ilitam ,arapça klavye, ilahiyat, önlisans > Forum > ๑۩۞۩๑ Kitap Dünyası - İlim Dünyası Kütüphanesi ๑۩۞۩๑ > Hadis Eserleri > Cem ul Fevaid  > Yolculuk ve adabı
Sayfa: [1] 2   Aşağı git
  Yazdır  
Gönderen Konu: Yolculuk ve adabı  (Okunma Sayısı 2229 defa)
10 Ocak 2011, 19:06:41
ღAşkullahღ
Muhabbetullah
Admin
*
Çevrimdışı Çevrimdışı

Cinsiyet: Bay
Mesaj Sayısı: 25.839Site
« : 10 Ocak 2011, 19:06:41 »Yolculuk Ve Âdabı, Hayvanın Üstüne Binmek Ve Birini Terkisine Almak3162- Kâ'b bin Mâlik radiyallahu anh'dan: "Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, Perşembeden başka günde çok az yolculuğa çıkardı." [Ebû Dâvud][48]

 

3163- Sahr bin Vedâa el-Ğâmidî radiyalla­hu anh'dan:

(Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu:)

"Allahım! Ümmetime, sabahın erken sa­atlerinde bereket ver!" "Bu sebeple, bir müf­reze veya ordu gönderdiği zaman, onları gün­düzün başında (sabahleyin) gönderirdi.

Sahr, bir tacir idi. Ticaretini erkenden ya­pardı. Bu yüzden malı çoğalıp zengin oldu."

|Ebû Dâvud ve Tirmi/.î.l[49]

 

3164- İbn Abbâs radiyallahu anh'dan: Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, Ab­dullah bin Revâha'yı bir müfreze içinde gönderdi. O gün Cumaya rastladı. Arkadaşları sa­bahleyin gitti, kendisi ise geri kaldı. (İçinden:) "Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ile namaz kılar, sonra arkadaşlarıma yetişip katılı­rım" dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sel­lem ile namaz kılınca, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem onu gördü ve sordu:

"Neden arkadaşlarınla erkenden gitmedin?" "Seninle namaz kılıp sonra onlara katû-mak istedim" dedi.

"Yeryüzündekilerin tümünü infcık etsen, onların o erken çıkışlarındaki fazileti elde edemezsin" buyurdu. [Tirmizî][50]

 

3165- İbn Ömer radiyallahu anh'dan: (Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu:)

"Eğer insanlar yalnızlığın (zararını) benim bildiğim gibi bilselerdi, bir süvari bile gece yalnız başına yola çıkmazdı." [Buhârî ve Tirmizî][51]

 

3166- Saîd bin el-Müseyyeb radiyallahu anh'dan mürsel olarak:

(Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu:)

"Şeytan bir kişiye, iki kişiye musallat ol­mak ister; ama sayı üç olunca, onlara bir şey yapamaz." [Mâlik][52]

 

3167- Eşlem radiyallahu anh'dan:

Bir yolculuğa çıktım. Döndüğümde Ömer bana: "Kiminle arkadaşlık ettin?" diye sordu.

"Bekr bin Vâil'den olan bir adamla arkadaş­lık yaptım!" dedim. Şöyle dedi: "Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in şöyle buyurduğu­nu duymadın mı: «Kardeşin Bekrî'ye güven­me!»" ITaberânî, Mu'cemu'l-Evsat'U zayıftı senedle.][53]

 

3168- Amr bin Şuayb'dan, o da babasın­dan, o da dedesinden:

(Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu:)

"Tek başına yola çıkan süvari bir şeytan­dır; iki süvari iki şeytandır. Üç süvari ise bir kafiledir." IMâlik, Ebû Dâvud ve Tirmizî|[54]

 

3169- Ebû Saîd radiyallahu anh'dan: (Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu:)

"Üç kişi sefere çıktıklarında aralarından birini kendilerine lider yapsınlar." [Ebû Dâvud][55]

 

