ilitam ,arapça klavye, ilahiyat, önlisans > Forum > ๑۩۞۩๑ Kitap Dünyası - İlim Dünyası Kütüphanesi ๑۩۞۩๑ > İslam Tarihi Eserleri > El-Bidaye Ven Nihaye >  Hicretin Doksanüçüncü Senesi Semerkand´ın Fethi
Sayfa: [1]   Aşağı git
  Yazdır  
Gönderen Konu: Hicretin Doksanüçüncü Senesi Semerkand´ın Fethi  (Okunma Sayısı 769 defa)
22 Kasım 2010, 12:23:45
Esila

Çevrimdışı Çevrimdışı

Mesaj Sayısı: 967


« : 22 Kasım 2010, 12:23:45 »Hicretin Doksanüçüncü Senesi Semerkand´ın Fethi


Hicretin Seksenaltıncı Senesinde Vefat Eden Meşhur Şahsiyetler

Ertatb.Züfer

Mutarrif B. Abdillah B. Eş-Şahir

Velid B. Abdülmelik´in Halifeliği

Hicretin Seksenyedinci Senesi

Hicretin Seksenyedinci Senesinde Vefat Eden Meşhur Şahsiyetler.

Utbe B. Abd Es-Sülemî

Mikdam B. Madi Kerib.

Ebu Ümame El-Bahilî

Kabise B. Züeyb.

Urve B. Muğire B. Şube.

Yahya B.Yamur.

Şüreyh B. Haris B. Kays.

Hicretin Seksensekizinci Senesi

Hicretin Seksensekizinci Senesinde Vefat Eden Meşhur Şahsiyetler

Abdullahb. Büsr B. Ebî Büsr El-Mazinî

Abdullah B. Ebî Evfa.

Hîşam B. İsmail

Ümeyr B. Hakim..

Hicretin Seksendokuzuncu Senesi

Hicretin Doksanıncı Senesi

Hicretin Doksanıncı Senesinde Vefat Eden Meşhur Şahsiyetler.

Tabib Yitazuk

Muhammed B. Yusuf Es-Sakafî

Halid B. Yezid B. Muaviye.

Abdullah B. Zübeyr B. Süleym.

Hicretin Doksanbirinci Senesi

Hicretin Doksanbirinci Senesinde Vefat Eden Meşhur Şahsiyetler.

Saib B. Yezid.

Sehl B. Sa´d Es-Saidî

Hicretin Doksanikinci Senesi

Bu Senede Vefat Eden Meşhur Şahsiyetler.

Ebu Said El-Medenî

Tuvays El-Muğnî

Hicretin Doksanüçüncü Senesi

Semerkand´ın Fethi

Hicretin Doksanüçüncü Senesinde Vefat Eden Meşhur Şahsiyetler. 2

Enes B. Malik.

Ömer B. Abdullah B. Ebi Rebia.

Bilal B. Ebi´d-Derda.

Bişr B. Said.

Zürareb.Evfa.

Hübeyb B. Abdullah.

Hafsb.Asım..

Said B. Abdurrahman.

Ferve B. Mücahid.

Ebu Şa´sa Cafer B. Zeyd.

Hicretin Doksandördüncü Senesi

Saîd B. Cübeyrin Öldürülmesi

Hicretin Doksandördüncü Senesinde Vefat Eden Meşhur Şahsiyetler.

Said B. Cübeyr.

Said B. Müseyyeb.

Talk B. Habib El-Anezî

Urve B. Zübeyr B. Avvam..


Hicretin Seksenaltıncı Senesinde Vefat Eden Meşhur Şahsiyetler

Ertatb.Züfer


b- Züfer b- Abdillah b. Malik b. Şeddad b. Damure b.Gak´an ı Harise b. Mürre b. Şebbe b. Numayt b. Mürre b. Avf b. Sa´d b.

