ilitam ,arapça klavye, ilahiyat, önlisans > Forum > ๑۩۞۩๑ Kitap Dünyası - İlim Dünyası Kütüphanesi ๑۩۞۩๑ > Hadis Eserleri > Cem ul Fevaid  > Menâsik hacc fiileri bahsi
Sayfa: [1]   Aşağı git
  Yazdır  
Gönderen Konu: Menâsik hacc fiileri bahsi  (Okunma Sayısı 1135 defa)
10 Ocak 2011, 19:08:16
ღAşkullahღ
Muhabbetullah
Admin
*
Çevrimdışı Çevrimdışı

Cinsiyet: Bay
Mesaj Sayısı: 25.839Site
« : 10 Ocak 2011, 19:08:16 »MENÂSİK (HACC FİİLLERİ) BAHSİHaccın Fazileti, Vücûbu, Umrenin Fazileti, Sünnet Oluşu, Arefe Gününün Fazileti
 

3115- Âişe radiyallahu anhâ'dan: Dedim ki:

"Ey Allah'ın Resulü! Cihadı biz amellerin en üstünü olarak görüyoruz. Biz de savaşma­yalım mı?" Şöyle buyurdu:

"Sizin için en üstün ve en güzel cihad, ka­bul edilmiş (mebrûr) bir hac ve sonra şehirde kalmaktır." (Âişe) dedi ki:

"Ben bunu Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den duyduktan sonra haccı hiç bı­rakmıyorum." [Buhârîve aynı lafızla Nesâî.][1]

 

3116- İbn Mes'ûd radiyallahu anh'dan: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu:

"Hac ile umreyi birbiri ardına yapın! Çünkü bu ikisi günahları, körüğün demir, al­tın ve gümüşün pasını giderdiği gibi giderir­ler. Kabul edilmiş haccın karşılığı ancak cen­nettir. Herhangi bir mü'min ihramlı olarak kaldığı zaman güneş, battığında günahlarını da alıp götürür." [Nesâî ve aynı lafızla Tirmizî][2]

 

3117- Bezzâr, Câbir'den benzerini şu farkla rivayet etmiştir:

"Onlar (hac ile umre), fakirlik ve günah­ları bertaraf ederler."[3]

 

3118- Taberânî, Mu'cemu'l-Kebîr'de za­yıf'bir senedle Âmir bin Rabîa'dan:

"İkisini hac ile umreyi ardı ardına yap­mak, ömrü ve rızkı artırır, fakirliği ve günahı, körüğün demir pasını giderdiği gibi giderir."[4]

 

3119- Sehl bin Sa'd radiyallahu anh'dan: (Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu:)

"Herhangi bir müslüman telbiye getirdi­ğinde, sağında, solunda bulunan taş, ağaç ve demirden yeryüzünde ne varsa hepsi birden telbiye ederler." fTirmizî][5]

3120- Ebû Hureyre radiyallahu anh'dan: (Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu:)

"Umre, diğer umreyle arasında geçen gü­nahlara keffârettir. Kabul olunan mebrûr hac­cın karşılığı ancak cennettir."[6]

 

3121- Diğer rivayette:

"Kim Allah için hac edip de (ihramlı iken) cima etmez ve günah işlemezse; annesinin do­ğurduğu günde olduğu gibi günahlarından arınmış olarak döner."

|Ebû Dâvud hariç, Altı hadis imamı.][7]

 

3122- Ümmü Seleme radiyallahu anhâ'dan:

(Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu:

"Kim Mescid-i Aksu'dan Mescid-i Ha­ram'a hac ve umreye niyet edip ihram giyer­se, geçmiş ve gelecek günahları bağışlanır. Ya da cennet onun için sabit olur" —Râvi hadis­te bunlardan hangisinin ifade edildiğinde şüp­he etmiştir.— [Ebû Dâvud][8]

 

3123- İbn Abbâs radiyallahu anh'dan: (Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu:)

