ilitam ,arapça klavye, ilahiyat, önlisans > Forum > ๑۩۞۩๑ Kitap Dünyası - İlim Dünyası Kütüphanesi ๑۩۞۩๑ > Hadis Eserleri > Cem ul Fevaid  > Hacc ı ifrâd kıran temettü ve haccı feshetmek
Sayfa: [1]   Aşağı git
  Yazdır  
Gönderen Konu: Hacc ı ifrâd kıran temettü ve haccı feshetmek  (Okunma Sayısı 1087 defa)
10 Ocak 2011, 18:56:34
ღAşkullahღ
Muhabbetullah
Admin
*
Çevrimdışı Çevrimdışı

Cinsiyet: Bay
Mesaj Sayısı: 25.839Site
« : 10 Ocak 2011, 18:56:34 »Hacc-ifrâd, Hacc-ı Kıran, Hacc-ı Temettü' Ve Haccı Feshetmek


3321- Âişe radiyallahu anh'dan: "ALLAH Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, hacc _i İfrâd yaptı." [Buhâri hariç. Altı hadis imamı)[207]

 

3322- İbn Ömer radiyallahu anh'dan: "ALLAH Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, hacc-ı ifrad'a niyet edip ihram giydi." | Müslim ve Tirmizî|[208]

 

3323- İbn Ömer radiyallahu anh'dan, de­di ki:

"Haccınızla umrenizin arasını ayırın. Bu, birinizin haccını tamamlaması için en güzel bir davranıştır. Bu hac aylarının dışında ya­pılacak umreyi de daha güzel tamamlar."

[Mâlik][209]

 

3324- Câbir ve Ebû Saîd radiyallahu an-humâ'dan:          

"Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ile beraber (Mekke'ye) geldik. Biz, hac için yük­sek sesle telbiye getirip bağınyorduk."[Müslim |[210]

3325- Câbir radiyallahu anh'dan: "Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, hacla umreyi bir arada yaptı ve onlar için iki kere tavaf etti." [Tirmizî ve Nesâî][211]

 

3326- Enes radiyallahu anh'dan: Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'i, hac ile umre için bir arada (ihrama girip) tel­biye getirdiğini duydum.

Bekr bin Abdillah dedi ki: "Ben bunu İbn Ömer'e anlattım. Bana: «O, sadece hac için telbiye getirdi» dedi. Enes'e rastladığımda bunu anlatınca, şöyle dedi:

«Bizi çocuk mu sayıyorsunuz? ALLAH Re­sulü sallallahu aleyhi ve sellem'in bizzat şöy­le dediğini duydum: Lebbeyke umreten ve haccen»" [Mâlik hariç, Altı hadis imamı.][212]

 

3327- Ebû Vâil radiyallahu anh'dan: es-Sabiy bin Ma'bed dedi ki: "Ben hıristiyan bir Bedevi idim; müslüman oldum. Ka­bilemden olan Hüzeym bin Sürmüle adında bir adama gelip dedim ki: «Ey bana bak! Ben savaşmaya düşkün bir adamım! Lâkin hac ile umrenin bana farz-olduğunu anladım, bunla­rı bir arada nasıl yapabilirim?» Şöyle açıkla­ma yaptı: «İkisini birden yap, mâlî gücüne göre kurbanını da kes!» Ben de bunun üzeri­ne her ikisine birden niyet edip ihrama gir­dim ve telbiye getirdim.

Uzeyb denilen yere gelince, Selmân bin Rabî'a ile Zeyd bin Savhân ile karşılaştım. Ben o zaman her ikisine de niyet etmiştim. Onlardan biri diğerine şöyle dedi: «Bu adam, devesinden bile daha bilgili değildir.» Bu sö­zü duyunca sanki üzerime bir dağ düşmüş gi­bi oldum.

