ilitam ,arapça klavye, ilahiyat, önlisans > Forum > ๑۩۞۩๑ Kitap Dünyası - İlim Dünyası Kütüphanesi ๑۩۞۩๑ > Edebiyat Eserleri > Makale Dünyası > Denemeler > Sulh hükümlerin efendisidir
Sayfa: [1]   Aşağı git
  Yazdır  
Gönderen Konu: Sulh hükümlerin efendisidir  (Okunma Sayısı 592 defa)
02 Eylül 2010, 14:41:49
Sümeyye

Çevrimdışı Çevrimdışı

Mesaj Sayısı: 29.261Site
« : 02 Eylül 2010, 14:41:49 »SULH HÜKÜMLERİN EFENDİSİDİR

İnsanların; toplum olma, sürekli devinim ve gelişim içinde olma, medeniyet seviyesine erişip de birlikte yaşama süreci, pek çok problemi de beraberinde getirmiştir. Bir arada yaşamayı keşfeden  milletler, kültürleriyle birlikte topraklarını da büyütmeye çabalarken bu ideallerini hiçbir zaman sağlam bir zemine oturtamamışlardır. Toplumlar, iş bölümü yaparak gelişmeyi ve pek çok sorunun üstesinden gelebilmeyi planlarken bu süreçte toplumsal sınıflar ve peşi sıra ayrışmalar ortaya çıkmıştır. Yakın çağda ise, Avrupa ülkelerinde burjuva kesimi yükseliyor, Hindistan gibi Güneydoğu Asya ülkelerinde kast sistemiyle halkın büyük çoğunluğu sefalet çekiyordu. Günümüzde ise bu ayrışma; dil, din, inanç ve kültür farklılıkları daha keskin çizgilerle belirginleş(tiril)miştir.  Bu durum bizlere; milletlerin, sözüm ona uygar olma çabası gösterirken,  insani ve evrensel değerleri göz ardı etmeleri ve  hakikatten uzaklaşmaları sebebiyle başlangıçtaki noktalarından bile daha aşağılara gerilediğini göstermektedir.

Tarih bilgilerimizi yoklayalım. Batı toplumlarının, hükmettiği toprakları alabildiğine genişletmek,  kendi kültür ve medeniyetlerini tüm dünyaya yaymak düşüncesi ile savaşa girişmeleri ve bu savaşlarda milyonlarca insanın katledilmesi insanlığı utandırmıştır. Nitekim dünyanın gelişmiş medeniyetleri, varlıklarını bu şekilde idame ettirmeyi başarmışlardır.

Fransız İhtilalı ile yeni bir devrin başladığını; milletlerin kendi dil, din, kültür ve bayraklarıyla var olma mücadelesine girdiklerini görüyoruz. Fransız İhtilali’nin beraberinde getirdiği bağımsızlık düşüncesinin yanı sıra dilde, düşüncede, dinde özgürlük ve sınıflar arası ayrıma karşı adalet gibi değerleri hedeflediğini de biliyoruz. Fakat bu hedefler, gerçekte ne kadar samimiydi ve şu an dünyaya bu değerlerin ne kadarını verebilmiştir, tartışılır. Fransız İhtilali’nın aslında bir burjuva ihtilali olduğu, özgürlüğü yalnızca belli bir kesimin eline verdiği, adalet, hak, hukuk gibi konularda son derece taraflı davrandığı ortadadır. Bu ihtilalle yayılan bağımsızlık düşüncesi, başta Osmanlı olmak üzere pek çok imparatorluğu da derinden sarsmış hatta çöküşün sebepleri arasında kabul edilmiştir. Bunu anlayabilmemiz için doğru bir tarih bilgisinden ziyade, içinde yaşadığımız dünyayı, akl-ı selim ile değerlendirebilecek bir zihni olgunluğa ihtiyacımız vardır. Nitekim günümüz savaşlarının ne derece özgür ve adil (!) amaçlarla yapıldığının da ispatıdır.

