ilitam ,arapça klavye, ilahiyat, önlisans > Forum > ๑۩۞۩๑ Kitap Dünyası - İlim Dünyası Kütüphanesi ๑۩۞۩๑ > Hadis Eserleri > Cem ul Fevaid  > Şaraplar ve şıralar
Sayfa: [1]   Aşağı git
  Yazdır  
Gönderen Konu: Şaraplar ve şıralar  (Okunma Sayısı 1472 defa)
07 Ocak 2011, 21:41:11
ღAşkullahღ
Muhabbetullah
Admin
*
Çevrimdışı Çevrimdışı

Cinsiyet: Bay
Mesaj Sayısı: 25.839Site
« : 07 Ocak 2011, 21:41:11 »ŞARAPLAR VE ŞIRALAR

 

5599- Âişe radiyallahu anhâ'dan: (Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu:)

"Sarhoşluk veren her içecek haramdır."

5600- Diğer rivayet: "Her sarhoş eden şey haramdır. Birfarakı (küpü) sarhoş eden şeyin birfarakt da bir avuç dolusu da haramdır."

5601- Diğer rivayet: "Onun tek bir yudu­mu bile haramdır." [Altı hadis imamı]

5602- Câbİr radiyailahu anh'dan: (Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu)

"Çoğu sarhoş yapanın azı da haramdır."  tirmizi ve Ebû Dâvud.

5603- Ebû Mûsâ radiyailahu anh'dan: "Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, beni ve Muâz'ı Yemen'e gönderdi. Şöyle buyurdu: 'insanları (islâm'a) davet edin, müj­deleyin, ürkütmeyin, kolaylaştırın, güçleştir-meyin, iyi geçinin ve ihtilâfa düşmeyin.''

Dedim ki:

'Ey Allah'ın Resulü! Yemen'de yaptığımız şu iki içki hakkında bize fetva ver: Birisi bit' adı verilen içkidir ki baldan, keskinleşinceye kadar şıra kurularak yapılır. Ötekisi mizr deni­len içki olup darı ve arpadan, yine keskinleşin­ceye kadar kurulmak suretiyle yapılır.'

Az ve öz konuşma yeteneği kendisine ve­rilen Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: 'Sarhoş yapıp namazdan alı­koyan her müskiri (sarhoş edici maddeyi) ya­saklarım''."

[Buhârî, Müslim, Ebû Dâvud ve Nesâî.]

5604-   Ümmü Seleme radiyailahu an­hâ'dan:

"Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, her sarhoş yapan ve dalgınlık veren şeyi ya­sak etmiştir." [Ebû Davud]

5605- İbn Abbâs radiyailahu anh'dan: Ona: "Bize bâzak (adlı içki) hakkında fet­va ver!" denildi. Şöyle cevapladı: "Muham-med, bâzak içkisinin hükmünü önceden bildi­rip: 'Sarhoş eden her şey haramdır' buyur­muştur." [Buhlrî ve Nesâî.J

5606-   Deylem el-Himyerî radiyailahu anh'dan:

Dedim ki: "Ey Allah'ın Resulü! Biz soğuk bir ülkedeyiz, zor işlerde çalışıyoruz. Bu buğ­daydan şarap edinip içiyoruz, işlerimize karşı güçlü oluyoruz ve ülkemizin soğuğuna karşı da mukavemetli oluyoruz."

"Sarhoş yapıyor mu?" diye sorunca; "Evet" dedim. Şöyle buyurdu:

"Ondan uzak durun!"

"İnsanlar onu içmeyi bırakmazlar."

"Bırakmazlarsa onlarla savaşın!" buyur­du. (Ebû Dâvud]

5607- İbn Amr bin el-Âs radiyallahu anh'-dan: "Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şarabı, kumarı, davulu ve mısır (ya da darı) içkisini yasakladı. Ve şöyle buyurdu:  'Her sarhoş eden şey haramdır'."

