efendimizin yolunda yaşayan ve cennet ehli olan Abdullah Bin Ömer'e binler selam binler rahmet olsun inşallah...
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı
13 Ekim 2019, 04:18:08
Sevgi.
Dost Üye
*****
Çevrimdışı Çevrimdışı

Cinsiyet: Bayan
Mesaj Sayısı: 16.116« Yanıtla #2 : 13 Ekim 2019, 04:18:08 »

Aleyküm selâm. Rabbim bizleri herzaman rızasına uygun şekilde doğruların yolunda gidenlerden eylesin inşaAllah

[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı
Sayfa: [1]   Yukarı git
  Yazdır  
 
Gitmek istediğiniz yer:  

TinyPortal v1.0 beta 4 © Bloc
|harita|Site Map|Sitemap|Arşiv|Wap|Wap2|Wap Forum|urllist.txt|XML|urllist.php|Rss|GoogleTagged|
|Sitemap1|Sitema2|Sitemap3|Sitema4|Sitema5|urllist|
Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2009, Simple Machines
islami Theme By Tema Alıntı değildir Renkli Theme tabanı kullanılmıştır burak kardeşime teşekkürler... &