ilitam ,arapça klavye, ilahiyat, önlisans > Forum > ๑۩۞۩๑ Kitap Dünyası - İlim Dünyası Kütüphanesi ๑۩۞۩๑ > İslam Fıkhı Eseleri > Dört Mezheb Fıkhı > Haccın Vâcibleri
Sayfa: [1]   Aşağı git
  Yazdır  
Gönderen Konu: Haccın Vâcibleri  (Okunma Sayısı 1748 defa)
01 Şubat 2010, 18:42:56
Eflaki
Gökte oturan melek
Tecrübeli Üyeler
*
Çevrimdışı Çevrimdışı

Mesaj Sayısı: 9.997« : 01 Şubat 2010, 18:42:56 »
Buraya kadar anlatılanlarla haccin her bir rüknünün kendine özgü şart, vâcib ve sünnetleri bulunduğu anlaşılmıştır. Bunları, daha önceki sayfalarda anlatmış bulunmaktayız. Bundan sonra geriye haccin hiçbir rükne bağlı olmayan bir takım genel vâcibleri kalmış oluyor ki, açıkla­masını yapmak istediğimiz vâcibler de bunlardır. Şeytan taşlamak, Minâ’da gecelemek, Müzdelife’de bulunmak, tıraş olmak ve saçları kı­saltmak bu vâciblerdendir. Bu konuyla ilgili olarak mezheblerin detaylı görüşleri aşağıya alınmıştır.

Şafiiler dediler ki: Haccin genel vâcibleri beş tanedir:

1. İlgili bölümde belirtilen tafsilâta uygun olarak mîkatta ihrama girmek.

2. Bir an olsun Müzdelife’de bulunmak. Bu, Arafat’taki vakfeden sonra gecenin ikinci yarısında olmalıdır. Burada beklemek şart değildir.

Kişinin, Müzdelife’de bulunduğunu bilerek veya bilmeyerek buradan geç­mesi de yeterli olur.

3. Şeytan taşlamak (Remy-i cimar). Kurban bayramının birinci günü yalnızca Akabe cemresine taş atılır. Kurban bayramının geri kalan üç gününde ise her üç cemreye taş atılır. Cemre (şeytanı taşlama)nin vakti, Arafat’ta vakfe yapmış olma kaydıyla Kurban bayramının birinci gecesi, gece yarısından itibaren başlar ve teşrik günlerinin sonuna kadar devam eder. Taşlama işi, kelimenin tam manasıyla tahakkuk etmelidir. Sözgeli­mi atılacak taşlar, atılacak yere elle konulduğunda taşlama işi gerçekleş­miş olmaz. Atarken taşlama yeri hedef alınmalıdır. Sözgelimi havaya, boş yere atılan taşlar, hedefe isabet etse bile taşlama işi bakımından ye­terli olmaz. Atılacak yere isabet etmeyen taşlama geçerli olmaz. Şer’an geçerli olan taşlama, yay ve benzeri şeylerle değil de elle yapılanıdır. An­cak mazeret hâlinde bu gibi şeylerle yapılan taşlama da caiz olur. Taşla­ma, ancak taşla yapılırsa geçerli olur. İnci, tuz ve kiremit gibi şeylerin atılması yeterli olmaz.

Taşlayan kişi, bayramın ikinci, üçüncü ve dördüncü günlerindeki her üç taşlamada da yedişer çakıl tanesi attığını kesin olarak bilmelidir. Aynı şekilde bayramın birinci günü yapılan Akabe cemresinde (taşlamasında) de yedi çakıl tanesini kesinlikle atmış olması gerekir. Eğer bu hususta şüpheye düşerse, bu sayıyı tam olarak ikmâl eder. Yedi çakılın, yedi ayrı atışla atılması şarttır. Ama bu şekilde atmadığı takdirde, bir atışta birden fazla taş atmış olsa bile, yalnızca tek atış yapmış sayılır. Teşrik günlerin­de yapılan taşlamada üç cemre arasındaki sıralamaya uyulmalıdır. Taşla­maya Mescid-i Hayf yanındaki cemreden başlanır. Sonra orta cemre, da­ha sonra da Akabe cemresi taşlanır. Bunların birindeki taşlama işi ta­mamlanmadan diğerine geçilmez.

Taşlamanın sünnetlerini şu şekilde sıralayabiliriz:

a. Her taşlama günü gusledilmelidir.

b. Teşrik günlerinde taşlama, öğle namazından sonra yapılmalı­dır.

c. Taşlamalarda cemreler arasına fasıla konulmamalıdır,

d. Kolay olduğu takdirde taşlama, sağ elle yapılmalıdır.

e. Necâsetli olması muhtemel çakıl taşlan yıkanmalıdır,

f. Atılan çakıllar, parmak uçlarından küçük olmalıdır.

g. İlk taş atılırken, telbiye yerine tekbir getirilmelidir.

h. Hacı, Minâ’dan binekli gelmişse taşlamayı binek üzerinde yap­malıdır.