Ebû Ubeyd (el-Kâsun b. Sellâm) dedi ki: "Ğubeyrâ ile Sükreke, mısırdan yapılan bir şaraptır ki Habeşliler yaparlar." lîkisİ de Ebû Davud'a aittir.)

5608- İbn Ömer radiyallahu anh'dan: (Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu:)

"Her sarhoş eden şey şarap(içki)tır. Her sarhoş eden şey haramdır. Kim dünyada şa­rap içerse, ona devam ederken tevbe etmeden ölürse, ûhirette (cennet) şarab(ı) içemez."

5609-  Diğer rivayet:  "Her sarhoş eden şey haramdır, her sarhoş eden şey şaraptır."

|Ailı hadis imamı.]

5610- İbn Abbâs radiyallahu anh'dan: (Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellema buyurdu:)

"Her kafayı bulandıran (aklı örten) şey İçkidir (şaraptır). Her sarhoş eden şey ha­ramdır. Kim sarhoş eden şeyi içerse, kırk gün (kıldığı) namazı noksan olur. Kim tevbe eder­se Allah onun tevbesini kabul eder. Kim dör­düncü kez içerse, Allah'ın ona Hahâl çamu­rundan içirmesi artık bir hak olur." Denildi ki: "Habâl çamuru nedir ey Allah'ın Resulü?" Şöyle buyurdu: "O, Cehennemliklerin (vücut­larından akan kan ve) irinidir." [Ebû Dâvud]

5611- İbn Ömer radiyallahu anh'dan: (Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu:)

"Kim içki içerse Allah onun fark gün na­mazını kabul etmez. Tevbe ederse Allah tevbe­sini kabul eder. Tekrar içerse Allah onun kırk gün (tekrar) namazını kabul etmez. Tevbe ederse Allah tevbesini kabul eder. Dördüncü kez tekrar içerse, Allah onun tam kırk gün na­mazını kabul etmez. Ondan sonra tevbe eder­se Allah artık onun tevbesini de kabul etmez ve ona Habâl nehrinden içirir. Denildi ki: "Ey Ebû Abdirrahman (yani ey İbn Ömer)! Habâl nehri nedir?"

"Cehennemliklerin irinlerinden akıp akar-suya dönüşen irin nehridir" dedi. [Tirmizî]

5612-  Nesâî (İbn Ömer'den) mevkuf ola­rak: "Kim şarap içip de kendinden geçmezse (sarhoş olmazsa) karnında ya da damarlarında ondan bir eser bulunduğu sürece namazı kabul olmaz. O hal üzere ölürse kâfir olarak ölür. İçip de kendinden geçerse, kırk gün namazı kabul olunmaz. O arada Ölürse kâfir olarak ölür."

5613- Osman radiyallahu anh'dan: "İçkiden uzak durun. Çünkü o, bütün

kötülüklerin anasıdir. Sizden Önce geçen mil­letlerde kendisini ibadete vermiş bir adam var­dı. Bir kadın ona musallat oldu. Ona cariyesini gönderip, 'Seni falan kadın şehadet için çağırı­yor' dedirtti. Adam (sözde) şahit olmak üzere cariye ile beraber gitti. Hangi kapıdan girdiyse arkasından kilitledi. Nihayet güzel bir kadının yanma vardı. Kadının yanında bir çocuk, bir de şarap teslisi bulunmaktaydı. Kadın ona:

'Ben seni şahitlik için çağırmadım, benimle yatasın diye çağırdım. Şimdi sen ya benimle yatacaksın, ya da bu şaraptan bir kadeh içecek­sin yahut bu çocuğu öldüreceksin!' dedi. Adam (en hafifini tercih ederek): 'Haydi bari bana bir kadeh içki ver' dedi. İçki verdi, içti; 'Bir daha ver!1 dedi, bir daha verdi, içti. Nihayet adam sarhoş oldu. Kadınla ilişki kurdu, sonra orada­ki çocuğu da öldürdü. İşte bu nedenle içkiden Şiddetle kaçının! Vallahi imanla içkiye devam­lılık bir arada durmaz, çok geçmeden mutlaka biri ötekini uzaklaştırır." [Nesfiî.]