"Kim Beyt-i Şerifi elli kere tavaf ederse, annesinden doğduğu günde olduğu gibi gü­nahlarından çıkar." [Tirmizî][9]

 

3124- İbn Abbâs radiyallahu anh'dan: Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, Ensâr'dan Ümmü Sinan adındaki bir kadına şöyle dedi: "Bizimle haccetmene mâni olan nedir?" (Kocasını kastederek) "Ebû Fülan'a ait olan iki su çeken deve. Kocası oğluyla be­raber bir deve ile hacca gitti. Diğeri ise arazi­mizi suluyor" dedi. Buyurdu ki: "Öyleyse ra­mazanda yapılan bir umre, (kaçırdığın) bir hacca ya da benimle yapılacak hacca bedel­dir." [Buhârî, Müslim ve Nesâî][10]

 

3125- Mâlik ve Ebû Dâvud, Ebû Bekr bin Abdirrahman'dan, o da Ümmü Ma'kil'e gön­derdiği Mervân'ın elçisinden:

"Ebû Ma'kil, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ile hacca gitti. Benim üzeri­me de hac vacip olduğunu anladım." Bunun üzerine beraber (karı-koca birlikte) gittiler ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in yanma girdiler. Dedi ki: "Ey Allah'ın Resulü! Benim hac borcum vardır; Ebû Ma'kil'in genç bir devesi vardır." Ebû Ma'kil dedi ki: "Doğru söylüyor. Lâkin ben onu Allah yolun­da vakfettim." Bunun üzerine Peygamber sal­lallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: "O deveyi ona ver! Üzerinde hacca gitsin! Bu da Allah yolu sayılır." Ebû Ma'kil hemen genç deveyi ona verdi. Kadın şöyle dedi: "Ey Al­lah'ın Resulü! Artık ben yaşlandım; hastayım, acaba haccımm yerini tutacak benim için baş­ka bir amel var mıdır?" Şöyle buyurdu: "Ra­mazanda yapılacak umre haccın yerini tutar."[11]

 

3126- Ebû Hureyre radiyallahu anh'dan: (Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu:)

"Yaşlının, küçüğün, güçsüzün ve kadının cihadı: Hac ile umredir." [Nesâî][12]

3127- Ebû Hureyre radiyallahu anh'dan: (Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu:)

"Hacılar ve umreciler Allah' in delegele­ridir; dua ettiklerinde kabul eder; mağfiret dilediklerinde onları bağışlar." [İbn Mâce][13]

 

3128- Câbir radiyallahu anh'dan: (Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu:)

"İhramlı olan herhangi bir kişi gününde kurban keser, telbiye getirirse o akşam güneş batarken günahları bertaraf edilir ve anne­sinden doğduğu gündeki gibi oluverir."

[İbn Mâce zayıf bir senedle.][14]

 

3129- Âişe radiyallahu anhâ'dan: (Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu:) "Âdemoğlu, Kurban bayramı günü kan akıtmaktan fazla Allah katında sevimli bir amel işlememiştir. Zira o kestiği kurban, Kıya­met gününde, boynuzları, kılları, tırnakları ile gelecektir. Kurbandan akan kanın damlası yere düşmeden Allah katındaki bir mekana düşer (Al­lah katında kabul olunur). Artık gönülleriniz kurban kesmeniz sebebiyle hoş olsun." [Tirmizî][15]

 

3130- Rezîn'in rivayetinde şu ek yer al­mıştır: "Kurban sahibi için, onun her kılma karşı bir sevap vardır."[16]

 

3131- İbn Ömer radiyallahu anh'dan: Bir adam Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'e sordu: "Hacı kimdir?" "Saçı başı karışmış bir halde bu görevi ifâ eden."

"Hangi hac efdaldir?" "Acc (yüksek sesle telbiye okunan) ve sec (kurban olarak deve kesilen) olanıdır."

