ilitam ,arapça klavye, ilahiyat, önlisans > Forum > ๑۩۞۩๑ Kitap Dünyası - İlim Dünyası Kütüphanesi ๑۩۞۩๑ > Hadis Eserleri > Cem ul Fevaid  > Peygamber s.a.v. in doğumu süt emmesi ve büyümesi
Sayfa: [1]   Aşağı git
  Yazdır  
Gönderen Konu: Peygamber s.a.v. in doğumu süt emmesi ve büyümesi  (Okunma Sayısı 1930 defa)
07 Ocak 2011, 21:05:55
ღAşkullahღ
Muhabbetullah
Admin
*
Çevrimdışı Çevrimdışı

Cinsiyet: Bay
Mesaj Sayısı: 25.839Site
« : 07 Ocak 2011, 21:05:55 »PEYGAMBER SALLALLAHU ALEYHİ VE SELLEM'İN DOĞUMU, SÜT EMMESİ, GÖĞSÜNÜN YARILIŞI VE BÜYÜMESİ

 

6366-   Kays bin Mahrame radiyallahu anh'dan:

"Ben ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Fil (vak'asının) yılında doğduk.

Osman bin Affân, Kubaş bin Üşeym'e sordu: 'Sen mi daha büyüksün, yoksa Pey­gamber sallallahu aleyhi ve sellem mi daha büyüktür?'

Adam şu karşılığı verdi: 'Peygamber sal­lallahu aleyhi ve sellem benden daha büyük­tür. Doğumda ise ben ondan daha önceyim! Ben kuşların tersini yeşil ve değişmiş olarak görmüş adamım'." [Tirmizîj

6367-  Taberânî'nin Mu'cehiu'l-Kebtr'in­de şöyle geçmektedir:

"Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, Fil yılında doğdu. Ficâr (olayı) ile Fil (olayı) ara­sında yirmi sene vardır. Ficâr ile Kâ'be inşası arasında onbeş yıl vardır. Kâ'be'nin yapımı ile, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in gön­derilişi arasınde beş sene vardır. (Peygamber olarak) gönderildiğinde o, kırk yaşındaydı."

6368- İbn Abbâs radiyallahu anh'dan: "Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, pazartesi günü doğdu, pazartesi günü pey­gamber oldu; pazartesi Mekke'den Medi­ne'ye hicret etti, pazartesi günü Medine'ye vardı. Pazartesi günü vefat etti. Pazartesi gü­nü Hacerü'l-Esved'i kaldırdı, pazartesi günü Bedr'i fethetti. Pazartesi günü Mâide sûresi 'el-Yevme ekmeltü leküm dîneküm (=Bugün sizin dininizi tamamladım.) nazil oldu."

[Ahmed ve Taberânî, Mu'remu'l-Kebîr'de leyyin bîr senedle.l

6369- Halime binti'l-Hâris radiyallahu anh'dan:

"Beyaz bir merkebe binerek, Sa'doğulla-rından olan birtakım kadınlarla Mekke'de çocuklarını emzirtecek kimseleri arayıp bul­mak için kıtlık olan bir yılda yola çıktık. Yi­yecek bir şeyimiz kalmamıştı, beraberimizde dişi ve yaşlı bir deve vardı, bir damla bile sü­tü yoktu.

Bir de (baktığımız) çocuğumuz vardı. Ne bende, ne de devede ona yetecek süt olmadı­ğı için, ağlama sesinden uyuyamaz olmuş­tuk. Nihayet Mekke'ye geldik. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in kendisine su­nulmadık hiçbir kadın kalmadı, fakat hiçbiri kabul etmedi, çünkü herkes babası olan ço­cuk arıyordu. Oysa o bir yetim idi. İçimiz-den diyorduk ki: 'Arkadaşlarımdan herbiri bir çocuk alınca, bakalım annesi ne yapa­cak?' Derken çocuk almadık hiçbir kadın kalmadı. Benden başka herkes emzirecek bir çocuk bulup aldı. Bu yüzden bir şey almadan geri dönmek istemedim. Kocama dedim ki: 'Mutlaka gidip şu yetim çocuğu alaca­ğım!' Nitekim gittim, aldım, çadırıma dön­düm. Kocam dedi ki: 'Onu almakla iyi ettin. Kim bilir belki Allah bunda bir hayır ve be­reket ihsan eder.'