Zebyan b. Bağid b. Reys b. Gatafan Velid el-Mürrî. İbn Şühbe diye de bilinir. Şühbe, annesinin adıdır. Şühbe´nin soy kütüğü ise şöyledir: Şühbe binti Ramil b. Mervan b. Züheyr b. Sa´labe b. Hadic b. Cüşem b. Ka´b b. Avn b. Amir b. Avf. Şühbe, Kelb kabilesinin esir elerinden di. Dırar b. Ezver´in yanındaydı. Sonra hamile iken Züfer´in mülkiyetine geçti ve Züfer´in yatağında iken Ertat´ı doğurdu. Ertat, uzun bir ömür yaşadı. Vefat ederken 130 yaşına varmıştı. Lider, şerefli, emrine itta-at edilen, övülen meşhur bir şair idi.

Medainî dedi ki: Anlatıldığına göre Beni Gak´an b. Hanzele b. Re-vaha b. Rebia b. Mazin b. Haris, Beni Mürre kabilesine dahil oldular ve böylece onlara Beni Gak´an b. Ebi Harise b. Mürre dediler.

Ertat b. Züfer, halife Abdülmelik´in ziyaretine gitmiş ve ona şu beyitleri okumuştu:

«Düşen demir parçalarım yerin yeyişi gibi, gecelerin de adamı ye­diğini gördüm.

Ölüm, ademoğlunun canına geldiğinde geride fazla bir zaman kalmaz.

Bilesin ki, ölüm gelecek ve adam öldüreceğine dair adağını Ertat üzerinde gerçekleştirecektir.»

Ertat bu beyitleri söyleyince, Abdülmelik korktu ve bu sözlerle kendisini kasdettiğini sandı. Bunun üzerine Ertat: «Ey mü´minlerin emiri, ben bu sözlerle kendimi kasdettim.» dedi. Abdülmelik de şu ce­vabı verdi: «Allah´a yemin ederim ki, sana uğrayacak olan ölüm bana da uğrayacaktır.»

Bazıları yukarıdaki beyitlere şunları da eklemişlerdir:

«Bizler, canlar ve canların oğullan olarak yaratıldık. Biz ne taş, ne de demiriz.

Eğer bir gün akranlarını paniğe düşürüp ölürsen, Bilesin ki sen, uzun bir emel ile yaşayıp yararlandın.»

Şu beyitlerin sahibi de Ertat´tır:

«Ben misafir karşısında dimdik dururum, ikramda bulunurum.

Yeyici cimri kişi, perdeyi sarkıttığında onu tahkir ederim.

O davet etti, ama ona çok köpekler icabet etti. Bildiler ki, ben mutlaka dediğimi yaparım.

Misafirime karşı bir eksiklik meydana gelmez.

Gelse de nefsim onu havzasına alır, ancak karılarımı misafirleri­me ikram edecek değilim.» [1]Mutarrif B. Abdillah B. Eş-Şahir


Tabiilerin büyüklerindendi. İmran b. Husayn´ın arkadaşlarından-dı Çağrısına icabet edilen bir kimseydi. Şöyle derdi: «Kişiye akıldan daha üstün birşey verilmiş değildir. İnsanların akılları, zamanlarına göredir. Kişinin içi dışı bir olduğu zaman, Cenâb-ı Allah: "İşte bu be­nim gerçek kulumdu." der. Bir hastanın yanma vardığınızda sizin için dua etmesini temin edebiliyorsanız, hastalığı nedeniyle dalgınlı­ğından uyandmldığında ve dua ettiğinde onun duası müstecab olur. Çünkü onun kalbi yufkadır, kırıktır. Ahiret ameli ile dünyalık talep edilirse, o amel kadar çirkin başka birşey olamaz.» [2]Velid B. Abdülmelik´in Halifeliği


Velid b. Abdülmelik, hicri seksenaltıncı senenin şevval ayının or­tasında perşembe (veya cuma) gününde babası vefat edince onu Dı­mışk´ta küçük Cabiye kapısı dışında defnettikten sonra dönüşünde eve girmeden Dımışk´taki büyük mescidin minberine çıkıp insanlara bir hutbe irad etti. Hutbesinde şöyle demişti:

«Doğrusu bizler Allah´a aidiz ve O´na dönücüleriz. Mü´minlerin emirinin vefatı nedeniyle başımıza gelen musibetten ötürü Allah´ın yardımını diliyoruz. Bize halifelik nimetini verişinden ötürü Allah´a hamd olsun. Kalkın bey´at edin.»

