> Forum > ๑۩۞۩๑ Kitap Dünyası - İlim Dünyası Kütüphanesi ๑۩۞۩๑ > İslam Tarihi Eserleri > El-Bidaye Ven Nihaye >  Hicretin Yüzseksenyedinci Senesinde Vefat Eden Meşhur Şahsiyetler
Sayfa: [1]   Aşağı git
  Yazdır  
Gönderen Konu: Hicretin Yüzseksenyedinci Senesinde Vefat Eden Meşhur Şahsiyetler  (Okunma Sayısı 1658 defa)
21 Kasım 2010, 23:14:15
Esila

Çevrimdışı Çevrimdışı

Mesaj Sayısı: 967


« : 21 Kasım 2010, 23:14:15 »Hicretin Yüzseksenyedinci Senesinde Vefat Eden Meşhur Şahsiyetler

Hicretin Yüzaltmışaltıncı Senesinde Vefat Eden Meşhur Şahsiyetler.

İbrahim B. Salih.

İbrahim B. Hereme.

Salih B. Beşir El-Mîrrî

Müseyyeb B. Züheyr.

Veddah B. Abdullah.

Hicretin Yüzyetmişyedinci Senesi

Hicretin Yüzyetmişsekizinci Senesi

Hicretin Yüzyetmişdokuzuncu Senesi

Hicretin Yüzyetmişdokuzuncu Senesinde Vefat Eden Meşhur Şahsiyetler.

İsmail B. Muhammed.

İmam Malik.

Hicretin Yüzseksenincî Senesi

Hicretin Yüzsekseninci Senesinde Vefat Eden Meşhur Şahsiyetler.

İsmail B. Cafer.

Hassan B. Ebi Sinan.

Afiye B. Yezîd.

Sibeveyhî

Ufeyre El-Abide.

Hicretin Yüzseksenbirînci Senesi

Hicretin Yüzseksenbirinci Senesinde Vefat Eden Meşhur Şahsiyetler.

Hasan B. Kahtabe.

Abdullah B. Mübarek.

Mufaddal B. Fudale.

Yakub Et-Taib.

Hicretin Yüzseksenikincî Senesi

Maan B. Zaide.

Kadı Ebu Yusuf

Yakub B. Davud B. Tahman.

Hicretin Yüzseksenüçüncü Senesi

Musa B. Cafer.

Haşim B. Beşir B. Ebi Hazım..

Yahya B.Zekeriya.

Yunus B. Habib.

Hicretin Yüzseksendördüncü Senesi

Hicretin Yüzseksendördüncü Senesinde Vefat Eden Meşhur Şahsiyetler.

Ahmed B. Reşid.

Abdulah B. Mus´ab.

Abdullah B. Abdülaziz El-Ömerî

Muhammed B. Yusuf B. Ma´dan.

Hicretin Yüzseksenbeşînci Senesi

Hicretin Yüzseksenbeşînci Senesinde Vefat Eden Meşhur Şahsiyetler.

Abdüssamed B. Ali

Rabiatü´l-Adeviye.

Hicretin Yüzseksenaltıncı Senesi

Hicretin Yüzseksenaltıncı Senesinde Vefat Eden Meşhur Şahsiyetler.

Şair Süllem El-Hasir.

Abbas B. Muhammed.

Yaktın B. Musa.

Hicretin Yüzseksenyedinci Senesi

Hicretin Yüzseksenyedinci Senesinde Vefat Eden Meşhur Şahsiyetler

Cafer B.Yahya.

Garip Bir Hikaye.

Fudayl B. İyaz.

Hicretin Yüzseksensekîzînci Senesi

Ebu İshak El-Fezarî

İbrahim El-Musılî

Hicretin Yüzseksendokuzuncu Senesi

Hicretin Yüzseksendokuzuncu Senesinde Vefat Eden Meşhur Şahsiyetler.

Kisaî

Muhammed B. Hasan B. Züfer

Hicretin Yüzdoksanıncı Senesi

Hicretin Yüzdoksanıncı Senesinde Vefat Eden Meşhur Şahsiyetler.

