ilitam ,arapça klavye, ilahiyat, önlisans > Forum > ๑۩۞۩๑ Kitap Dünyası - İlim Dünyası Kütüphanesi ๑۩۞۩๑ > Hadis Eserleri > Cem ul Fevaid  > Eti haram mekruh ve mubah olan hayvanlar
Sayfa: [1]   Aşağı git
  Yazdır  
Gönderen Konu: Eti haram mekruh ve mubah olan hayvanlar  (Okunma Sayısı 1331 defa)
10 Ocak 2011, 18:17:17
ღAşkullahღ
Muhabbetullah
Admin
*
Çevrimdışı Çevrimdışı

Cinsiyet: Bay
Mesaj Sayısı: 25.839Site
« : 10 Ocak 2011, 18:17:17 »ETİ HARAM, MEKRUH VE MUBAH OLAN HAYVANLAR


3920- İbn Abbâs radiyallahu anh'dan: "Cahiliyet ehli birçok şeyleri yerlerdi; bir­çok şeyleri de tiksinerek bırakırlardı. Allah, Peygamberini gönderdi, ona kitabını indirdi; nelerin haram, nelerin helâl olduğunu bildir­di. Onun helâl kıldığı helâl, haram kıldığı da haramdır. Hakkında sükût ettiği ise onun lüt-fudur (Nitekim Allah Kitâb'mda şöyle buyur­du): «Ey Muhammed de ki: Bana vahyolunan-da leş, akıtılmış kan, domuz eti -ki pistir- ve günah işlenerek Allah'tan başkası adına kesi­len hayvandan başkasını yemenin haram ol­duğuna dâir bir emir bulamıyorum.» (En'âm 145)" [Ebû Dâvud]

3921-  Kabîsa bin Hulb'dan, o da babası radiyallahu anhdan:

Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in, kendisine:

"Yemekler içinde, (günah mıdır diye) ye­mesinde sakınca duyduğum yemek oluyor" diyen adama şöyle buyurduğunu duydum:

"Herhangi bir yemekten dolayı sakın kal­bine şüphe girmesin. (Aksi taktirde) yemek hususunda Hıristiyanlar a benzersin."

[Ebû Dâvud]

3922- İbn Ebî Evfâ radiyallahu anh'dan: "Hayber günlerinde aç kaldık. Hayber gü­nü olunca, evcil eşekleri kesip kazanlarda kaynatmaya başladık. Derken Peygamber sal­lallahu aleyhi ve sellem'in dellalı şöyle ses­lendi: «Kazanların altını söndürün! Evcil eşek etlerinden hiçbir şey yemeyin!» Birtakım in­sanlar dediler ki: «Galiba henüz ganimetin beşte biri taksim edilmediği için nehyediliyo-ruz.» Diğer bir kısmı da: «Bu kesinlikle ya­saklanmıştır» dedi." [Buhârî, Müslim ve Nesâî]

3923-  Onların Enes'ten de benzeri riva­yetleri bulunmaktadır ki onda şöyle geçer: "Allah size eşeklerin etlerini yasaklıyor, çün­kü o murdardır."

3924- İbn Abbâs radiyallahu anh'dan: "Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem,

bunları (ehlî eşekleri) insanların yük taşıyıcı­sı oldukları ve onların yük taşıma vasıtaları­nın ellerinden gideceğinden çekindiği için mi, yoksa Hayber günü etlerinin yenmesini kesin olarak mı yasakladı bilmiyorum." [Buhârî ve Müslim]

3925- Amr bin Dînâr radiyallahu anh'dan: Câbir bin Zeyd'e dedim ki: "İnsanlar Pey­gamber sallallahu aleyhi ve sellem'in evcil eşeklerin etlerini yasakladığını iddia ediyor­lar." Şu cevabı verdi:

"el-Hakem bin Amr da böyle diyordu. Fa­kat İbn Abbâs bu haberi kabul etmedi ve şu âyeti okudu: «De ki: Ben vahyolunanda (onu yiyecek kişi için) haram edilmiş bir şey bula­mıyorum.» (En'âm, 145)" [Buhârî]