İlk olarak Abdullah b. Hemmam es-Selulî şöyle diyerek kalkıp ona bey´at etti:

«Daha üstünü olmayan bir makamı Allah verdi sana,

İnkarcılarsa engel olmak istemişlerdi.

Ancak Allah, bunu sana nasib eyledi.

Sonunda hilafet gerdanlığını boynuna geçirdiler.»

Ardısıra diğer insanlar da Velid´e bey´at ettiler.

Vakidî´nin anlattığına göre Velid, Allah´a hamd ü senada bulun­duktan sonra şöyle demiştir:

«Ey insanlar! Allah´ın geciktirdiğini hiç kimse ileri geçiremez. Onun öne aldığım da hiç kimse geriletemez. İşte bu iş de Allah´ın bir takdiri ve eskiden beri O´nun ezeli ilmiyle bildiğidir. O, peygamberle­rine ve Arşını taşıyan meleklerine bile ölümü takdir edip yazmıştır, işte bu ümmetin veliyyülemri, iyilerin menzillerine ulaşmış bulunu­yor. Onun hali, şüphe uyandıranlara karşı şiddet; hak ve fazilet ehli­ne karşı yumuşaklık idi. Allah´ın yüceltmiş olduğu İslâmî alametleri Kapsayan Beyt´i haccetmek, gazalar yapmak, Allah´ın düşmanlarına karşı baskınlar düzenlemek onun işiydi. O, aciz bir kimse olmadığı gi­bi aşırı giden birisi de değildi.

Ey insanlar! İtaata sımsıkı sarılın, cemaattan ayrılmayın. Çünkü cemaattan ayrılıp yalnız kalanlarla şeytan birlik olur. Ey insanlar! Kim bize karşı çıkarsa biz de onun gözlerinin yer aldığı yeri (başını) vururuz! Sesini çıkarmayıp susan da zehiriyle birlikte ölüp gider.»

Bundan sonra minberden indi, halifelik bineklerine baktı, onları ele geçirdi. Velid, zorba ve inatçı bir kimseydi.

Velid´in doğumu ile ilgili olarak garib bir hadis nakledilmiştir. Garip hadiste kendisinden söz edilen Velid, Velid b. Yezid b. Abdül-melik´tir ki, bununla ilgili açıklama ileride gelecektir. Sözünü ettiği­miz bu Velid´e gelince, bu kendi nefsinde tedbirli ve reyinde de akıllı bir kimse idi. Cahillik ve serkeşliği bilinmemektedir. Bunun güzellik­leri cümlesinden olarak, kendisinden nakledilen şu sözü örnek verebi­liriz: «Eğer Cenâb-ı Allah, kendi kitabında Lut kavminin kıssasını bi­ze anlatmış olmasaydı, erkeklerin kadınlarla cinsel ilişkide bulunur gibi birbirleriyle cinsel ilişkide bulunabileceklerini hiç hatıra getir­mezdik.»

Bu husus, onun vefatından bahsederken biyografisinde anlatıla­caktır. Bu Velid, Dımışk camiinin banisidir. İslâm ülkesinde bu cami­den daha güzel bir cami bilinmemektedir. Hicretin seksenaltıncı se­nesinin zilkade ayında bu camiin inşaatına başladı. İnşaat ve güzel­leştirme faaliyetleri onun hilafet müddetince yani on sene boyunca devam etti. İnşaat ve güzelleştirme işleri tamamlandığında Velid´in halifeliği de sona erdi. Nitekim bu husus, ileride teferruatlı olarak an­latılacaktır.

