> Forum > ๑۩۞۩๑ İlim Dünyası Online Dergi Dünyası ๑۩۞۩๑ > Semerkand Aylık Tasavvuf Dergileri > Diğer Yazılar > Gözden Irak Gönüle Yakın
Sayfa: [1]   Aşağı git
  Yazdır  
Gönderen Konu: Gözden Irak Gönüle Yakın  (Okunma Sayısı 676 defa)
29 Eylül 2011, 18:29:24
Zehibe

Çevrimdışı Çevrimdışı

Mesaj Sayısı: 31.682Site
« : 29 Eylül 2011, 18:29:24 »Gözden Irak Gönüle Yakın


Aralık 2007 - 108.sayı

Elvida ÜNLÜ kaleme aldı, DİĞER YAZILAR bölümünde yayınlandı.

Yalnız ALLAH için yapmak ve yapılanımümkün mertebe gizlemek nekadar övülmüşse, gösteriş için yapmak veriyakârlık da o denli kerih görülmüştür. Sahabilerden biri Efendimizs.a.v.’e sordu: “Kurtuluş
nerededir, nededir?” Efendimiz s.a.v. cevap verdi: “Yaptığı amel ile insanlara gösteriş etmemektedir.”

Yalnız O bilse, gönlümden geçenler gibi.

Unutturulsa, unutsam, yalnız O duysa. Cihan kör olsa da yalnız O görse...

Ara vakitlerde, belki dar bir zaman da yalnız O’nunla geçen bir dakikam olsa. O’nu düşündüğüm, O’nu andığım...

Haşyetinden gözlerim yaşarsa.

Yalnızlığımı o den li duy sam da yalnız O’na da yan sam. O’ndan istesem, O’ndan beklesem.

Kıyılarda köşelerde verdiğim ama unuttuğum bir lokma ekmeğim, bir yudum suyum olsa.

Kuş unutsa, kedi unutsa, ben unutsam. O bilse, O hatırlasa.

Yalnız O’nun bildiği, O’nunla dolduğum bir anım olsa.

Rabbim, desem. Gecelere yazılsa, sulara yazılsa. Gönlümden geçenleri yalnız sen duyarsın ya, öyle gönülden olsa…

O Kalptir ki…


Efendimiz s.a.v. uzunca bir hadisinde anlattılar:

“ALLAH Tealâ yeryüzünü yarattığı zamanlar yeryüzü çalkalandı durdu.
Yeryüzünü teskin etmek için kazık vazifesini gören dağları yarattı. Bunu gören melekler: Şüphesiz ki ALLAH’ın yarattıkları içinde dağlardan güçlüsü yoktur, dediler.

ALLAH Tealâ sonra demiri yarattı. Demir dağları yardı. Melekler bu sefer: Muhakkak ki demir dağlardan güçlüdür, dediler.

Sonra ateşi yarattı. Ateş demiri eritti. Melekler ateşi demirden güçlü gördüler.

Suyu yarattı sonra. Su ateşi söndürdü. Öyleyse su hepsinden daha güçlü kuvvetliydi.

Rüzgârı yarattı, rüzgârda su çalkalandı.

ALLAH Tealâ bu şekilde birbirin den kuvvetli varlıkları yaratınca melekler hangisinin daha kuvvetli olduğuna karar veremediler. ALLAH Tealâ’ya sordular. O buyurdu:

En kuvvetli yarattığım, sağ elinin verdiğini sol elinden gizleyen âdemoğlunun kalbidir.”

Ve Efendimiz s.a.v. kıyamet gününü anlatır ki, o gün Arş’ın gölgesinden başka hiç bir gölgenin bulunmadığı gündür. O gün ALLAH Tealâ’nın gölgelendireceği yedi kısım insanı bizlere haber verir. Der ki:

– O insanların yedincisi, sağ eli ile verdiğini sol elinden saklayacak kadar gizliliğe riayet edenlerdir.

Ve buyruldu ki:

“Eğer sadakalarınızı açıktan verirseniz ne güzeldir. Ve eğer onları gizler de gizlice fakirlere verirseniz bu gizleyiş sizin için daha hayırlı dır. Ve günahlarımızdan bir kısmının affına vesile olur. Hem

ALLAH ne yaparsanız haberdardır.” (Ba ka ra, 271)

. . .

Unutsam, unutturulsa.

Şüphesiz ki sen haberdarsın Rabbim.

Sen Rabbim, sen haberdar olduktan sonra cihan küçülse, önemini yitirse...

Yalnız senin bildiğin kabahatlerim o gizlilik hatırına kimseler duymadan, bilmeden birer birer silin se.

Sen bilsen her şeyi bildiğin gibi…

Sen Bilirsin Halimi

Öyleleri vardı ki Efendimiz s.a.v.’in arkadaşları içinde, daima Efendimiz’in sohbetinde bulunur, O’nun ilminden feyz alırlardı. O’nun ağzından çıkan tek bir kelimeyi kaçırmak istemezlerdi. Gecelerini ibadet ve Kur’an-ı Ke rim okumakla geçirirlerdi. Geçimlerini temin için yakacak toplar, bunları satar ve yiyeceklerini alırlardı.