4. Haccın genel vâciblerinin dördüncüsü Minâ’da gecelemektir. Acelesi olmayan kimselerin üç teşrik gününün gecelerinin büyük bölümünü Minâ’da geçirmeleri şarttır. Ama acele edip ikinci teşrik gününde (Kur­ban bayramının üçüncü gününde) Minâ’dan çıkıp Mekke’ye gitmek iste­yen kişiden, üçüncü teşrik gününün gecesinde Minâ’da geceleyip şeytanı taşlama yükümlülüğü düşer. Zîrâ Yüce Allah buyurmuştur ki:

“Kim hemen iki gün içinde (kurban bayramının ikinci ve üçüncü gününde Minâ’dan Mekke’ye) dönmekte acele ederse ona günah yoktur.”[256]

Ama bu işte acele eden kişinin, en geç teşrik günlerinin ikincisinde (kurban bayramı günlerinin de üçüncüsünde) güneşin batmasından önce Minâ’dan çıkmış olması şarttır. Ama bu günde kişi Minâ’da iken güneş batarsa, teşrik günlerinin üçüncü gecesi de Minâ’da kalıp şeytan taşlama­sı zorunlu olur. Ancak gecikmesi bir mazeretten ötürü olmuşsa bu zorun­luluk sözkonusu olmaz. Ayrıca Minâ’dan erken çıkışın, niyetle birlikte olması da şarttır. Niyetsiz olarak erken çıkan kişinin geri dönmesi gere­kir. Çıkarken geri dönmeye de azmedilmiş olmamalıdır. Geri dönmeye azmedilerek çıkıldığı takdirde, geri dönmek zorunlu olur. Bu takdirde, çıkışta niyetin faydası da olmaz. Taşlama gecelerinde Minâ’da gecelemek, mazereti olmayan kimselere vâcibtir. Deve çobanları ve Mekke’de ya da yolda hacılara su dağıtmakla görevli olanlar ile geceleme hâlinde canına veya malına zarar gelmesinden korkan kimseler gibi mazeretliler, gecele­meme ruhsatına sahihtirler. Fakat taşlama yükümlülüğünden kurtulamaz­lar.

5. Haccın genel vâciblerinin beşincisi, önce belirtilen ihram yasak­larından sakınmaktır.

Hanefiler dediler ki: Haccın aslî vâcibleri beş tanedir:

1. Safa ile Merve arasında sa’y etmek.

2. Fecirden önce, bir anlık zaman için de olsa, Müzdelife’de bu­lunmak. Fecirden önce Müzdelife’de bulunmayan kişinin ceza olarak kur­ban kesmesi gerekir. Ancak bir sebepi veya hastalığı olursa bir şey gerek­mez.

3. Her hacının şeytanı taşlaması. Şöyle ki: Kurban bayramının bi­rinci günü Batn-ı Vâdî’de Akabe cemresini taşlamak. Bu taşlama, kendi­siyle teyemmüm edilmesi caiz şeylerle, meselâ bir avuç toprakla da yapı­labilir. Fakat bir avuç toprak bir çakıl tanesi yerine geçer. Odun, anber, inci, altın, gümüş, cevher, kığ ve bunlara benzer şeylerle taşlama yapmak caiz olmaz. Çünkü bunlar yer cinsinden değildirler. Atılacak çakılların cemre yerlerinden toplanması mekruhtur. Çakılların savrulması ve yedi taneden fazla çakılın atılması da mekruhtur. Taşlama esnasında atanla atılan yer arasında beş zira’lık bir mesafe bulunması, çakıl tanelerinin parmak uçlarıyla tutulması sünnettir. Kişi, çakılı atar da bir adamın üstüne veya duvara düşer, sonra kendiliğinden cemreye yakın bir yere düşerse, geçerli olur. Ama cemrenin uzağına düşerse geçerli olmaz ve yerine baş­kasının atılması vâcib olur. Cemreden uzaklık, üç zira’lık bir mesafe ola­rak takdir edilmiştir. Her çakıl tanesini atarken “Bismillâhi Allâhü Ekber” demek sünnettir. İlk atışta telbiye kesilmelidir. Büyükçe bir taş alarak küçük parçalar halinde kırıp atmak mekruhtur. Akabe cemresini taşlama­nın vakti, Kurban bayramının birinci günü fecrin doğusuyla başlar ve ikinci günü fecrin doğuşuna kadar devam eder. Bu vaktin başlangıcından önce yapılan taşlama geçersizdir. Bu vaktin çıkmasına kadar taşlama ya­pılmadığı takdirde kurban kesmek gerekir. Bu taşlamanın, güneşin doğu­şundan zevaline kadar yapılması müstehab olur. Zevalden sonra gurûb vaktine kadar yapılması da mubahtır. Geceleyin yapılması ise mekruhtur. Nitekim Kurban bayramının birinci günü, fecrin doğuşu ile güneşin do­ğuşu arasında yapılması da mekruhtur. Kurban bayramının ikinci günü üç cemre taşlanır. Taşlamaya, Mescid-i Hayf yanındaki birinci cemreden başlayıp sırasıyla orta cemrenin, sonra da Akabe cemresinin taşlanması sünnet olur. Bu cemrelerin her birine, önce belirtilen şekilde yedişer çakıl tanesi atmak gerekir. Eğer cemreler arasındaki sıralamaya riâyet edilmez­se, meselâ birinci cemreden önce orta cemre taşlanırsa, bu taşlamanın iade edilmesi sünnet olur. İki cemreyi taşlama arasında Kur’ân-ı Kerîm’den üç hizip okuyacak kadar, yani yaklaşık olarak kırkbeş dakika bekle­mek sünnettir. Bayramın ikinci ve üçüncü günleri taşlamanın vakti, güne­şin zevalinden batmasına kadardır.