Vallahi çocuğu kucağıma alır almaz, me­melerim sütle dolup taştı. Onu emzirdim, doydu; süt kardeşini de emzirdim o da kana kana içip doydu. Gece olunca kocam, o yaşlı deveye gitti, bir de ne görsün memeleri sütle dolup taşmış. İstediğimiz kadar sağdı, içti, doydu ben de içtim, doydum. O gece iyice doyduk, ne açlığımız ve ne de susuzluğumuz kaldı. Çocuklarımız da bir rahat uyudular. Kocam şöyle demekten kendini alamadı:

'Vallahi çok mübarek bir çocuk aldın, be­nim kanaatim budur.' Merkebime binip yola çıktık. Kafiledeki her hayvanı geçti, zor dur­durdum. Herkes şaşkına dönmüş ve şöyle so­ruyordu: 'O daha önce bizimle gelirken üs­tünde bulunduğun merkep değil midir?'

'Evet' diyordum. Nihayet konakladığı­mız yere vardık, en çorak bir yerdi. Bizim koyunlar bir anda memeleri sütle dolu ola­rak dönüyorlardı, yayıldıkları yerlerden. Di­ğer insanların koyunları ise yorgun, bitkin, aç ve susuz olarak dönüyorlardı. Herkesin koyunları sütsüz iken biz, koyunlarımızı sa­ğıp bol bol süt içiyorduk. Mal sahipleri ço­banlarına şöyle çıkışıyorlardı: 'Yazık size! Siz mallarımızı, Halime'nin çobanının ot­lattığı yerlerde otlatmıyor musunuz?' Evet haklı idiler, aynı yerlerde otlatıyorlardı, fa­kat onların koyunları aç ve sütsüz dönerken bizimkilerin memeleri âdeta sütle dolup ta­şıyordu.

Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir günde, diğer çocukların bir ayda büyüdükleri gibi gelişiyordu. Bir ayda bir senelik çocuk kadar büyüyordu. Bir yaşına girdiğinde baya­ğı gösterişli olmuştu. Nihayet annesine götür­dük. Ama babası (süt babası) dedi ki: 'Oğlu­mu (süt oğlumu) bana geri ver. Çünkü Mek­ke'de o zamanlar salgın olan vebadan korku­yoruz.' Sonra onun bereketini de bir yandan kaçırmak istemiyorduk. O kadar ısrar ettik ki annesi: 'Haydi onu da beraberinizde götü­rün!' demek zorunda kaldı.

Bizde İkİ ay kaldı. Bir gün süt kardeşiyle beraber evlerin arkasında oynarlarken, bizim hayvanlarımızı otlatırken, süt kardeşi soluk soluğa geldi ve şöyle bağırdı: 'Kardeşim Ku-reyş'li çocuğa yetiş! Çünkü ona iki adam gel­di; kanımı yardılar.' Hemen nefes nefese ko­camla beraber ona koştuk; rengi değişmiş bir halde gördük. Kocam onu kapıp bağrına bas­tı. Ben de onu bağrıma basıp kucakladım. Sonra dedik ki:

'Ey oğlumuz sana ne oldu böyle?'

O cevaben şöyle buyurdu: 'Beyaz elbiseli İki adam geldi, beni yatırıp karnımı yardılar. Vallahi ne yaptıklarını bilmiyorum.'

Hemen onu alıp götürdük. Kocam dedi ki:

'Vallahi ey Halime! Sanırım, bu çocuğa bir şey oldu. Haydi gidip korktuğumuz başına gelmeden bunu ailesine teslim edelim.'

Hemen onu geri ilettik. Annesi dedi ki: 'Israrla alıp götürdünüz, şimdi neden geri ge­tirdiniz?'

Dedim ki: 'Hayır; vallahi biz görevimizi yaptık, üzerimize düşen hakkını eksiksiz ver­dik. Sonra başına gelen olaylardan korktum da: Götürüp bunu ailesine teslim edelim.' dedik.

Annesi dedi ki: 'Ne olur bana onun başına gelenleri bildirin?"