Başka kabilelere öğretici göndermek gerektiğinde onlargiderdi. İslâm mürşitleriydi onlar, muallimdiler, kurraydılar.

Suffelilerdi onlar.

Sürekli bir gelirleri yoktu.

Zar zor geçinir, bazen bir iki gün yiyecek bulamazlar, namazda ayakta duramayacak hale gelir, yere düşerlerdi.

Efendimiz s.a.v.’e bir hediye geldiğinde hemen Suffelileri çağırır, gelenleri onlarla paylaşırdı. Kendilerine verilen, gelen dışında kimseden bir şey istemezlerdi. Belki çoğunlukla bilinmezdi halleri.

İşte bu sırada, sözsüz ve takatsiz kalındıkta Hak devreye girer, söz olurdu. İhtiyacınıhalka duyurmaktan çekinenler için Hak Tealâ buyururdu:

“Sadakalarınızı, kendilerini ALLAH yoluna adamış, yeryüzünde dolaşamayanlara, hayâlarından dolayı kendilerini tanımayanların zengin sandıkları yoksullara verin.

Onları yüzlerinden tanırsın. İnsanlardan yüzsüzlük edip de bir şey istemezler.

Sarf ettiğiniz her hayrı ALLAH elbette bilir.” (Bakara, 273)

Ve Efendimiz s.a.v. buyurmuşlardır:

“Hani o sadaka için kapı kapı dolaşıp, halkın kendisine bir iki lokma, bir iki hurma verdiği dilenci sınıfı yok mu? Bunlar düşkün değildir.

Belki gerçek düşkün, kendini geçindirecek malı olmayan ve kendisine sadaka vermek için halk tarafından muhtaçlığı bilinmeyen, kendisi de kalkıp halktan sadaka istemeyen iffeti, nezih kimsedir.”

Bir tek Hak bilir hallerini.

O’ndan ister, O’na dayanırlar.

O’na arz ederler de hallerini, Hak bildirir onların halka hallerini.

Kim İçin?


Yalnız ALLAH için yapmak ve yapılanı mümkün mertebe gizlemek ne kadar övülmüşse, gösteriş için yapmak ve riyakârlık da o denli kerih görülmüştür.

Sahabilerden biri Efendimiz s.a.v.’e sordu:

– Kurtuluş nerededir, nededir?

Efendimiz s.a.v. cevap verdi:

– Yaptığı amelile insanlara gösteriş etmemektedir.

Ve yine arkadaşlarıyla yaptığı bir sohbet esnasında buyurdu:

– Sizin için en çok korktuğum şey küçük şirktir.

Arkadaşları merakla sordular:

– Küçük şirk nedir ey ALLAH’ın Rasulü?

Buyurdu ki:

– Küçük şirk riyadır. ALLAH Tealâ herkesi ameline göre mükâfatlandıracağı kıyamet günü riyakârlara:

“Dünyada kime gösteriş yapmış iseniz gidin bakın, onların size vereceği bir mükâfat var mı?” buyuracaktır..

Ve yaptıkları amel karşılığında insanlardan bir karşılık, yardım yada övünme bekleyenlere ağır bir ihtar geliyor. Nebi s.a.v. buyurdular:

“Kıyamet günü ALLAH Tealâ riyakârlara buyuracak ki: Size alış verişte kolaylık gösterilmedi mi? Size, siz selam vermeden selam verilmedi mi? İhtiyacınız giderilmedi mi? Siz mükâfatınızı aldınız, size ecir yok!”

Ve yine buyurdular:

“Kıyamet günü iş güçleştiği zaman erkek kadın her mümin Rabbinin azametine secde eder. Yalnız dünyada halka gösteriş yapmak için secde edenler secdesiz kalırlar. Gerçi o riyakârlar da secde etmeye çalışırlar, fakat eğilip secde edemezler.”

. . .

Gönlüne bak, gönlünü yokla, gönlüne sor... Niçin, kim için? Beklentim nedir?

Rıza, rıza, rıza diye bilmek duasıyla.. Bir ferahlık vardır, gelir:

Sahabeden biri Nebi s.a.v.’e sordu:

– Ey ALLAH’ın Rasulü, ben amelimi gizli yaparım, duyulmasını istemem. Fakat duyulur. Duyulunca da sevinirim. Ne buyurursunuz?

Nebi s.a.v. cevapladı:

– Senin için iki karşılık vardır. Biri amelinin, diğeri de duyulmasının mükâfatıdır.

Aynada bir an güzel görünebilmek adına ebedi güzelliğimizi kaybetmek ne acı. Aynalar da kaybolur, akar gider her güzellik.

ALLAH yaptıklarımızdan haberdardır. Neyi, ne için, kim için yaptığımızdan da.

Gönlüm, sen ne dersin bu işe?

