ilitam ,arapça klavye, ilahiyat, önlisans > Forum > ๑۩۞۩๑ Kitap Dünyası - İlim Dünyası Kütüphanesi ๑۩۞۩๑ > Hadis Eserleri > Cem ul Fevaid  > Orucun müstehab yahut mekruh yada haram olduğu günler
Sayfa: [1]   Aşağı git
  Yazdır  
Gönderen Konu: Orucun müstehab yahut mekruh yada haram olduğu günler  (Okunma Sayısı 1199 defa)
10 Ocak 2011, 19:13:06
ღAşkullahღ
Muhabbetullah
Admin
*
Çevrimdışı Çevrimdışı

Cinsiyet: Bay
Mesaj Sayısı: 25.839Site
« : 10 Ocak 2011, 19:13:06 »Orucun Müstehab Yahut Mekruh Ya Da Haram Olduğu Günler

2969- Ebû Eyyûb el-Ensârî radiyallahu anh'dan:

(Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu:)

"Kim Ramazan orucunu tutup da Şevval ayından da ona Altı gün katarsa, tüm sene oruç tutmuş gibi olur."

[Müslim, Tirmizî ve Ebû Dâvud.][102]

 

2970- Dârimî, Sevbân'dan:

(Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu:)

"Bir ay oruç (onla çarpılınca) on ay eder; Altı gün de (onla çarpılınca) iki ay eder. Bun­ların yekünü ise bir sene yapar."[103]

 

2971- Taberânî, Mu'cemu'l-Evsat'Xz. Ebû Hureyre'den bunun benzerini rivayet etti; an­cak Altı günün "bir bir ardınca" olmasını kay­detti.[104]

 

2972- Hüneyde bin Hâlid'den; o da Pey­gamber sallallahu aleyhi ve sellem'in eşlerin­den bir kadından, dedi ki:

"Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, Zi'1-Hicce'den dokuz gün, aşure günü, her (Arabî) aydan üç gün, aym ilk pazartesisiyle perşembesinde oruç tutardı."

[Ebû Dâvud ve "Ayın ilk Pazartesisiyle iki Perşem­besinde oruç tutardı" ibaresiyle Nesât][105]

 

2973- Âişe radiyallahu anhâ'dan: "Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sel­lem'in hiç (Zi'1-Hicce'nin) on gününde oruç tuttuğunu görmedim." [Ebû Dâvud ve Tirmizî.][106]

 

2974- Ebû Hureyre radiyallahu anh'dan: (Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu:)

"Kendisini verip ibadet etmek için Al­lah'ın en çok sevdiği gün Zi' l-Hicce' nin on günüdür. Çünkü onun her gününün orucu bir seneye, her gecesinin kıyamı da Kadir gecesi­nin ihyâsına denktir." [Tirmizî][107]

 

2975- Tirmizî, Buhârî ve Ebû Dâvud, İbn Abbâs'dan:

(Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu:)

"İçinde salih amelin bulunduğu günlerin, Allah katında en sevimli ve makbul olanı Zi'l-Hicce'nin on günüdür."

Dediler ki: "Cihad da mı bu kadar kıymet­li değildir?"

"Cihad da bu denli değerli değildir. An­cak kişi malı ile çıkar canı ile savaşıp da geri dönmeden şehit düşerse başka" buyurdu.[108]

 

2976- Ebû Katâde radiyallahu anh'dan: (Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu:)

"Arefe gününün orucuna gelince, umarım o, Allah'tan, sonraki bir senelik ve önceki bir senelik (günahlara) keffâret olur." [Tirmizî][109]

 

2977- Ebû Hureyre radiyallahu anh'dan: (Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu:)

"Ramazan'dan sonra en üstün oruç, Allah'ın ayı olan Muharrem ayında tutulan oruçtur. Farz namazlarından sonra en değer­li ve üstün namaz gece yansında kılınan (te-heCCÜd) namazıdır." [Müslim ve Sünen ashabı.][110]