3926- Gâlib bin Ebcur radiyallahu anh' dan:

"Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, kıtlıkla karşılaştıkları yıl, ona evcil eşeklerin etlerini ailesine yedirmesine müsaade edip şöyle buyurdu:

«Ailene semiz eşeklerinin etinden yedir, ben onu (eşeğin etini) ülkenin taşıyıcıları ol­dukları için yasak kılmıştım." [Ebû Dâvud]

3927- Hâlid bin el-Velîd radiyallahu anh'­dan:

(Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu:)

"Evcil eşekler, katırlar, azı dişli yırtıcı hayvanlar ve pençeli her kuşun eti size ha­ramdır»." [Nesâî ve aynı lafızla Ebû Dâvud.]

3928- Câbir radiyallahu anh'dan:

"Biz Hayber savaşında at ve yabani eşek­lerin etlerini yedik. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bize evcil eşeklerin etini ye­memizi yasakladı, atların etini yememize ise İZİn verdi." [Sünen ashabı]

3929- Câbir radiyallahu anh'dan: "Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem,

kedi etini ve satıp parasını yemesini yasakla­mıştır." [Ebû Dâvud]

3930- İbn Abbâs radiyallahu anh'dan: "Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, mücesseme (hedefe alınıp öldürülen) hayva­nın etini, cellâle (pislik yiyen hayvan)ın etini yemesini ve sütünü içmesini yasaklamıştır." [Sünen ashabı]

3931-  Ebû Dâvud, İbn Ömer radiyallahu anh'dan:

"Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, pislik yiyen deveye (cellâleye) binmeyi ya­saklamıştır."

3932- Zehdem radiyallahu anh'dan: "Ebû Musa'ya bir tavuk getirildi. Derken

bir adam oradan uzaklaştı. Ebû Musa: «Ne'n var?» diye sorunca, şu cevabı verdi: «Ben onun (pis) bir şey yediğini gördüm ve onun için tiksindim. Bu yüzden onu yememeye ye­min ettim.» Şöyle dedi: «Buyur ye! Çünkü ben Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'i onu yerken gördüm.» Sonra ona yeminine keffâret vermesini söyledi." [Buhârî ve Müslim]

3933-  Abdurrahman bin Şibl radiyallahu anh'dan:

"Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, kelerin (iri bir tür kertenkelenin) etinin yen­mesini yasak etti." [Ebû Dâvud]

3934- İbn Abbâs radiyallahu anh'dan, o da Hâlid bin el-Velîd radiyallahu anh'dan:

"O, (Ve Allah'ın Resulü) teyzesi olan Meymûne'nin yanına girdi. Onun yanında kız kardeşi Hufeyde'nin Necid'den getirdiği kı­zartılmış bir keler buldu. Onu Peygamber sal-lallahu aleyhi ve sellem'e sundu. Resûlul-lah'ın ismi söylenmeyen yemeğe elini uzattı­ğı azdı. Elini kelere uzatınca bir kadın şöyle dedi:

«Peygamber'e sunduğunuz bu şeyin ne olduğunu kendisine bildirseniz ya!»

«Ey Allah'ın Resulü! Bu bir kelerdir» de­diler ve o da hemen elini kaldırıp çekti. Bu­nun üzerine Hâlid şöyle dedi:

«Ey Allah'ın Resulü, keler haram mıdır?»

«Hayır, fakat kavmimin topraklarında ol­madığı için canım çekmedi» buyurdu.

Hâlid dedi ki: «Bunun üzerine ben onu (keleri önüme) çektim bir güzel yedim. O da bunu gördüğü halde beni nehyetmedi»."

[Tinnizîhariç, Altı hadis imamı]

3935-  İbn Abbâs'tan nakledilen diğer ri­vayet: "Olay, Meymûne'nin evinde geçmiştir:

Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ile Hâlid onun yanma girdiler. İki ince çöp üze­rinde kızartılmış iki kertenkele getirdiler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem tiksi­nerek rükürdü. Hâlid dedi ki: «Tiksiniyorsun ha?» Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem «Evet» buyurdu."

