ilitam ,arapça klavye, ilahiyat, önlisans > Forum > ๑۩۞۩๑ Kitap Dünyası - İlim Dünyası Kütüphanesi ๑۩۞۩๑ > Hadis Eserleri > Cem ul Fevaid  > Yemin bahsi
Sayfa: [1]   Aşağı git
  Yazdır  
Gönderen Konu: Yemin bahsi  (Okunma Sayısı 1226 defa)
10 Ocak 2011, 18:09:33
ღAşkullahღ
Muhabbetullah
Admin
*
Çevrimdışı Çevrimdışı

Cinsiyet: Bay
Mesaj Sayısı: 25.839Site
« : 10 Ocak 2011, 18:09:33 »YEMİN BAHSİ4005- el-Eş'as bin Kays radiyallahu anh'-dan:

Benimle bir adamın arasında bir kuyu hu­susunda bir anlaşmazlık vardı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e davamızı ilettik. Şöyle buyurdu:

"Sen ya iki şahit göstereceksin, ya da o yemin edecektir!"

"Şu halde adam aldırmaz, yemin eder" de­dim. Şöyle buyurdu:

"Her kim bir müslüman kişinin malını ken­dine geçirmek için yalan yere yemin ederse, Allah'a, gazabına müstahak olmuş olarak ka­vuşur." Bunun üzerine şu âyet nazil oldu: "(İn-nellezîne yeşterûne bi-ahdillahi ve eymânihim semenen kalîlen.-) Allah'in ahdini ve yeminle­rini az bir değere değiştirenlerin, işte onların âhirette bir nasipleri yoktur. "(Âl-i İmrân 77)


[Buhârî, Müslim, Ebû Dâvud ve Tirmizî uzun bir metinle.][1]

 

4006- el-Eş'as bin Kays radiyallahu anh'-dan:

"Kinde'den bir adamla Hadremevt'ten bir adam, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sel-lem'in katında bir arazi hakkında dava gördü­ler. Hadremî olan dedi ki:

«Ey Allah'ın Resulü! Bu adamın babası benim yerimi gasbetti. O yer hâlâ elindedir.»

«Şahidin var mıdır?» diye sorunca,

«Hayır! Ama ona yemin verdir! Allah bi­liyor ki, orası benim yerimdir, benden onu ba­bası gasp etmiştir» dedi. Bunun üzerine Kin-dî yemine hazırlanınca, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:

«Her kim yalan yere yemin ederek birinin malını alırsa, Allah'a mutlaka bir yeri kesik olarak kavuşur.» Bunun üzerine Kindî:

«Arazi, onundur» dedi." [Ebû Dâvud][2]

 

4007- İyâs bin Sa'lebe Ebu Ümame radi­yallahu anh'dan:

(Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu:)

"Her kim yemin etmek suretiyle müslü­man kişinin hakkını alırsa, Allah ona cenneti haram, ateşi de vacip kılar."

"Az bir şey dahi olsa da mı?" dediler. "Misvak ağacından bir dal bile olsa" buyur­du. [Müslim, Muvatta' ve Nesâî.][3]

 

4008- İbn Abbâs radiyallahu anh'dan: "Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, bir adama —yani davacıya— yemin ettirerek:

«Onun sende hiç malı olmadığına dair, kendinden başka hiçbir ilah olmayan Allah'a yemin et!» buyurdu." [Ebû Dâvud][4]

 

4009- İbn Ömer radiyallahu anh'dan: "Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in yaptığı yeminlerin çoğunluğu şöyle idi: «(Lâ ve Mukallibe' l-Kulûb (-Hayır, kalp­leri çeviren zâta yemin olsun!)»" [Müslim hariç, Altı hadis imamı.][5]

 

4010- Ebû Saîd radiyallahu anh'dan: "Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yeminde mübalâğalı olduğu zaman, şöyle derdi:

«Hayır, Ebu' l-Kâsım' in canı elinde olana yemin ederim!»[6]

 

4011- Ebû Saîd radiyallahu anh'dan: "Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem yemin ettiği zaman şöyle derdi:

«Hayır, Allah'tan bağışlanmamı dile­rim»." [İkisi de Ebû Davud'a aittir.][7]

4012- Cuheyneli bir kadın olan Kuteyle radiyallahu anhâ'dan: Bir Yahudî, Allah Nebîs sallallahu aleyhi ve sellem'e gelip şöyle dedi:

"Siz Allah'a benzerler koşuyor, şirke düşü­yorsunuz ve «Allah diledi, ben de diledim» di­yorsunuz. Ve yine «Kabe'ye yemin olsun!» di­yorsunuz." Bunun üzerine Allah Resulü sallal­lahu aleyhi ve sellem onlara şöyle demelerini emretti: "Kabe'nin Rabbine kasem olsun! Al­lah istedi, sonra da ben istedim." [Nesâî][8]

 

4013- îbn Ömer radiyallahu anh'dan: (Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu:)

"Kim Allah'ın adından başkasıyla yemin ederse, küfür je sirke girmiş olur."