3170- Ebû Hureyre radiyallahu anh'dan: (Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu:)

"Verimli (yeşil) arazilerde yolculuk yaptığı­nız zaman develere haklarını verin (yani otla­tın). Çorak yerlerde yürüdüğünüz zaman ise sü­ratli gidin ki ilikleri kurumasın. Gece konakla­dığınız zaman yoldan uzak durun. Çünkü orası geceleyin zararlı hayvanların ve zehirli sürün­genlerin uğrağıdır." [Müslim, Tirmizî ve Ebû Dâvud][56]

 

3171- Onun (Ebû Davud'un) Câbir'den benzeri rivayeti vardır ki, onda şu ek yer al­maktadır:

"Konak yerlerinden eylesmeden geçme­yin."[57]

 

3172- Ebû Ya'lâ'da şu ilave ile benzerini nakletmiştir: "Bir kötülük ve korku ile karsı karşıya kaldığınızda hemen ezan okuyun. Ana yollarda namaz kılmayın. Çünkü oralar yılan­ların ve yırtıcı hayvanların barınağıdır."[58]

 

3173- Abdurrahman bin Âiz radiyallahu anh'dan mürsel olarak:

(Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu:)

"Üç kimseyi Allah sevmez: Harab olmuş bir evde konaklayan kişi. Sel yolunda konak­layan kişi. Hayvanını salıp da sonra onu ko­ruması için Allah'a dua eden kişi."

fTaberânî, Mu'cermı I-Kehîr'de leyyin bir senedle.][59]

 

3174- Enes radiyallahu anh'dan:

(Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu:)

"Yolculuğu gece yapın; zira yeryüzü gece dürülür."[60]

 

3175- Ebû Sa'lebe el-Husenî radiyallahu anh'dan:

"Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, bir yerde konakladığında insanlar, dağ etekle­rine ve vadilere dağılırlardı. Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:

«Bu dağ eteklerine ve vadilere dağılmanız, şeytandandır.»

Ondan sonra nerede konakladılarsa birbir-

lerinden ayrılmadılar; hep birlikte bir yerde yattılar. Hatta (o kadar birbirlerine yakınlardı ki) bir örtü üzerlerine örtülseydi hepsini içine alır, denildi." [İkisi de Ebû Davud'a aittir][61]

 

3176- Ebû Katâde radiyallahu anh'dan: "Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem,

bir yolculukta olup da gece bir yerde konak­ladığı zaman, sağ tarafına yatardı. Sabaha ya­kın bir yerde konakladığında, kolunu diker başını avucuna koyarak yatardı." [Müslim][62]

 

3177- Sehl bin Muâz el-Cühenî'den, o da babasından radiyallahu anh:

"Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ile harbe çıktım. Konak yerinde insanlar bir­birlerini sıkıştırdılar. Bu sebeple yolu kestiler. Bunun üzerine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir münâdî gönderip: «Kim yerini daraltırsa, ya da yol keserse onun cihadı (se­vabı) yoktur» diye nida ettirdi."[63]

 

3178- Enes radiyallahu anh'dan:

"Biz, bir yerde konakladğımız zaman, hayvanların yükü indirilmedikçe nafile na­maz kılmazdık." [İkisi de Ebû Davud'a aittir.][64]

 

3179- Ebû Said radiyallahu anh'dan: "Biz Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ile bir seferde iken bir adam devesinin üs­tünde sağa sola bakmaya başladı. Bunun üze­rine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: «Kimin fazla bineği varsa, bi­neği olmayana versin, kimin fazla azığı varsa, olmayana versin.» Böylece pek çok malı say­dı. O kadar ki bizden kimsenin kendi fazla malında bir hakkı bulunmadığına kanaat ge­tirdik." [Müslim ve Ebû Dâvud.][65]

 

3180- Câbir radiyallahu anh 'dan: (Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu:)