 

2978- Alî radiyallahu anh'dan:

(Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu:)

"Eğer Ramazan ayından sonra oruç tutacaksan, Muharrem (ayında) oruç tut. Çünkü o, Allah'ın ayıdır. Zira onda öyle bir gün var­dır ki, o günde bir kavmin tevbesini kabul et­miştir. Yine o günde başka bir kavmin de tev­besini kabul eder." [Tirmizî][111]

 

2979- Enes radiyallahu anh'dan:

(Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu:)

"Bir haram aydan kim, üç gün; perşembe, cuma cumartesi oruç tutarsa ona altmış sene­lik ibadet sevabı yazılır."

[Taberânî, Mıı'cemıı'l-Evsat'ta zayıf bir senedle.)[112]

 

2980- Âişe radiyallahu anhâ'dan: "Ramazan orucu gelmeden, önce Aşure

orucu tutulurdu. Ramazan orucu nazil (farz) olduktan sonra o günü (Aşure'yi) isteyen tut­tu, İsteyen tutmadı." [Nesâî hariç, Altı hadis imamı.][113]

 

2981- Bir başka rivayetinde: "O (Aşure), Kâ'be'nin örtüldüğü bir gündür. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, Cahiliyet devrin­de o günde oruç tutardı, Kureyş de Cahiliyet devrinde o gün oruç tutardı."[114]

 

2982- Ebû Mûsâ radiyallahu anh'dan: Aşure günü, Yahudilerin saygı gösterdiği

ve bayram edindikleri bir gün idi. Bu sebeple Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem: "Siz, o günde oruç tutun!" buyurdu. [Buhârî ve Müslim][115]

 

2983- İbn Abbâs radiyallahu anh'dan: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem,

Medine'ye geldiğinde Yahudilerin Aşure gü­nü oruç tuttuklarını gördü ve sordu: "Bu ne­dir?" Cevap verdiler:

"Bu salih bir gündür; çünkü o günde Al­lah, Musa ile İsrâiloğullannı düşmanlarından kurtarmıştır da (Musa) o günde oruç tutmuş­tur." Bunun üzerine şöyle buyurdu: "Ben Mû­sâ'ya sizden daha yakınım." Sonra kendisi o günü oruç tutmuştur; (ashabına da) o günde oruç tutmalarını emretmiştir.

[Buhârî, Müslim ve Ebû Dâvud.][116]

 

2984- Seleme bin el-Ekva' radiyallahu anh'dan:

Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, Eslem'den bir adama emretti: "Haydi halka ilan et! Kim yemişse günün kalan kısmını oruçla geçirsin. Kim yememişse orucuna de­vam etsin. Çünkü bugün, Aşure günüdür."

[Buhârî, Müslim ve Nesâî][117]

 

2985- Abdurrahman bin Mesleme radiyal­lahu anh'dan, o da annesinden:

Eşlem (kabilesi) Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'e geldi. Onlara dedi ki:

"Bugününüzü  oruçla  geçirdiniz mi?" "Hayır" dediler. "Gününüzün kalan kısmını tutun ve onu kaza edin" buyurdu. (Ebû Dâvud. Yani Aşure orucunu kastediyor.][118]

 

2986- Ebû Katâde radiyallahu anh'dan: (Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu:)

"Aşure günü orucu; kanaatime göre, Al­lah o oruçla ondan önceki bir senelik (günah­ları) örter." [Tirmizî][119]

 

2987- İbn Abbâs radiyallahu anh'dan: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem,

Aşure günü oruç tutup; o gün oruç tutulması­nı da emr edince dediler ki: "Ey Allah' in Re­sulü! Bu, yahudi ve Hıristiyanların saygı gös­terdiği bir gündür." Şöyle buyurdu: "Gelecek sene inşaallah dokuzuncu günü oruç tuta­rım." Fakat gelecek sene gelmeden Allah Re­sulü sallallahu aleyhi ve sellem vefat etti. [Müslim ve Ebû Dâvud.][120]

