ilitam ,arapça klavye, ilahiyat, önlisans > Forum > ๑۩۞۩๑ Kitap Dünyası - İlim Dünyası Kütüphanesi ๑۩۞۩๑ > Hadis Eserleri > Cem ul Fevaid  > Mekke ve Kabenin fazileti
Sayfa: [1]   Aşağı git
  Yazdır  
Gönderen Konu: Mekke ve Kabenin fazileti  (Okunma Sayısı 6283 defa)
10 Ocak 2011, 18:40:20
ღAşkullahღ
Muhabbetullah
Admin
*
Çevrimdışı Çevrimdışı

Cinsiyet: Bay
Mesaj Sayısı: 25.839Site
« : 10 Ocak 2011, 18:40:20 »Mekke Ve Kabe'nin Fazileti, Onun Haremi, Zemzem, Oradaki Ezan, Hicâbe (Perdedanlık) Ve Sikâye (Su Dağıtma) Hakkındaki Rivayetler
 


3648- Ebû Zer radiyallahu anh'dan: (Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu:)

"İnsanlar için, içinde namaz kılınacak ilk mübarek ev, Kabe'dir." Dedim ki:

"Sonra hangisi?"

"Mescid-i Aksa!

"Aralarında kaç yıl vardır?"

"Kırk yıl" buyurdu. [Buhârî, Müslim ve Nesâî][534]

 

3649- İbn Abbâs radiyallahu anh'dan: (Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu:)

"Hacer-i Esved, Cennet'ten inmiştir. O in­diğinde, sütten daha beyaz idi. Ademoğulları-nın hataları (günahları) onu kararttı."

[Nesâî ve aynı lafızla Tirgflzî.][535]

 

3650- İbn Abbâs radiyallahu anh'dan: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, Hacerü'l-Esved hakkında şöyle buyurdu:

"Vallahi Allah, onu Kıyamet gününde gö­ren iki gözü ve konuşan bir dili olduğu halde diriltecektir de kendisini hakkıyla istilâm edenler hakkında tanıklık edecektir." [Tirmizî][536]

 

3651- Taberânî, Mu'cemu'l-Kebîr'de: "Allah kıyamet gününde Hacer-i Esved'i ve Rükn-ü Yemanî'yi, iki gözlü, bir dilli, iki dudaklı olarak diriltecek ve kendilerini isti­lâm edenler için bir vefa borcu olarak tanık­lık edeceklerdir."[537]

 

3652- İbn Amr bin el-As radiyallahu anh'­dan:

(Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu:)

"Rükün ile makam, Cennet yakutlarından iki yakut idi. Allah onların nurunu almıştır, eğer onların nurlarını almasaydı meşrikle mağrip arasını aydınlatırlardı." [Tirmizî]

Ayrıca o, bu hadisin İbn Ömer'den mev­kuf yani onun sözü olarak rivayet edildiğini söyledi.[538]

 

3653- İbn Amr bin el-Âs radiyallahu anh'­dan:

(Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu:)

"Kıyamet gününde Rükün, bir dili ve iki dudağı olduğu halde Ebû Kubeys dağından daha büyük olarak gelecektir."

[Ahmed leyyin bir senedle.][539]

3654- Taberânî, Mu'cemu' l-Evsat'ta şunu ekledi:

"Kendisini hak ile istilâm eden için tanık­lık edecektir. O, mahlûkatıyla musâfaha eden Allah'ın sağı (sağ kolu)dır."[540]

 

3655- İbn Abbâs radiyallahu anh'dan: (Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellembuyurdu:)

"Hacer-i Esved, Cennet taşlarından bir taştı. Yeryüzünden Cennet taşlarından ondan başka hiçbir taş yoktur. Billur taşları gibi be­yazdı. Eğer ona Cahiliyet kirinden bir şey bulaşmasaydı, elini süren her hasta mutlaka iyi­leşirdi." [Taberânî, Mu'cemu'l-Evsat ve'I-Kebfr'de leyyin bir senedle.][541]

 

3656- İbn Amr bin el-Âs radiyallahu anh'­dan, dedi ki:

"Rüknü'l-Esved semadan indi, Ebû Ku-beys dağına beyaz bir billur taşı gibi kondu. Kırk sene orada kaldıktan sonra İbrahim'in temelleri üzerine yerleştirildi."

