ilitam ,arapça klavye, ilahiyat, önlisans > Forum > ๑۩۞۩๑ Kitap Dünyası - İlim Dünyası Kütüphanesi ๑۩۞۩๑ > İslam Fıkhı Eseleri > Dört Mezheb Fıkhı > İfâza (Ziyaret) Tavafı
Sayfa: [1]   Aşağı git
  Yazdır  
Gönderen Konu: İfâza (Ziyaret) Tavafı  (Okunma Sayısı 6152 defa)
01 Şubat 2010, 17:45:39
Eflaki
Gökte oturan melek
Tecrübeli Üyeler
*
Çevrimdışı Çevrimdışı

Mesaj Sayısı: 9.997« : 01 Şubat 2010, 17:45:39 »
Tavafın nevileri üçtür:

1. İfâza Tavafı: Buna “Rükün Tavafı” ve “Ziyaret Tavafı” da denir. Bu tavafı yapmayanın haccı batıl olur.

2. Veda Tavafı: Vâcib olan bu tavafa “Tavaf-ı Sader” de denir.

3. Kudüm Tavafı: Sünnet olan bu tavaf daha önce de anıldığı gibi, bilahare açıklaması yapılacaktır.

Ziyaret Tavafı da denilen “İfâza Tavafı”nın, haccın dört rüknün­den biri olduğu ittifakla kabul edilmiştir. Bu tavafı yapmayan kimsenin haccı batıl olur. Yakında da anlatılacağı gibi bu tavaf, kendine özgü biçimde yapılan yedi tur (şavt) tavaftan ibarettir. Hanefîler derler ki: Rükün olan bu tavaf, dört turdur. Dört tur (şavt) yapan kişi rükün olan tavafı yerine getirmiş olur. Yedi şavtin geriye kalan üç şavtı (turu) ise rükün olmayıp vâcibtir. Çünkü dört tur, yedi turun yarıdan çoğunu teş­kil etmektedir. Hüküm çoğa verildiğinden, turların tamamı yapılmış ka­bul edilir.[250]


İfâza Tavafı’nın Vakti:

Rükün olan ifâza tavafının vaktinin belirlenmesi hususunda mezhebler görüş ayrılığına düşmüşlerdir.

Hanefiler dediler ki: İfâza tavafının vakti, Kurban bayramının birinci günü, fecrin doğmasından başlayıp Arafat’taki vakfeden sonra öm­rün sonuna kadar devam eder. Hacı adayı Arafat’ta vakfe yaptıktan son­ra, ifâza tavafını yapmalıdır. Ama ileride açıklanacağı şekilde, Arafat’ta­ki vakfeyi vaktinde yapmayan hacı adayının ifâza tavafını yapması sahîh olmaz ve haccı batıl olur. Hac ayları olarak bilinen Şevval, Zilkade ve Zilhicce aylarında ifâza tavafını yapmalıdır. Zilhicce ayında Arafat’ta vakfe yapan bir hacı adayı, bu ayın çıkışına kadar ifâza tavafını yapmazsa, bu tavafı diğer yılların jkjiı aylarında yapması gerekir.

Malikiler dediler ki: İfâza tavafının vakti, Kurban bayramının birinci gününden başlayıp Zilhicce ayının sonuna kadar devam eder. Hacı adayı bu tavafı, bu vakitten sonraya ertelerse kurban kesmesi gerekir ve haccı da sahîh olur. Bayram gününden önce ifâza tavafı yapılamaz. Ama Arafat’taki vakfenin, ne vaktinden önce, ne de vaktinden sonra yapılma­sı sahîh olmaz.

Şafiiler dediler ki: İfâza tavafının vakti, Kurban bayramının ilk gecesi, gece yarısından sonra başlar. En faziletlisi, bu tavafın Kurban bayramı günü yapılmasıdır. İfâza tavafının vakti sonsuzdur. Hacı adayı bu tavafı dilediği vakte erteleyebilir. Ama bu tavafı yapmadıkça kadın­larla cinsel ilişki kurması helâl olmaz, ihramhlar gibidir. Tavafı yaptıktan sonra ihramdan çıkmış olur. Kadınlara yanaşması da helâl olur. Geriye sadece teşrik günlerinde şeytan taşlaması ve Minâ’da gecelemesi kalır ki, bunlar da vâcibtir. Bunları hac amellerinin sırasına göre ihramdan çıktık­tan sonra yapması gerekir.