5614- Ebû Hureyre radiyallahu anh'dan: (Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu:)

"Devamlı içen, puta tapan gibidir." [İbn Mâce leyyin bir isnadla.]

5615-  Ebû'd-Derdâ radiyallahu anh'dan: (Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu:)

"Devamlı içki içen cennete giremez."

| İbn Mâce.|

5616- İbn Abbâs radiyallahu anh'dan: (Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu:)

"İçki tüm hayâsızlıkların anası, büyük gü­nahların en büyüğüdür. Kim içerse (sarhoş olduğu için) annesiyle, teyzesiyle, halasıyla cinsî ilişkide bulunur (da farkına varmaz)."

[Taberânî, Mu'cemu'I-Evsat ve'l-Kebtf'de zayıf bir seneclle.]

5617- İbn Ömer radiyallahu anh'dan: (Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu:)

"Allah Âdem'i yeryüzüne indirdiği za­man, melekler dediler ki: 'Ey Rabbimiz! Yer­yüzünü fesada boğacak, kan dökecek kimseyi mi yaratıyorsun? Biz seni hamdinle teşbih ederiz. Seni takdis ederiz.' Allah da söyle bu­yurdu: 'Şüphesiz ben sizin bilmediğinizi bili­rim.'

'Biz sana Ademoğullanndan daha itaat­kârız" dediler.

'Meleklerden iki melek getirin de yeryüzü­ne insinler. Bakalım nasıl davranacaklar bir görelim' buyurdu.

'İçimizde Hârût ile Mârût vardır' dediler.

Nihayet bu iki melek yeryüzüne indirildi. İnsanların içinde en güzel bir kadın olan Zeh­ra onlara gösterildi. Onların yanına geldi. Da­ha sonra onlar kadınla ilişki kurmak istediler.

'Allah'a sirk koştuğunuzu ifade eden bir söz söylemedikçe ben sizinle yatmaya razı olmam!' dedi. Onlar da: 'Hayır, biz Allah'a asla ortak kasımıyız!' dediler. Bunun üzerine kadın oradan kaybolup gitti, tekrar sırtında bir çocuk olduğu halde geldi, onlar yine askıntı oldular. 'Siz bu çocuğu öldürmedikçe bu iş olmaz' dedi. 'Ol­maz, Vallahi biz bu çocuğu asla öldürmeyiz!' dediler. Kadın yine gitti, bu defa elinde bir şişe şarapla geldi. Onlar ondan yine kendileriyle ilişki kurmasını istediler, kadın onlara: 'Bunu içmedikçe ben bu işe razı olmam' dedi. Nihayet o şarabı içtiler, sarhoş oldular; ondan sonra kadınla cinsî temas kurdular, çocuğu da öldür­düler. Ayıldıklarında kadın onlara şöyle dedi: 'Yapmak istemediğiniz şeyleri sarhoş olunca çekinmeden yaptınız.'

Ondan sonra o iki melek dünya azabı ile âhiret azabından birini tercih etmeleri husu­sunda serbest hıkakıldılar, onlar da dünya azabını tercih ettiler."

[ Ahmed ve Bezzâr, biri hariç -ki o da güvenilir di-diğer bütün ravileri sahih hadis ravileridir.]

5618- Enes radiyallahu anlı'dan: "Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem

şarapla ilgili on kişiye lanet etti: Üzümünü sı­kana, sıktırana, içene, içirene, taşıyana, ken­disine taşıttırana, satana, satın alana, bağışla­yana ve parasını yiyene." [Tirmizî]

5619-  Ebû Mûsâ radiyallahu anh'dan: ''Benîm için ha içki içmişim ha Allah'ı bı­rakıp şu yelken direğine tapmışım (hiç fark etmez)." |Nesâî.]

