> Forum > ๑۩۞۩๑ Açık Öğretim & İlitam Dunyasi ๑۩۞۩๑ > Dokuz Eylül İlitam > Dinler Tarihi > Ünite 5 Hint Dinleri II
Sayfa: [1]   Aşağı git
  Yazdır  
Gönderen Konu: Ünite 5 Hint Dinleri II  (Okunma Sayısı 3313 defa)
20 Mart 2014, 16:37:59
Safiye Gül

Çevrimdışı Çevrimdışı

Mesaj Sayısı: 15.436


« : 20 Mart 2014, 16:37:59 »5. ÜNİTE / HİNT DİNLERİ-II
S.   BUDİZM NEDİR?
C.   Budizm, MÖ. VI. asırda kuzey Hindistan’da yasadığı kabul edilen Siddharta Gautama Sakyamuni’nin öğretilerine dayalı olarak gelişen inanç sistemidir.
   Mensuplarınca Budda-dharma (Budda’nın seriatı), Budda-vacana (Budda’nın sözleri) veya Buddasasana (Budda’nın öğretileri ve mesajı) diye bilinen bu inanç sistemi, günümüzde dünyanın dört bir yanında mensupları bulunan ve en hızlı gelişen dinlerden biridir.
   Hindu kast anlayışına karsı reformist bir hareket olarak ortaya çıkmıştır: Hinduizm sadece dünyayı düşünen ve mutluluğu sadece arzu-isteklerin tatmininde arayan bir din değildir. Ancak benimsediği kast anlayışı nedeniyle dinî emir ve yasaklar neredeyse sadece brahminler sınıfını ilgilendirir hale gelmiştir. Zira onların dışındaki toplumsal sınıflar kast anlayışına göre bireysel ve toplumsal hayatın devamı için gerekli sosyal sorumluluklara sahiptir. Bu nedenle onlar, dinin öngördüğü nihai mutluluk hedefinden oldukça uzaktır ve samsara çarkından kurtuluş için yeni var oluşları beklemek zorundadır. Dolayısıyla Budda’nın uzak durulmasını önerdiği yollardan birinin geleneksel Hindu anlayışı olduğunu söylemek pekâlâ mümkündür. Onun her sınıftan insana hitap etmesi ve onları kendi cemaatine alması da bu görüsü desteklemek adına zikredilebilir.
   Budizm, başlangıçta kanlı kurban törenleriyle kurtuluş fikrine bir tepkidir: Budda; Hinduizm’deki karmamarga (dinî ibadetleri ve kurban törenlerini icra ederek kurtuluşa ulaşma yolu)’ anlayışına karşı çıkmıştır.
   Kurucusu Siddhartha Gotama Sakyamuni metafizik sorularla uğraşmayı yasaklamıştır: Budda; Hinduizm’deki jnanamarga (Brahman, atman vb. soyut kavramlar veya metafizik hakikatlerin mahiyetini kavrayarak kurtuluşa ulaşma yolu) olarak isimlendirilen geleneksel kurtuluş yöntemlerine karşı çıkmıştır. Jnanamarga; kişiyi soyut metafizik gerçekler üzerinde düşünmeye ve onların mahiyetini kavramaya zorlar. Hâlbuki insan, Budda’ya göre, dünyada yaşıyordu ve öncelikle buranın gerçeklerini kavramalı ve ona göre davranmalıydı; aradığı mutluluğu temin edecek yegâne davranış buydu.
   Ruhun sabit bir cevher olduğunu ve ölümden sonra başka bedenlere geçtiğini kabul eder: Budizm, Hinduizm’deki karma yasasının yanı sıra bunun doğal bir sonucu kabul edilen reinkarnasyon öğretisini de benimser. Bilindiği gibi karma yasası, bireyin dünyevi var oluşunu, onun iradi eylemlerinin ahlâki sonuçlarına göre belirlenmesi şeklinde ifade eder. Bu yasaya göre insanın mevcut yaşamı geçmiş hayatlarındaki eylemlerin bir sonucu olduğu gibi gelecekteki yaşamları da bugün yaptıklarına göre belirlenecektir.