Tirmizî, bu konudaki olayı bütünüyle nak­letmiş ve hadiste geçen "küfür ve şirk" keli­melerinin büyük günah olduğunu ifade ettiği­ni söylemiştir.[9]

 

4014- Talha radiyallahu anh'dan:

Bir Necd'linin imanı hakkındaki hadis da­ha önce (no. 49) geçmiştir.

Orada şu ibare de yer almıştır: "(Yemin ol­sun!) Doğru söylemişse babası da kendisi de kurtuluşa ermiştir."[10]

 

4015- Ömer radiyallahu anh'dan: (Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu:)

"Allah, babalarınızın adlarıyla yemin et­menizi yasaklıyor." [Mâlik hariç, Altı hadis imamı.][11]

 

4016- Diğer bir rivayette:

"Vallahi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den bunu duyduğum günden beri bir daha ne kendim için ne de başkası adına bu yemini yapmadım."[12]

 

4017- İbn Ömer radiyallahu anh'dan: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem babasının adı ile yemin eden bir adamı duydu ve şöyle buyurdu: "Babalarınızın adıyla yemin etmeyin! Kim Allah'a yemin ederse, doğru söy­lesin, kime Allah adıyla kendisine yemin edilirse, hoşnut olup kabul etsin. Zira Allah'a (adına yapılan yemine) hoşnut olmayan Allah'a yakın bir kul olamaz!" [İbn Mâce leyyin bir senedle.][13]

 

4018- İbn Ömer radiyallahu anh'dan: (Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu:)

"Yemin (sonuç itibariyle), günaha girme­ye ya da pişmanlığa neden olur."

[İbn Mâce zayıf bir senedle.][14]

 

4019- Ebû Hureyre radiyallahu anh'dan: (Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu:)

"Şayet doğru söylemiyorsanız, (ispat için) ne babalarınızın adlan ile, ne putlar adına ve ne de Allah adına yemin etmeyin!" [Ebû Dâvud ve Nesâî][15]

 

4020- Bureyde radiyallahu anh'dan: (Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu:)

"Emanete yemin eden, bizden değildir." [Ebû Dâvud][16]

4021- O ve Nesâî yine Bureyde'den mer-fû olarak: «islâm'dan berî olayım ki» diyerek kim yemin ederse, eğer sözünde yalancı ise o dediği gibidir. Eğer sözünde doğru ise, asla İslâm'a salim olarak dönemez."[17]

 

4022- Câbir radiyallahu anh'dan: (Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu:)

"Her kim benim bu minberimin yanında, bir yeşil misvak çubuğu için dahi olsa, güna­ha sebep olacak bir yemin ederse, mutlaka cehennemdeki yerine hazırlanmış veya cehen­nem artık ona gerekli olur."

[Mâlik ve aynı lafızla Ebû Dâvud.][18]

 

4023- Ebû Hureyre radiyallahu anh'dan: (Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu:)

"Kim yemin edip de inşaallah derse, (bozsa bile yeminini) bozmuş sayılmaz."

[Nesâî ve aynı lafızla Tirmizî.][19]

     

4024- Ebû Hureyre radiyallahu anh'dan: (Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu:)

"Süleyman aleyhisselam: Bu gece ben herbiri Allah yolunda bir kahraman doğur­ması için doksan kadınla cinsî ilişki kuraca--ğım, dedi. Melek ona «İnşaallah, de!» dedi. Fakat o, inşaallah, demedi. Bu yüzden sadece bir hanımı hamile kaldı. O da yarım insan do­ğurdu. Nefsim kudreti elinde olana yemin ederim ki, eğer o «inşaallah» deseydi, hepsi Allah yolunda savaşacak mücahidler doğu­rurdu."[20]

 

4025- Başka rivayetlerde: "Altmış, yet­miş, doksandokuz, yüz sayılan ile" ve "O İn­şaallah demeyi unuttu" lafzıyla gelmiştir.

[Buhârî, Müslim ve Nesâî][21]

 

4026- Abdurrahman bin Semure radiyal­lahu anh'dan:

(Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu:)

"Biriniz bir şeye yemin edip sonra başka­sını ondan daha iyi bulursa, yeminine keffâret versin; sonra o daha iyi gördüğü işi yapsın."

[Mâlik hariç, Altı hadis imamı. Lafız Nesâî'nindir.][22]

 

4027- Ebû Musa radiyallahu anh'dan: "Eş'arîlerden bir grup insanlarla birlikte Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'e gel­dik, bize binek vermesini rica ettik; dedi ki:

«Vallahi size binek vernıiyeceğim, zaten si­ze verecek bineğim de yoktur.»

Sonra kendisine getirilmiş develerden bize beş tane beyaz hörgüçlü deve verilmesini em­retti. Yola revan olunca birbirimize şöyle dedik:

«Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'e yeminini bozdurduk, artık bunlarda bir bereket ve hayır göremeyiz.» Dönüp kendisine şöyle dedik:

«Ey Allah'ın Resulü! Bize binek vermiyeceğine dair yemin ettin, sonra verdin; yeminini unuttun mu?»