Hanbeliler dediler ki: Rükün olan İfâza tavafı, Arafat’ta vakfe yapmış olan kişi için Kurban bayramının ilk gecesi, gece yarısından sonra başlar. Arafat’ta vakfe yapmadan önce bu tavafı yapmak sahîh olmaz. Vakfeden önce tavaf eden kişinin haccı batıl olur. Hanefîler de bu görüş­tedirler. Bu tavafın vaktinin sonu yoktur. Kişi, yapmamış olduğu bu ta­vafı sağ olduğu sürece yapabilir. Vaktin sınırlandırılması dışında, bu ko­nuda Hanbelîlerle Hanefîler aynı görüştedirler.[251]

Tavafın Şartları:

Hangi neviden olursa olsun tavafın bir takım şartları vardır. Bu şartlara uyulmadan yapılan tavaf sahîh olmaz. Mezheblerin bu şartlara ilişkin tafsilâtlı görüşleri aşağıya alınmıştır.

Şafiiler dediler ki: Asıl itibariyle tavafın şartları sekiz tanedir:

1. Setr-i avret. Tavaf yapan kişi, tıpkı namazdaymışcasına avret yerlerini kapatmalıdır. Avret yeri açık olarak tavaf eden kişinin haccı batıl olur.

2. Tavaf eden kişi, tıpkı namaz için gerekli olan hades ve necasetten temiz olmalıdır.

3. Tavafa, sol yanıyla, bedeninin tümünü veya bir kısmını hacer-i esved hizasına getirerek başlamalıdır. Öyle ki, bedeninin bir kısmı, hacer-i esvedin bir kısmını geçip geride bırakmış olmamalıdır. Hacer-i esvedden başka yerden tavafa başlarsa, tavafın hacer-i esvede ulaşıncaya kadarki kısmı sayılmaz ve tavafı hacer-i esved hizasına geldiğinde başlar. Tavafın sonunda da başlangıçtaki şekliyle hacer-i esved hizasına gelmek şarttır.

4. Kişi, tavafta kendi doğrultusunda tur yaparken Kabe’yi sol ta­rafına almalıdır. Tavaf yapan kişi, bütün bedeniyle Kabe’nin duvarı, şa­dırvanı ve hatîmin dışında bulunmalıdır. Tavaf yaparken Kabe’nin duva­rına dokunan, şadırvan üzerinde yürüyen veya hatîmin iki açık yerinden, birinden girip diğerinden çıkan kişinin, bu şekilde yaptığı tavaf sahîh ol­maz. Aynı şekilde tavaf esnasında Kabe’yi karşısına alan veya ona arka­sını dönen veya sağma alan veyahut da sol tarafına alıp da geri geri gidip tur yapan kişinin tavafı sahîh olmaz.

5. Tavaf, yakînî olarak yedi şavttan (turdan) meydana gelmelidir. Yedi şavttan birini eksik yapanın tavafı geçerli olmaz.

6. Tavafın Mescid-i Harâm’da yapılması. Mescid, ne kadar geniş olsa da mescidde, mescidin havasında, Kabe’den yüksek olsa da mescidin damında (tavaf edenle beyt arasına bir fasıla girse bile) yapılan tavaf sahîh olur.

7. Tavaf yapan kişi tavaf esnasında başka bir işle meşgul olmaya yönelmemelidir. Yöneldiği anda tavafı kesilir.

8. Tavaf için niyet edilmelidir. Bu, ifâza ve Kudüm tavafı dışın­daki tavaflar için şarttır. Hac amellerine niyet edilirken bu iki tavaf da o niyetin kapsamına girdiklerinden, kendileri için ayrıca niyete gerek kal­maz. Niyetin Hacer-i Esved hizasında yapılması gerekir. Hacer-i Esved’i geç­tikten sonra yapılan niyet, turun tamamlanıp tekrar Hacer-i Esved hizasına gelinmesine kadar geçerli olmaz. Ama tur tamamlanmadan geri dönülüp tek­rar Hacer-i Esved hizasına gelinirse, bu niyet geçerli olur.

Kudüm tavafı için özel olarak dokuzuncu bir şart daha vardır ki o da bu tavafın, Arafat’taki vakfeden önce yapılmasıdır. Arafat’ta vakfe yaptıktan sonra Kurban bayramının ilk gecesi, gece yarısından sonra Mek­ke’ye giren kişinin Kudüm tavafını yapması gerekmez.

Malikiler dediler ki: Tavaf için bir takım sıhhat şartları vardır:

1. Tavafın yedi şavt (tur) olması. Yedi turdan eksik olan tavaf yeterli olmaz. Bu, eğer Rükün (İfaza) tavafı ise, eksik yapıldığı takdirde, kurban kesmek eksikliği telâfi etmez. Tavafı eksik yaptığından şüphele­nen kişi, tavafını kendi yakînine göre devam ettirip yedi tura tamamlar.

Yedi turdan fazla olmasının bir sakıncası olmaz. Çünkü fazlalıklar geçer­siz olup kale alınmazlar.