S.   BUDDA KİMDİR VE NASIL AYDINLANMIŞTIR?
C.   Budda, her türlü maddi imkâna sahip olmasına rağmen hayatta özlemini duyduğu mutluluğu elde edemeyen ve sürekli arayış içerisinde olan bir genç olarak tanımlanır.
   Budda, MÖ. VI. asırda Hindistan’ın kuzeyinde Nepal sınırında yaklaşık 80 yıl yaşamış tarihsel bir kişidir. Sakya krallığında prens olarak dünyaya gelen bu gencin adı Siddharta, soyadı Gautoma, unvanı ise Sakyamuni’dir.
   29 yasına kadar sarayda büyük bir rahatlık ve konfor içerisinde yasamıştır.
   Ancak yaşlılık, hastalık ve ölüm gibi dünya hayatının kaçınılmaz olayları karsısındaki kaygısı onu arayışa sevk etmiş ve bu süreç, onun sarayı ve ailesini terk ederek münzevi bir hayat tarzını benimsemesiyle sonuçlanmıştır.
   Altı yıl katı riyâzet hayatı sürdüren Siddharta, katı riyâzetin, hayatın acı ve sıkıntıları için çözüm olmadığı sonucuna ulaşır.
   Bunun üzerine kendisinin “orta yol” olarak tanımladığı, aşırı rahatlık ve katı münzevilikten uzak “sekiz dilimli yolu” keşfeder.
   Bu yolu izleyerek 36 yaslarında tüm hayatı kapsayan acı ve ızdırabın kaynağına ulaşır ve bundan sonra “eren veya ermiş” anlamındaki Budda lakabıyla anılır.
   Ömrünün geri kalan 45 yılını da edindiği tecrübeleri Ganj havzasındaki her sınıftan insana anlatarak geçiren Buda, 80 yaslarında hayata gözlerini kapar.

S.   BUDİZM’İN GELİŞİM VE DÖNÜŞÜM DEVRELERİ NELER?
C.   Budizm; gelişim ve dönüşüm tarihi açısından üç ana devreye ayrılır:
1.   İLK BUDİZM DÖNEMİ: Budda’nın aydınlanmaya kavuşmasından Maurya kralı Asoka’nın MÖ. III. asırda Budizm’i krallığın resmi dini olarak kabul etmesine kadar geçen üç asırlık  dönem.
2.   HİNAYANA BUDİZM’İ DEVRESİ: Asoka döneminde belirlenen ahlâki ilkelere ve bunların bireysel uygulanmasına aşırı vurgu yapılan dönem.
3.   MAHAYANA BUDİZMİ SAFHALARI: Kral Asoka’dan Kushan kralı Kaniska’ya kadarki dönemde ve sonrasında yerel kültürlerle etkileşim sonrasında gelişen dönem