 

2988- Rezîn'in lafzı şöyledir: "Dokuzuncu ve onuncu günleri oruç tut­mak suretiyle Yahudilere muhalefet ediniz!"[121]

 

2989- İbn Abbâs radiyallahu anh'dan: (Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu:)

"Aşure orucunu tutun; ancak bir gün ön­ce ve bir gün de sonra tutarak yahudilere mu­halefet edin." [Ahmed ve Bezzâr leyyin bir senedle.][122]

 

2990- er-Rabî' bint Muavviz radiyallahu anhâ'dan:

"Aşure gününün sabahı Allah Resulü sal­lallahu aleyhi ve sellem, Ensâr köylerine şu haberi gönderdi:

«Kim bugün oruca niyet etmişse tamamla­sın. Kim niyet etmemişse günün kalan kısmını oruçla geçirsin.»

Ondan sonra biz o gün oruç tutardık, ço­cuklarımıza da tuttururduk. Onlara yün oyun­cağı verirdik, bizden yemek istedikleri zaman oyuncağı ellerine verip oyalardık. Böylece orucu tamam)amalarını sağlardık."

[Buhârî ve Müslim][123]

 

2991- Ğalîle'den, o annesinden, o Emetul-lah bint Rezine'den:

"Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, Aşure gününe önem verirdi. Hatta kendi ço­cuklarını ve Fâtıma'nın emzikte olan çocuk­laşma (jgtktiri ağızlarına okur, annelerine de şöyle derdi:

«Bunları akşama kadar emzirmeyin!» " [Taberânî, Mu'cemu'l-Kebîr ve'l-Evsat'ta zayıf bu se­nedle. Ebû Ya'lâ'mn da benzeri rivayeti vardır.][124]

 

2992- Taberânî, Mu'cemu'l-Kebîr'de met­ruk bir râvi kanalıyla Abdülazîz bin Saîd'den, o da babasından mürsel olarak —Osman b. Matar'a göre adı geçen Saîd sahabîdir—:

Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu:

"Recep büyük bir aydır. Allah o ayda se­vapları katlar. Kim Recep ayında bir gün oruç tutarsa bir sene oruç tutmuş gibi olur. Kim ye­di güv tutarsa, ona cehennem kapıları kapatı­lır. Kim sekiz gün tutarsa ona sekiz cennet ka­pısı açılır. Kim on gün tutarsa Allah'tan ne di­lerse mutlaka Allah ona verir. Kim de onbeş gün tutarsa, gökte bir münâdi şöyle seslenir: «Geçmiş günahların bağışlanmıştır. Haydi amele yeniden başla!» Kim daha çok oruç tu­tarsa Allah ona daha çok sevap verir.

gemiye bindirmiştir. O, o ay oruç tutmuştur ve halka da oruç tutmalarını emretmiştir. Gemi onları tam yedi ay taşımış, nihayet Aşure günü Cûdî dağında durmuştur. Nûh, beraberinde olanlar, hatta vahşi hayvanlar bile Aşure günü Allah'a şükretmek için oruç tutmuşlardır.

İsrâttoğullarına deniz ikiye, Aşure günü bölünmüştür. Aşure günü Allah Adem'in tevbesini kabul etmiştir. Yûnus'un şehrindeki in­sanların tevbesini de Aşure günü kabul etmiş­tir. İbrahim de o gün doğmuştur."[125]

 

2993- Ebû Hureyre radiyallahu anh'dan: "Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem,

Ramazan ayından sonra, Recep'le Şa'ban'dan başka hiçbir ayın orucunu tamam tutmamış­tır." [Taberânî'ta zayıfbir senedle.][126]

 

2994- İbn Abbâs radiyallahu anh'dan: "Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Recep ayında orucu yasakladı."