Esed B. Amr B. Amir.

Yahya B. Halid B. Bermek.

Hicretin Yüzdoksanbirinci Senesi

Hicretin Yüzdoksanikincî Senesi

Hicretin Yüzdoksanîkînci Senesinde Vefat Eden Meşhur Şahsiyetler.

İsmail B. Cami

Bekir B.Nattah.

Abdullah B. Îdris.

Sa´saab. Selam..

Ali B. Zibyan.

Abbas B. Ahnef

İsa B. Cafer.

Fadl B.Yahya.

Mansur B. Zibrikan.

Kadı Ebu Yusuf´un Oğlu Yusuf

Hicretin Yüzdoksanüçüncü Senesi

Harun Reşid´in Vefatı

Harun Reşidin Biyografisi

Sağlığın düşüp gitti, hastalık sana geldi.».

«Ben Ka´ka´ b. Amr´ın yanında oturan kişiydim. Onun yanında oturan kimse nasipsiz kalmaz.»

«Gözlerinden biri ile uyur, diğeriyle gelecek musibetleri gözetler. O, uyurken dahi uyanık durur.»

«Aşk, Allah´ın bütün kulları arasında dolaştı; Nihayet gelip bende durdu.».

Sen ellerimi ve ayaklarımı kessen de sana olan aşkımdan derim ki: Güzel yaptın, daha da yap.»Hicretin Yüzaltmışaltıncı Senesinde Vefat Eden Meşhur Şahsiyetler


İbrahim B. Salih


İbrahim b. Salih b. Ali b. Abdullah b. Abbas. Mısır valisi idi. Bu senenin şaban ayında vefat etti. [1]İbrahim B. Hereme


Bu zat şairdi. Soy kütüğü şöyledir: İbrahim b. Ali b. Seleme b. Amir b. Hereme Ebu İshak el-Fihri el-Medenî.

Medine heyeti ile birlikte halife Mansur´un ziyaretine gelmişti. Bunlar Mansur´un karşısında bir perde arkasında oturtuldular. Per­denin gerisinde oturan halife halkı görüyordu ama meclistekiler onu göremiyorlar di. Hacib Ebü´l-Hasib de ayakta durmuş: "Ey mü´minle-rin emiri, bu falan hatiptir." diyor, halife Mansur da o hatibe, konuş­masını emrediyor, hatip konuşmaya başlıyordu. Sonra hacib, "Ey mü´minlerin emiri, bu falan şairdir." diyor, Mansur da şiir okumasını emrediyor, o da şiir okumaya başlıyordu. En sona kalan İbn Hereme oldu. Ben onun şöyle dediğini işittim: "Sana merhaba değil, Allah se­nin gözünü doyurmasın ve seni memnun etmesin." İbn Hereme diyor ki: Ben böyle deyince artık "Ey İbn Hereme sen öldün!" dedim. Sonra halife benden şiir okumamı istedi. Ben de ona şu kasidemi okudum:

"Kendisine eman verdiğin kimse tehlikelerden emin olur. Ama kendisini ağlatmak istediğin kimse de ağlar."

Halife Mansur perdenin kaldırılmasını emretti, perde kaldırıldı-Yüzünün ay parçası gibi aydınlandığını gördüm. Kasidenin gerisim okumamı emretti ve bana, yanma yaklaşıp yakınında oturmamı em­retti. Sonra bana şöyle dedi:

- Yazıklar olsun sana ey İbrahim! Eğer duyduğum bazı günahla­rın olmasaydı sana arkadaşlarından daha çok armağan verirdim.

- Ey mü´minlerin emiri, işlediğimi duyduğun her günahı, eğer af-

tmenıiş isen ben onu ikrar ediyorum.

Ben böyle deyince kırbacı aldı. Bana iki darbe vurdu, sonra da ba-10 000 dirhem ve bir kaftan verilmesini emretti. Beni affetti ve ar­kadaşlarımın arasına kattı.

Halife Mansur, ona şu şiirinden ötürü kızgınlık duyuyordu;

"Her ne kadar onları sevdiğimden ötürü kınansam da,

Ben, Hz. Fatıma evladını seviyorum.