"Ey Muhacir ve Ensâr topluluğu! Kardeş­lerinizden malları olmayan bir takım insanlar vardır. O halde bir adam, bir adamı ya da iki adamı gözetsin, himayesine alsın." İçimizden kimin fazla bineği varsa, ona iki kişi nöbetle­şe bindirildi. İşte bir deveyi nöbetleşe binmek üzere böyle takip ediyorduk.[66]

 

3181- Câbir radiyallahu anh'dan: "Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, kafilenin gerisinde durur, (kafileye kavuştur­mak için) zayıf hayvanı sürer, üzerindekini terkisine bindirir ve onlara dua ederdi." [İkisi de Ebû Davud'a aittir][67]

 

3182- İbn Ömer radiyallahu anh'dan: (Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu:)

"Kadının kölesiyle yolculuk yapması felâ­kettir'[Bezzâr ve Taberânî, Mu'cemu'I-Evsat'ta zayıf bir senedle.J[68]

 

3183- Ebû Hureyre radiyallahu anh'dan: (Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu:)

"Allah'a ve âhiret gününe inanan bir ka­dının mahremi olmadan bir günlük yolculuk yapması helâl olmaz."

[Nesâî hariç, Altı hadis imamı][69]

 

3184- Rivayetlerindendir:

"Bir günlük mesafe, bir gecelik mesafe, bir berîd mesafe ve üç günlük mesafe."[70]

 

3185- Buhârî ve Müslim, Ebû Saîd radi­yallahu anh'dan:

"Kadın kocası ya da mahremi olmadan iki günlük mesafeye yolculuk yapamaz."[71]

 

3186- Ebû Hureyre radiyallahu anh'dan: (Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu:)

"Refakatinda köpek ya da çan bulunan in­sanların yanında melekler bulunmaz."[72]

 

3187 Diğer rivayet:

"Çan, şeytanın çalgısıdır."[73]

 

3188- Diğer rivayet:

"Üzerlerinde (ya da eşyalarında) kaplan derisi bulunan kimselere melekler refakat et­mez." [Müslim, Ebû Dâvud ve Tirmizî][74]

 

3189- Ebû Beşîr el-Ensârî radiyallahu anh'dan:

Ebû Dâvud dedi ki: "Bize, Ka'nebî, Mâlik'ten, o da Abdullah bin Ebî Bekr bin Hazm'-dan, o da Abbâd bin Temîm'den, o da Ebû Beşîf el-Ensârî radiyallahu anh'dan:

O, yolculukların birinde, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ile berabermiş. Al­lah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir elçi göndermiş. —Abdullah bin Ebî Bekr diyor ki: Sanırım şöyle dedi:—İnsanlar geceliyecekle-ri yerdeydi. "Git onlara söyle; hiçbir devenin boynunda asılı ok yayı kirişi bulunmasın, ger­danlık kalmasın muhakkak hepsi kesilsin."

Mâlik der ki: "Bunların nazara karşı (de­velere) takılmış olduğunu zannediyorum."

(Rûdânî) Derim ki: Ben bunu, asıl nüsha­da Buhârî, Müslim, Muvatta ve Ebu Da­vud'un zînet bölümlerinde Abdal b. Te­mim'den nakledildiği bilinmesi için Ebû Davud'un kitabından yazdım.

Çünkü asîl nüshada "elçi olarak"tan sonra "kale (=dedi)" lafzı düşmüştür ve bu elçinin Abdullah bin Ebî Bekr'in olduğu zannedil­miştir. Oysa durum böyle değildir. Anlaşılan; "kale (=dedi)" lafzının düşmesi, musannifin kaleminin işidir. Bu sebeple müstensihler de —bilerek ya da bilmeyerek— ona tâbi olmuş­lardır. Allah, en doğrusunu bilir.[75]

 

3190- Ebû Hureyre radiyallahu anh'dan: (Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu:) "Yolculuk azaptan bir parçadır. Sizleri yemekten, içmekten ve uyumaktan alı-koyar. Biriniz seferde işini bitirince hemen ai­lesine dönsün." [Mâlik, Buhârî...
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı
Müslüman
Anahtar Kelime
*****
Offline Pasif