Karıncanın Ayak Seslerinden


Şeddad b. Evsr.a. bir gün Nebi s.a.v.’i ağlar vazi yette gördü. Sordu:

– Ne oldu ya Rasulallah, niçin ağlıyorsunuz?

Nebi s.a.v. buyur du:

– Ümmetim için ağlıyorum. Onların şirke düşmesinden korku yorum. Gerçi ümmetim puta, aya, taşa tapmazlar. Ancak onlar amelleri ile riya ederler.

Yani insanlara gösteriş yaparlar. Amelleri yalnız ALLAH için değildir.

İnsanlara herhangi bir dünyalığı hedefleyerek ibadet ederler.

Ve Efendimiz s.a.v. karıncanın ayak seslerinden daha gizli olarak tarif ediyorlar.

Ve bir kudsî hadislerinde buyuruyorlar:

“ALLAH Tealâ buyurur: Benim için bir amel işleyip başkasını buna ortak eden kimsenin bu ameli tamamen kendisi içindir. Ben bu amelden uzağım. Bu ortaklıktan en uzak, en müstağni olanım.”

. . .

Riya, gösteriş ne kadar korkutuyorsa, yalnız ALLAH’ı murat etmekde o denli müjdeli...  Maksudumuz sensin ya İlâhi! Matlubumuz sen. Dilimiz bu zikri söyler. Gönlümüz doğrular bir gün. Duamız budur.

Huşu Kalptedir

Efendimiz s.a.v. buyurdular:

“Her kim işlediği bir hayrı dünyalık geleceği için halka duyurursa, ALLAH onun gizli işlerini duyurur. Herkimde işlediği hayrı gösterir, riyakârlık ederse ALLAH da onun
riyakârlığını teşhir eder, gösterir.” Adamın biri İbn Mes’ud r.a.’a şöyle dedi:

– Ben gece Bakara Suresi’ni okudum.
İbn Mes’ud r.a.
– İşte, okuduğundan nasibin budur, dedi.
Hz. Ömer r.a. boynunu bükmüş bir adamı görünce onu şöyle uyardı:
– Ey eğik başlı, başını kaldır! Huşu boyun bükmekte değil, kalptedir.

O’nun Yanında Saklı


Gece simsiyah örtüsüyle örttüğünde üzerimizi, kimileri uykuda, kimileri fikirde, kimileri zikirdedir. Kimilerinin ise günahına örtü olur geceler. Yaradan tanıktır bir tek, geceler kimler neler işler?

Ondandır ki Efendimiz s.a.v. buyurdu lar:
“Ümmetimin hepsi affolunmuştur. Yalnız açık günahkârlar değil. Bu günahkâr delilerden öyleleri vardır ki, kişi geceleyin bir günah işler sonra, şöyle şöyle bir iş işledim, diyerek duyurur. Halbuki Rabbi onun  bu günahını görmezden gelmişti. Fakat bu deli ALLAH’ın örttüğü perdeyi açarak sabahlıyor, fıskını gösteriyor.”...
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı
Müslüman
Anahtar Kelime
*****
Offline Pasif

Mesajlar: 132.039


View Profile
Re: Gözden Irak Gönüle Yakın
« Posted on: 06 Aralık 2020, 04:50:17 »

 
      uyari
Allah-ın (c.c) Selamı Rahmeti ve Ruhu Revani Nuru Muhammed (a.s.v) Efendimizin şefaati Siz Din Kardeşlerimizin Üzerine Olsun.İlimdünyamıza hoşgeldiniz. Ben din kardeşiniz olarak ilim & bilim sitemizden sınırsız bir şekilde yararlanebilmeniz için sitemize üye olmanızı ve bu 3 günlük dünyada ilimdaş kardeşlerinize sitemize üye olarak destek olmanızı tavsiye ederim. Neden sizde bu ilim feyzinden nasibinizi almayasınız ki ? Haydi din kardeşim sende üye ol !.

giris  kayit
Anahtar Kelimeler: Gözden Irak Gönüle Yakın rüya tabiri,Gözden Irak Gönüle Yakın mekke canlı, Gözden Irak Gönüle Yakın kabe canlı yayın, Gözden Irak Gönüle Yakın Üç boyutlu kuran oku Gözden Irak Gönüle Yakın kuran ı kerim, Gözden Irak Gönüle Yakın peygamber kıssaları,Gözden Irak Gönüle Yakın ilitam ders soruları, Gözden Irak Gönüle Yakın önlisans arapça,
Logged
Sayfa: [1]   Yukarı git
  Yazdır  
 
Gitmek istediğiniz yer:  

TinyPortal v1.0 beta 4 © Bloc
|harita|Site Map|Sitemap|Arşiv|Wap|Wap2|Wap Forum|urllist.txt|XML|urllist.php|Rss|GoogleTagged|
|Sitemap1|Sitema2|Sitemap3|Sitema4|Sitema5|urllist|
Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2009, Simple Machines
islami Theme By Tema Alıntı değildir Renkli Theme tabanı kullanılmıştır burak kardeşime teşekkürler... &