O kadar ısrar etti ki biz de onun başına ge­lenleri anlatmak 2orunda kaldık. Hiçte hayret etmedi. 'Hayır vallahi dedi, benim bu oğlu­mun zaten akla hayret verecek birçok durum­ları olmuştur. Onun için hiç şaşırmayın. Ben de size onun hakkında bildiklerimi size bildi­reyim mi?' dedi ve devam etti:

'Ben ona hamile kaldım, hiçbir ağırlık duymadım, kendimi sanki hamile değilmiş gi­bi hissettim. Son derece hafif ve bereketli bir hamilelik geçirdim. Sonra onu doğurduğum zaman, sanki benden yıldızları andıran bir nur çıkıp yükseldi. Busrâ'daki develerin boyunla­rını aydınlattı, doğurduğum zaman normal çocuklar gibi doğmadı. Elleri yerde, başı se­maya doğru doğdu ve ona dua etti. Haydi siz şimdi gidebilirsiniz, işinize bakın!'"

|Ebû Ya'lâ ve Taberânî, Mu'cemu'l-Kebir'de]

6370- Utbe bin Ğaylan radiyallahu anh'dan: Bİr adam Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e: "Senin (peygamberliğin alâmetleri­ne dair) ilk durumun nasıl oldu?" diye sordu.

Şöyle buyurdu: "Benim süt annem, Sa'd bin Bekroğullanndandı.

Ben ve onun oğlu kuzumuzu alıp gittik. Ya­nımıza hiçbir yiyecek almadık. Dedim ki: 'Kardeşim, haydi git annemden biraz yiyecek al da, gel!'

O gitti, aradan çok geçmeden kartalı an­dıran iki beyaz kuş geldi, biri diğerine 'iste bu o mudur?' diye sordu. Öteki de 'Evet' dedi.

Hemen yanıma geldiler, beni yatırdılar, karnımı açtılar. Sonra kalbimi çıkardılar, onu yarıp içinden iki siyah kan pıhtısını çı­kardılar.

Sonra biri ötekine dedi ki: 'Haydi git ba­na kar suyu getir!' Gitti, getirdi ve onunla içi­mi yıkadılar. Sonra yine: 'Haydi git, şimdi de dolu suyu getir!' dedi. Getirdi, onunla kalbimi yıkadılar. Sonra: 'Haydi şimdi huzur ve sükû­neti getir!' dedi. Her ikisi de onu (sükûneti) kalbime yerleştirdiler. Daha sonra biri öteki­ne dedi ki: 'Haydi kapat ve onu peygamberlik mührü ile mühürle/' Ve biri diğerine şöyle hi­tap etti; 'Onu bir kefeye, ümmetinden bin ki-Şiyi de diğer kefeye koy!' Üstüme baktım, üm­metimden bin kişiyi gördüm, bir kısmının üze­rime düşmesinden korktum. Biri diğerine de­di ki: 'Eğer ümmeti onu tartarsa, onlara kar­şı meyleder.' Sonra oradan ayrılıp gittiler, ben gerçekten çok korkmuştum.

Sonra dönüp eve gittim başıma gelenleri bir bir (.süt) anneme anlattım.

O da hakkımda korkmuş olacak ki, şöyle dedi: "Seni Allah'a sığındırırım." Sonra de­vesini hazırladı. Kendisi önce beni bindirdi. Sonra kendisi de arkama bindi. Doğru anne­me gidip, ulaştık.

Dedi ki: 'Ben emanetimi yerine getirdim, görevimi yaptım.' Sonra başıma gelenleri ona da anlattı, fakat annem hiç te şaşırmadı ve bunu normal karşılayarak şöyle dedi: 'Ben onu doğurduğum zaman İçimden öyle bir nur çıktı ki Şam'ın köşklerini tamamıyla aydınlat­tı'.

6371- Ubeyy bin Ka'b radiyallahu aııh'dan:

Ebû Hureyre dedi ki: "Ey Allah'ın Resu­lü! Nübüvvetten ilk gördüğün şey nedir?" Şöyle buyurdu:

"Bir gün ben sahrada idim; yaşım henüz on küsurdu. Başımın üstünden gelen bir sesle irkildim. Bir adam diğerine sordu: 'Bu o mu­dur?' Öteki cevap verdi: 'Evet.'