[Taberânî, Mu'eemu'I-Kebîr'de][542]

 

3657- İbn Abbâs radiyallahu anh'dan:

(Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu:)

"Hacer-i Esved'e, cahiliyet kirliliklerin­den hiçbir şey bulaşmasaydı, zalim ve günah­kârların pisliklerinden de hiçbir şey değme-seydi, başvuran her hasta iyileşirdi. Bugün de aynen Allah' in kendisini yarattığı şekilde gö­rülürdü. Siyah ile değiştirmesinin sebebi, Ce­hennem ehlinin cennet süsünü görmemesi içindir. Ayrıca o, Cennet yakutlarından bir yakuttur ki, Allah onu, Âdem' i yeryüzüne in­dirdiği zaman, Kabe'nin yerine koymuştur. Yeryüzü o zaman son derece temiz idi. Orada hiçbir günah işlenmemişti. Çünkü orasını kir­letecek kimse yoktu. Harem in etrafına Allah, melekleri bir saf olarak sırf onu yeryüzü sa­kinlerinden korumak için yerleştirmiştir. Yer­yüzünün sakinleri o zaman cinlerden ibaretti. Onların onu görmeleri yakışık almazdı. Çün­kü Cennetten gelme bir şey idi. Cenneti gören cennete girer. Onun için ona ancak hakların­da cennet sabit olanlar bakabilirdi. Melekler sürekli olarak cinleri ondan alıkoydular, gös­termediler. Harem'in her tarafını ablukaya aldılar. Bunun için Harem'e «harem (yasak ve mukaddes bölge)» denilmiştir."

[Taberânî, Mu'eemu'I-Kebîr'de zayıf bir isnadla.][543]

 

3658- Ebû Hureyre radiyallahu anh'dan:

(Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu:)

"Meryem'in oğlu Isâ, Fecc-i Ravhâ deni­len yerde hac veya umre yapmak yahut o iki­sini bir arada yapmak üzere mutlaka telbiye getirecektir. " [Müslim][544]

 

3659- İbn Abbâs radiyallahu anh'dan: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Mekke ile Medine arasındaki Ezrak vadisine uğradı. "Bu vadi hangi vadidir?" diye sordu. "Ezrak vadisidir" dediler.

Şöyle buyurdu: "Ben Musa Aleyhisse-lam'ı gür sesi ile Allah'ı telbiye ederek tepe­den aşağıya inerken görüyor gibiyim." Sonra Herşâ tepesine gelerek: "Bu tepe hangi tepe­dir?" diye sordu: Ashâb: "Herşâ tepesidir" cevabmı verdiler. Bunun üzerine Allah'ın Re­sulü: "Ben, Yunus bin Mettâ Aleyhisselam' ı derli toplu, kırmızı bir dişi deve üstünde, yün­den bir cübbe giymiş, devesinin yuları hurma lifinden örülü olduğu halde telbiye ederken görüyor gibiyim" buyurdu. [Buhârî ve Müslim][545]

 

3660- Âişe radiyallahu anhâ'dan:

Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem uykusunda kıpırdadı. Bunun üzerine "Ey Al­lah'ın Resulü! Uykunuzda hiç yapmadığınız şeyleri yaptınız" dedik. Şöyle buyurdu:

"Hayret doğrusu! Ümmetimden birtakım insanlar, Kureyş'ten Beyt'e iltica etmiş, bir adama ulaşmak için bu Beyt'e geliyorlar. Fa­kat çöle vardıklarında yerle bir oldular." De­dik ki: "Ey Allah'ın Resulü! Yol insanları (za­man zaman) pekâlâ bir araya getirebilir." Bu­nun üzerine: "Evet, aralarında kastılı olan, sakat ve yolcular da vardır. Muhtelif yerler­den gelmelerine rağmen hepsi aynı şekilde helak olurlar. Ancak Allah onları niyetlerine göre diriltecektir." [Müslim|[546]