Ömer'e varıp sordum; şöyle dedi: «Sen Peygamberinin sünnetini bulmuşsun (daha ne İstiyorsun?)»." [Ebû Dâvud ve Nesâîl[213]

 

3328- İbn Ömer radiyallahu anh'dan: (ALLAH Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu:)

"Kim hac ile umreye niyet edip ihrama bürünürse, ihramdan her ikisi için çıkıncaya kadar ona tek tavaf, tek sa'y kâfi gelir." ITirmizîJ[214]

 

3329- Nesâî'nin rivayeti: "İbn Ömer, hac ile umreyi birleştirip tek tavaf yaptı ve şöyle dedi: «ALLAH Resulü sallallahu aleyhi ve sel-lem'i böyle yaparken gördüm»."[215]

 

3330- Nâfi'den; o da İbn Ömer radiyalla-hu anh'dan:

"Haccâc(-ı Zâlim), İbnü'z-Zübeyr ile sa­vaşmak için (Mekke'ye) geldiği vakit çocuk­ları Abdullah (b. Abdillah) ile Salim b. Abdil-lah, (babaları) İbn Ömer'e şöyle demişler: «Bu yıl hac yapmaman sana bir zarar vermez. İnsanlar arasında savaş çıkıp da bunun seni Beyt'i tavaf etmene mani olmasından endişe ediyoruz.» Şöyle cevap vermiş: «Şayet mâni olacak bir şey zuhur ederse, Kureyş (müşrik-lerinin)'in mâni olduğu zaman, ALLAH Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in yaptığı gibi ya­parım. O zaman ben de onunla beraberdim. Kureyş, onun Beyt'i tavaf etmesine izin ver­memişti. Sizi şahit gösteririm ki, şu anda ben umreye niyet etmişimdir.» Sonra Zü'1-Huley-fe'ye gidip umreye niyet edip ihram giydi ve telbiye getirdi. Sonra yürüdü, Beydâ sırtına varınca, dedi ki: «Bunların ikisinin hükmü birdir. Şayet umrem ile benim arama engel gi­rerse, hac ile arama da bir engel girmiş olur. Sizi şahit tutarım ki, umremle birlikte hacca da niyet ettim.» Ondan sonra doğru Kadîd'e gitti. Bir kurban satın aldı. Sonra her ikisi (hac ile umre) için bir tavaf yaptı."[216]

3331- Diğer bir rivayet:

"Beyt-i Şerîf'i ziyaret etti. Safa ile Merve arasında say'etti. Bundan fazla bir şey yap­madı, tâ Kurban bayramının birinci gününe kadar ne traş oldu, ne de kurban kesti, ne saç­larını kısalttı, ne de ihramdan çıktı. Kurban bayramının birinci günü olunca, Kurban kesti ve traş oldu. İlk yaptığı tavafla, hac ve umre­nin tavafını yerine getirdiğine kanaat getirdi ve dedi ki: «İşte ALLAH'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de böyle yapardı»."

[Buhârî, Müslim, Muvatta' ve Nesâî.][217]

 

3332- Ali radiyallahu anh'dan:

İbnü'l-Müseyyeb dedi ki: "Ali ile Osman, Usfân'da bir araya geldiler. Osman, temettü' haccından veya umreden nehyediyordu; Ali ise ona şöyle dedi:

«ALLAH Resulü sallallahu aleyhi ve sel­lem'in yaptığı bir işten ne istiyorsun ki insan­ları ondan alıkoyuyorsun?»

Osman: «Bırak sorma!» deyince; «Seni bırakamam!» diye cevap verdi.

Ali, bunu caiz gördüğü için hemen her iki­sine birden niyet edip ihram giydi."

IBuhârî ve Müslim)[218]

 

3333- Nesâî'nin rivayeti: "Osman, temet-tüyü yasaklardı, hac ile umreyi bir arada yap­maktan da alıkoyardı. Ali: «Lebbeyk! Hac ile umreye birden» dedi. Osman dedi ki:

«Ben bunu yasaklıyorum, sen yapıyorsun! Olur mu böyle şey?»

«ALLAH Resulü sallallahu aleyhi ve sel­lem'in sünnetini kimse(nin hatırı için) terk edecek değilim» diye cevap verdi."[219]

 

3334- Onun diğer bir rivayeti: "Ali ile Osman birlikte hac yolculuğuna çıktılar. Bi­raz yol aldıktan sonra Osman, temettü (hac-cından) alıkoydu. Ali dedi ki: «Onun yola çıktığını görünce siz de yola çıkın!» Bunun üzerine Ali ve arkadaşları umre için ihrama girdiler. Osman onları alıkoymadı. Ali dedi ki: «Haber aldığıma göre sen temettü' hac-cından nehyetmişsin!»

