ilitam ,arapça klavye, ilahiyat, önlisans > Forum > ๑۩۞۩๑ Kitap Dünyası - İlim Dünyası Kütüphanesi ๑۩۞۩๑ > İslam Fıkhı Eseleri > Dört Mezheb Fıkhı > Fidye Gerektiren Hususlar
Sayfa: [1]   Aşağı git
  Yazdır  
Gönderen Konu: Fidye Gerektiren Hususlar  (Okunma Sayısı 1747 defa)
01 Şubat 2010, 19:05:12
Eflaki
Gökte oturan melek
Tecrübeli Üyeler
*
Çevrimdışı Çevrimdışı

Mesaj Sayısı: 9.997« : 01 Şubat 2010, 19:05:12 »
Bilindiği gibi ihramdaki hacıların yapmaktan men olundukları bir takım hususlar vardır. Bu yasakların bir kısmı haccı bozar; bir kısmı fidyeyi, bir kısmı da yiyecek vermeyi gerekli kılar. Fidyeyi gerektirenler, mezheblere göre tafsilâtlı bir şekilde aşağıda anlatılmıştır.

Hanbeliler dediler ki: Fidyeyi gerektiren şeyler iki kısma ayrı­lır:

a. Muhayyer olarak fidyeyi gerektiren şeyler,

b. Tertib üzere fidye vermeyi gerektiren şeyler.

Muhayyer olarak fidyeyi gerektiren hususlar şunlardır:

1. Dikişli, ya da etrafı çevrilmiş bir giysiyi giymek.

2. Koku kullanmak.

3. Erkeğin başını, kadmınsa yüzünü kapaması.

4. Vücûdtaki tüylerden veya saçlardan iki telden fazlasını veya tır­nakların iki taneden fazlasını kesmek.

Bu sayılan işlerden birini yapanın şu üç fidyeden birini vermesi gere­kir: Ya altı ayı doldurmuş bir koyun veya bir yaşını doldurmuş bir keçi kesmeli; ya üç gün oruç tutmalı yahut da altı miskine yiyecek vermelidir. Bunlardan her birine yarım sa’ buğday veya hurma, kuru üzüm, arpa veya çökelekten birinden bir sa’ vermelidir.

Muhayyer olarak fidye vermeyi gerekli kılan şeylerden biri de avlan­ma yasağıdır. Avlanan hayvan ya davar benzeridir veya değildir. Eğer davar benzeriyse yine üç şeyden birini fidye olarak verme seçeneğine sâhib olur.

a. Davardan dengi olan bir hayvanı dilediği vakitte kesip etini Harem’deki fakirlere dağıtmalıdır. Misil olan bu hayvanı, avın telef edildiği yere takdim etmelidir.

b. Değerini takdir etmek parayla olur. Değeri para olarak takdir edildikten sonra, fıtır sadakası olarak verilebilen gıda maddeleri satın alı­narak her miskine buğdaydan yarım sa’ veya diğer gıda maddelerinden birinden bir sa’ verilir.

c. Veya her bir fakire verilecek ölçek karşılığında bir gün oruç tutar. Geriye bir fakire verilecek bir ölçekten az bir miktar kalacak olur­sa, onun yerine yine bir tam gün oruç tutar.

Avlanılan hayvan davar benzeri değilse fidyesini son iki şekilden bi­rini seçerek verme muhayyerliği vardır: Ya fakirlere değeri kadar gıda maddesi dağıtılır veya o nisbette oruç tutulur.

Tertib üzere fidye vermeyi gerekli kılan hususlar da şunlardır:

a. Birinci ihramdan çıkmadan cinsel ilişkide bulunmak. Birinci ih­ramdan çıkış, üç şeyden ikisini yapmakla gerçekleşir:

1. Akabe cemre­sini taşlamak.

2. Tıraş olmak veya saçı kısaltmak.

3. Ziyaret tavafı.

Birinci ihramdan çıkmadan önce birisine tekrar tekrar bakarak, te­nasül organından başka yere temas ederek, öperek, şehvetle elleyerek menî akması da cinsel ilişki gibidir. Anılan durumlardan biriyle menî akar veya cinsel ilişki vukûbulursa, ceza olarak beş yaşındaki bir deve kesmek gerekir. Bu vasıftaki bir deve bulamayan kişi, üç günü hac amelleri sona ermeden önce, yedi günü de hac amelleri tamamlandıktan sonra olmak üzere on gün oruç tutar. Cinsel ilişki ve menî akması işleminde kadın eğer gönüllü ise, o da erkeğin cezasının aynısına tâbi olur. Erkeğin kadı­na sarılması hâlinde menî akmazsa üç şeyden birini fidye olarak vermele­ri muhayyer olur: Ya bit davar keserler veya altı miskine yiyecek verirler veyahut da üç gün oruç tutarlar. Tekrar etmeksizin bakmaları durumun­da da aynı ceza söz konusu olur. Birinci ihramdan çıktıktan sonra cinsel ilişkide bulunulursa yine aynı ceza gerekir.