 

3661- Buhârî'nin rivayeti:

Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki: "Bir ordu Kabe'ye hücum ede­cek, (bu beldenin) çölüne geldiklerinde yerle bir olacaklardır." Dedim ki:               

"Ey Allah'ın Resulü! Hepsi mi helak ola­cak? Zira içlerinde (alış-verişle meşgul olan) çarşı halkı ve o zalimlerden olmayan kimseler de bulunmaktadır." Şöyle buyurdu:

"Öncekiler de sonrakiler de yani hepsi helak olacak, fakat dirilirken niyetlerine göre dirileceklerdir."[547]

 

3662- Safıyye radiyallahu anhâ'dan: (Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu:)

"İnsanlar bu Beyt'e karsı savaşmakta de­vam edeceklerdir; hatta bir ordu burayı al­mak için gelirken çöle vardıklarında, yahut bu beldenin çölüne geldiklerinde, öncekiler­den sonrakilere kadar hepsi yerle bir edile­cektir. Ortaları bile kurtulamıyacaktır." De­dim ki:

"Ey Allah'ın Resulü, onlardan istemeye­rek bulunanların durumları ne olacak?"

Şöyle buyurdu: "Allah onları içlerindeki niyetlerine göre diriltecektir." [Tirmizî][548]

 

3663- Abdullah bin Safvân radiyallahu anh'dan, o da Mü'minlerin annesinden:

(Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu:)

"Bu Beyt'e (Kabe'ye) güçleri, silahlan ve hazırlıkları bulunmayan bir kavim sığınacak­tır. Onlara savaşmak için bir kavim gelecek; (bu beldenin) çölüne varınca yerle bir olacak­lardır."

Yûsuf İbn Mâlıek dedi ki: "Şam ehli o za­manlar Mekke'ye yürüyorlardı." Abdullah bin Safvân dedi ki: "Ama vallahi o kastedilen, bu ordu değildir." [Müslim]

Nesâî'nin rivayetinde Hafsa'nın hadisi olarak nakledilmiştir.[549]

 

3664- Şakîk radiyallahu anh'dan:

Şeybe bin Osman ona dedi ki: Ömer radi­yallahu anh senin şu oturduğun yere oturdu ve şöyle dedi: "Kabe'nin malını taksim etmeden buradan çıkmam!" Dedim ki:

"Sen bunu yapamazsın."

"Bilakis yapacağım!" dedi. Ben yine:

"Sen bunu yapamazsın!" dedim. Bu defa "Neden?" diye sordu. Dedim ki:

"Çünkü Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ve Ebû Bekr onu gördükleri ve ona senden daha muhtaç oldukları halde bunu yapmadılar, o mallan çıkarmadılar."

Bunun üzerine kalktı ve çıktı. [Ebû Dâvud][550]

 

3665- Buhârî'nin rivayeti: "Orada dağıt­madık ne bir san (altın) ve ne de bir beyaz (gümüş) bırakmayacağım! Bunu kafama koy­dum." Dedim ki:

"Bunu senin iki dostun yapmamıştır." Bu­nun üzerine "Onlar kendilerine uyacağım iki şahsiyettir" dedi.[551]

 

3666- Ebû Şureyh el-Adevî radiyallahu anh'dan:

O, Mekke'ye ordu gönderen Amr bin Saîd'e dedi ki: "Ey Emîr! Bana izin ver de sana Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in söylediği bir sözü söyleyeyim. Fetih gününün ertesi onu iki kulağımla duydum; iki gözümle de gördüm. Konuştuklarını kalbim kavradı. Allah'a hamd ü senada bulunduktan sonra şöyle buyurdu:

"Mekke'yi insanlar değil, bizzat Allah ha­ram (mukaddes) kılmıştır. Allah'a ve âhiret gü­nüne inanan bir müslüman kişi için orada kan dökmek ve ağaç kesmek helâl olmaz. Biri kalkar da «Peki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sel­lem neden orada savaştı?» derse, ona şöyle de­yin: «Allah kendi Resulüne müsaade etti, size müsaade etmedi.» Allah bana gündüzden sade­ce belirli bir süre müsaade etti. Sonra haramlı-ğı tekrar eskisi gibi oldu. Bu hususu burada bu­lunanlar bulunmayanlara tebliğ etsinler." Ebû Şureyh'e denildi ki: "Amr sana ne dedi?" Şu ce­vabı verdi: "Ey Ebû Şureyh! Ben bunu senden daha iyi biliyorum. Harem(-i Şerîf), âsiyi, kan döküp kaçan ile bir yeri tahrip etmiş bir kimse­yi barındırmaz." [Buhârî, Müslim, Tirmizî ve Nesâî][552]

 

3667- İbn...
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı
Müslüman
Anahtar Kelime
*****
Offline Pasif

Mesajlar: 132.038


View Profile
Re: Mekke ve Kabenin fazileti
« Posted on: 30 Mayıs 2020, 08:30:58 »

 
      uyari
Allah-ın (c.c) Selamı Rahmeti ve Ruhu Revani Nuru Muhammed (a.s.v) Efendimizin şefaati Siz Din Kardeşlerimizin Üzerine Olsun.İlimdünyamıza hoşgeldiniz. Ben din kardeşiniz olarak ilim & bilim sitemizden sınırsız bir şekilde yararlanebilmeniz için sitemize üye olmanızı ve bu 3 günlük dünyada ilimdaş kardeşlerinize sitemize üye olarak destek olmanızı tavsiye ederim. Neden sizde bu ilim feyzinden nasibinizi almayasınız ki ? Haydi din kardeşim sende üye ol !.

giris  kayit
Anahtar Kelimeler: Mekke ve Kabenin fazileti rüya tabiri,Mekke ve Kabenin fazileti mekke canlı, Mekke ve Kabenin fazileti kabe canlı yayın, Mekke ve Kabenin fazileti Üç boyutlu kuran oku Mekke ve Kabenin fazileti kuran ı kerim, Mekke ve Kabenin fazileti peygamber kıssaları,Mekke ve Kabenin fazileti ilitam ders soruları, Mekke ve Kabenin faziletiönlisans arapça,
Logged
30 Haziran 2019, 09:06:22
Mehmed.
Görevli Sorumlusu
*
Çevrimdışı Çevrimdışı

Cinsiyet: Bay
Mesaj Sayısı: 16.873Site
« Yanıtla #1 : 30 Haziran 2019, 09:06:22 »

Esselamu aleyküm Rabbim bizlere o mübarek yere Mekke' ye ayrıca Medine ve Kudüs'e de gitmeyi nasip eylesin Bu üç yere hizmet etmeyen kimseleri de o bölgeden def eylesin Rabbim paylaşım için razı olsun
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
« Son Düzenleme: 30 Haziran 2019, 09:07:20 Gönderen: Mehmed. »
Moderatöre Bildir   Kayıtlı

Hizmet nimettir.
30 Haziran 2019, 16:09:28
Ceren
Görevli Sorumlusu
*
Çevrimdışı Çevrimdışı

Mesaj Sayısı: 26.052


« Yanıtla #2 : 30 Haziran 2019, 16:09:28 »

Esselamu aleykum. Rabbim razı olsun paylasimdan kardeşim. ...
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı
Sayfa: [1]   Yukarı git
  Yazdır  
 
Gitmek istediğiniz yer:  

TinyPortal v1.0 beta 4 © Bloc
|harita|Site Map|Sitemap|Arşiv|Wap|Wap2|Wap Forum|urllist.txt|XML|urllist.php|Rss|GoogleTagged|
|Sitemap1|Sitema2|Sitemap3|Sitema4|Sitema5|urllist|
Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2009, Simple Machines
islami Theme By Tema Alıntı değildir Renkli Theme tabanı kullanılmıştır burak kardeşime teşekkürler... &