Avrupa’da insan hakları ve barış üzerine ardı arkası kesilmeyen nutuklar atıladursun. Avrupa’nın sözde birlik olmuş tüm ulusları, hak hukuk, adaletten dem vururken, dil, din, düşünce özgürlüğü yalanıyla yığınları aldatırken soykırıma ve insan katliamına göz yummakta ve utanmadan hâlâ barıştan söz edebilmektedirler. Öncelikle şu soruya vermeleri gereken bir cevap var: Hangi barıştan, hangi temeller üzerine bina edilmiş bir barıştan söz ediyorsunuz?

Onların sürekli gündeme getirdikleri ama dünya genelinde bir türlü sağlayamadıkları barış, demek ki sadece kendileri içinmiş. Kendi haklarını korumak, kendi hukuki üstünlüklerini baki kılmak… Adaleti, elitlerin ve eli para tutanların çıkarları uğruna yaşatmak gibi bir misyonları varmış.

Bugün demokrasinin kalbi(!) olarak bilinen Fransa’nın Cezayir katliamı hiç mi hiç gündeme gelmiyor. Yakın zamanda gerçekleşen, Amerika’nın Vietnam saldırısının da üzerine bir sünger çekilmiş durumda. Oysa bugün, Avrupa Birliği komisyonunda Türklerin Ermenilere uyguladığı sözde soykırım iddiaları, hâlâ sıcaklığını ne hikmetse koruyor. Başta Fransa olmak üzere pek çok Avrupa ülkesinin de onayını alıyor. Apaçık bir hakikat ki, insan hakları, özgürlük ve adalet kavramları, üzerinden asırlar geçmesine rağmen hâlâ burjuvanın, papazların ve hahamların elindedir. Teknoloji olağanüstü ilerlemiş, uzaya gidecek seviyeye ulaşmış, fakat uygar Batı ulusları, insanlıkta maalesef sınıfta kalmıştır.

Uygarlığın Batı cephesinde bunlar yaşanırken medeniyetin doğu ufkunda yaşananlar yeniden ele alınmalıdır. 

Kâinatın sevgilisi Hz. Muhammed(s.a.v.) tarafından adına cahiliye de denilen ve gaddarlığın dibe vurduğu bir toplum, kökten bir değişim geçirmiş ve medeniyette en yüksek seviyeye çıkartılmıştır. Dünya gerçek barışı da ilk defa o kutlu elçinin üstün gayretiyle saadet asrında görmüştü. İşte bunları bilmek ve anlamak için gerçek bir tarih bilgisine ihtiyaç vardır. Fakat ne gariptir ki bilimde zirveye çıktığını iddia eden Batı ne yazık ki bu konuda da cahil kalmıştır.

H.z Muhammet’ten önce Arap toplumu genel itibarı ile öyle bir haldeydi ki, kız çocukları diri diri toprağa gömülüyor, insanlar helvadan yaptıkları putlara tapıyor, kadınlar köle gibi alınıp satılıyor, acem halkından olanlar ve renkleri siyahî olanlar insan dışı kabul edilip her türlü işkenceye maruz bırakılıyordu. Oysa gül mevsiminde, o en güzel güllerin açmasıyla aynı anda dünyayı teşrif eden Güzeller Güzeli Efendimiz, bu cahiliye bataklığında kıvranan toplumu, çok kısa bir zaman diliminde bambaşka bir ufka ulaştırıyordu. İşte bir toplumu, içinde bulunduğu uçurumdan çıkarıp insanlık mertebesinin en ulvi makamına yükselten de; barış, adalet, hak-hukuk ve özgürlük kavramlarını gerçek anlamda yerleştiren de İslamiyet’in özünde var olan hak-hakikat anlayışıydı.