3936- Ebû Dâvud hariç Altı hadis imamı, İbn Ömer'den benzerini rivayet ettiler ki, on­da şöyle geçmektedir:  "Onu (keleri) yiyin, çünkü o helâldir, fakat ben (tiksindiğim için) yiyemiyorum."

3937- Diğer rivayet:

"Ben onu ne yerim, ne de yasaklarım."

3938- Semure radiyallahu anh'dan: Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e

kelerden sordular; şöyle buyurdu: "Ben onu (yemeyi) ne emrederim, ne de kimseye yasak­larım; ne var ki biz Muhammed ailesi onu ye­meyiz." [Taberânî, Mu'remu'l-Kebfr'de ve Bezzâr.J

İsnadında Muhammed bin İbrâhîm bin Habîb vardır.

3939- Ebû Saîd radiyallahu anh'dan:

Bir Bedevi, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e gelerek şöyle dedi:

"Ey Allah'ın Resulü! Ben, keleri bol bir yerde yaşıyorum; genellikle ailemin yiyeceği budur (kelerdir)."

Ona cevap vermedi. Tekrar sormasını söy­ledik. Adam tekrar sordu. Fakat ona cevap ver­medi. Üçüncüsünde ise onu çağırıp seslendi:

"Ey Bedevi! Allah lsrâiloğullarından bir kısım insanlara lanet etti, gazap etti de onla­rı yeryüzünde dolaşan hayvanların kılığına soktu. Bilmiyorum belki bu (keler) onlardan biridir. Onun için ben bunu ne yerim, ne de yasaklarım." [Müslim]

 

3940- İbn Mes'ûd radiyallahu anh'dan: Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e:

"Domuz ve maymunlar, şekli (insana) döndü­rülen (insan)lardan mıdır?" diye sordular; şöyle buyurdu:

"Allah bir kavmi helak ya da azap edince akabinde (yeryüzünde) onlara bir nesil kıl­maz. Maymunlar ve domuzlar o olaydan önce de vardı." [Müslim]

3941-   Huzeyme bin Cez' radiyallahu anh'dan:

"Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e «Sırtlanın (etinin) yenmesi» hakkında sor­dum. Şöyle buyurdu:

«Kimse sırtlan yiyor mu?» Ona kurdun yenmesi hakkında sordum; «Kimse kurt yiyor mu? Onda bir hayır var mıdır?» diye cevap verdi. [Tirmizî]

İbn Mâce'de sırtlanın yerine "tilki" geç­mektedir.

3942- (Abdurrahman) İbn Ebî Ammâr ra­diyallahu anh'dan:

Câbir'e dedim ki: "Sırtlan bir av hayvanı mıdır?"

"Evet" dedi.

"Onu yiyebilir miyim?"

"Evet" dedi.

[Tirmizî, Nesâî ve merfû olarak Ebû Dâvud.]

3943- Nümeyle radiyallahu anh'dan, dedi ki:

"İbn Ömer'in yanındaydım; kirpinin yen­mesi hakkında bir sual sordular; şu âyeti oku­du: «De ki: Bana vahyolunanda onu yiyecek kimse için haram edilmiş bir şey bulamıyo­rum.» (En'am, 145) Yanında bulunan yaşlı bi­ri şöyle dedi: Ebû Hureyre'nin şöyle dediğini duydum: «Bu hayvan Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in yanında anıldı, bunun üzerine şöyle buyurdu: 'O, çirkinlerden bir çirkindir (yani eti yenmez)\»

İbn Ömer bunun üzerine şöyle dedi: «Eğer, bunu Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem söylemiş ise, söylediği gibidir»."

[Ebû Dâvud]

3944-  Hâlid bin el-Huveyris radiyallahu anh'dan:

"Bir adam İbn Amr'a bir tavşan getirdi.

