ilitam ,arapça klavye, ilahiyat, önlisans > Forum > ๑۩۞۩๑ Kitap Dünyası - İlim Dünyası Kütüphanesi ๑۩۞۩๑ > İslam Fıkhı Eseleri > Dört Mezheb Fıkhı > Kıran, Temettü, İfrâd Ve Bunlarla İlgili Bahisler
Sayfa: [1]   Aşağı git
  Yazdır  
Gönderen Konu: Kıran, Temettü, İfrâd Ve Bunlarla İlgili Bahisler  (Okunma Sayısı 1130 defa)
02 Şubat 2010, 17:32:26
Eflaki
Gökte oturan melek
Tecrübeli Üyeler
*
Çevrimdışı Çevrimdışı

Mesaj Sayısı: 9.997« : 02 Şubat 2010, 17:32:26 »
Hac ve umre yapmak isteyen kişinin üç şekilde ihrama girmesi caizdir:

1- İfrâd; Bu, kişinin yalnızca hac İçin ihrama girmesi, hac amelferini tamamladıktan sonra da umre İçin İhrama girmesi ve umrenin tavafı ile sa´yini yapmasıdır.

2- Kıran: Hakîkaten, ya da hükmen hac ile umreyi aynı ihramda bir araya getirmektir.

3- Temettü: Önce umreyi sonra da aynı yıl içinde haccı yapmaktır. Mezheblerin bütün bunlarla ilgili ayrıntılı görüşleri aşağıya alınmıştır.

(8 ) Şâfiîler dediler ki: Hac ve umre üç şekilde edâ edilebilir:

1- Îfrâd: Bir kimsenin hac mevsiminde kendi beldesinin mîkatında hac için ihrama girmesi; hac amellerini bütünüyle tamamladıktan sonra da um­re için ihrama girmesidir.

2- Temettü: Kişinin kendi beldesinin mîkatı olmasa da hac ayların­da yanından geçtiği mîkatta umre için ihrama girmesi; umreyi tamamladık­tan sonra da Mekke´de veya umre ihramına girdiği mîkatta veya o mesafedeki başka bir mîkatta veyşjıut da kendisine en yakın olan mîkatta hac İçin ihra­ma girmesidir. Uğradığı mîkatı geçtikten sonra umre ihramına giren ve um­reyi tamamladıktan sonra da hac için ihrama giren kimse, yine temettü yapmış olur. İhrama girmek istemekle birlikte, mîkatı ihramsiz geçtiği için günah­kâr olur ve kurban kesmesi gerekir. Bu kişiye, temettü yapmış denir. Çünkü iki ibâdet (hac ve umre) arasında ihramın mahzurlarından temettü etmiştir. 3- Kıran: Kişinin ister kendi beldesinin mîkatı, isterse yolu üzerinde bulunan bir mîkat olsun, orada hac ve umre için bir arada ihrama girmesi­dir. Eğer bu kişi Mekke´deyse ve orada hac ve umre için ihrama girerse kı­ran yapmış olur. Umre ihramına girmesi için harem dışına çıkması gerekmez. Çünkü umre, hacca tâbi olup onun içine mündemiçtir. Kişi, ister hac ayla­rında olsun, ister olmasın önce umre için İhrama girer ve umre tavafına baş­lamadan da hac mevsimi başlar ve hac ihramına girerse kıran yapmış olur. Haccın umreye eklenmesi, Önce de belirtildiği gibi kişinin umre tavafına baş­lamadan önce hacca niyet etmesi şeklinde olur. Ama umrenin hacca eklen­mesi sahîh olmaz; geçersizdir.

Haccın bu üç çeşidinden en fazîletlisi, ifrâd şeklinde yapılanıdır. İfrâd haccı, eğer o sene umre yapılmışsa daha fazîletli olur. Ama umre, hac yapı­lan seneden sonraya bırakılırsa, o takdirde ifrâd haccının fazîleti az olur. Çünkü umrenin, hac senesinden sonraya ertelenmesi mekruhtur. Kıran yapamn, yalnızca hac amellerini yapması gerekir. Peygamber Efendimizin aşa­ğıda aktaracağımız hadîsine göre, kıran yapan kişinin, hac ve umre için bir tavaf ve bir sa´y yapması yeterli olur:

Temettü yapanlarla kıran yapanların kurban kesmeleri gerekir. Yüce Al­lah bu hususta şöyle buyurmuştur:

"Her kim hac (zamanın)a kadar umre ile faydalanmak isterse, kolayı­na gelen kurbanı keser. Kurbanı bulamayan kimse üç gün hacda, yedi gün de döndüğünüz zaman olmak üzere tam on gün oruç tutar.[2]

Bu âyet-i kerîme temettü yapanın kurban kesmesi gerektiğine işaret et­mektedir. Kıran yapanın kurban kesmesinin zorunluluğuna gelince, bu da Buhârî ve Müslim´in Hz.Âişe (r.a.) den naklettikleri şu rivayete istinâd et­mektedir:

"Peygamber (s.a.v.) kurban bayramında hanımları için sığır kesti. Çünkü Onlar kiran yapmışlardı.[3]

Kıran ve temettü haccını yapanların kurban kesmeleri şu şartlarla vâcib olur:

1- Kıran veya temettü yapan kişinin Mescid-i Haram´da bulunanlardan olmaması gerekir. Mescid-i Haram´da bulunanlardan maksat, oradaki mes­kenler arasında meskeni bulunan kimse demektir. Harem´in mesafesi iki ko­naktan azdır. Bu mesafedeki alan içinde bulunup da kıran veya temettü haccı yapanların kurban kesmeleri gerekmez.