Mîkatı ihramsız olarak geçen veya cemreleri taşlamak gibi, haccın vâciblerinden birini terk eden kişi tertib üzere fidye vermelidir: Bİr davar kesmelidir. Bulamadığı takdirde, üçü hacda, yedisi de daha sonra olmak üzere on gün oruç tutmalıdır.

Yiyecek vermeyi gerekli kılan suçlara gelince deriz ki: İki veya daha az sayıda tırnak kesmek; saç veya bedendeki kıllardan iki tel veya daha azını gidermek. Şu halde bir tırnak veya bir tırnağın bir kısmını; bir tel saç veya daha azını gideren kişinin bir miskine yarım sa’ buğday veya bir sa’ arpa, ya da kuru üzüm veya hurma vermesi gerekir. İki tırnak veya iki tel saç gideren kişinin, iki miskine yiyecek vermesi vâcib olur.

Telef edilen şeyin değerini tazmin etmeye gelince: Av hayvanının yu­murtasını kıran veya bir çekirgeyi öldüren kişi, bunların değerini olayı işlediği mahalde sadaka olarak vermekle yükümlü olur. Ama bit öldür­mek ve nikâh akdi yapmak hiçbir cezayı gerekli kılmaz.

Önce de belirtildiği gibi ihramlı kişinin haremdeki ağaçları ve otları kesmesi haramdır. Ancak izhir ve sinameki gibi bitkileri kesmek, bu ya­saktan İstisna edilmiştir. Kesilmesi haram olan ağaçlardan örfe göre kü­çük sayılanlarından birini kesenin bir davar kurban etmesi gerekir. Örfe göre orta veya büyük sayılanlardan birini keseninse bir sığır kesmesi gere­kir. Yaprak veya ot keseninse, değerlerini fakirlere vermesi vâcibtir.

Malikiler dediler ki: İşlenmesi yasaklanan ve ihramlının nimetlenip refah bulması amacıyla üzerindeki toz ve terleri gidermek için ha­mamda yıkanmak gibi işleri yapması fidye vermesini gerekli kılar. Terleyinceye kadar hamamda oturan, sonra da ovalanmaksızın bedenine sıcak su döken ihramlmın fidye vermesi vâcib olur. Çünkü bu işi yapmakla, bedenindeki kirleri giderdiği zannedilir. Koku olarak kullanılan bir şeyi ellemek, bıyıkları kısaltmak, elbise giymek, başı örtmek, tırnakları kes­mek, koltuk altlarındaki tüyleri yolmak, kadının tesettür amacı olmaksı­zın yüzünü örtmesi, eldiven takması ve kına yakması gibi işleri yapmak da aynı hükme tâbidir. Elbiseyi giymekle sıcaktan ya da soğuktan korun­ma gibi bir fayda sağlanırsa fidye vermek gerekir. Ama elbiseyi, bu fay­dayı sağlamadan acele olarak giyip çıkaran kişiye fidye cezası terettüb etmez. Sırf dokunmakla fayda elde edilen koku ve benzeri şeyler, ellen­dikten veya bedene sürüldükten sonra acele olarak giderilseler bile fidye vermek gerekir. Bu durumda verilmesi gereken fidye, muhayyer olarak şu üç şeyden birini vermekle ödenmiş olur;

a. Altı miskine, beldenin en çok tüketilen azığından, Peygamber (s.a.s.)in müddü ile ikişer müdd vermek. Altı miskine öğle ve akşam öğün­lerinde yemek vermek, miktarı iki müddü bulduğu takdirde iki müdd ye­rine geçerli olur. Ama gıda maddesini, miskinlere mal olarak teslim et­mek daha erdemli bir davranış olur. Bu mümkün olmadığı takdirde;

b. Üç gün oruç tutmak. Bu da yapılamazsa;

c. Bir davar veya bir sığır ya da bir deve kesmek gerekir. Kesile­cek bu hayvanların da kurban olacak yaşta bulunmaları icâb eder. Bu havyanları kesmek belli yer ve zamanlara bağlı değildir. Kişi, bunları di­lediği zamanda ve dilediği yerde kesebilir. Ancak bunlarla hedyi kasteder­se, hedy ile ilgili tafsilâtta belirtildiği gibi Mekke ve Minâ’da kesmesi gerekir.

İki avuç dolusu yiyecek vermeyi gerekli kılan davranışlar ise şu sayacaklarımızda:

1. Kirini gidermek kastıyla değil de altındaki yarayı tedavi etmek, ya da uzunluğunu hoş görmemekten dolayı veyahut da boş yere bir tır­nak kesmek. Ama altındaki kiri gidermek kastıyla bir tırnağı kesmek fid­ye vermeyi gerektirir.