«Bunun hakkında ne dersin?» diye sorunca, şu cevabı verdi: «Ben Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in yanında otururken bu (hayvan), ona getirildi. Ancak onu ne yedi ve ne de yenmesini yasakladı. Bunun yanı sıra onun hayız gördüğünü iddia etti." [Ebû Dâvud]

3945- Enes radiyallahu anh'dan: "Merri'z-Zahrân'da önümüze bir tavşan

çıktı, insanlar arkasından koştu, fakat yetişe­mediler. Ben yetiştim ve tutup Ebû Talhâ'ya getirdim. Onu çakmak taşı ile kesti. İki uylu­ğunu ve üstlerini benimle Allah Resulü sallal­lahu aleyhi ve sellem'e gönderdi, Allah Resu­lü sallallahu aleyhi ve sellem onları yedi." "Onu hakikaten yedi mi?" denildi; "(Evet) onu kabul etti" dedi.

[Mâlik hariç, Altı hadis imamı.]

3946- Sefi...
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı
Müslüman
Anahtar Kelime
*****
Offline Pasif

Mesajlar: 132.038


View Profile
Re: Eti haram mekruh ve mubah olan hayvanlar
« Posted on: 02 Temmuz 2020, 23:02:00 »

 
      uyari
Allah-ın (c.c) Selamı Rahmeti ve Ruhu Revani Nuru Muhammed (a.s.v) Efendimizin şefaati Siz Din Kardeşlerimizin Üzerine Olsun.İlimdünyamıza hoşgeldiniz. Ben din kardeşiniz olarak ilim & bilim sitemizden sınırsız bir şekilde yararlanebilmeniz için sitemize üye olmanızı ve bu 3 günlük dünyada ilimdaş kardeşlerinize sitemize üye olarak destek olmanızı tavsiye ederim. Neden sizde bu ilim feyzinden nasibinizi almayasınız ki ? Haydi din kardeşim sende üye ol !.

giris  kayit
Anahtar Kelimeler: Eti haram mekruh ve mubah olan hayvanlar rüya tabiri,Eti haram mekruh ve mubah olan hayvanlar mekke canlı, Eti haram mekruh ve mubah olan hayvanlar kabe canlı yayın, Eti haram mekruh ve mubah olan hayvanlar Üç boyutlu kuran oku Eti haram mekruh ve mubah olan hayvanlar kuran ı kerim, Eti haram mekruh ve mubah olan hayvanlar peygamber kıssaları,Eti haram mekruh ve mubah olan hayvanlar ilitam ders soruları, Eti haram mekruh ve mubah olan hayvanlarönlisans arapça,
Logged
02 Temmuz 2019, 11:56:28
Mehmed.
Görevli Sorumlusu
*
Çevrimdışı Çevrimdışı

Cinsiyet: Bay
Mesaj Sayısı: 16.957Site
« Yanıtla #1 : 02 Temmuz 2019, 11:56:28 »

Esselamu aleyküm Rabbim bizleri İslami dairede yaşayanlardan eylesin Rabbim paylaşım için razı olsun
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı

Hizmet nimettir.
03 Temmuz 2019, 01:51:41
Sevgi.
Dost Üye
*****
Çevrimdışı Çevrimdışı

Cinsiyet: Bayan
Mesaj Sayısı: 15.737« Yanıtla #2 : 03 Temmuz 2019, 01:51:41 »

Aleyküm selâm eti haram ve helal olan hayvanlar vardır bizler helâl olanlardan yiyelim
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı
Sayfa: [1]   Yukarı git
  Yazdır  
 
Gitmek istediğiniz yer:  

TinyPortal v1.0 beta 4 © Bloc
|harita|Site Map|Sitemap|Arşiv|Wap|Wap2|Wap Forum|urllist.txt|XML|urllist.php|Rss|GoogleTagged|
|Sitemap1|Sitema2|Sitemap3|Sitema4|Sitema5|urllist|
Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2009, Simple Machines
islami Theme By Tema Alıntı değildir Renkli Theme tabanı kullanılmıştır burak kardeşime teşekkürler... &