«Evet.»

«ALLAH Resulü sallallahu aleyhi ve sel-lem'in temettü yaptığını duymadın mı?» «Evet!» dedi."[220]

 

3335- Müslim'in rivayeti: Abdullah İbn Şakîk dedi ki: "Osman, temettü' haccından nehyediyordu. Ali ise emrediyordu. Osman, Ali'ye bir söz söyledi. Ali de şu cevabı verdi:

«Biliyorsun ki, biz ALLAH Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ile (hacc-ı) temettü' yaptık.»

«Evet ama o zaman korku içindeydik» dedi.”[221]

 

3336- Ebû Nadre radiyallahu anh'dan: İbn Abbâs, mut'ayı emrederdi. İbnü'z-Zübeyr ise yasaklardı. Bunu Câbir'e anlatın­ca, şöyle dedi: "Bu olay, benim gözümün önünde meydana geldi. Biz ALLAH Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ile temettü' haccı yapardık. Ömer hilâfet makamına geçince, şöyle dedi:

«Şüphesiz ALLAH, Resulüne istediğini he­lâl eder. Kur'ân ne ile indi ise o odur. ALLAH için haccı ve umreyi tamamlayın, tıpkı Al­lah'ın size emrettiği gibi. Bu kadınlarla da doğru dürüst nikahlanın (evlenin). Kim belli bir süreye kadar (muvakkat olarak) bir ka­dınla (mut'a nikahı ile) evlenmiş bir vaziyet­te bana getirilirse taş ile recmederim!»"

[Müslim][222]

 

3337- el-Humeydî der ki: Müslim'in ni­kâh bölümünde (no: 12, s. 1023) şöyle bir ri­vayet vardır:

"Câbir (umre yaparak) geldi, biz de evi­ne vardık. İnsanlar ona birçok şey sordular. Sonra mut'adan söz açtılar. Şöyle dedi: «Biz ALLAH Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ile mut'a yaptık, Ebû Bekr ve Ömer'le de.»

Bu hadisin zahirinden bunun hac mut'ası olduğu anlaşılıyor. Müslim ise bunu mut'a nikahı olarak anladığı için yanlışlıkla nikâh bölümünde irâd etmiştir."[223]

 

3338- İbn Abbâs radiyallahu anh'dan: "Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem,

Ebû Bekr, Ömer ve Osman temettü (haccını) yaptı. Onu ilk yasaklayan Muâviye olmuş­tur." [Tirmizî][224]

 

3339- Nesâî'nin rivayeti:

Muâviye, İbn Abbas'a dedi ki: "Biliyor musun, ben ALLAH Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in saçlarını Merve civarında kes­tim."

"Hayır" dedi. İbn Abbâs diyor ki: "Pey­gamber sallallahu aleyhi ve sellem, temettü' haccını yapmışken Muâviye'nin bunu önle­meye hakkı var mıdır?"[225]

 

3340- Onun başka bir rivayeti: Muâviye dedi ki: "Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem (Zi'1-Hicce'nin) on günleri içinde, Beyt'i tavaf, Safa ile Merve arasında sa'y ettikten sonra, ben onun saçlarının etrafım yanımda bulunan makasla aldım."

Kays der ki: "İnsanlar, Muâviye'nin bu sözünü kabul etmiyorlar."[226]

 

3341- Onun diğer rivayeti: "O, Peygam­ber sallallahu aleyhi ve sellem'in saçlarını makasla bir umre ziyaretinde Merve'de kı­salttı."[227]

 

3342- Buhârî ve Müslim: "Bir makasla ALLAH Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in saçlarını kısalttım."