5620- İbn Abbâs radiyallahu anh'dan: "Kim, helâl ve haramın ne olduğunu bil­meyen küçük bir çocuğa içki içirirse, Allah'ın, o içirene, Cehennem ehlinin irinlerinden içir­mesi (vaz geçilmez) bir hakkı olur." [Reyin]

5621- Ömer radiyallahu anh'dan:

O, minberde şöyle dedi: "Bundan sonra ey cemaat! İçkinin haram olduğuna dâir (âyet) in­miştir. İçki şu beş şeyden yapılır. Üzüm, hur­ma, bal, buğday, arpa. Hamr (içki), aklı bulan-dırıp örten şeydir. Üç şey (mesele) vardır ki Al­lah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in bize bunlar hakkında karar kılacağımız bilgiler ver­mesini isterdim: Dede, kelâle, riba konuların­dan bazı meseleler." [Malik hariç, altı hadis imamı]

5622- Enes radiyallahu anh'dan:

"Ebû Talha ninevinde halka içki dağıtı­yordum. O gün içkileri Fadîh adındaki (koruk ve kum hurma şarabı) içki idi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, bir tellâla şöyle seslenmesini emretti. 'Dikkat edin! Şarap ha­ram kılınmıştır,' (Şarap) Medine sokaklarında aktı. Ebû Talha bana dedi ki: 'Haydi çık, bun­ları dök!' Çıktım hepsini d...
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı
Müslüman
Anahtar Kelime
*****
Offline Pasif

Mesajlar: 132.038


View Profile
Re: Şaraplar ve şıralar
« Posted on: 06 Nisan 2020, 10:53:56 »

 
      uyari
Allah-ın (c.c) Selamı Rahmeti ve Ruhu Revani Nuru Muhammed (a.s.v) Efendimizin şefaati Siz Din Kardeşlerimizin Üzerine Olsun.İlimdünyamıza hoşgeldiniz. Ben din kardeşiniz olarak ilim & bilim sitemizden sınırsız bir şekilde yararlanebilmeniz için sitemize üye olmanızı ve bu 3 günlük dünyada ilimdaş kardeşlerinize sitemize üye olarak destek olmanızı tavsiye ederim. Neden sizde bu ilim feyzinden nasibinizi almayasınız ki ? Haydi din kardeşim sende üye ol !.

giris  kayit
Anahtar Kelimeler: Şaraplar ve şıralar rüya tabiri,Şaraplar ve şıralar mekke canlı, Şaraplar ve şıralar kabe canlı yayın, Şaraplar ve şıralar Üç boyutlu kuran oku Şaraplar ve şıralar kuran ı kerim, Şaraplar ve şıralar peygamber kıssaları,Şaraplar ve şıralar ilitam ders soruları, Şaraplar ve şıralar önlisans arapça,
Logged
01 Temmuz 2019, 15:37:58
Mehmed.
Görevli Sorumlusu
*
Çevrimdışı Çevrimdışı

Cinsiyet: Bay
Mesaj Sayısı: 16.688Site
« Yanıtla #1 : 01 Temmuz 2019, 15:37:58 »

Esselamu aleyküm Rabbim paylaşım için razı olsun
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı

Hizmet nimettir.
01 Temmuz 2019, 17:04:39
Ceren
Görevli Sorumlusu
*
Çevrimdışı Çevrimdışı

Mesaj Sayısı: 25.986


« Yanıtla #2 : 01 Temmuz 2019, 17:04:39 »

Esselamu aleyküm.Rabbim razı olsun bilgilerden kardeşim...
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı
Sayfa: [1]   Yukarı git
  Yazdır  
 
Gitmek istediğiniz yer:  

TinyPortal v1.0 beta 4 © Bloc
|harita|Site Map|Sitemap|Arşiv|Wap|Wap2|Wap Forum|urllist.txt|XML|urllist.php|Rss|GoogleTagged|
|Sitemap1|Sitema2|Sitemap3|Sitema4|Sitema5|urllist|
Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2009, Simple Machines
islami Theme By Tema Alıntı değildir Renkli Theme tabanı kullanılmıştır burak kardeşime teşekkürler... &