Mesajlar: 132.038


View Profile
Re: Yolculuk ve adabı
« Posted on: 06 Haziran 2020, 04:52:34 »

 
      uyari
Allah-ın (c.c) Selamı Rahmeti ve Ruhu Revani Nuru Muhammed (a.s.v) Efendimizin şefaati Siz Din Kardeşlerimizin Üzerine Olsun.İlimdünyamıza hoşgeldiniz. Ben din kardeşiniz olarak ilim & bilim sitemizden sınırsız bir şekilde yararlanebilmeniz için sitemize üye olmanızı ve bu 3 günlük dünyada ilimdaş kardeşlerinize sitemize üye olarak destek olmanızı tavsiye ederim. Neden sizde bu ilim feyzinden nasibinizi almayasınız ki ? Haydi din kardeşim sende üye ol !.

giris  kayit
Anahtar Kelimeler: Yolculuk ve adabı rüya tabiri,Yolculuk ve adabı mekke canlı, Yolculuk ve adabı kabe canlı yayın, Yolculuk ve adabı Üç boyutlu kuran oku Yolculuk ve adabı kuran ı kerim, Yolculuk ve adabı peygamber kıssaları,Yolculuk ve adabı ilitam ders soruları, Yolculuk ve adabıönlisans arapça,
Logged
08 Ağustos 2016, 20:44:07
Ceren
Görevli Sorumlusu
*
Çevrimdışı Çevrimdışı

Mesaj Sayısı: 26.060


« Yanıtla #1 : 08 Ağustos 2016, 20:44:07 »

Esselamu  aleyküm.YOlculuk adabını bilen ve ona göre yolculuk sırasında öyle davranan ve yolculuğunu hayırla tamamlayan kullardan olalım inşallah...
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı
08 Ağustos 2016, 21:23:11
✿ Yağmur ✿

Çevrimdışı Çevrimdışı

Cinsiyet: Bayan
Mesaj Sayısı: 6.684


Site
« Yanıtla #2 : 08 Ağustos 2016, 21:23:11 »

Ve aleykum selam
Uzun yolculara çıkar iken dikkat etmemiz gereken çok şeyler var....Rabbim yolculuk adabına uygun davranan kullarından eylesin inşallah bizleri...
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı

09 Ağustos 2016, 12:48:35
Pelinay
Bölüm Görevlisi
*
Çevrimdışı Çevrimdışı

Cinsiyet: Bayan
Mesaj Sayısı: 8.696


« Yanıtla #3 : 09 Ağustos 2016, 12:48:35 »

Aleykumusselam ve rahmetullah.insallah yolculuga cikacagimiz vakit bu edeplere riayet edelim.Rabbim sunnet uzere yasayabilmeyi nasip eyelsin insallah.Allah razi olsun
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı
24 Haziran 2019, 12:57:45
Mehmed.
Görevli Sorumlusu
*
Çevrimdışı Çevrimdışı

Cinsiyet: Bay
Mesaj Sayısı: 16.892Site
« Yanıtla #4 : 24 Haziran 2019, 12:57:45 »

Ve Aleykümüsselam Rabbim paylaşım için razı olsun
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı

Hizmet nimettir.
Sayfa: [1] 2   Yukarı git
  Yazdır  
 
Gitmek istediğiniz yer:  

TinyPortal v1.0 beta 4 © Bloc
|harita|Site Map|Sitemap|Arşiv|Wap|Wap2|Wap Forum|urllist.txt|XML|urllist.php|Rss|GoogleTagged|
|Sitemap1|Sitema2|Sitemap3|Sitema4|Sitema5|urllist|
Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2009, Simple Machines
islami Theme By Tema Alıntı değildir Renkli Theme tabanı kullanılmıştır burak kardeşime teşekkürler... &