S.   BUDİZM’İN KUTSAL METİNLERİ NELERDİR?
C.   Budizm’in kutsal metinleri:
   Pali Kanon: En eski toplu Budist dini metinleri, hikmet yolu (Dharma-Chakra-Pravattana) adını taşır ve derlenişi tahminen milattan sonra ikinci yüzyıldır. Günümüzde Budist kutsal literatürü birçok dil ve lehçede olmasına rağmen Pali dilindeki metinler en sahih metinler olarak kabul edilir ve bu yazılara Pali Kanon ismi verilir. Tripitaka: Pali Kanon için kullanılan bir isimdir. “Üç sepet” manasına gelir ve öğretinin nesilden nesle nakli için kullanılan aracı ifade eder.
   Vinaya Pitaka: Bu metinde kesislerin uyması gereken manastır hayatı kuralları yer alır. Bu yüzden “davranıs kuralları kleksiyonu” olarak da bilinir. Rahip ve rahibelerin günlük ve dinî hayatta uyması gereken tüm kuralları içerir.
   Sutta Pitaka:  Sutta “bag, ip” manasına gelir ve Budist ögreti ile insanlar ve onların yasamları arasındaki baga isaret eder. Suttalar bes ana bölüme ayrılır ve her bir bölüm de, kısa kısa sutralardan mütesekkildir. Sutta Pitaka’da sadece dört hakikat ve sekiz dilimli yol gibi Budist ögretinin en önemli esasları degil, aynı zamanda Budistler için gerekli diger birçok özel ve pratik bilgiler de yer alır. Bundan ötürü Budist dini metinler arasında en önemli metin olarak kabul edilir.
   Abhidhamma Pitaka:  Dört temel gerçeklik, sekiz dilimli yol ve anatma ögretisi gibi Budizm’in temel ögretilerine dair felsefi açıklamalar ve yorumları içerir. Yedi alt bölümden olusan Abhidhamma Pitaka’da mantıksal ve psikolojik analizler de göze çarpar. Ayrıca ögretiye analitik ve sistematik yaklasması açısından “üst dharma/yüksek din” olarak da adlandırılır. Suttalarda temas edilen konular, burada daha ayrıntılı açıklanır.
   Mahayana Kutsal Literatürü: Mahayana mezhebi, Hinayana gibi homojen değil, öğreti ve uygulamaları bakımından birbirinden oldukça farklı Madhya-mika, Lamaizm, Yogacara, Çin ve Japon Budizm’i gibi muhtelif alt-mezheplerin genel adıdır. Bundan dolayı Mahayana kutsal literatürü Sanskritçe, Tibetçe ve Çince olarak kaleme alınmış çoğu Pali metinlerinin yorumu niteliğindeki yüzlerce eserden oluşur. Örneğin Kanjur ve Tenjur bölümlerinden oluşan Tibet Kanonu, 1750 tarihli Narthang edisyonu esas alındığında toplam 98+224=322 ciltlik devâsa bir koleksiyondan oluşur. Aynı şekilde Çince Kanonu da, yüz ciltlik bir koleksiyondur. Üstelik bu eserler, bütün Mahayanistleri bağlamaz. Bununla birlikte Sanskritçe kaleme alınan dokuz eser, zaman zaman Mahayana Kanon olarak da isimlendirilir:

S.   BUDİZM’İN TEMEL İNANÇLARI NELERDİR?
C.   Budizm, Veda kutsal literatürünün dinsel otoritesini kabul etmez. Dolayısıyla onlardan kaynaklanan birçok dini uygulama gibi kast anlayışına karşı çıkar ve bundan ötürü Hindularca sapık olarak tanımlanır. Budizm’de bazı inançlar Hindu anlayışları ile benzeşirken bazı inançlar sadece Budizm’e özgüdür:
1.   Kabul Edilen Hindu Anlayışları: Budizm’de; Hinduizm’in yeniden doğuş (reinkarnasyon), karma ve nihai kurtuluş (moksha) öğretileri bazen küçük değişiklerle bazen de olduğu gibi Budizm tarafından kabul edilir. İlk dönemlerde ve Hinayana mezhebinde Hinduizm’e reaksiyoner ve belirgin bir tavır söz konusu olduğu halde bilhassa Mahayana geleneğinde Brahma, Indra ve Yama gibi Vedik tanrılara yer verildiği, Hindu ölüm sonrası hayat anlayışının aynen kabul edildiği ve Nirvana yolunda yoga egzersizlerine de başvurulduğu görülür.
a.   Doğuş (reinkarnasyon) öğretisi
b.   Karma öğretisi
c.   Nihai kurtuluş (moksha) öğretisi
2.   Budizm’e Özgü İnançlar: Sadece Budizm’e özgü inançlar:
a.   Bağımlı Varoluş Yasası,
b.   Dört temel gerçeklik,
c.   Sekiz dilimli orta yol
d.   Nirvana öğretileri