Onlar ki, muhkem ayetleri ve İslâm dinini, ayakta duran dimdik olan bir nesebi getiren Rasûlullah´ın kızının evladıdır.

Onları sevmek bana yeter. Meralarda otlayan hayvanları bu yüz­den benden esirgeseler de umurumda değil."

Asnıaî, İbn Hereme hakkında şöyle demiştir: "Şairler, İbn Here­me ile sona erdiler."

Ebü´l-Ferec İbn Cevzî; îbn Hereme´nin hicri 176. senede vefat et­tiğini söylemiştir.

Bu senede vefat edenler arasında Veki b. Cerrah´ın babası Cerrah b. Melih, Said b. Abdurrahman b. Abdullah b. Cemil Ebu Abdullah el-Medinî de bulunmaktadır. Bu zat, Mehdi´nin zamanında Bağdat´ta onyedi sene kazaskerlik yapmıştır. İbn Main ile diğerleri bunun sika bir ravi olduğunu söylemişlerdir. [2]Salih B. Beşir El-Mîrrî


Abid ve zahidlerdendi. Çok ağlardı, Öğüt verirdi. Süfyan-ı Sevrî ve diğer âlimler onun meclisine katılırlardı. Süfyan: "Bu kavmin uya-ncısıdır." derdi. Mehdi, meclisine gelmesi için ona haber saldı. Bir merkebe binerek Mehdi´nin yanma geldi. Halifenin oturduğu sergiye yaklaştı, hâlâ bineğinin üzerindeydi. Halife Mehdi, veliahdları Musa ile Harun´a, kalkıp onu karşılamalarını ve bineğinden indirmelerini emretti. Onlar da hemen kalkıp onu karşıladılar ve bineğinden indir­diler. Bu saygı ve tazim karşısında Salih, kendi kendine: "Eğer bun­larla idare-i maslahat yapar ve bugün bu makamda hakkı açıklam.az­sam ziyana uğrarım." dedi. Sonra Mehdi´nin yanına oturdu, ona çok tesirli bir vaaz verdi. Nihayet onu ağlattı, sonra Mehdi´ye şöyle dedi:

"Bilesin ki Rasûlullah (s.a.v.), ümmeti arasında kendisine muha-jefet eden kimselerin hasmıdır. Muhammed (s.a.v.)´in hasım olduğu ^msenin Allah da hasmı olur. Sen ahirette Allah´a ve Rasûlüne karşı j^uhakeme olunacağın esnada seni kurtarmayı gerektirecek delilleri hazırla. Yoksa kendini helake teslim et. Bilesin ki, düşenler arasında yerden en geç kalkacak olan kimse, heva ve bid´atlardan darbe yiye rek yere düşmüş olan kimsedir. Bilesin ki, Cenâb-ı Allah kullarının üzerinde kahredici güce sahiptir. İnsanlar arasında ayağı kaymayan 1 ve çok sebat eden kimse, Allah´ın kitabını ve Rasûlünün sünnetin´ kabul edip bunların hükmüne uyan kimsedir."

Daha uzun sözler sarfetti. Mehdi ağladı ve bu sözlerinin kendi di­vanına yazılmasını görevlilere emretti.

Bu senede Abdülnıelik b. Muhammed b. Muhammed b. Ebi Bekr Amr b. Hazm vefat etti. Bu zat, Irak´a kadı olarak gelmişti.

Yine bu senede Ferec b. Fudale et-Tenuhi el-Hümusî vefat etti Bu zat Harun Reşid´in halifeliği zamanında Bağdat´ta beytü´1-malm müdürü idi. Bu senede vefat etti. Hicretin seksensekizinci senesinde doğmuştu. Vefat ettiğinde seksensekiz yaşındaydı. Onun menkibele-rinden biri şudur:

Halife Mansur, bir gün altın köşke gelmiş, herkes ayağa kalkmış­tı. Sadece sözünü ettiğimiz Ferec b; Fudale yerinde oturmuş ve kalk­mamıştı. Mansur öfkelenerek: "Niçin kalkmadın " diye sorunca Fuda­le şu cevabı vermişti:

"Cenâb-ı Allah´ın, sana karşı kıyam etmemi ve senin de buna ni­çin razı olduğunu her ikimize sormasından korktum. Çünkü Rasûlul-lah (s.a.v.), insan için ayağa kalkmayı hoş görmemişti."