"(Âyette geçen) Yol nedir?"

"Azık ve binektir" buyurdu. [Tirmizî][17]

 

3132- Bureyde radiyallahu anh'dan: (Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu:) "Hacdaki harcamalar, Allah yolun­daki harcamalar gibi bire yediyüz (sevapp) ge­tirir." [Ahmed ve Taberanî, Mu'cemu'I-Evsat'ta; isna­dında Ebû Zuheyr adlı bir râvi vardır.][18]

 

3133- Câbir radiyallahu anh'dan: (Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu:)

"Bir hacı kesinlikle ve asla im'âr duru­muna düşmezi" "İm'âr nedir?" diye sordular. Cevap verdi: "Yani asla fakir ve muhtaç ol­maz." [Taberanî, Mu'cemu'I-Evsat'ta ve Bezzâr.][19]

 

3134- Ebû Hureyre radiyallahu anh'dan: (Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu:) "Kim hac yolculuğuna çıkıp da yolda ölürse, Kıyamete kadar ona hac sevabı yazılır. Kim de gazi olarak çıkarsa ona da ga­zi sevabı yazılır." [Taberanî, Mıı'cemıı'l-Evsat'ta.][20]

 

3135- Ebû Hureyre radiyallahu anh'dan: (Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu:) "Hacı olan kişi bağışlanır; hacı­nın, kendisine Allah'tan rahmet dilediği kişi de bağışlanır." [Bezzâr][21]

3136- İbn Abbas radiyallahu anh'dan: Dedi ki: "Ey Oğullarını, Mekke'den yaya olarak hacca çıkın. Dönerken de yaya olarak dönün. Çünkü ben Allah Resulü sallallahu aley­hi ve sellem'in şöyle buyurduğunu duydum:

"Binekle hacca giden kişi için, bineğinin her adım atışında yetmiş sevap vardır. Yaya gi­den hacının her attığı adım karşılığında yediyüz sevabı olur. Hem de harem sevabı." Denildi ki: "Ey Allah'ın Resulü, harem sevapları nedir?" "Bir sevabın yüzbin sevap olduğu sevaplar­dır" buyurdu.

[Bezzâr ve Taberanî, Mu'cemu'I-Kebtr vel-Evsal'ta.][22]

 

3137- Ebû Hureyre radiyallahu anh'dan: (Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu:) "Kim bu Bey t'i (Kabe'yi), haram kazançtan elde ettiği para ile ziyaret ederse, Allah'ın taatinin dışında olur. Böyle bir insan, hacca niyet edip, ihrama bürünerek bineğinin üzengisine ayağını basıp devesini dehledikten sonra «Lebbeyk Allahümme lebbeyk!» derse, gökten bir münâdî şöyle seslenir: «Sana ne lebbeyk ve ne de sa'deyk olsun. Çünkü senin kazancın haramdır, azığın da haramdır. Bine­ğin de haramdır. Hiçbir sevap almadan gü­nahları yüklenerek dön! Hoşuna gitmeyecek şeyle karşılaşacaksın.» Ama kişi helal para ile hac yolculuğuna çıkıp bineğinin üzengisi­ne ayağını basıp, «Lebbeyk Allahümme leb-beyk!» derse, Gökten bir münâdî şöyle nida eder: «Lebbeyk ve sa'deyk. Sana cevap ver­dim, seni kabul ettim; çünkü senin deven he­lâl, elbisen helâl, azığın da helâldir. Haydi çok büyük sevaplar elde ederek, hiçbir güna­ha girmeyerek dön. Seni sevinderecek şeyle karşılaşacaksın." [Bezzâr zayıf bir senedle.][23]

 

3138- Ebû Saîd radiyallahu anh'dan: (Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu:)

"Allah Teâlâ buyuruyor: «Eğer ben bir kuluma sıhhat ve afiyet ihsan edip, rızkını da bol verdiğim halde her dört senede bir bana gelmezse o, gerçekten mahrumdur»."