2- Temettü haccı yapan kişinin umresi, hac aylarında vukûbulmuş ol­malıdır. Hac aylarından önce umre yapmış olan kişi, bu umresini ister hac aylarından önce tamamlamış olsun, ister hac ayları içinde tamamlamış ol­sun kurban kesmesi vâcib olmaz. Çünkü o kişi, hac mevsiminde umreyle haccı bir arada yapmış sayılmakta ve ifrâd şeklinde haccedene benzemektedir.

3- Aynı sene içinde haccetmiş olmalıdır. Hac ayları içinde umre yapıp da başka bir sene hacceden veya hiç haccetmeyen kişinin kurban kesmesi vâcib olmaz.

4- Temettü yapan kişi, umreyi tamamladıktan sonra tekrar hac ihramı­na girmek için ilk ihrama girdiği mîkata veya başka bir mîkata geri dönme-melİdir. Kıran yapan da Mekke´ye girdikten sonra, Arafat´ta vakfe veya kudüm tavafı gibi bir ibâdette de başlamadan önce mîkata dönmemelidir.

Temettü yapan kişi, hac İhramına girmek için mîkata dönerse kurban kesmesi gerekmez. Aynı şekilde kıran yapan kişi de hac ve umre için birlikte ihrama girdikten veya haccı umreye ekledikten sonra herhangi bir mîkata dönerse kurban kesmesi vâcib olmaz.

Temettü yapanın kurban kesmesinin vâcib olduğu vakit, hac için ihra­ma girdiği vakittir. Bu .vakitten önceye alması da sahîh olur. Şu halde umre­yi tamamladıktan sonra kesebilir. Ama kurban bayramının birinci günü kesmesi daha faziletli olur. Diğer ceza kurbanlarında olduğu gibi, bu kurba­nın vaktinin sonu sınırsızdır. Ya hiç bulamadığı veya bulup da parasını öde­mekten âciz kaldığı veya emsalinden fazla fiyat istendiği veyahut da ona vereceği paraya muhtaç olduğu gerekçesiyle haremde kurban kesmeye muk­tedir olamayan kişinin bütün bu durumlarda kurbana bedel olarak on gün oruç tutması gerekir. Bu on günün üçü hacda, yedisi de memleketine dön­dükten sonra tutulur. Hacdaki üç günü de, hac ihramına girdikten sonra tut­malıdır. Hac ihramına girmeden tuttuğu takdirde geçersiz olur. Ayrıca, arefe gününden önce de tutmuş olması sünnettir. Zîrâ sünnete göre arefe günü oruç­lu olmamak gerekir. Üç günlük orucu, teşrik günlerinden sonraya ertelediği takdirde günahkâr olur ve tuttuğu oruç da kaza olur. Ertelemesi nedeniyle kurban kesmesi gerekmez. Geri kalan yedi günün orucunu ise yurduna veya yurt edinmek istediği yere döndükten sonra tutmalıdır. Sözgelimi Mekke´yi yurd edinirse yedi gün orucunu orada tutar. Hac amellerini tamamlamış ol­mak şartıyla yurduna döndükten sonra yedi gün oruç tutması geçerli olur. Ama tavaf veya sa´y yapmadan yurduna dönerse oruç tutması geçersiz olur. Fakat hac amellerinden olan tıraş» yapmadan yurduna dönerse, yurdunda tıraş olduktan sonra oruç tutması geçerli olur.

Mâlikîler dediler ki: Hac ve umre yapmak isteyen kişi, bunlar için üç şekilde ihrama girebilir:

1- İfrâd: Bu, bir kimsenin yalnızca hac için ihrama girmesidir. Hac amellerini tamamladıktan sonra umreye başlar.

2- Temettü: Bu da kişinin önce yalnızca umre ihramına girmesi; hac aylarında umre rükünlerinden en az birini yapması ve sonra da aynı sene içinde hac etmesidir. Hac aylan, Ramazanın son günü güneşin batması anında başlar. Buna göre Ramazanın son günü umre ihramına girip umre amellerini bay­ram gecesi tamamlayarak aynı sene hacceden kişi temettü yapmış olur. Ama umre amellerini Ramazanın son günü güneşin batımından Önce tamamlar da aynı sene haccederse temettü yapmış olmaz. Çünkü umre rükünlerinden hiç birini hac adayları içinde yapmamıştır.