O zamana kadar kimsede görmediğim yüzler, o zamana kadar kimsede karşılaşma­dığım ruhlar, o ana kadar hiç görmediğim el­biselerle karşıma çıktılar. Yürüyerek bana doğru o iki adam geldi. Herbin, bir kolumdan tuttu, fakat hiç dokunma hissetmedim. Biri ar­kadaşına 'Haydi onu yatır, yatır!' Beraberce beni uzatıp yatırdılar, ben hiçbir zorluk ve güçlükle karşılaşmadım. Yine biri diğerim: 'Haydi göğsünü aç!' dedi ve o da açtı. Fakat ne kan gördüm, ve ne de bir acı hissettim. Ona yine şöyle dedi: 'Haydi, oradaki kin ve hasedi çıkar!' O da oradan kan pıhtısı gibi bir şey çıkarttı. Sonra onu fırlatıp attı.

Ona şu emri verdi: 'Haydi şimdi onun ye­rine merhamet ve şefkati koyup yerleştir!' Çı­karttıkları şey kadar gümüşe benzeyen bir şeyle karşılaştım.

Sonra sağ ayağımın baş parmağını tutup oynattı ve: 'Haydi kalk ve git!' dedi.

Kalktım ve gittim, fakat içim merhamet ve şefkat dolu olarak gittim. Ondan sonra hep kü-ÇÜklere şefkat, büyüklere merhamet duydum."

(Taberânî, Mu'cemu'l-Kebîr...
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı
Müslüman
Anahtar Kelime
*****
Offline Pasif

Mesajlar: 132.038


View Profile
Re: Peygamber s.a.v. in doğumu süt emmesi ve büyümesi
« Posted on: 07 Nisan 2020, 13:48:35 »

 
      uyari
Allah-ın (c.c) Selamı Rahmeti ve Ruhu Revani Nuru Muhammed (a.s.v) Efendimizin şefaati Siz Din Kardeşlerimizin Üzerine Olsun.İlimdünyamıza hoşgeldiniz. Ben din kardeşiniz olarak ilim & bilim sitemizden sınırsız bir şekilde yararlanebilmeniz için sitemize üye olmanızı ve bu 3 günlük dünyada ilimdaş kardeşlerinize sitemize üye olarak destek olmanızı tavsiye ederim. Neden sizde bu ilim feyzinden nasibinizi almayasınız ki ? Haydi din kardeşim sende üye ol !.

giris  kayit
Anahtar Kelimeler: Peygamber s.a.v. in doğumu süt emmesi ve büyümesi rüya tabiri,Peygamber s.a.v. in doğumu süt emmesi ve büyümesi mekke canlı, Peygamber s.a.v. in doğumu süt emmesi ve büyümesi kabe canlı yayın, Peygamber s.a.v. in doğumu süt emmesi ve büyümesi Üç boyutlu kuran oku Peygamber s.a.v. in doğumu süt emmesi ve büyümesi kuran ı kerim, Peygamber s.a.v. in doğumu süt emmesi ve büyümesi peygamber kıssaları,Peygamber s.a.v. in doğumu süt emmesi ve büyümesi ilitam ders soruları, Peygamber s.a.v. in doğumu süt emmesi ve büyümesiönlisans arapça,
Logged
21 Ağustos 2015, 10:17:10
✿ Yağmur ✿

Çevrimdışı Çevrimdışı

Cinsiyet: Bayan
Mesaj Sayısı: 6.684


Site
« Yanıtla #1 : 21 Ağustos 2015, 10:17:10 »

esselamu aleykum;

Peygamber efendimiz allahu aleyhi ve sellem doğduğunda bir sürü mucize olmuştur..Süt babası dahi bunu farketmiştir ve şöyle demiştir:
'Vallahi çok mübarek bir çocuk aldın, be­nim kanaatim budur.'

Peygamber erefndimiz sav in doğumu ,yetim olmasına rağmen O Allah'ın hakimiyeti ve kanatlarnın altında idi..Rabbim peygamber efendimiz sav in şeffatine nail olmayı nasip etsin inşalalh..Rabbim c.c. razı olsun...
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı

24 Ağustos 2015, 02:00:26
Sevgi.
Dost Üye
*****
Çevrimdışı Çevrimdışı

Cinsiyet: Bayan
Mesaj Sayısı: 15.481« Yanıtla #2 : 24 Ağustos 2015, 02:00:26 »

  Ve Aleykümüsselam ecmain.