Bu mescit, Yuhanna kilisesinin yerinde yapılmıştır. Sahabeler, Şam´ı fethettiklerinde kiliseyi ikiye bölmüşler, doğu tarafını alıp mes­cide çevirmişler, batı tarafı da kilise olarak kalmıştı ve bu hal ondört seneden beri devam etmiş, kilise, hicretin seksenaltıncı senesine ka­dar varlığını sürdürmüştür.

Velid, kilisenin batı kısmını da gayri mü s Umlerden almak için karar vermiş ve onun yerine kendilerine Meryem kilisesini vermiştir. Torna kilisesini verdiği de söylenir. Yuhanna kilisesinin kalan batı yansım yıkarak, "Sahabeler Mescidi"ne eklemiştir. Böylece Yuhanna kilisesinin tamamını mescide dönüştürmüş ve emsali görülmemiş gü­zel bir yapı meydana getirmiştir. Öyle ki, insanların birçoğu, bina, eser, imaret ve mimari süsleme bakımından bunun benzerini görme­mişlerdir.

Doğrusunu, noksanlıklardan münezzeh olan yüce Allah, daha iyi bilir. [3]Hicretin Seksenyedinci Senesi


Velid b. Abdülmelik, Medine valisi Hişam b. İsmail´i görevden az­letti Yerine amcası oğlu ve bacısı Fatıma´nın kocası Ömer b. Abdüla-zİz´i vali olarak tayin etti. Ömer, otuz deve ile birlikte bu senenin re-biyülevvel ayında Medine´ye girdi. Mervan´m evine konuk oldu, in­sanlar ona hoş geldin demeye gittiler. O esnada Ömer, yirm...
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı

Müslüman
Anahtar Kelime
*****
Offline Pasif

Mesajlar: 132.038


View Profile
Re: Hicretin Doksanüçüncü Senesi Semerkand´ın Fethi
« Posted on: 20 Şubat 2020, 08:39:02 »

 
      uyari
Allah-ın (c.c) Selamı Rahmeti ve Ruhu Revani Nuru Muhammed (a.s.v) Efendimizin şefaati Siz Din Kardeşlerimizin Üzerine Olsun.İlimdünyamıza hoşgeldiniz. Ben din kardeşiniz olarak ilim & bilim sitemizden sınırsız bir şekilde yararlanebilmeniz için sitemize üye olmanızı ve bu 3 günlük dünyada ilimdaş kardeşlerinize sitemize üye olarak destek olmanızı tavsiye ederim. Neden sizde bu ilim feyzinden nasibinizi almayasınız ki ? Haydi din kardeşim sende üye ol !.

giris  kayit
Anahtar Kelimeler: Hicretin Doksanüçüncü Senesi Semerkand´ın Fethi rüya tabiri, Hicretin Doksanüçüncü Senesi Semerkand´ın Fethi mekke canlı, Hicretin Doksanüçüncü Senesi Semerkand´ın Fethi kabe canlı yayın, Hicretin Doksanüçüncü Senesi Semerkand´ın Fethi Üç boyutlu kuran oku Hicretin Doksanüçüncü Senesi Semerkand´ın Fethi kuran ı kerim, Hicretin Doksanüçüncü Senesi Semerkand´ın Fethi peygamber kıssaları, Hicretin Doksanüçüncü Senesi Semerkand´ın Fethi ilitam ders soruları, Hicretin Doksanüçüncü Senesi Semerkand´ın Fethiönlisans arapça,
Logged
Sayfa: [1]   Yukarı git
  Yazdır  
 
Gitmek istediğiniz yer:  

TinyPortal v1.0 beta 4 © Bloc
|harita|Site Map|Sitemap|Arşiv|Wap|Wap2|Wap Forum|urllist.txt|XML|urllist.php|Rss|GoogleTagged|
|Sitemap1|Sitema2|Sitemap3|Sitema4|Sitema5|urllist|
Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2009, Simple Machines
islami Theme By Tema Alıntı değildir Renkli Theme tabanı kullanılmıştır burak kardeşime teşekkürler... &