Ebû Dâvud "Merve'de" diye ekledi.[228]

 

3343- Sa'd radiyallahu anh'dan:

And olsun ki biz ALLAH Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ile hacc-ı temettüde bulun­duk. Bu —Muaviye'yi kastediyor— o za­manlar Uruş'ta (yani Cahiliye'deki Mekke evlerinde) kâfir olarak bulunuyordu. [Müslim][229]

 

3344- İbn Abbâs radiyallahu anh'dan: "Ömer'in şöyle dediğini duydum: «Val­lahi  sizi  (hacc-ı)  temettüden alıkoymam. Çünkü, ALLAH'ın Kitâb'ında -mevcuttur ve ALLAH Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de onu yapmıştır.» Bu sözüyle o, hacdaki umre­yi kastediyor." [Nesâî][230]

 

3345- İbnü'l-Müseyyeb   radiyallahu anh'dan:

"ALLAH Resulü sallallahu aleyhi ve sel­lem'in ashabından bir adam Ömer'in yanına gelip, ALLAH Resulü sallallahu aleyhi ve sel­lem'in, öldüğü o son hastalığında hacdan önce umre yapmaktan nehye...
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
« Son Düzenleme: 10 Ocak 2011, 18:58:05 Gönderen: Sidretül Münteha »
Moderatöre Bildir   Kayıtlı
Müslüman
Anahtar Kelime
*****
Offline Pasif

Mesajlar: 132.038


View Profile
Re: Hacc ı ifrâd kıran temettü ve haccı feshetmek
« Posted on: 02 Temmuz 2020, 22:13:38 »

 
      uyari
Allah-ın (c.c) Selamı Rahmeti ve Ruhu Revani Nuru Muhammed (a.s.v) Efendimizin şefaati Siz Din Kardeşlerimizin Üzerine Olsun.İlimdünyamıza hoşgeldiniz. Ben din kardeşiniz olarak ilim & bilim sitemizden sınırsız bir şekilde yararlanebilmeniz için sitemize üye olmanızı ve bu 3 günlük dünyada ilimdaş kardeşlerinize sitemize üye olarak destek olmanızı tavsiye ederim. Neden sizde bu ilim feyzinden nasibinizi almayasınız ki ? Haydi din kardeşim sende üye ol !.

giris  kayit
Anahtar Kelimeler: Hacc ı ifrâd kıran temettü ve haccı feshetmek rüya tabiri,Hacc ı ifrâd kıran temettü ve haccı feshetmek mekke canlı, Hacc ı ifrâd kıran temettü ve haccı feshetmek kabe canlı yayın, Hacc ı ifrâd kıran temettü ve haccı feshetmek Üç boyutlu kuran oku Hacc ı ifrâd kıran temettü ve haccı feshetmek kuran ı kerim, Hacc ı ifrâd kıran temettü ve haccı feshetmek peygamber kıssaları,Hacc ı ifrâd kıran temettü ve haccı feshetmek ilitam ders soruları, Hacc ı ifrâd kıran temettü ve haccı feshetmekönlisans arapça,
Logged
07 Temmuz 2019, 13:55:33
Mehmed.
Görevli Sorumlusu
*
Çevrimdışı Çevrimdışı

Cinsiyet: Bay
Mesaj Sayısı: 16.957Site
« Yanıtla #1 : 07 Temmuz 2019, 13:55:33 »

Esselamü aleyküm Rabbim paylaşım için razı olsun Rabbim bizlere haccı nasip eylesin
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı

Hizmet nimettir.
07 Temmuz 2019, 15:42:48
Ceren
Görevli Sorumlusu
*
Çevrimdışı Çevrimdışı

Mesaj Sayısı: 26.060


« Yanıtla #2 : 07 Temmuz 2019, 15:42:48 »

Esselamu aleykum. Rabbim razı olsun paylasimdan kardeşim. ...
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı
Sayfa: [1]   Yukarı git
  Yazdır  
 
Gitmek istediğiniz yer:  

TinyPortal v1.0 beta 4 © Bloc
|harita|Site Map|Sitemap|Arşiv|Wap|Wap2|Wap Forum|urllist.txt|XML|urllist.php|Rss|GoogleTagged|
|Sitemap1|Sitema2|Sitemap3|Sitema4|Sitema5|urllist|
Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2009, Simple Machines
islami Theme By Tema Alıntı değildir Renkli Theme tabanı kullanılmıştır burak kardeşime teşekkürler... &