[İbn Mâce zayıf bil senedle.][127]

2995- İbn Abbâs radiyallahu anh'dan: "Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem,

Ramazan'dan başka (hiçbir zaman) tam ay oruç tutmamıştır.

O kadar oruç tutardı ki biri «vallahi galiba artık hiç oruç bozmayacak» derdi.

O kadar da tutmazdı ki biri «vallahi gali­ba artık hiç oruç tutmayacak» derdi."

[Buhârî, Müslim ve Nesâî][128]

 

2996- Âişe radiyallahu anhâ'dan: "Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem,

(o kadar uzun süre nafile orucu) tutardı ki «ar­tık devamlı oruç tutar, artık devamlı oru...
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı
Müslüman
Anahtar Kelime
*****
Offline Pasif

Mesajlar: 132.038


View Profile
Re: Orucun müstehab yahut mekruh yada haram olduğu günler
« Posted on: 02 Temmuz 2020, 22:37:41 »

 
      uyari
Allah-ın (c.c) Selamı Rahmeti ve Ruhu Revani Nuru Muhammed (a.s.v) Efendimizin şefaati Siz Din Kardeşlerimizin Üzerine Olsun.İlimdünyamıza hoşgeldiniz. Ben din kardeşiniz olarak ilim & bilim sitemizden sınırsız bir şekilde yararlanebilmeniz için sitemize üye olmanızı ve bu 3 günlük dünyada ilimdaş kardeşlerinize sitemize üye olarak destek olmanızı tavsiye ederim. Neden sizde bu ilim feyzinden nasibinizi almayasınız ki ? Haydi din kardeşim sende üye ol !.

giris  kayit
Anahtar Kelimeler: Orucun müstehab yahut mekruh yada haram olduğu günler rüya tabiri,Orucun müstehab yahut mekruh yada haram olduğu günler mekke canlı, Orucun müstehab yahut mekruh yada haram olduğu günler kabe canlı yayın, Orucun müstehab yahut mekruh yada haram olduğu günler Üç boyutlu kuran oku Orucun müstehab yahut mekruh yada haram olduğu günler kuran ı kerim, Orucun müstehab yahut mekruh yada haram olduğu günler peygamber kıssaları,Orucun müstehab yahut mekruh yada haram olduğu günler ilitam ders soruları, Orucun müstehab yahut mekruh yada haram olduğu günlerönlisans arapça,
Logged
03 Temmuz 2019, 12:41:50
Mehmed.
Görevli Sorumlusu
*
Çevrimdışı Çevrimdışı

Cinsiyet: Bay
Mesaj Sayısı: 16.957Site
« Yanıtla #1 : 03 Temmuz 2019, 12:41:50 »

Esselamü aleyküm Rabbim bizleri hakkıyla oruç tutanlardan eylesin Rabbim paylaşım için razı olsun
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı

Hizmet nimettir.
03 Temmuz 2019, 21:09:22
Ceren
Görevli Sorumlusu
*
Çevrimdışı Çevrimdışı

Mesaj Sayısı: 26.060


« Yanıtla #2 : 03 Temmuz 2019, 21:09:22 »

Esselamu aleykum. Rabbim bizleri hakkiyla ve vaktin de orucunu tutan kullardan eylesin inşallah. ...
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı
Sayfa: [1]   Yukarı git
  Yazdır  
 
Gitmek istediğiniz yer:  

TinyPortal v1.0 beta 4 © Bloc
|harita|Site Map|Sitemap|Arşiv|Wap|Wap2|Wap Forum|urllist.txt|XML|urllist.php|Rss|GoogleTagged|
|Sitemap1|Sitema2|Sitemap3|Sitema4|Sitema5|urllist|
Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2009, Simple Machines
islami Theme By Tema Alıntı değildir Renkli Theme tabanı kullanılmıştır burak kardeşime teşekkürler... &