[Taberanî, Mu'cemu'l-Kebîr'de ve Ebû Ya'lâ.][24]

 

3139- Ebû Saîd radiyallahu anh'dan: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bize hitap edip şöyle buyurdu: "Ey Cemaat! Allah şüphesiz size haccıfarz kılmıştır. Hacca gidin!" Bir adam dedi ki: "Ey Allah'ın Resu­lü, her sene mi?" Sükût buyurdu. Adam üç ke­re aynı soruyu sorunca, şöyle buyurdu: "Size söylemediklerimi bırakın. Soru sormayın; eğer ben «Evet» deseydim (hac her sene) va­cip olacaktı; siz de buna güç yetiremiyecekti-niz. Sizden öncekileri, çok soru sormaları ve peygamberleri hakkında ihtilafa düşmeleri helak etmiştir. Onun için size bir şey emretti­ğim zaman onu ...
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı
Müslüman
Anahtar Kelime
*****
Offline Pasif

Mesajlar: 132.038


View Profile
Re: Menâsik hacc fiileri bahsi
« Posted on: 12 Temmuz 2020, 04:15:14 »

 
      uyari
Allah-ın (c.c) Selamı Rahmeti ve Ruhu Revani Nuru Muhammed (a.s.v) Efendimizin şefaati Siz Din Kardeşlerimizin Üzerine Olsun.İlimdünyamıza hoşgeldiniz. Ben din kardeşiniz olarak ilim & bilim sitemizden sınırsız bir şekilde yararlanebilmeniz için sitemize üye olmanızı ve bu 3 günlük dünyada ilimdaş kardeşlerinize sitemize üye olarak destek olmanızı tavsiye ederim. Neden sizde bu ilim feyzinden nasibinizi almayasınız ki ? Haydi din kardeşim sende üye ol !.

giris  kayit
Anahtar Kelimeler: Menâsik hacc fiileri bahsi rüya tabiri,Menâsik hacc fiileri bahsi mekke canlı, Menâsik hacc fiileri bahsi kabe canlı yayın, Menâsik hacc fiileri bahsi Üç boyutlu kuran oku Menâsik hacc fiileri bahsi kuran ı kerim, Menâsik hacc fiileri bahsi peygamber kıssaları,Menâsik hacc fiileri bahsi ilitam ders soruları, Menâsik hacc fiileri bahsiönlisans arapça,
Logged
04 Temmuz 2019, 14:04:04
Mehmed.
Görevli Sorumlusu
*
Çevrimdışı Çevrimdışı

Cinsiyet: Bay
Mesaj Sayısı: 16.974Site
« Yanıtla #1 : 04 Temmuz 2019, 14:04:04 »

Esselamü aleyküm Rabbim bizlerin ilmini artırsın Rabbim paylaşım için razı olsun
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı

Hizmet nimettir.
04 Temmuz 2019, 20:49:18
Ceren
Görevli Sorumlusu
*
Çevrimdışı Çevrimdışı

Mesaj Sayısı: 26.060


« Yanıtla #2 : 04 Temmuz 2019, 20:49:18 »

Esselamu aleykum. Rabbim bizleri hakkiyla farzina uygun şekilde hac vazifesini yerine getiren kullardan eylesin inşallah. ..
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı
Sayfa: [1]   Yukarı git
  Yazdır  
 
Gitmek istediğiniz yer:  

TinyPortal v1.0 beta 4 © Bloc
|harita|Site Map|Sitemap|Arşiv|Wap|Wap2|Wap Forum|urllist.txt|XML|urllist.php|Rss|GoogleTagged|
|Sitemap1|Sitema2|Sitemap3|Sitema4|Sitema5|urllist|
Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2009, Simple Machines
islami Theme By Tema Alıntı değildir Renkli Theme tabanı kullanılmıştır burak kardeşime teşekkürler... &