Bu noktada belki de verilebilecek en mükemmel örnek yine o kutlu devirden Medine Vesikası olacaktır. Büyük hicretten sonra Efendimizin kuran hadis ve sünnetler ışığında hazırladığı bu belge günümüzde dahi yeterince anlaşılamamış olmasına rağmen başından beri bahsettiğim problemler sonrasında problemlerin çözümüne dair mükemmel bir örnek olacaktır.

Medine Vesikası

Medine Vesikası gerek kullanılan dil, kelimelerin ve tabirlerin anlamları, gerekse ifade ettiği hukuki formasyon bakımından tarihi ve büyük bir hukuk belgesidir. Bu belge, kamu hukuku alanında yalnız teoride kalmamış, aynı zamanda pratize edilmiş bir hukuk metnidir. Kamu hukuku dalının, çeşitli birimlerinde, özellikle de anayasa hukuku, devletler hukuku ve idare hukuku alanında ön plana çıkmış prensipler ihtiva eder. Vesikanın, yalnız Müslümanların tarihinde değil, belki insanlık tarihinde ilk defa yazılı olarak ve hukuk dili kullanılarak deklâre edilmiş, bağlayıcı, siyasi erkin bizzat benimsediği uygulanma özelliğine sahip bir anayasa niteliği taşıdığı, günümüz İslam hukuku araştırmacıları tarafından da söylenmektedir. Vesika, bu özelliği ile Platon, Aristoteles, Konfüçyüs, Kavtiliya... Gibi teorisyenler tarafından düşünülen çalışmalardan farklı olduğu gibi, yönetim ilişkilerinde 19. yy.da geliştirilmeye çalışılan demokratik söylemlerden de ileri bir halk katılımını öngörmektedir. Bu vesika, sadece kurulmakta olan bir devletin kuruluş metni değil, bunun ötesinde köklü devlet gelenekleri olan bir siyasal yapılanmanın modelini oluşturmakta, beşeriyetin aşiret geleneğinden büyük topluma doğru yol almasının tabii seyrini göstermekte, insanlığın fıtraten devlet gibi bir büyük organizasyona duyduğu medeni ihtiyacın nasıl giderilebileceğini ifade etmektedir.   Medine Vesikası, gerek hukuk felsefesi gerekse devlet felsefesi açısından büyük önem taşımaktadır. Deklâre edildiği çağın sosyal şatları göz önünde bulundurulduğunda hukuk devleti niteliği taşıyan bir organizasyonun kurulabildiği bu belge ile gözlemlenebilmektedir. Çünkü vesika, bizzat yaşanan bir sosyal olguyu ifade etmektedir. Bizzat uygulayıcısı tarafından bir sosyal uzlaşı esprisiyle kaleme alınmış ve bütün olumsuz şartlara rağmen titizlikle ve samimi bir şekilde uygulanmıştır. Deklâre edilen hükümlere uymayan kişi ve gruplara karşı amansız bir uğraşı verilmiş, vesikanın fiili durumu aynen korunmuştur. Bu itibarla vesika, kurulu bir düzenin hukukî metni olarak yaşatılmıştır. Çünkü Hz. Peygamber’in önderliğindeki Medine toplumu, siyasi güç örgütlenmesinin bütün fonksiyonlarına sahip bir yapılanma ortaya koymuştur. Medine vesikasının, kendisinden önceki Doğu ve Batı Uygarlıklarını etkileyen bazı teori ve uygulamalara şahit tarihi atmosfer içinde, kendisine özgü anayasal bir nitelik içinde vücut bulduğu, Platon ve Aristoteles’in düşündüğü monarşik, oligarşik, aristokratik ve demokratik ütopyalardan farklı, sınıf, kişi ve kabile rejimlerinin bütün izlerini kökünden silen, halk kesimlerinin bütününe yönetimde yer veren, tek başkan ve tek anayasalı, hukukun üstünlüğüne inanmış ve bu inancını kollayan ve koruyan bir yapılanmayı, büyük modellere ışık tutacak sadelikte sunduğu söylenebilir. Kısa vadeli ve geçici ilkelere değil, evrensel nitelikli kurallara sahip olması, hâkim otoriteyi bizzat özgürlük ve güvenlik prensiplerinin korunmasına karşı kefil sayması ve sorumlu tutması yönüyle, özellikle kendi çağında eşsiz bir anayasa metni olarak değerlendirilebilir. Ne var ki, böyle bir metnin, gerek Müslüman müellifler, gerekse Batılı düşünürler tarafından tam olarak değerlendirildiğini söylemek oldukça zor olsa gerektir. Nitekim Campanella, Hz. Peygamberi, yasacı olarak nitelemekte ve kınamaktadır. Bu vesika, ne Batı düşünce paradigmasındaki insan merkezli ontolojik yapının temeli sayılan antropomorfik (insanı tanrılaştırıcı) Yunan, ne de Hint ve Mısır Uygarlıklarının insanı hiçe sayan kast sistemlerinden etkilenmeksizin, tevhidi ontolojik alan içinde kalan, insana değer veren ve kamu haklarını düzenleyen bir anayasa metnidir. (*) 