2. Tavaf eden kişi, büyük-küçük hades halleriyle pisliklerden te­miz bulunmalıdır. Tavaf esnasında kendisinde hades hâli vukûbulan veya bedeninde ve elbisesinde necaset bulunduğunu öğrenen kimsenin tavafı batıl olur. Tavafı yapıp da iki rek’atlik tavaf namazını kılmadan kendi­sinde hades hâli vukûbulan veya kendisinde ya da çamaşırında pislik bu­lunduğunu öğrenen kimse de tavafı iade etmelidir. Zîrâ bu iki rek’atlik tavaf namazı da tavafın bir parçası sayılır. Ancak Mekke’den çıkar da tekrar dönüşü çok zor olursa tavafı yeterli olur. Sadece iki rek’atlik na­mazı iade eder ve Mekke’ye kurban göndermesi gerekir. İfâza ve Kudüm tavafından sonra kılınan iki rek’atlik namaz vâcibtir. Veda tavafından sonra kılınan iki rek’atlik namazın vâcib olduğunu söyleyenler bulunduğu gibi, bunun sünnet olduğunu söyleyenler de vardır. Ki bu görüşlerin ikisi de sahihtir. Bu iki görüşe göre tavaflardan sonra kılınan tavaf namazının birinci rek’atinde Fâtiha’dan sonra Kâfirûn sûresini, ikinci rek’atindeyse Fâtiha’dan sonra îhlâs sûresini okumak mendubtur. Bu namazın Makâm-ı İbrâhîm’in ardında kılınması da mendubtur. Namazdan sonra Mültezemde (burası kapı ile hacer-i esved arasıdır) duâ etmek mendubtur. Tavafı ikindiden sonra yapan kimsenin, bu iki rek’ati akşam namazının farzıyla sünneti arasında kılması da mendubtur.

3. Namazda olduğu gibi setr-i avrete riâyet etmelidir.

4. Tavaf esnasında Kabe’yi sol tarafa almalıdır.

5. Tavaf eden kişinin bedeninin tümü hatîmin ve şadırvanın dışın­da bulunmalıdır. Şadırvan, Kabe binasına bitişik kavisli bir yapıdır.

6. Muvâlât (Turlar arasına fasıla koymamak). Turlar arasına çok miktarda fasıla koyan kişinin tavafı batıl olur. Ama bu fasılalar az mik­tarda olursa afvedilir.

7. Tavafın Mescid-i Haram içinde yapılması. Mescidin damında ve dışında yapılan tavaf sahîh olmaz. Tavafa hacer-i esvedden başlamalı­dır. Hacer-i esvedden önce tavafa başlayan kişinin son turu oraya kadar götürüp tamamlaması vâcib olur. Tamamlamaz, araya uzun fasıla girer veya abdesti bozulursa tavafı iade etmesi gerekir. Ancak iade etmeden memleketine dönerse bu tavaf kendisi için, Mekke’ye kurban göndermesi kaydıyla yeterli olur.

Hanbeliler dediler ki: Tavafın sıhhat şartları şunlardır:

Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı
Müslüman
Anahtar Kelime
*****
Offline Pasif

Mesajlar: 132.038


View Profile
Re: İfâza (Ziyaret) Tavafı
« Posted on: 07 Temmuz 2020, 05:33:50 »

 
      uyari
Allah-ın (c.c) Selamı Rahmeti ve Ruhu Revani Nuru Muhammed (a.s.v) Efendimizin şefaati Siz Din Kardeşlerimizin Üzerine Olsun.İlimdünyamıza hoşgeldiniz. Ben din kardeşiniz olarak ilim & bilim sitemizden sınırsız bir şekilde yararlanebilmeniz için sitemize üye olmanızı ve bu 3 günlük dünyada ilimdaş kardeşlerinize sitemize üye olarak destek olmanızı tavsiye ederim. Neden sizde bu ilim feyzinden nasibinizi almayasınız ki ? Haydi din kardeşim sende üye ol !.

giris  kayit
Anahtar Kelimeler: İfâza (Ziyaret) Tavafı rüya tabiri,İfâza (Ziyaret) Tavafı mekke canlı, İfâza (Ziyaret) Tavafı kabe canlı yayın, İfâza (Ziyaret) Tavafı Üç boyutlu kuran oku İfâza (Ziyaret) Tavafı kuran ı kerim, İfâza (Ziyaret) Tavafı peygamber kıssaları,İfâza (Ziyaret) Tavafı ilitam ders soruları, İfâza (Ziyaret) Tavafıönlisans arapça,
Logged
Sayfa: [1]   Yukarı git
  Yazdır  
 
Gitmek istediğiniz yer:  

TinyPortal v1.0 beta 4 © Bloc
|harita|Site Map|Sitemap|Arşiv|Wap|Wap2|Wap Forum|urllist.txt|XML|urllist.php|Rss|GoogleTagged|
|Sitemap1|Sitema2|Sitemap3|Sitema4|Sitema5|urllist|
Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2009, Simple Machines
islami Theme By Tema Alıntı değildir Renkli Theme tabanı kullanılmıştır burak kardeşime teşekkürler... &