S.   BUDİZM’E ÖZGÜ TEMEL İNANÇLARI NELERDİR?
C.   Sadece Budizm’e özgü temel inançlar:
   BAĞIMLI VAROLUŞ YASASI (PRATİTYASAMUTPADA): Budizm’in bilhassa ilk dönemlerinde Yaratıcı Tanrı fikri yoktur. Ayrıca varlığın kendiliğinden veya yokluktan tesadüfî bir biçimde varoluşu da kabul edilmez. Her şey görecelidir, bir şeyin varlık dünyasına çıkısı, bazı ön şartlara ve diğer faktörlere bağlıdır. Budizm’de bu durum, 12 halkalı Nedensellik veya Bağımlı Varoluş Yasası seklinde tanımlanır. Nedensellik ilkesinin Halka ve basamakları:
1.   Avidya:    İlk ve temel halka avidya’dır. Avidya, eşyanın hakikatine dair yanılgıyı, cehâleti ifade eder. Her türlü varoluşun yanı sıra hayattaki acı ve ızdırabın nedeni de avidyadır.
2.   Eylem,
3.   Bilinçlilik,
4.   Zihinsel ve fiziki varlıklar (biçim ve form),
5.   Beş duyu organı ve zihinden oluşan altı hassa (yeti),
6.   Formlarla temas,
7.   Algılama basamağı
8.   Var olma/yaşam arzusu,
9.   Kavrama basamağı
10.   Oluş basamağı
11.   Doğuş basamağı
12.   Ölüm basamağı
Demek oluyor ki her durum ve her yeni varoluş, kendisinden öncekinin bir sonucu, daha sonraki durumun ise, sebebidir.

   DÖRT TEMEL HAKİKAT: Budda’nın Dört Temel Hakikat’i şöyle formüle edilir:
1.   Hayat acı ve ızdırap doludur. Acı ve ızdırap dünyevi var oluşun temel özelliğidir....
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı
Müslüman
Anahtar Kelime
*****
Offline Pasif

Mesajlar: 132.039


View Profile
Re: Ünite 5 Hint Dinleri II
« Posted on: 27 Ekim 2021, 08:51:50 »

 
      uyari
Allah-ın (c.c) Selamı Rahmeti ve Ruhu Revani Nuru Muhammed (a.s.v) Efendimizin şefaati Siz Din Kardeşlerimizin Üzerine Olsun.İlimdünyamıza hoşgeldiniz. Ben din kardeşiniz olarak ilim & bilim sitemizden sınırsız bir şekilde yararlanebilmeniz için sitemize üye olmanızı ve bu 3 günlük dünyada ilimdaş kardeşlerinize sitemize üye olarak destek olmanızı tavsiye ederim. Neden sizde bu ilim feyzinden nasibinizi almayasınız ki ? Haydi din kardeşim sende üye ol !.

giris  kayit
Anahtar Kelimeler: Ünite 5 Hint Dinleri II rüya tabiri,Ünite 5 Hint Dinleri II mekke canlı, Ünite 5 Hint Dinleri II kabe canlı yayın, Ünite 5 Hint Dinleri II Üç boyutlu kuran oku Ünite 5 Hint Dinleri II kuran ı kerim, Ünite 5 Hint Dinleri II peygamber kıssaları,Ünite 5 Hint Dinleri II ilitam ders soruları, Ünite 5 Hint Dinleri IIönlisans arapça,
Logged
20 Mart 2014, 17:05:50
Arife 8

Çevrimdışı Çevrimdışı

Cinsiyet: Bayan
Mesaj Sayısı: 410« Yanıtla #1 : 20 Mart 2014, 17:05:50 »

bu dinin konusu ne . bir kaç kere ismini duymuştum.
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı

GEÇMİŞİM İÇİN ;
... ESTAĞFURULLAH...
BUGÜNÜM İÇİN ;
... ELHAMDÜLİLLAH...
YARINIM İÇİN ;
... İNŞALLAH...
20 Mart 2014, 17:28:14
Gülbahar Aktay
Öğrenci Grubu
***
Çevrimdışı Çevrimdışı

Cinsiyet: Bayan
Mesaj Sayısı: 581« Yanıtla #2 : 20 Mart 2014, 17:28:14 »

ben bunun hakkında fazla bir şey bilmiyordum ama sizin sayenizde öğrendim.
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı

Kainatta en yüksek hakikat imandır, imandan sonra namazdır.
Sayfa: [1]   Yukarı git
  Yazdır  
 
Gitmek istediğiniz yer:  

TinyPortal v1.0 beta 4 © Bloc
|harita|Site Map|Sitemap|Arşiv|Wap|Wap2|Wap Forum|urllist.txt|XML|urllist.php|Rss|GoogleTagged|
|Sitemap1|Sitema2|Sitemap3|Sitema4|Sitema5|urllist|
Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2009, Simple Machines
islami Theme By Tema Alıntı değildir Renkli Theme tabanı kullanılmıştır burak kardeşime teşekkürler... &