2. Oniki taneye kadar bir veya daha fazla sayıdaki saç tellerini gidermek.

3. Devedeki keneleri alıp atmak veya öldürmek. Çok olsalar bile bu kenelerin her birinden ötürü iki avuç yiyecek verilir. Fidyeyi veya iki avuç yiyeceği vermeyi gerekli kılan davranışların sayısı arttıkça fidyenin ve iki avuç yiyeceğin sayısı da artar. Sözgelimi bir kişi ihramdan çıkma­dan elbise giyer ve koku sürünürse iki fidye vermesi gerekir. Yine buna benzer olarak ihramlı bir kişi bir tırnağını keser ve saçının bir telini de giderirse iki defa ikişer avuç yiyecek vermesi gerekir. Bu sayılanlardan istisna olarak bazı meseleler vardır ki, bunlarda fidye veya iki avuç yiye­cek vermeyi gerekli kılan davranışların sayısı artsa bile fidye veya iki avuç yiyecek vermenin sayısı artmaz. Şöyle ki:

1. Haccı fesada götüren şeyin mubah olduğunu zannederek veya haccı terkederek veya yanılma sonucu haccı tamamladığına inanarak fid­ye veya iki avuç yiyecek vermeyi gerekli kılan davranışlar birkaç defa işlense bile fidye veya iki avuç yiyecek vermenin sayısı artmaz. Meselâ sahîh olduğuna inanarak Ziyaret tavafını yapan kişi, tavaftan sonra fidye veya iki avuç yiyecek vermeyi gerekli kılan birden fazla davranışta bulu­nur da sonra tavafının fâsid olduğu anlaşılırsa, fidye veya iki avuç yiye­ceğin sayısı artmaz.

2. Fidye veya iki avuç yiyecek vermeyi gerekli kılan davranışlar­dan birkaçı fasılasız olarak bir arada yapıldığında da bu kefaretlerin sayı­sı artmaz.

3. Bu davranışlardan ilkini yapacağı zaman buna benzer davranış­ları tekraren yapacağına niyet ederse, meselâ elbise giyer ve giyerken de koku sürünmeye niyet ederse, elbiseyi giyip koku sürünmekten ötürü sadece bir fidye vermesi gerekir. Ancak kokuyu sürünmeden önce elbise giymekten dolayı fidye vermemişse, ikisi için yalnızca bir fidye vermesi gerekir. Aksi takdirde koku sürünmesi nedeniyle de ikinci bir fidye ver­mesi gerekir.

4. Fidye ver...
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı
Müslüman
Anahtar Kelime
*****
Offline Pasif

Mesajlar: 132.038


View Profile
Re: Fidye Gerektiren Hususlar
« Posted on: 04 Temmuz 2020, 01:46:24 »

 
      uyari
Allah-ın (c.c) Selamı Rahmeti ve Ruhu Revani Nuru Muhammed (a.s.v) Efendimizin şefaati Siz Din Kardeşlerimizin Üzerine Olsun.İlimdünyamıza hoşgeldiniz. Ben din kardeşiniz olarak ilim & bilim sitemizden sınırsız bir şekilde yararlanebilmeniz için sitemize üye olmanızı ve bu 3 günlük dünyada ilimdaş kardeşlerinize sitemize üye olarak destek olmanızı tavsiye ederim. Neden sizde bu ilim feyzinden nasibinizi almayasınız ki ? Haydi din kardeşim sende üye ol !.

giris  kayit
Anahtar Kelimeler: Fidye Gerektiren Hususlar rüya tabiri,Fidye Gerektiren Hususlar mekke canlı, Fidye Gerektiren Hususlar kabe canlı yayın, Fidye Gerektiren Hususlar Üç boyutlu kuran oku Fidye Gerektiren Hususlar kuran ı kerim, Fidye Gerektiren Hususlar peygamber kıssaları,Fidye Gerektiren Hususlar ilitam ders soruları, Fidye Gerektiren Hususlarönlisans arapça,
Logged
Sayfa: [1]   Yukarı git
  Yazdır  
 
Gitmek istediğiniz yer:  

TinyPortal v1.0 beta 4 © Bloc
|harita|Site Map|Sitemap|Arşiv|Wap|Wap2|Wap Forum|urllist.txt|XML|urllist.php|Rss|GoogleTagged|
|Sitemap1|Sitema2|Sitemap3|Sitema4|Sitema5|urllist|
Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2009, Simple Machines
islami Theme By Tema Alıntı değildir Renkli Theme tabanı kullanılmıştır burak kardeşime teşekkürler... &