Cevap verdi: «Ben vallahi, Allah dilerse diye, bir şeye yemin ettiğimde, başkasını on­dan daha hayırlı görürsem, onu yapar ve ye­minimi bozarım. Haydi gidin! Size binekleri veren Allah Azze ve Celle'dir»."  [Buhârî, Müslim ve Nesâî][23]

4028- Abdurrahman bin Ebî Bekr radiyallahu anh'dan:

"Ebû Bekr'e misafirler geldi. Oğlu Ab­durrahman'a dedi ki:

«Misafirlere göz kulak ol. Ben Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e gidiyorum, ge­linceye kadar onları ağırla.»

Bunun üzerine Abdurrahman kendinde olanları onlara getirdi ve:

«Haydi buyurun yiyin!» dedi.

«Ev sahibi nerede?» diye sordular.

«Siz buyurun yiyin!» dedi.

«O gelinceye kadar yemeyiz!»

«Ne olur ikramımızı kabul edin! O gelip de sizin yemediğinizi görürse halim perişan olur!» diye yalvardı ise de yine de yemekten kaçındılar.

Bunun üzerine onun bana kızacağını an­ladım ve gelince bir kenara çekildim.

«Ne yaptınız?» diye sorunca, ona durumu bildirdiler. Bunun üzerine bana «Ey Abdur­rahman!» diye seslendi. Ses vermedim. Yine seslendi; yine sükût ettim. Bu defa şöyle ses­lendi:

«Eğer sesimi duyup cevap vermiyorsan sana bir şey yapacağıma yemin ettim.» Bunun üzerine dışarı çıkıp dedim ki:

«Misafirlerine sor bakalım!» Onlara sor­du: «Doğru söyledi, bize yiyecek getirdi» de­diler.

«Demek ki, beni beklediniz! Vallahi bu gece ben onu yemiyeceğim!» dedi. Ötekiler de: «Vallahi sen yemedikçe biz de yemiyece-ğiz!» diye yemin ...
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı
Müslüman
Anahtar Kelime
*****
Offline Pasif

Mesajlar: 132.038


View Profile
Re: Yemin bahsi
« Posted on: 02 Temmuz 2020, 21:14:02 »

 
      uyari
Allah-ın (c.c) Selamı Rahmeti ve Ruhu Revani Nuru Muhammed (a.s.v) Efendimizin şefaati Siz Din Kardeşlerimizin Üzerine Olsun.İlimdünyamıza hoşgeldiniz. Ben din kardeşiniz olarak ilim & bilim sitemizden sınırsız bir şekilde yararlanebilmeniz için sitemize üye olmanızı ve bu 3 günlük dünyada ilimdaş kardeşlerinize sitemize üye olarak destek olmanızı tavsiye ederim. Neden sizde bu ilim feyzinden nasibinizi almayasınız ki ? Haydi din kardeşim sende üye ol !.

giris  kayit
Anahtar Kelimeler: Yemin bahsi rüya tabiri,Yemin bahsi mekke canlı, Yemin bahsi kabe canlı yayın, Yemin bahsi Üç boyutlu kuran oku Yemin bahsi kuran ı kerim, Yemin bahsi peygamber kıssaları,Yemin bahsi ilitam ders soruları, Yemin bahsiönlisans arapça,
Logged
05 Temmuz 2019, 15:23:43
Mehmed.
Görevli Sorumlusu
*
Çevrimdışı Çevrimdışı

Cinsiyet: Bay
Mesaj Sayısı: 16.957Site
« Yanıtla #1 : 05 Temmuz 2019, 15:23:43 »

Esselamu aleyküm Rabbim bizleri her daim hayırlı işler yapanlardan eylesin Rabbim paylaşım için razı olsun
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı

Hizmet nimettir.
05 Temmuz 2019, 16:34:34
Ceren
Görevli Sorumlusu
*
Çevrimdışı Çevrimdışı

Mesaj Sayısı: 26.060


« Yanıtla #2 : 05 Temmuz 2019, 16:34:34 »

Esselamu aleykum. Rabbim razı olsun bizlere bu bilgileri sunan kardesimizden. ..
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı
06 Temmuz 2019, 16:51:44
Sevgi.
Dost Üye
*****
Çevrimiçi Çevrimiçi

Cinsiyet: Bayan
Mesaj Sayısı: 15.737« Yanıtla #3 : 06 Temmuz 2019, 16:51:44 »

Aleyküm selâm yalan yere yemin etmenin günahı çok büyüktür azabında büyük olur onun için dikkat edelim
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı
Sayfa: [1]   Yukarı git
  Yazdır  
 
Gitmek istediğiniz yer:  

TinyPortal v1.0 beta 4 © Bloc
|harita|Site Map|Sitemap|Arşiv|Wap|Wap2|Wap Forum|urllist.txt|XML|urllist.php|Rss|GoogleTagged|
|Sitemap1|Sitema2|Sitemap3|Sitema4|Sitema5|urllist|
Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2009, Simple Machines
islami Theme By Tema Alıntı değildir Renkli Theme tabanı kullanılmıştır burak kardeşime teşekkürler... &