Asırlar öncesinde böylesine çözüm odaklı bir deklarasyonun hazırlanmış olması bugün hak hukuk ve adalet hususunda içine düştüğü bataklıktan kurtulamayan Batı’ya ve bilhassa da Efendimizin büyük mirasına mazhar olan İslam Uygarlığı’na en güzel örnek olmalıdır. Vesika her haliyle bir bütün olarak incelendiğinde huzur güven barış ve adaletin sade ve sadece İslam ile hâsıl olabileceğini şiddetle vurgulamaktadır.

Efendimiz, savaşın bile adalet temeli üzerine yapılabileceğini, katletmenin ve işkencenin kesinlikl...
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı
Müslüman
Anahtar Kelime
*****
Offline Pasif

Mesajlar: 132.038


View Profile
Re: Sulh hükümlerin efendisidir
« Posted on: 17 Şubat 2020, 03:38:51 »

 
      uyari
Allah-ın (c.c) Selamı Rahmeti ve Ruhu Revani Nuru Muhammed (a.s.v) Efendimizin şefaati Siz Din Kardeşlerimizin Üzerine Olsun.İlimdünyamıza hoşgeldiniz. Ben din kardeşiniz olarak ilim & bilim sitemizden sınırsız bir şekilde yararlanebilmeniz için sitemize üye olmanızı ve bu 3 günlük dünyada ilimdaş kardeşlerinize sitemize üye olarak destek olmanızı tavsiye ederim. Neden sizde bu ilim feyzinden nasibinizi almayasınız ki ? Haydi din kardeşim sende üye ol !.

giris  kayit
Anahtar Kelimeler: Sulh hükümlerin efendisidir rüya tabiri,Sulh hükümlerin efendisidir mekke canlı, Sulh hükümlerin efendisidir kabe canlı yayın, Sulh hükümlerin efendisidir Üç boyutlu kuran oku Sulh hükümlerin efendisidir kuran ı kerim, Sulh hükümlerin efendisidir peygamber kıssaları,Sulh hükümlerin efendisidir ilitam ders soruları, Sulh hükümlerin efendisidirönlisans arapça,
Logged
Sayfa: [1]   Yukarı git
  Yazdır  
 
Gitmek istediğiniz yer:  

TinyPortal v1.0 beta 4 © Bloc
|harita|Site Map|Sitemap|Arşiv|Wap|Wap2|Wap Forum|urllist.txt|XML|urllist.php|Rss|GoogleTagged|
|Sitemap1|Sitema2|Sitemap3|Sitema4|Sitema5|urllist|
Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2009, Simple Machines
islami Theme By Tema Alıntı değildir Renkli Theme tabanı kullanılmıştır burak kardeşime teşekkürler... &