 HZ.MUHAMMED (s.a.v) Asrin kubbelerine adi nurla yazılan
İsmi semada Ahmed yerde Muhammed olan
 Yedi katli göklerde Hak Cemalini gören
 Evvel ahir yolcusu ya hazreti Muhammed

 Sağanak nur yağmurlar inerken yedi kattan
 O gece sendin gelen ezel kadar uzaktan
 Melekler her zerreye müjde verirken Hak tan
 O gece sendin gelen ya hazreti Muhammed

 Güneşler o gecenin nuruna secde ederken
 Yıldızlar mesk içinde kainat vecd ederken
 Bütün hamd u senalar Yüce Rabb'e giderken
 O gece sendin gelen ya hazreti Muhammed

 Kabe'de sirk taslar putlar yere dönerken
 Cehalet bayraklar birer birer inerken
 Bin yıllık küfr ateşi ebediyen sönerken
 O gece sendin gelen ya hazreti Muhammed

 O gece Save gölü mucizeyle kururken
 Kisra Saraylar nda sütunlar savrulurken
 Arzdan arsa alemler rahmetini bulurken
 O gece sendin gelen ya hazreti Muhammed

 Sen ki doğum kundağı ak bulutla örülen
 Doğar doğmaz Allah a secde emri verilen
 Anlında alemlere rahmet tacı görülen
 Kainat efendisi ya hazreti Muhammed

 Sen ki güzel huyların ahlakin meşalesi
 Sabir doruklarinda beserin en yücesi
 Senin cennet mekanin fakirlerin hanesi
 Gönüllerin hazinesi ya hazreti Muhammed

 Sana şahit sonsuzlar ezelde beri her an
 Sana şahit ayetler her zerre ve her mekan
 Senden uzak kalmaya nasıl dayanır ki can
 Sen her canda canansın ya hazreti Muhammed

 Miraç gecesi bir bir açılıyorken gökler
 Seni selamlıyorken her katta Peygamberler
 Öyle bir an geldi ki durdu bütün Melekler
 Hak yanli yürüdün ya hazreti Muhammed

 Gönül gözü görmeyen can gözünü neylesin
 Dünyada dönmeyen dil mahserde ne söylesin
 Mevla butun beseri ümmetinden eylesin
 Sancaginin altinda ya hazreti Muhammed

 Hak ile kul vuslati o ilahi dügünde
 Hiç kimseden kimseye fayda olmayan günde
 Hasatlan has tartan o terazi önünde
 Noksanlarim bagislat ya hazreti Muhammed

 Biliriz ki hükmü yok bu dünya nimetinin
 Gönüldür sermayesi ahiret servetinin
 Sana selat ve selam gönderen ümmetinin
 Cennetler sahidi ol ya hazreti Muhammed

[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı
10 Eylül 2015, 00:25:21
Sefil
Yeni Üyeler
*
Çevrimdışı Çevrimdışı

Mesaj Sayısı: 28.807


« Yanıtla #3 : 10 Eylül 2015, 00:25:21 »

Esselamu aleykum ; Efendimizle alakalı pek çok şey öğrendik olduk ve inşaallah daha da öğrenmeye devam edeceğiz.Allah daim kılsın .

Allah razı olsun
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı
28 Haziran 2019, 13:50:52
Mehmed.
Görevli Sorumlusu
*
Çevrimdışı Çevrimdışı

Cinsiyet: Bay
Mesaj Sayısı: 16.693Site
« Yanıtla #4 : 28 Haziran 2019, 13:50:52 »

Ve aleykümüsselam Rabbim bizleri Peygamberimiz in yolundan ayırmasın Rabbim paylaşım için razı olsun
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı

Hizmet nimettir.
Sayfa: [1]   Yukarı git
  Yazdır  
 
Gitmek istediğiniz yer:  

TinyPortal v1.0 beta 4 © Bloc
|harita|Site Map|Sitemap|Arşiv|Wap|Wap2|Wap Forum|urllist.txt|XML|urllist.php|Rss|GoogleTagged|
|Sitemap1|Sitema2|Sitemap3|Sitema4|Sitema5|urllist|
Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2009, Simple Machines
islami Theme By Tema Alıntı değildir Renkli Theme tabanı kullanılmıştır burak kardeşime teşekkürler... &