Geceleyin fecrin doğuşuna kadar taşlamada bulunmak mekruhtur. Gündüzleyin, güneşin zevalinden önce taşlamada bulunmak da yeterli ol­maz. Bayramın ikinci günü fecirden sonra taşlamada bulunmaktan ötürü kurban gerekir. Cemrelere taş atmakta olan kişi, hem kendi nefsi için, hem de dilediği başka kimseler için duada bulunabilir. Duâ esnasında ellerini kıbleye yönelik olarak semâya kaldırır. Bayramın üçüncü günü de aynı şekilde taşlama yapılır. Eğer Minâ’da kalınırsa, son gününde de aynı şekilde taşlama yapılır. Kişi dilerse, bir binek üzerinde, dilerse piya­de halde taşlama yapabilir. Birinci ve orta cemreyi taşlarken, efdâl olan piyade halde bulunmaktır. Akabe cemresini taşlarken de binek üzerinde bulunmaktır.

4. Haccın aslî vâciblerinin dördüncüsü, saçı tıraş etmek veya kı­saltmaktır.

5. Veda Tavafı (Tavâf-ı Sader).

Bu sayılan aslî vâcibler dışında olmakla birlikte bunlarla veya haccın bir şartıyla, ya da rüknüyle ilintisi bulunan bir takım vâcibler daha var­dır. Bunlardan tavafın, sa’yin ve Arafat’ta vakfenin vâciblerini daha ön­ce anlattığımıza göre, geriye şu vâcibler kalmaktadır:

Taşlama ile tıraş arasındaki sıraya riâyet etmek. Kurban günü kur­ban kesmek! Tıraşın zaman ve mekânla kayıtlanması!

Bu konuda asıl formülümüz şudur: Terkedilmesi hâlinde kurban ke­silmesini gerekli kılan her davranış vâcibtir. Terkinden ötürü kurban kes­menin gerekli olduğu hususlar, “Haccın cinayetleri” bahsinde anlatılacak­tır.

Hanbeliler dediler ki: Haccın yedi vacibi vardır:

1. Şer’an mü...
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı
Müslüman
Anahtar Kelime
*****
Offline Pasif

Mesajlar: 132.038


View Profile
Re: Haccın Vâcibleri
« Posted on: 06 Temmuz 2020, 15:47:00 »

 
      uyari
Allah-ın (c.c) Selamı Rahmeti ve Ruhu Revani Nuru Muhammed (a.s.v) Efendimizin şefaati Siz Din Kardeşlerimizin Üzerine Olsun.İlimdünyamıza hoşgeldiniz. Ben din kardeşiniz olarak ilim & bilim sitemizden sınırsız bir şekilde yararlanebilmeniz için sitemize üye olmanızı ve bu 3 günlük dünyada ilimdaş kardeşlerinize sitemize üye olarak destek olmanızı tavsiye ederim. Neden sizde bu ilim feyzinden nasibinizi almayasınız ki ? Haydi din kardeşim sende üye ol !.

giris  kayit
Anahtar Kelimeler: Haccın Vâcibleri rüya tabiri,Haccın Vâcibleri mekke canlı, Haccın Vâcibleri kabe canlı yayın, Haccın Vâcibleri Üç boyutlu kuran oku Haccın Vâcibleri kuran ı kerim, Haccın Vâcibleri peygamber kıssaları,Haccın Vâcibleri ilitam ders soruları, Haccın Vâcibleriönlisans arapça,
Logged
Sayfa: [1]   Yukarı git
  Yazdır  
 
Gitmek istediğiniz yer:  

TinyPortal v1.0 beta 4 © Bloc
|harita|Site Map|Sitemap|Arşiv|Wap|Wap2|Wap Forum|urllist.txt|XML|urllist.php|Rss|GoogleTagged|
|Sitemap1|Sitema2|Sitemap3|Sitema4|Sitema5|urllist|
Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2009, Simple Machines
islami Theme By Tema Alıntı değildir Renkli Theme tabanı kullanılmıştır burak kardeşime teşekkürler... &