Onun bu cevabı karşısında Mansur ağlamaya başlamış, onu yakı­nına oturtmuş ve ihtiyaçlarını karşılamıştı. [3]Müseyyeb B. Züheyr

Müseyyeb b. Züheyr b. Amr Ebu Seleme ed-Dabbî. Halife Man­sur, Mehdi ve Harun Reşid zamanında Bağdat´ta muhafız kuvvetleri komutanıydı. Mehdi´nin hilafeti zamanında bir ara Horasan valiliği de yapmıştı. Doksanaltı sene yaşadı. [4]Veddah B. Abdullah


Veddah b. Abdullah Ebu Avane es-Sırrî. Simlerin azadlısı idi. Ri­vayet imamlarındandı. Seksen yaşını aşmış olduğu halde bu senede vefat etti. [5]Hicretin Yüzyetmişyedinci Senesi


Bu senede Harun Reşid, Cafer el-Bermekî´yi Mısır valiliğinden azlederek yerine...
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
« Son Düzenleme: 21 Kasım 2010, 23:14:57 Gönderen: Esila »
Moderatöre Bildir   Kayıtlı

Müslüman
Anahtar Kelime
*****
Offline Pasif

Mesajlar: 132.039


View Profile
Re: Hicretin Yüzseksenyedinci Senesinde Vefat Eden Meşhur Şahsiyetler
« Posted on: 21 Ekim 2020, 13:04:35 »

 
      uyari
Allah-ın (c.c) Selamı Rahmeti ve Ruhu Revani Nuru Muhammed (a.s.v) Efendimizin şefaati Siz Din Kardeşlerimizin Üzerine Olsun.İlimdünyamıza hoşgeldiniz. Ben din kardeşiniz olarak ilim & bilim sitemizden sınırsız bir şekilde yararlanebilmeniz için sitemize üye olmanızı ve bu 3 günlük dünyada ilimdaş kardeşlerinize sitemize üye olarak destek olmanızı tavsiye ederim. Neden sizde bu ilim feyzinden nasibinizi almayasınız ki ? Haydi din kardeşim sende üye ol !.

giris  kayit
Anahtar Kelimeler: Hicretin Yüzseksenyedinci Senesinde Vefat Eden Meşhur Şahsiyetler rüya tabiri, Hicretin Yüzseksenyedinci Senesinde Vefat Eden Meşhur Şahsiyetler mekke canlı, Hicretin Yüzseksenyedinci Senesinde Vefat Eden Meşhur Şahsiyetler kabe canlı yayın, Hicretin Yüzseksenyedinci Senesinde Vefat Eden Meşhur Şahsiyetler Üç boyutlu kuran oku Hicretin Yüzseksenyedinci Senesinde Vefat Eden Meşhur Şahsiyetler kuran ı kerim, Hicretin Yüzseksenyedinci Senesinde Vefat Eden Meşhur Şahsiyetler peygamber kıssaları, Hicretin Yüzseksenyedinci Senesinde Vefat Eden Meşhur Şahsiyetler ilitam ders soruları, Hicretin Yüzseksenyedinci Senesinde Vefat Eden Meşhur Şahsiyetlerönlisans arapça,
Logged
Sayfa: [1]   Yukarı git
  Yazdır  
 
Gitmek istediğiniz yer:  

TinyPortal v1.0 beta 4 © Bloc
|harita|Site Map|Sitemap|Arşiv|Wap|Wap2|Wap Forum|urllist.txt|XML|urllist.php|Rss|GoogleTagged|
|Sitemap1|Sitema2|Sitemap3|Sitema4|Sitema5|urllist|
Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2009, Simple Machines
islami Theme By Tema Alıntı değildir Renkli Theme tabanı kullanılmıştır burak kardeşime teşekkürler... &