3- Kıran: Bunun iki şekli vardır:

a) Hac ve umre için birlikte ihrama girmek.

b) Önce umre için ihrama girmek, sonra da umre tavafının iki rek´atlik namazını kılmadan haccı umrenin üzerine eklemek. Bu ekleme, ister umre tavafına başlamadan önce, ister başladıktan sonra olsun, başladıktan sonra aa ister tamamlanmasından önce» ister tamamlanmasından sonra ve fakat iki rek´atlİk namazını kılmadan önce olsun -bu durumların hangisinde olursa olsun- kişi, kıran yapmış olur. Şu var ki, umre tavafım yaptıktan sonra ve fakat iki rek´atlik namazını kılmadan önce haccın umreye eklenmesi mek­ruh olur. Tavafına başladıktan sonra haccı umreye ekleme halinde onu na­file olarak tamamlar. Umre için gerekli olan tavaf, hac tavafına dahil olur. Çünkü kıran yapana bir tavaf ve bir sa´y yeter. Aynı şekilde tavaftan sonra ve iki rekat namaz kılmadan Önce haccı umreye eklemesi halinde, yapılan tavaf nafileye dönüşür. Ama umre tavafından ve namazından sonra haccı umreye ekleyen kişinin hac ihramı lağvolur, gerçekleşmez. Yine bunun gibi fâsid bir umre üzerine eklenen haccın, ihramı da lağvolur, gerçekleşmez. Bu durumdaki kişinin fâsid umreyi tamamlaması ve sonra da acilen kaza etme­si vâcib olur. Haccın umreye eklenmesi iki şartla sahîh olur:

1- Haccın umreye eklenmesi, umre tavafının iki rek´atlik namazının kı­lınmasından önce yapılmalıdır.

2- Haccın eklendiği umre, sahîh bir umre olmalıdır. Bu şartlardan biri gerçekleşmediği takdirde haccın umreye eklenmesi sahîh olmaz; eklenen haccın ihramı geçerli olmaz. Ama önce hac ihramına giren kişinin haccma umre ek­lemesine gelince, bu sahîh olmaz. Geçersiz ve lağvolur. Zîrâ kuvvetli (hac) üzerine zayıfı (umreyi) eklemek doğru olmaz.

Bu sayılanlar içinde en faziletlisi ifrâd, sonra kıran, en sonra da temet­tü hacadır. Kıran yapan kişinin hac ve umre için tek şey yapması gerekir ki, bu da, hac amelleridir. Buna göre bu şahıs için bir tavaf, bir sa´y, bir tıraş, hem hac hem umre için yeterli olur. En sonunda da kıran kurbanı kes­mesi gerekir. Temettü yapan için de kurban kesmek gerekir. Zaten bu, âyet-i kerîmeyle de sabittir:

"Her kim hac zamanına kadar, u...
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı
Müslüman
Anahtar Kelime
*****
Offline Pasif

Mesajlar: 132.038


View Profile
Re: Kıran, Temettü, İfrâd Ve Bunlarla İlgili Bahisler
« Posted on: 03 Haziran 2020, 18:32:20 »

 
      uyari
Allah-ın (c.c) Selamı Rahmeti ve Ruhu Revani Nuru Muhammed (a.s.v) Efendimizin şefaati Siz Din Kardeşlerimizin Üzerine Olsun.İlimdünyamıza hoşgeldiniz. Ben din kardeşiniz olarak ilim & bilim sitemizden sınırsız bir şekilde yararlanebilmeniz için sitemize üye olmanızı ve bu 3 günlük dünyada ilimdaş kardeşlerinize sitemize üye olarak destek olmanızı tavsiye ederim. Neden sizde bu ilim feyzinden nasibinizi almayasınız ki ? Haydi din kardeşim sende üye ol !.

giris  kayit
Anahtar Kelimeler: Kıran, Temettü, İfrâd Ve Bunlarla İlgili Bahisler rüya tabiri,Kıran, Temettü, İfrâd Ve Bunlarla İlgili Bahisler mekke canlı, Kıran, Temettü, İfrâd Ve Bunlarla İlgili Bahisler kabe canlı yayın, Kıran, Temettü, İfrâd Ve Bunlarla İlgili Bahisler Üç boyutlu kuran oku Kıran, Temettü, İfrâd Ve Bunlarla İlgili Bahisler kuran ı kerim, Kıran, Temettü, İfrâd Ve Bunlarla İlgili Bahisler peygamber kıssaları,Kıran, Temettü, İfrâd Ve Bunlarla İlgili Bahisler ilitam ders soruları, Kıran, Temettü, İfrâd Ve Bunlarla İlgili Bahislerönlisans arapça,
Logged
Sayfa: [1]   Yukarı git
  Yazdır  
 
Gitmek istediğiniz yer:  

TinyPortal v1.0 beta 4 © Bloc
|harita|Site Map|Sitemap|Arşiv|Wap|Wap2|Wap Forum|urllist.txt|XML|urllist.php|Rss|GoogleTagged|
|Sitemap1|Sitema2|Sitemap3|Sitema4|Sitema5|urllist|
Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2009, Simple Machines
islami Theme By Tema Alıntı değildir Renkli Theme tabanı kullanılmıştır burak kardeşime teşekkürler... &